The fake democracy of the failed state Belgium

English version

Ook bij de jongste verkiezingen in 2019 staat het aantal behaalde zetels in het Belgisch federaal parlement niet in verhouding tot het aantal behaalde stemmen. Dat kleine partijen benadeeld worden tegenover grote partijen, is al langer bekend. Maar er is veel meer aan de hand. Laten we enkele resultaten eens bekijken.

De Franstalige PS behaalde voor de federale Kamer van volksvertegenwoordigers 641.623 stemmen en krijgt daarvoor 20 zetels. Vlaams Belang kreeg voor dezelfde kamer 810.177 stemmen maar slechts 18 zetels. Omgerekend Vlaams Belang haalt 168.554 stemmen méér dan de Waalse PS, maar krijgt toch 2 zetels minder in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Maar er is meer. Ook tussen Groen en het Franstalige Ecolo is een duidelijk verschil te merken. Ecolo kreeg 416.452 stemmen. Groen kreeg 413.538 stemmen. Het verschil is amper 2.614 stemmen. M.a.w. in aantal stemmen is er heel weinig verschil tussen Ecolo en het Vlaamse Groen, maar Ecolo krijgt maar liefst 13 kamerzetels, terwijl groen er slechts 8 krijgt, een verschil van 5.

Ecolo was de grote winnaar aan Franstalige kant, Het Vlaamse Sp.a zat in het verliezende kamp. Maar Sp.a behaalde wel 455.034 stemmen, zo’n 38.582 stemmen méér dan Ecolo die er 416.452 kreeg. Maar in realiteit krijgt de Vlaamse Sp.a 9 zetels, en dus vier Kamerzetels minder dan het Franstalige Ecolo die er 13 krijgt. Een verschil van 4.

Vergelijken we ook even tussen het Vlaamse CD&V en de Franstalige PS: de CD&V haalde 602.520 stemmen zo’n 39.106 stemmen minder dan de PS met 641.623 stemmen. Maar in zetels omgerekend: krijgt de PS 20 zetels en de CD&V krijgt maar 12 zetels. Een verschil van 8.

De enige onderlinge zetelverdeling die evenredig is met het aantal behaalde stemmen betreft de christendemocraten. Het Franstalige CDH behaalt met 250.861 stemmen 5 zetels en het Vlaamse CD&V met 602.520 stemmen 12 zetels. Zetelverdeling kan dus ook eerlijk, rechtvaardig en normaal, al is dit een alleenstaande uitzondering.

Maar het wordt pas hallucinant als men de grootste partijen van boven en onder de taalgrens gaat vergelijken. De franstalige PS, grootste partij in Franstalig België, bekomt met 641.623 stemmen 20 zetels. De grootste partij in Vlaanderen, de N-VA bekomt met 1.086.787 stemmen slechts 25 zetels. Bij een rechtvaardige evenredige verdeling zou N-VA 3 zetels meer moeten halen en de PS 3 zetels minder. In de kering is dat 6 zetels op 150 onrechtvaardig verdeeld.

Alle regime-getrouwe politicologen en linkse professoren haastten zich om te melden dat alles ‘normaal’ is en dat er logische verklaringen zijn. Dat zal wel. Maar het blijft een eenvoudige vaststelling dat in de Kamer van volksvertegenwoordigers de Franstaligen in verhouding abnormaal meer zetels halen dan hen zou toekomen bij een evenredige verdeling.. En het is in de Kamer van volksvertegenwoordigers waar beslist wordt over de gezamenlijke materies.

Indien men alle geldig uitgebrachte stemmen aan Franstalige en aan Nederlandstalige kant optelt (de taalkundige opdeling van de unitaire lijst PTB/PVDA gebeurt door extrapolatie van de 225.593 stemmen die de PVDA bekwam voor het Vlaams Parlement) stelt men, rekening houdend met de stemmen op partijen die geen enkele zetel behaalden, vast dat Franstalige partijen 16 zetels op 150 te veel kregen en de Nederlandstalige partijen 14 zetels op 150 te weinig.

Indien men alleen rekening houdt met de stemmen voor partijen die wel zetels behaalden stelt men vast dat Franstalige partijen 12 zetels op 150 te veel kregen en de Nederlandstalige partijen 12 zetels op 150 te weinig. De stem van elke Vlaamse kiezer is dus de facto 8 procent minder waard dan die van een Franstalige kiezer! Totaal ondemocratisch en op geen enkele manier te verantwoorden.

Bovendien beschikken de Franstaligen over een ondemocratisch vetorecht ingevolge een grondwet die de Vlaamse meerderheid blokkeert en alle Vlamingen discrimineert. En dan durven Louis Tobback, Miet Smet, Willy Claes, Eric Van Rompuy, Guy Verhofstadt en Karel De Gucht op de staatszender en in de regimepers komen orakelen over “racisten, over “fascisten” en over sympathisanten van Adolf Hitler en zijn Nationaal-socialisten.

Voeg daarbij het schandalig feit dat vanuit de gespaarde verdiensten van elke belasting betalende Vlaming jaarlijks al decennia lang gemiddeld zo’n slordige 1.500 euro naar Franstalig België blijft vloeien, en dat via een open grenzen wanbeleid een horde gelukszoekers en Mohammedaanse invallers van de Belgische overheid op kosten van de belasting betalende Vlaming een leefloon blijft krijgen en verhoogd kindergeld ingevolge polygame gezinshereniging, dan begrijpt men dat de lasterpraatjes van de door de burgers gebuisde politiekers vele stappen te ver is.

De voormelde verkiezingscijfers zijn gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse zaken en dus niet voor twijfel of interpretatie vatbaar. De gefaalde staat Belgium is corrupt tot op het bot.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is serveimage
image_pdfimage_print
Share

Reacties

The fake democracy of the failed state Belgium — 9 reacties

 1. Vandaag 20/06/19 kamer van volksvertegenwoordigers eedaflegging.
  We kregen weer een aardig staaltje van hoe de “democratie” werkt in belgië.
  Dries Van Langenhove mocht en zou Dewael niet flankeren bij de eedaflegging.
  De Franstaligen (PS) eisten dat, en zo geschiede.
  De eedaflegging werd gedaan vanop de stoel, want Patje Dewael had “hoogstpersoonlijk” het kamer reglement er op nagelezen en die werkwijze was perfect mogelijk.
  Tegen al mijn principes in heb ik gekeken naar de VRT, het VRT scharminkel dat (heb de moeite niet gedaan zijn naam te onthouden) van op de tribune commentaar commentaar gaf zei (letterlijk citaat) “heel slim gespeeld van Patrick Dewael” (einde citaat).
  Qua objectiviteit kan dat weer tellen.
  Ook het opnoemen van de fractievoorzitters verliep niet neutraal of objectief, Barbara Pas en de Vlaams Belang fractie werden niet door het VRT scharminkel vermeld.
  Of belgië op zijn smalst.
  Zoals ik reeds schreef verwacht ik binnen de 2 jaar nieuwe verkiezingen.
  Een nieuwe zwarte zondag komt er gegarandeerd aan.
  Het is nu aan Bart en Tom om dit handig te spelen, het einde van belgië is misschien dichter bij dan we denken.

 2. Voor alle duidelijkheid bij de titel:

  Heeft iemand al opgemerkt dat de burgers in 2019 niet hebben mogen kiezen voor de zitjes in de “eerste kamer” als wetgevend orgaan in België?

  De senaat bestaat nog wel, (de vet betaalde centjes ook) maar de burgers mogen “de senatoren” sinds 2014 niet meer rechtstreeks verkiezen!

  Dat wordt allemaal boven onze hoofden, in het duister en achterkamertjes en krochten van de particratie bedisseld en beslist.

  Dit ten gevolge van een ‘zesde’ grondwetsherziening die zelf nooit aan het Vlaamse volk ter goedkeuring werd voorgelegd!

  Het gevolg van acht procent bedrog van de kiezers voor het federaal parlement reikt dus veel verder dan wij allemaal zouden kunnen vermoeden.

  De Belgische senaat beschikt dus niet over een volmacht of mandaat van de (Vlaamse en Franstalige) burgers. Een exacte kopie van de Europese “commissie” !
  Het zogenaamd Europees “parlement” heeft ook alleen maar een adviserende bevoegdheid maar geen enkele beslissingsmacht!

  Wij leven allemaal zonder het te beseffen in een heuse en totale dictatuur!

  De EU!

  • Beste Lucky,
   Al jaren smeek ik tot opruiming van die totaal nutteloze, waardeloze decadent dure ballast zowel op Belgisch als op Europees gebied.

 3. Als je een klassiek voorbeeld wilt van een failed state, dan ben je bij Belgistan aan het goede adres. Dit apenland bestaat alleen dank zij en door het masochistisch complex van het Vlaamse volk. Zelfs toen in de 19e eeuw Vlaanderen straatarm was en de jeugd uit Vlaanderen ondervoed en onderontwikkeld was (cijfers te danken? aan de selectie voor de dienstplichtigen) betaalden de Vlamingen meer belastingen dan de Walen die over een verder ontwikkelde economie en industrie beschikten. En daar is sedertdien niks aan veranderd.

 4. Ik vind het uiterst merkwaardig en bovendien bijzonder alarmerend dat buiten Nageltjes en ’t Pallieterke blijkbaar niemand dit schandalig bedrog van zeteldiefstal heeft opgemerkt of aangeklaagd.

  Niet de zenders, niet de dagbladen, geen enkele politieker, geen enkele journalist, geen enkele nieuwsredactie, zelfs niet die van objectieve sociale media zoals Doorbraak, React, ’t Scheldt en Sceptr.

  12 zetels op 150 dat is toch geen bagatel meer! De regel van drie toepassen op complete gepubliceerde verkiezingsresultaten, dat is toch geen hogere wiskunde!

  Is ons volk dom geworden of zijn we met z’n allen in slaap gedommeld omdat we het gewoon geworden zijn om te worden belogen, bedrogen, belazerd, opgelicht, bestolen en bedonderd?

  1 blik op de site van het ministerie van binnenlandse zaken doet zelfs een man of vrouw met een minder dan gemiddeld IQ onmiddellijk beseffen dat er hier in België iets heel erg stinkt, om het woordgebruik van gebuisde politiekers te gebruiken.

  De geveinsde democratie van de gefaalde natie “Belgique” is niet zomaar een kafkaiaanse grap maar de schending van de burger- en mensenrechten van 4.148.947 Vlamingen die hun stem rechtsgeldig uitbrachten.

  Proficiat Nageltjes om dit schandaal uit te brengen en aan te kaarten.

 5. Weten jullie ook waarom de Vlaamse lafaards die corrupte scheeftrekking blijven goedvinden?
  Dan moeten ze zich nooit zorgen maken om een meerderheid te halen, ze kunnen lekker blijven lullen en zakken vullen.
  Wat moeten wij Vlamingen dus doen? Juist, die federale comedie in zijn geheel opruimen en Vlaanderen uitroepen tot een onafhankelijke Republiek en stoppen met nog één eurocent te verknoeien aan die franskiljons, coburgers, allochtonen én heel Afrika.

 6. Dat het oneerlijk gaat in de Belgische politiek is een feit, maar had het juist omgekeerd geweest dan stond ons land in vuur.Maar ja België weet dat de Vlamingen broekschijters zijn en zich laten doen door de Walen en op den hoop toe financieren ze Wallonië

 7. Dagelijks lees ik op Facebook berichten van kandidaten die voor Vlaams Belang opkwam die bedreigingen ontvangen via Twitter of Facebook.
  Dit hebben we te danken aan de MSM.
  Ik begin mij ernstig zorgen te maken dat er slachtoffers gaan vallen.
  Remember Pim Fortuyn.
  Als dat (hopelijk niet) moest gebeuren, zal het bij die MSM oorverdovend stil blijven.

 8. Vandaag mocht ik ook vernemen dat de beide informateurs mogen doorgaan met hun opdracht.
  Ik kwam ook te weten dat de tweede grootse partij van Vlaanderen niet door deze paljassen uitgenodigd werd.
  Ook PvDA mocht niet komen, hoewel dat het minste van mijn zorgen is.
  Alle slippendragers van het hof hebben hun mond vol van “luisteren naar de kiezer” en over democratie.
  In het apenland democratie??? Mijn kl**en ja.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *