Anke #politiek incorrect

Anke Van dermeersch die haar rechtervoet zet op het meest misdadige boek ooit gemaakt. Symbolischer kan een mooie foto niet zijn. Anke is dan ook de initiatiefneemster van de écht feministische website Vrouwen tegen islamisering.

Wij hebben haar vorig in 2012 gepubliceerd boek “Hoer noch slavin” niet besproken. Nageltjes bestond toen nog niet maar misschien heeft Ray de Bouvre er een bijdrage aan besteed.

U herinnert zich ongetwijfeld nog de soap rond en het proces tegen de campagne van Vrouwen tegen Islamisering met de blote benen van Anke Van dermeersch. (zie foto) Gevolg? een verkrampte politiek correcte reactie van een Franse schoenenfabrikant. De rechter wees de klacht naar de prullenmand. Op de kaft van haar nieuwe boek draagt Anke stiletto’s van een ander merk maar haar boodschap blijft even duidelijk: Islam en vrouwenrechten zijn onmogelijk te verzoenen. En in plaats van deze waarheid uit te dragen en te verdedigen wentelt het officiële feminisme zich in oikofobie, mannenhaat en minachting voor de objectieve waarheid. Dit is niet te verwonderen want het idealistische feminisme liet zich zoals vele andere in oorsprong nuttige initiatieven kapen door collectivistisch links dat er niet voor terugschrikt het opdringen van haar haar eigen ideologische waanideeën belangrijker te vinden dan de burgerrechten van de zwakkeren en van de modale burger. Dat vrouwen de zwakkeren zijn in elk islamitisch gezin is een understatement. En dit is niet alleen te wijten aan een patriarchale structuur maar zit ingebakken in de islamitische ideologie. Allah en zijn profeet Mohammed vonden vrouwen minderwaardig. Zo leert ons de geopenbaarde koran die dus het woord van die ene almachtige God vertolkt. Ingevolge deze achterlijke teksten van een slaven drijvende pedofiel uit de zevende eeuw worden vrouwen zwaar gediscrimineerd. Het zijn zowaar monddood gemaakte seksslavinnen die mogen geslagen en vernederd worden. Hun erfdeel is de helft van die van een man en hun getuigenis maar de helft waard dan die van een man. Hou zo uw vermogen generatie na generatie maar eens in stand of win zo maar eens een proces wegens slagen en verwondingen!

Benevens het onwaarschijnlijk schandalige apartheidsregime opgelegd aan de door Allah en Mohammed gehate Kafir, die mogen worden belaagd, tot slaaf gemaakt, gefolterd, vernederd, bedrogen, en gedood vestigt en handhaaft de islam dus nog een tweede apartheidsregime: dat tegen elke vrouw, ook al is ze moslima.

De moeder van het Belgisch boerkaverbod van 2010 geeft met haar boek ‘A.N.K.E. #PolitiekIncorrect’ inkijk in haar eigen leven en tevens in de ronduit immorele politieke mechanismen in het onland België. Via dit boek kom je te weten wie ze is en wat haar drijft. Een in totaal 40 pagina’s tellende fotokatern in vier kleuren illustreert haar leven als fotomodel, Miss, moeder, advocate en politica. Haar ervaringen zijn soms pijnlijk ontroerend. Beelden zeggen soms meer dan woorden, maar de vlijmscherpe syntheses die ze aan haar objectieve analyses en observaties koppelt, zijn steevast de nagel op de kop.

Schuld door associatie, advocaten en misdaadgeld, palliatieve verzorging, perverse pers, benen boerka’s en bikini’s; Anke gaat geen enkel moeilijk onderwerp uit de weg. Een citaat kiezen is altijd en zeker in dit geval een uiterst moeilijke keuze. De neiging bestaat om het hele boek te gaan citeren en dat heeft natuurlijk geen zin. Toch doen we een poging:

“Zolang partijpolitieke en commerciële belangen regeren en de overheid de Vlaamse pers in stand houdt met miljoenen subsidies, zal er geen sterke onafhankelijke en regimekritische vierde macht opstaan die burgers de nodige informatie geeft om goed geïnformeerd en onafhankelijk een mening te vormen.” Wij vatten dit zo samen: de Vlaamse belastingbetaler betaalt via de overheid voor zijn eigen hersenspoeling door indoctrinatie.

#PolitiekIncorrect is de rode draad door het leven van Anke. Van de advocatuur tot de politiek, van #MeToo tot islam, nooit neemt ze een blad voor de mond. Haar standpunten staan dikwijls haaks op wat de Wetstraat en de mainstream media de bevolking willen opleggen.
Dit boek is niet alleen een knap geschreven beknopte biografie maar tevens een aanklacht tegen de islamisering van onze samenleving en het feit dat vrouwenrechten hierdoor onder druk komen te staan. Laat ons hopen dat alle Vlaamse vrouwen dit tijdig inzien!

Tegen alle vrouwen die in Antwerpen kunnen stemmen zeg ik: steun Anke tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen! Zij is die steun meer dan waard omdat zij een van de weinigen is die écht voor jullie belangen opkomt en ze ook daadwerkelijk zal verdedigen. Zo formuleerde ze eind juli mee een voorstel van decreet voor een hoofddoekverbod in alle officiële scholen in Vlaanderen. Tekst onder dit bruggetje.

Daarmee laat ze duidelijk merken dat het haar menens is om de islamisering een halt toe te roepen. Want hoofddoeken al dan niet onder extreme druk, bedreiging, dwang of uit ideologische overwegingen gedragen bakenen een territorium af. De hoofddoeken gedragen door onderdanige, onderworpen, domme of angstige vrouwen zijn, zeker als het jonge meisjes betreft, als het ware de swastika’s van hun Mohammedaanse vader of man. De swastika was de vlag van het Nationaal-Socialisme tijdens WO-II en diende om overal ook in de veroverde gebieden de superioriteit van de Nazi’s duidelijk te maken.

Hoofddoeken zijn niet zo maar kledingstukken. Ze staan in de westerse wereld symbool voor de arrogantie van de gewelddadige fascistoïde en imperialistische ideologie die islam heet. Men kan er niet naast kijken. En dat is ook hun bedoeling: een stempel drukken en visueel zichtbaar territoriale claims formuleren.

Waarom sneuvelden miljoenen dappere soldaten in het midden van vorige eeuw voor onze vrijheid en onze welvaart? Hoofddoeken toelaten op scholen is toegeven aan islamitische bedreiging en chantage. We mogen en kunnen dit in geen enkel geval toelaten want anders plaatsen we onze jeugd en de toekomst van ons continent op een hellend vlak naar de ondergang en vernietiging.

Territoriale eisen mag men niet onderschatten. De tweede wereldoorlog waren daarvan een uitstekende illustratie. Geen enkele beschaving heeft ooit de islam overleefd eens die er de meerderheid verwierf. En juist omdat islamitische hoofddoeken een uiting zijn van territoriale claims vind ik de blote benen van  Anke Vandermeersch zo’n mooi symbool. Het is alsof ze zeggen: met onze voeten wordt er niet gespeeld.

En al zeker niet met behulp van Koran Hoofdstuk 4 Vers 34 zoals de website “steden tegen islamisering” duidelijk maakt.

N.v.d.r.: Wij vertikken het om toe te geven aan elk taalimperialisme, en dus ook het Arabische, indien er een degelijk definiërend woord bestaat in het Nederlands zoals “hoofdstuk” en “vers”.

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *