M. Thatcher, the “blind” Lady

Naar aanleiding van de dood van M. Thatcher werden we geconfronteerd met de meest uiteenlopende commentaren, met daarbij nog de reacties van de “straat”.

Over één aspect heerste er in de media een oorverdovende stilte, namelijk dat de IRON LADY omringd was door pedofiele netwerken met daarbij horende “doofpotten”. Deze discretie van de media in België stond in schril contrast met de heisa over de pedofiele schandalen in de kerk.

Recent werd er o.a. een tipje van de sluier gelicht  met in de hoofdrol de intussen overleden media figuur Jimmy Savile, een goede bekende van Thatcher en Kroonprins Charles. Dagelijks staan er berichten op de website van David Icke Headlines over de pedofiele toestanden in G.B.
Een mogelijke verklaring voor de “discretie” is dat volgens bepaalde persbronnen in G.B het overgrote deel van de betrokkenen één gemeenschappelijk kenmerk hebben = de vrijmetselarij! Om een idee te hebben van de invloed van de (reguliere) loge in Groot-Brittannië is er het baanbrekende werk van Stephen Knight :”The Brotherhood”.

Onafgezien van de slachtoffers, stellen de daders zich bovendien bloot aan chantage, met alle gevolgen van dien. (zie de vroegere eerste minister  E. Heath). Ook in deze zaken worden we geconfronteerd, met “overlijdens” (sic) zoals  in België in de zaak Dutroux ook al het geval was.

Voor het overige dient vooral over M. Thatcher gezegd te worden dat ze de opdracht van de bankiers van The City trouw heeft uitgevoerd. “The City” is immers  het werkelijk machtscentrum in G.B. en geniet trouwens van een bijzonder statuut, zelfs de koningin moet toestemming vragen om er te mogen komen! Op het  gepaste ogenblik werd de Iron lady dan vervangen door een andere eerste-minister die op zijn  beurt de opdrachten uitvoert van The City.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

M. Thatcher, the “blind” Lady — 1 reactie

 1. M. Thatcher werd geliquideerd door haar eigen partij in opdracht van The City, het epicentrum van de Nieuwe Wereld Orde. Dit laatste is het gevaar voor onze westerse beschaving(zie de recente tekst van Stradi).
  Achter de The City gaan de Rotschilds schuil. Over het maken en afmaken van politiekers in London is er het boek van Nicholas Hagger :” The Syndicate – the story of the coming world government”, en meer bepaald het hoofdstuk :” The United States of Europe and Russia” pag.85 -106. Dit geeft een goed inzicht in de werkelijke machtsverhoudingen. Inzake de economische en financiële aspecten van haar bewind, verwijs ik naar het boek van Willem Engdahl :” A century of war – anglo-american oil politics and the new world order”
  Bij dit alles speelt de Bilderberg organisatie een prominente rol. Hier trek ik de aandacht op het recente artikel op de website van Prison Planet dd. 11.04.2013 van Paul Joseph Watson :” Italian supreme court president blames Bilderberg for terrorists attack”. Zoals de vroegere president Cossiga zal deze magistraat ook niet lang meer leven!!!
  Uit dit alles blijkt dat de toppolitiekers in London( maar ook elders) pionnen zijn in de handen van de occulte machten achter de NWO. Wie tegenwringt wordt geliquideerd. Bij dit alles speelt dan ook de chantage met “zedendossiers” een belangrijke rol. De toetreding van G.B. tot de EEG werd afgedwongen door chantage van de toenmalige eerste-minister Heath.
  Als toenmalige eerste minister kon het niet anders dat M. Thatcher op de hoogte was van de voormelde toestanden. De maanden voor haar dood stonden er immers dagelijks berichten op de website van David Icke Headlines, over deze voormelde toestanden, met daarbij haar foto en met naast haar “Jimmy Savile!!!”
  De opzet van mijn bijdrage was er dan enerzijds op gericht de selectiviteit aan te klagen van de media inzake pedofiele praktijken, maar anderzijds ook de aandacht te trekken op de NWO.. waarmee Vlaanderen ook geconfronteerd is, en nog meer zal zijn in het kader van het streven naar onafhankelijkheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *