Oorlog maakt loyauteit zichtbaar

Het was jullie al bekend, behalve de superdiverse wegkijkers, dat elk buitenlands conflict ook in ons land staarten krijgt, en dat die verder in ons land, in Europa, uitgevochten worden. Neem dat tussen Palestijnen/moslims en Israël/Joden, dat tussen de Turken en de Koerden, dat tussen verschillende negerstammen uit Afrika, dat tussen moslims en katholieken en ongelovigen, alle dagen haast kun je daarvan getuige zijn. Vooral in Brussel, de multiculturele magneet, waar dit dagelijks door de betogingen duidelijk is.

Sommige conflicten zijn sluimerend. De uitingen daarvan bij ons merkbaar. Vele zijn echter voelbaar van enkele steekvlammen met stenen, messen, machetes, pistolen en granaten, tot aanslagen en explosies.

Maar we mogen ons niet vergissen in de relatieve rust van vandaag, in de sussende woorden van politici, die ons bezweren dat we daarmee maar moeten leren leven.

De denker echter weet dat immigratie voor verschillende broeinesten van conflicten in ons land en Europa hebben gezorgd. Het bewijs dat een multiculturele multidiverse maatschappij onmogelijk is. Dat enkel cohesie en homogeniteit de beste garantie bieden op een vreedzame, verantwoordelijke en solidaire maatschappij.

Nu, op dit eigenste ogenblik, laait er een belangrijk conflict op. De escalerende seismische trillingen daarvan kondigen een majeure vulkaanuitbarsting aan: het conflict tussen Griekenland, Turkije en Cyprus.

Dit conflict vindt ook haar oorsprong in de economische en monetaire problemen die Turkije vandaag kent. Het Turkse pond is dramatisch in waarde verminderd. Iets moet de Turken verenigen, en dat is zoals zo vaak in de geschiedenis : oorlog.

Drie NAVO-landen waarvan er een, Turkije, imperialistische ambities heeft. Die waren nooit uitgedoofd, en waren al zichtbaar hoorbaar en voelbaar via de Turkse diaspora die altijd bipatride ( met dubbele nationaliteit) in overgrote meerderheid loyaal blijft aan hun echte vaderland Turkije, hun leiders en hun godsdienst.

Dit nieuws kwam nergens op de buis, de radio of in de krant. Men vreesde terecht dat dit de zondag nog zwarter zou maken, zeker voor de EUSSR . Dingen verzwijgen is ook censuur.
https://nl.express.live/turkije-stuurt-aan-op-een-oorlog-met-cyprus/

En de Turkse leiders hebben die Turks-nationalistische, imperialistische droom gevoed, de banden met hun diaspora altijd gevoed, gekoesterd en gebruikt, terwijl Europa werd ontvoerd om verkracht te worden. Een voorgeschreven islamitisch gebruik dat in de koran staat, zo kunt u zelf de professor in onderstaande video horen zeggen.

Het zijn Erdogan en Co, de brandstichters van vandaag die riepen: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten… Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het.” ( Minareler Süngü Kubbeler Miğfer Camiler Kışlamız )

Later liet hij een klein meisje de uit een gedicht afkomstige zinnen nog eens voordragen voor het parlement. Hij hielp haar zelfs verder toen ze even haperde. Haar kledij en haar kreet op ’t einde vertellen de rest.

Van Erdogan is ook de uitspraak: ” Je bent ofwel moslim ofwel seculier. Ze zijn als de polen van een magneet, ze stoten elkaar af en kunnen niet samenwerken. Democratie is niet ons doel maar slechts een middel om ons doel te bereiken. “

Hoe loyaal de Turken zijn aan Turkije moet u maar eens nagaan bij een bezoek van Erdogan aan belgië of Duitsland. Hij krijgt complete voetbalstadia vol en weet zijn aanhangers volledig te begeesteren op het hysterische af.

Of bij bruiloften, voetbalwedstrijden, in verband met de Armeense genocide, hun ijver in het oprichten van nieuwe moskeeën, het samen klitten in en het opeisen van wijken, het bij alle gelegenheden zwaaien met de rode vlag en het cultiveren van het Turks als taal boven die van het gastland.

Met vele miljoenen zijn ze hier ondertussen, de loyale Turken, waarvan er velen nog steeds in Turkije hun legerdienst gaan vervullen, of dat regime steunen door het betalen van een afkoopsom. Sommigen ook al opgeleid in ons land bij leger of politie. Erdogan weet dat velen hier klaar zullen staan ter mobilisatie. Hij weet dat hun aanwezigheid hier Turkije een gigantisch voordeel biedt, hun leger eigenlijk al binnen onze muren sluimerend gekazerneerd is. En als het voor hen hier fout zou lopen hebben ze nog hun vaderland om naartoe te vluchten.

Terwijl onze kinderen hier op school leren om na een klap in hun gezicht hun andere wang te tonen, dat het verfoeilijk is om van je eigen volk eerst te houden, worden kinderen in Turkije al vanop jonge leeftijd onderwezen met militarisme, oorlogspropaganda en islamisme.

Met ontelbaren zijn ze die eigendommen of zaken bezitten in hun echte vaderland, maar hier leven van steun en wonen in sociale woningen. Ook de verarming en bedriegen van ons land lijken een wijdverbreide strategie te zijn geworden. Voor de openlijk draaiende camera’s zal men ze nooit op een uitspraak kunnen betrappen die hen zou ontmaskeren.

Oorlog maakt loyauteit zeer zichtbaar.

Ik weet alvast welke kant zij zullen kiezen wanneer de oorlog echt uitbarst.

Vooraleer iemand weer moord en brand schreeuwt omtrent de inhoud van dit artikel, wil ik benadrukken dat ik weet dat er gelukkig ook mensen van Turkse oorsprong zijn die resoluut onze kant zouden kiezen, die hebben gebroken met Turkije, en dus volkomen geïntegreerd zijn en tot de onzen behoren, zoals Zuhal Demir bvb.

Bedenk dat het verschillende partijen onlangs nog is overkomen dat ze elementen van buitenlandse oorsprong uit hun partij, ja zelfs van de kieslijsten moesten verwijderen. Neem Kalican, leden van de Grijze Wolven enz… Er zijn dus wel degelijk ‘goede ex-Turken’ die een aanwinst zijn, maar zij vormen wel degelijk een minderheid.

En dan heb ik het hier nu alleen nog maar over de Turken gehad. ..

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Oorlog maakt loyauteit zichtbaar — 1 reactie

 1. Een opmerking over wat die moslima allemaal vertelt.
  Kort maar krachtig en duidelijk/ https://www.cspii.org/publications/doctrine-slavery-islamic-institution/ Het kost maar 5,95 US dollar.

  Islam heeft een zeer gedetailleerde doctrine over slavernij.
  De doctrine van slavernij is onlosmakelijk in de islam ingebakken op oekaze van Allah en het voorbeeld van de heilige (sic) “profeet”.

  Van 1453 tot nu zijn de Turken nooit opgehouden met geweld grote delen van Europa te bezetten en te plunderen. Het Beleg van Wenen in 1529 en 150 jaar later in 1683 zijn daar de bekendste voorbeelden van. Wie zijn geschiedenis vergeet is gedoemd om die te herhalen. Mohammedaanse Turken zijn ook niet vies van genocide. Dat bewezen ze in Armenië.

  Erdogan is niet alleen een Mohammedaanse tiran maar vooral een uiterst gevaarlijke dictator met imperialistische ambities.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *