Het groene boekje van het ECO-fascisme.

We kenden al het catastrofale rode boekje van Mao, de grote Chinese leider. Nu bestaat er een nieuwe versie: rood van binnen en groen van buiten maar niet gepubliceerd . Uittreksels van genadeloze kritiek uit het Engels vertaald

AEROSOLS

Minuscule deeltjes die aan de atmosfeer worden toegevoegd door fossiele brandstoffen te verbranden en die blijkbaar de ware omvang van op hol geslagen klimaatverandering maskeren.
Met andere woorden, een handig excuus dat werd uitgezet door steeds wanhopiger groenlinksen bij elke gelegenheid om het falen van hun waardeloze computermodellen om de niet-bestaande opwarming van de afgelopen zestien jaar te voorspellen, te verklaren.

AGENDA 21

Wees bang. Wees erg bang!
Het klinkt als een samenzweringstheorie maar….
Integendeel, het is zo reëel dat op de Top in Rio de Janeiro in 1992 niet minder dan 179 landen – ook Groot-Brittannië en de VS – hebben ondertekend. Ze deden dit, omdat het een niet-bindende overeenkomst was, zo dachten ze dat het niet uitmaakte. (N.v.d.r.: schandalig bedrog inmiddels ook bekend door het Marrakesh-Pakt.)
Maar dat is het kwaadaardige genie van Agenda 21 – de meest verstrekkende, beperkende en gevaarlijke milieu-praktijkcode die ooit is bedacht, die er toch zo onschadelijk en saai uitziet, alleen het lezen van de eerste alinea van zijn principes werkt als super krachtig slaapmiddel.

We citeren: “1.1 De mensheid staat op een bepalend moment in de geschiedenis. We worden geconfronteerd met een bestendiging van ongelijkheden tussen en binnen landen, een verergering van armoede, honger, slechte gezondheid en analfabetisme, en de voortdurende verslechtering van de ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn voor ons welzijn … ” Ja ja. Zzzzzzz.

Laat je niet misleiden. Zelfs als je deze woorden leest, gebruikt een drukbezette activistengroep Agenda 21 als rechtvaardiging voor het afnemen van je geld, het beperken van je vrijheden, het verminderen van je levensstandaard – allemaal om de nobele doelen in dat charter te bereiken die ik hierboven kort heb geciteerd voor jullie en ik allebei in, slaap vallen.

Waar gaat het over? Vrijwel over alles wat je ooit haatte aan milieuactivistische gek geworden bureaucratie eigenlijk: bestemmingsbeperkingen; anti-auto maatregelen; initiatieven voor klimaatverandering; hogere belastingen; boetes voor onjuiste recycling; groene activisten op de loonlijst van de lokale overheid als agenten voor klimaatverandering; openbaar vervoer omgezet – op uw kosten – om op biobrandstoffen te rijden; folders (opnieuw betaald door u) die u leren hoe u uw leven duurzamer kunt leven.

Agenda 21 is de strategische arm van de industrie voor duurzame ontwikkeling. De tactische vleugel – het deel dat zijn luchtige voorschriften vertaalt in immens saaie realiteit – zijn de onderafdelingen ) die je overal vindt, van Berkeley, Californië tot Dallas, Texas tot Finland tot Zimbabwe. Deze groepen worden op hun beurt gecoördineerd door een door de VN gefinancierde overkoepelende groep (genaamd ICLEI – Local Government for Sustainability).

Je ogen worden opnieuw glazig. Je vindt dit allemaal saai, betrokken en vermoeiend. Natuurlijk doe je dat. U betaalt uw lokale gemeente voor de basisvoorzieningen en -diensten die u nodig hebt – vuilophaal, straatverlichting, wegenonderhoud, enz. – niet omdat u wilt dat het armoede in de derde wereld oplost, seksuele ongelijkheid opheft, klimaatverandering tegengaat, overbevolking aanpakt of inkomen herverdeelt.

Maar achter de schermen is dit precies wat Agenda 21 gebruikt om te rechtvaardigen. Je hebt er niet voor gestemd. U werd niet geraadpleegd. Toch zijn deze waarden – die misschien vreemd zijn aan alles waar je in gelooft – nu door osmose geabsorbeerd en vormen ze een belangrijk onderdeel van het beleid van je gemeente. Dat is Agenda 21: de blauwdruk voor groene tirannie.

De AMAZONE

Grote grote rivier en bijbehorende jungle beroemd gemaakt door Sting en andere Redders van de Wereld; met lianen gedrapeerde, krijsende, gibberende, kakelende, jaguars-, piranhas- en gifpijl-kikker aangetaste poster kind van de milieubeweging; thuis van die vreselijke vis – de candiru – die je urinestraal opzwemt terwijl je in de rivier plast en zich in je gevoelige organen nestelt.
Het zou natuurlijk heel nuttig zijn voor de propagandacampagnes van de groene beweging als de Amazone echt zou worden weggevaagd door ‘global warming’. Dat is waarom. in hun vierde evaluatierapport hadden de interne activisten van het Intergoveramental Panel on Climate Change (ook wel hoofdauteurs genoemd) het serieus goed gedaan door aan te kondigen dat ‘tot 40 procent van het Amazone-regenwoud’ wordt bedreigd door klimaatverandering.
Probleem was dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor deze claim. Het cijfer bleek niet afkomstig te zijn van een gecontroleerde wetenschappelijke studie, maar van een stuk propagandaliteratuur geproduceerd door groene activisten voor het WWF, waarin geen melding werd gemaakt van klimaatverandering. Dat komt omdat het rapport ging over de effecten van houtkap en bosbranden.

ANDERSON, GILLIAN

Scully van de X-Files; prachtige koele meid wiens fantastisch uiterlijk en allure bewijzen dat veertig een soort het nieuwe twintig-iets is. Helaas, als je met haar getrouwd was en niet geloofde in de opwarming van de aarde, zou ze waarschijnlijk je hoofd afbijten in de nacht en het langzaam tot een bloedige pulp malen met haar perfecte tanden, zoals een Vogue-covermodel zwarte weduwe.
Zie verder (in het boek) voor uitleg.

ANTARCTICA

Blijkbaar nog een andere voorbode van klimaatverandering.
Antarctica is een godsgeschenk voor klimaatalarmisten: omdat het zo groot is, zo afgelegen, zo onbekend dat ze kunnen zeggen wat ze willen over hoe ‘bedreigd’ het is zonder angst voor tegenspraak door vervelende gegevens uit de echte wereld.
Dit is de reden waarom een team onder leiding van Eric Steig in 2009 in het nieuws kwam door te beweren dat zelfs ’s werelds koudste continent ten prooi was gevallen aan de opwarming van de aarde.
Steig heeft dit bereikt met behulp van een methode die populair is bij klimatologen, maar meestal wordt gemeden door meer mainstream-wetenschappers die bekend staan als ‘appels met peren vergelijken’.
Hij combineerde satellietgegevens (waaruit blijkt dat de Antarctica al minstens dertig jaar kouder en niet warmer wordt) met temperatuurmetingen van weerstations aan de oppervlakte, plus enkele geschatte
temperatuurmetingen van niet-bestaand weer stations over heel Antarctica.
In een recenter artikel dat in 2013 in The Cryosphere is gepubliceerd, wordt vastgesteld dat Antarctica verre van opwarming al minstens 150 jaar oppervlakte-ijs- en sneeuwophoping heeft. Maar de auteurs gingen het liever verpesten – zoals helaas de mode is in deze goedgelovige tijd – door de toename de schuld te geven aan een ‘verwarmend klimaat’

ANTHROPOGENIE GLOBALE VERWARMING (AGW)

Theorie, steeds meer in diskrediet gebracht door bewijs uit de echte wereld , dat de planeet opwarmt als gevolg van door de mens veroorzaakte kooldioxide-uitstoot en dat tenzij we de helft van onze inkomsten geven aan duurzame energiebedrijven die eigendom zijn van Al Gore, George Soros of Dale Vince, we er allemaal aangaan.

ANTI-CAPITALISME

Een linksgroene toont haar ware kleuren.
“Ik denk dat als we het kapitalisme niet omverwerpen, we geen kans hebben om de wereld ecologisch te redden. Ik denk dat het mogelijk is om een ecologisch verantwoorde samenleving te hebben onder het socialisme. Ik denk niet dat het mogelijk is onder het kapitalisme. “ Earth First! lid Judi Bari,” geïnterviewd 1992

DE ARABISCHE LENTE

Het geweld van de Arabische lente dat over Noord-Afrika en het Midden-Oosten raasde, begon met voedselrellen. En wat leidde tot deze voedselrellen? Waarom, de enorme inflatie van de voedselprijzen, deels veroorzaakt door het toenemende areaal grond dat wordt afgeleid van agrarisch gebruik naar de productie van biobrandstoffen.
Dus, aan de rekening van de Eco-fascisten – samen met alle oude mensen die ze naar een vroeg graf hebben gereden door brandstofarmoede en alle Afrikanen die ze hebben uitgehongerd met kunstmatig geïnduceerde voedselprijsinflatie – kunnen we misschien redelijkerwijze toevoegen de honderdduizenden afgeslacht in de burgerlijke onrust van Libië tot Syrië.
Krediet waar krediet verschuldigd is, hè?

DE NOORDPOOL

Angst voorbode van klimaatverandering, blijkbaar.
Voor linksgroenen lijkt de smeltende ijslaag op de Noordpool een beetje op het zevende zegel: het laatste teken dat al onze inspanningen om de planeet te redden op niets uitlopen en dat we gedoemd zijn te worden verteerd door een apocalyps waardoor Bruegels Triumph of Death op Manet lijkt Déjeuner sur l’herbe.
Dat is de reden waarom ze op het hoogtepunt van de opwarming van de aarde vaak afgezanten naar de poolcirkel stuurden om steeds grimmiger terug te komen.

De IJSBEER

Het meest afgrijselijke bedreigde wezen ter wereld, ooit. Zelfs meer bedreigd dan de dodo, de grote alken en de Tyrannosaurus Rex, die weliswaar uitgestorven zijn, hebben het ernstige nadeel dat ze noch fotogeniek noch wit en pluizig zijn, noch schattige kleine babywelpjes hebben die charmant langs sneeuwbanken in David Attenborough natuurreeksen glijden de bedreigde Noordpool …

Sinds ten minste de jaren 2000 (toen het om geen enkele reden op grond van feiten werd ‘bedreigd’ onder de US Endangered Species Act), is de ijsbeer het afficheschepsel voor de World Melting en het is Allemaal onze schuld beweging. Het heeft een hoofdrol gespeeld in ‘An Inconvenient Truth’ (qv); in verschillende veel gereproduceerde (en soms gefotoshopte) afbeeldingen van eenzame berinnen op schijnbaar afgelegen, smeltende ijsschotsen; in een reclamecampagne voor Plane Stupid (qv); in Greenpeace’s Project Thin Ice fondsenwerving; in een Vanity Fair-fotoshoot met Leo Di Caprio; en in tal van hartverscheurende nieuwsartikelen – later een schandaal genaamd Polarbeargate (qv) – over beren die naar verluidt zijn verdronken als gevolg van door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

Er is hier maar een klein probleem: de ijsbeer doet het prima. Nee, beter dan goed. Sinds de jaren 1950 is de wereldbevolking van ijsberen geëxplodeerd, van ongeveer 5.000 tot tussen 20.000 en 25.000. Klinkt een vier- of vijfvoudige toename van de populatie van een soort in een periode van slechts zestig jaar voor u als in gevaar? Ik ook niet. Dat klinkt meer als een plaag. Een gevaarlijke plaag voor, laten we niet vergeten, de poolbeer is een van de meest agressieve, mensetende carnivoren op de planeet.

Red de ijsbeer? Niet als we weten wat goed voor ons is.

De ijsbeer ruimen? Dat lijkt er meer op. Niet omwille van ons, begrijp je. Maar voor al die kinderen van toekomstige generaties die anders in hun bed zouden kunnen worden opgegeten.

POOLBEERGATE

Een leugen is halverwege de wereld voordat de waarheid begint. In 2004 vlogen Charles Monnett en enkele collega-onderzoekers voor de US Minerals Management Service over de noordkust van Alaska toen ze vier ijsberen in de zee zagen zweven.

Zou dit het ultieme bewijs kunnen zijn van het egoïsme, de hebzucht en de wreedheid van de mens om de planeet zo alarmerend op te warmen dat zelfs de ijsberen verdronken?

Nou Monnett leek het zeker te denken. In een rapport voor het tijdschrift Polar Biology extrapoleerden ze uit dit dunne bewijs dat de opwarming van de aarde ijsberen doodde door de frequentie en intensiteit van zomerstormen te verhogen en de ijzige leefomgeving van de beren te smelten. Alleenstaande vrouwtjes en vrouwtjes met welpen zouden in het bijzonder gevaar lopen.

Nogal een dramatische thesis om te baseren op slechts vier dode beren die vanuit een klein vliegtuig werden gezien. Maar het was voldoende bewijs voor de groene jongens – met name Al Gore in zijn An Inconvenient Truth – die het nieuws wijd en zijd verspreiden. De ijsberen verdronken! Door de opwarming van de aarde dreigden de ijsberen te worden weggevaagd!

Maar waren ze dat wel? Niet als je iets weet over ijsberen, nee. De aanwijzing is in hun Latijnse naam Ursus maritiemus – zeebeer. Dat komt omdat ze ontzettend veel tijd in de zee doorbrengen, waar ze urenlang – zelfs dagen – heel comfortabel kunnen drijven en zwemmen. Eind 2008 maakte een volwassen vrouwelijke ijsbeer in de Beaufortzee met een radiozender als halsband zwemmend 687 km gedurende negen dagen en zwom toen met tussenpozen op het zee-ijsoppervlak nog eens 800 km. verder.

De opwarming van de aarde zal de ijsbeer niet tenietdoen. Ze pasten zich aan en overleefden een veel warmere periode – en sterk gereduceerde zeeijsniveaus – in de vorige interglaciale warme periode ongeveer 5000 tot 7000 jaar geleden.

Als commentator Grizzled Bear bij Watts Up With? scherp geformuleerd: ‘het lijkt erop dat de vier niet-afgestemde beren voorbestemd waren om hun leven te geven, zodat een paar pseudo-wetenschappers hun dood konden gebruiken als onderdeel van politieke propaganda.’

Uit “The little green book of Eco-fascism” van James Dellingpole (331 pagina’s; ISBN 978-1-84954-635-8

CONCLUSIE van de redactie?

We worden allemaal belogen, belazerd, bedrogen en bedonderd door de fanatieke aanhangers van de nieuwe religie van de klimaatmaffia. Geen enkele van hun absurde beweringen is wetenschappelijk bewezen.

Integendeel het wetenschappelijk bewijs van hun bedrog is wel 100% geleverd. Door echte wetenschappers! Als de data en theorie niet overeenkomen, verandert ware wetenschap de theorie.

In klimaatverandering zijn de theorie de IPCC-modellen en ze komen helemaal niet overeen met de echte data. Dus de data werden door de verenigde Nazi’s aangepast aan hun politiek correcte theorie.

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *