Tot op het bot ! :-D :-D

5 jaar ! Vijf jaar ! heeft het parket er over gedaan om de sabotage van Doel 4 te onderzoeken.
Terrorisme wordt nu uitgesloten, wordt er gezegd. !?
Wat verdomme !???
Wat kan er nog meer of even terroristisch zijn dan een kerncentrale saboteren?
Wellicht heeft men gewacht tot men er haast 100% zeker van was dat een mogelijke dader blank, blond en met blauwe ogen was? In dit land, in het Europa van vandaag is dit niet ondenkbaar.

En nu, pas nu, doet men een beroep op het geheugen en de opmerkzaamheid van de burger. Wat een bende amateurs ! Wat hebben ze al die jaren zitten uitvreten daar bij justitie?

Wellicht was het een zaak die te zeer de gemoederen ophitsen en kwam het politiek gezien niet zo goed uit….. onder meer misschien voor activistische magistraten die groen en/of links zijn, ….voor de anti-kernenergiebeweging en de vakbonden die net zoals Climate Rebellion vinden dat er wat doden mogen vallen als dat voor hun goede zaak nodig zou zijn. Liefst doden bij hun tegenstanders natuurlijk.

Is het toeval vraag ik mij af, dat dit naar boven komt nu politici en zelfs ‘klimaat-‘ en ‘milieu’- experten eindelijk (maar wat te laat) door hebben dat kernenergie de enige oplossing is om te voorzien in onze toekomstige en energiebehoeften? Er dringend moet worden begonnen met de bouw ervan nadat blijkt dat windmolens en zonne-energie slechts een marginale rol spelen in onze grote energiebehoefte. Dat die energieonzekerheid en dit energiegebrek een enorme impact zal hebben op onze economie en maatschappij. In kort op de West Europese beschaving (als die er nog lang moet zijn).
Wat met de dader(s) , zouden ze die ooit kunnen vatten?

Voor mij maakt het niet uit wie dergelijke terroristische sabotagedaad stelde om de meest strenge straf die het land vandaag kent, te vorderen. Geen enkel ras, huidskleur, origine of geloof, mag de dader(s) discrimineren of bevoorrechten. Geen enkele verzachtende omstandigheid of ontoerekeningsvatbaarheid mag worden weerhouden. Levenslang ! En dan bedoel ik echt levenslang ! Het moge dan een voorbeeld zijn voor iedereen die het nog eens zou willen proberen.

Heil aan diegenen die de onwetende en onbekwame b├Ęta- wetenschappers , de struisvogels, de irrationele angsthazen en de groene opportunisten tot betere inzichten konden brengen. Alhoewel ik nog steeds twijfel of dat bij een groot deel is gelukt.
Misschien moet er maar eens een onderzoekscommissie worden ingesteld om te achterhalen waarom het onderzoek zo lang en zonder resultaten aansleepte?

Maar ach, jullie slimme lezers weten dat ook…. Onderzoekscommissies zijn er enkel om de lijken te begraven om de blazoenen op te poetsen, om in de politieke belangstelling te staan, en de zwarte pieten wit te wassen. En dat, tot op het bot !