Massahysterie en Covid-19

Een persoon die besmet wordt door massahysterie is per definitie hysterisch en kan niet meer logisch nadenken. Hierdoor verkiest hij of zij de “pensée unique” van de massahysterie te verdedigen en elk kritisch argument dat de mantra van de massahysterie ontkracht of tegenspreekt wordt door hen afgedaan als onwaar zelfs al moet daarvoor de formele logica met de voeten getreden worden.

De persoon die besmet is met hysterie is dermate gehypnotiseerd dat hij enorm fanatiek is en er zelfs niet voor terug deinst om geweld te gebruiken om zijn eigen ongelijk kracht bij te zetten.
Er zijn in principe twee soorten van massahysterie. Een die spontaan ontstaat en nadien gerecupereerd wordt door een ideologie of mensen met een eigen politieke agenda.

Deze soort van massahysterie is in de loop van de geschiedenis van de mensheid waargenomen bij elke revolutie of opstand tegen het gezag van de voordien gevestigde orde. Dit was waarneembaar bij de Amerikaanse revolutie waarbij de Tea-party in Boston uitgroeide tot een gewapende opstand tegen de Engelse koning en zijn bezettingstroepen en vervolgens aanleiding gaf tot de formulering van de onafhankelijkheidsverklaring. Iets gelijkaardigs speelde zich dertien jaar later af in Frankrijk waar deze revolutie uitmondde in het schrikbewind en dictatuur van Robespierre.

Een tweede soort van massahysterie is die niet spontaan ontstaat maar kunstmatig opgewekt wordt door bepaalde politieke krachten met een fanatieke agenda. Dit kon men waarnemen tijdens de communistische opstand in Rusland, bij de machtsgreep van de nationaal-socialisten in Duitsland die hun antisemitisme ongebreideld in de praktijk brachten, bij het maoïsme in China en, kort geleden bij de klimaat-hysterie die een fictieve opwarming van het klimaat wou toeschrijven aan de productie van CO2 een totaal ongevaarlijk gas dat bovendien noodzakelijk is voor de groei van alle planten en bomen op onze planeet. Toen voldoende wetenschappelijke kritiek werd geformuleerd doofde deze massa-hysterie even snel uit als ze gekomen was. De politieke agenda van rood-groen door het opwekken van een massapsychose was mislukt.

En vandaag worden we allemaal geconfronteerd met een kunstmatig verwekte wereldwijde massahysterie rondom een griep-virus dat eerst Corona werd genoemd maar toen bleek dat dit een geregistreerde merknaam was van een bier door AB-Inbev gebrouwd in Mexico, door de Wereldgezondheidsorganisatie omgedoopt werd tot Covid-19.

Het is vanzelfsprekend dat iets wat kunstmatig opgewekt is van nature frauduleus is. Deze fraude is gemakkelijk waar te nemen door de vervalsingen van statistieken, het angstvallig verzwijgen van het bestaan van een efficiënt geneesmiddel tegen het virus, de censuur op kritische meningen op de sociale media. Om er maar enkele te noemen. Wie de creatie van deze massahysterie als eerste bedacht zal later uitgezocht worden door historici. Er zijn aanwijzingen in de richting van de communistische leider van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, maar ook in de richting van machtige Europese leiders als de Fransman Macron en de Duitse Merkel. Ook voor de Belgische premier Wilmès kwam de massahysterie o wonder als een fantastisch geschenk uit de lucht vallen.

Bij middel van suggestie en de inductie van anticipatieve angst, dat is angst die voorloopt op de feiten en waarvan de noodzaak door niets bewezen is, werd een minderheidsregering van lopende zaken plots een regering met speciale volmachten niettegenstaande de totale onbekwaamheid van haar leden klaar en duidelijk bewezen is door de echte feiten, niet door vervalste statistieken en berichtgevingen.

De economische gevolgen van de onnodige en ondemocratische lockdown of sperperiode zijn gigantisch. Er weer zullen de Vlamingen als grootste netto-betaler dienen om de gigantische financiële put van de covid-19 hysterie te vullen.

Even ernstig zijn de mentale gevolgen voor hen die zich door deze massa-hysterie hebben laten leiden. Eens geïnfecteerd door een massa-hysterie verliest men alle weerbaarheid voor de volgende. Wat met de klimaathysterie niet gelukt is zal bij een groot niet zo intelligent deel van de bevolking blijven heersen in hun weerloze hersenen. Men kan die vanaf nu wijsmaken wat men wil. Bij voorbeeld dat België een democratie zou zijn. Of dat het voortbestaan van België noodzakelijk is voor de Vlamingen. Allemaal onwaar natuurlijk maar met de hulp van de hoofdstroom media en hun hypnotiserende staatspropaganda is de Belgische particratie de facto geruisloos een dictatuur geworden. Met geldboetes op verplaatsingen en heuse kliklijnen.

Zo is naast de geringe impact op de lichamelijke gezondheid de massahysterie inzake covid-19 uitgegroeid tot een echte aanslag op de mentale gezondheid en ook op de vrijheid van miljoenen Vlamingen. Met de collaboratie van een handvol verraders en een totaal onbekwame regering die onder leiding van een Vlamingenhaatster volmachten misbruikt om het voor allochtoon gespuis nog gemakkelijker te maken de veiligheid van Vlamingen in het gedrang te brengen.

Wij worden niet meer door onze politici vertegenwoordigd. Erger nog allerlei experten van twijfelachtig allooi en eenzijdige media doen alsof ze aan de kant van het volk staan, maar in realiteit beperken ze onze vrijheid. De rede en het evenwicht is zoek. Velen zitten op dit moment al financieel aan de grond. De hete adem van een dictatuur is al duidelijk waarneembaar en zelfs de particratie werd buiten spel gezet. Het gebrek aan voorzienigheid van onze Belgische politici aan de macht komt nu grotesk aan het licht. Ze waren op totaal niets voorbereid.

Er is al enorm veel schade aangericht en het valt te vrezen dat de politieke elite ook uit deze crisis niets zal leren. De overheid gelooft niet in de wijsheid van de burger. Weinigen zeggen nog wat ze denken. Velen hebben het opgegeven. Leve de censuur en de indoctrinatie, die draaien op volle toeren!

Zelf verantwoordelijkheid nemen en je lot niet door anderen laten bepalen wordt meer dan ooit noodzakelijk. In een democratie neem je je leven in eigen hand! Er is maar één reactie mogelijk: WIJ ZIJN HET VOLK! Scheer U weg, misdadig Belgisch politiek gespuis of hang aan de galg! Dit is een waarschuwing, het volk aanvaardt geen opgedrongen massahysterie.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Massahysterie en Covid-19 — 3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *