Cultuurmarxisme en islamofilie gefileerd

Hoe Overheid, Media en Onderwijs U en uw kinderen klaarstomen voor dictatuur.

Het Marxisme was een onverdraagzame ideologie. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, dictatoriaal en fanatiek.

Het Nationaal-Socialisme van de Nazi’s en Hitler was een onverdraagzame ideologie. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, dictatoriaal en fanatiek.

Het Maoïsme was een onverdraagzame ideologie. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, dictatoriaal en fanatiek.

De hele en onverdeelbare islam is een onverdraagzame ideologie. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, gewelddadig, dictatoriaal en fanatiek.

De klimaatreligie is een onverdraagzame zwendel. Groen van buiten maar rood van binnen. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, dictatoriaal en fanatiek.

Wat is de grootste gemene deler? Waarom slikken en aanvaarden vrije mensen al die debiele onzin en gevaarlijke nonsens ? Waarom kunnen zij het verband niet zien tussen oorzaak en gevolg?

Welnu, het is niet hun schuld. De gewone man en vrouw in de straat is een slachtoffer zonder dat hij/zij dat zelf beseffen en zelfs niet meer kunnen beseffen.

Elke opinie heeft twee kanten. Nul en één zeg maar. Al beseffen ze het gevaar dat islam met zich mee brengt toch slagen door godsdienst geobsedeerde mensen er in om verontschuldigingen te verzinnen voor de misdaden die dagelijks gepleegd worden door de aanhangers van islam.

Ze vinden dat islam hun eigen geloof in het bestaan van een almachtige god bevestigt en dus per definitie verontschuldigd is voor alle misdaden. Idioot, onwaarschijnlijk maar helaas maar al te waar. Zo ontpoppen ze zich tot supporters van islam en voorstanders van onbeperkte en ongecontroleerde immigratie van wat op de keper beschouwd criminelen zijn.

Het is een feit dat de marxistische ideologie gebaseerd op de economische theorie van een halvegare idioot verantwoordelijk is voor het vermoorden van vele miljoenen mensen in Oost-Europa, Rusland en China. En toch bestaan er nog altijd miljoenen mensen die op basis van een uit zijn verband gerukt gelijkheidsprincipe voorstander zijn van nivellering naar onder toe. Iedereen zou gelijk moeten zijn, gelijke kansen moeten hebben desnoods met positieve discriminatie ten voordele van onderontwikkelden. Een beter plan voor rampen en chaos kan niet bedacht worden. En toch zweren socialisten en groen-linksen trouw aan dit idioot gedachtegoed.

Niettegenstaande het Marxisme bewezen heeft onhoudbaar te zijn, houden sommigen vast aan hun grote gelijk. Meestal georganiseerd en gestuurd door vakbonden en politieke partijen waarvan de leiders er alleen op uit zijn hun eigen zakken te vullen ten nadele van alle anderen. Erfopvolging door nepotisme is bij cultuurmarxisten eerder de regel dan een uitzondering.

Het vergt speciale omstandigheden om deze wetmatigheid te doorbreken. Zo slaagde Anders Breivik er in om in Noorwegen een bewustzijnsschok te veroorzaken. De leidende klasse in Noorwegen had zijn motieven goed begrepen en sloeg te roer om. Omdat Noorwegen geen lid is van de EU kon ze haar grenzen sluiten voor ongewenst gespuis, wat ook gebeurde. Sindsdien zijn de steden in Noorwegen verlost van verkrachtingen en gewelddaden gepleegd door allochtone gelukzoekers.

In tegenstelling daarmee is de situatie in Zweden sindsdien alleen maar verergerd. De leiders bleven trouw aan de dogma’s van het cultuurmarxisme waarvan een van de meest giftige aberraties het globalisme is. De de gemeentes kampen er met torenhoge werkloosheid, een toename van kinderarmoede en stijgende uitgaven van bijstand om allochtonen te pamperen.

Ongeveer 13 procent van de bevolking in Zweden problemen in hun eigen woongebieden met criminaliteit, geweld of vandalisme. Hetzelfde fenomeen zien we ook in Frankrijk en Duitsland maar de hoofdstroom media houden het deksel boven deze realiteit omdat ze de leidende klasse die hen rijkelijk begunstigt met subsidies niet voor het hoofd wil stoten met kritiek op hun onbekwaamheid die aan het misdadige grenst.

Islam wordt aan onze hogescholen en universiteiten nergens wetenschappelijk bestudeerd. Diegenen die kritiek durven uitbrengen op deze afschuwelijke politieke ideologie worden steevast weggezet als haatdragende mensen. Wie de bewering durft tegenspreken dat islam een “religie van de vrede is” wordt steevast weggezet als een negationist. Net alsof het een ontkenner van de genocide op Joden tijdens WOII zou zijn.

Kenmerkend voor het cultuurmarxisme dat banen vernietigt, armoede schept en welvaart vernietigt is de laatste jaren de hersenspoelende propaganda voor een verzonnen illusie. Een door menselijk toedoen veroorzaakte opwarming van de aarde zou een gigantisch probleem zijn. Allerhande onbekwame politiekers blijven voorwenden dat er iets mis zou zijn met ons klimaat om ons te kunnen opzadelen met een nutteloos schuldgevoel en zo het opleggen van nog meer onrechtvaardige belastingen te rechtvaardigen.

Hier komt na de overheid en de media een derde aap uit de mouw van het collectivistisch cultuurmarxisme: het onderwijs. Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd om die te herhalen. En wat zien we? Dat de lessen geschiedenis bijna helemaal weggevallen zijn en wat overblijft nauwkeurig geselecteerd is tot politiek correcte riedels wat neerkomt op censuur. Ons onderwijs is dermate door links geïnfiltreerd dat het zelfs toegelaten wordt dat jonge kinderen mogen spijbelen “voor het klimaat“! Met de regelmaat van een klok worden er her en der uitstapjes naar een moskee georganiseerd zonder toelating van de ouders die zelfs niet op de hoogte gebracht worden of voorgelogen dat het bezoeken van “huizen van gebed” zou betreffen.

Islam mag niet onderzocht of bekritiseerd, worden maar islamofilie wordt aan argeloze jeugd met de paplepel opgedrongen. Tegelijk blijven onze overheden islam sponsoren met rijkelijke subsidies en schreeuwen de cultuurmarxisten in de leugenmedia dat moordenaars uit Syrië en Irak terug moeten geïmporteerd worden en toegelaten op ons territorium.

Onze overheid, media en ons onderwijs stomen ons, U en uw kinderen klaar voor dictatuur als die nog niet bestaat. Want wat er gebeurt is dermate misdadig dat het alleen maar kan thuishoren in een dictatuur.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Cultuurmarxisme en islamofilie gefileerd — 1 reactie

  1. Als ik zie en hoor waar onze kleindochters mee naar huis komen van school ben ik heel bezorgd over onze, maar vooral hun toekomst.
    Ik tracht hen te overtuigen van het tegendeel, maar het lijkt soms een aartsmoeilijke opgave.
    Doch ik leg mij er niet bij neer.Ik zal me blijven verzetten tot mijn laatste snik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *