Politiek correcte pers II Vervolg van “gekochte journalisten.”

Wil je zo door het leven gaan? Is dit het lot van je nageslacht?

De 18 beste tactieken voor de bevordering van journalist tot hoernalist

Hoernalisten zetten zich kritiekloos in voor een dagelijkse beeldvorming van een gesimuleerde politiek correcte werkelijkheid, een verhaal dat niet meer klopt, maar waarvan het systeem afhankelijk is. Dit gaat samen met het demoniseren en stigmatiseren van personen, processen en organen die hierop terecht kritiek uiten. Veelgebruikte tactieken van de hoernalistiek om dat te bewerkstelligen zijn:

1. Het negeren of doodzwijgen van feitelijke informatie, die van groot belang is voor onderzoek, rechtsgang of democratie.

2. Een redeloze kritiekloze loyauteit aan het gesimuleerde wenselijkheidsbeeld (het systeem en het politiek correcte verhaal dat dit systeem overeind houdt) waarbij in een paradox de realiteit zelf en met name de menselijke realiteit tot blinde vlek wordt gemaakt.

3. Het ontwijken van of het demoniseren tot complottheorie van onderzoeksjournalistiek (eigenlijk dus normale journalistiek) die contexten en verbanden blootlegt, terwijl men al lang weet dat de CIA de term complottheorie heeft geïntroduceerd om onderzoeksjournalistiek te vernietigen en kip-zonder-kop verslaggeving te stimuleren.

4. Het schenden van journalistieke codes om karaktermoord te plegen op burgers met waardevol nieuws, dat niet in de gesimuleerde werkelijkheid past.

5. Een buitengewoon eenzijdige selectie van nieuwsonderwerpen, die wordt gepapagaaid door “bekende kranten en nieuwswebsites die hetzelfde zeggen”.

6. Het gebruiken en doelbewust inburgeren van denigrerende krachttermen om open journalistiek onderzoek tegen te werken. Bekende voorbeelden zijn de term “antivaxxer” voor mensen, die gewoon een intelligente discussie willen over het vaccinatiebeleid en aluhoedje voor mensen die lijden door straling, ondersteund door een zee van wetenschappelijk bewijs.

7. Het doorgaans blind vertrouwen op, en in de media ventileren van, informatie afkomstig van de overheid en door de overheid erkende NGO’s en instituties.

8. Het volkomen verstoken zijn van enige vorm van cultuurfilosofische of laterale intelligentie of zelfs maar een rudimentair begrip van de overkoepelende neoliberale praktijk en de onderliggende tijdgeestkrachten, waarbinnen men zelf het beroep “passive aggressive” uitoefent op de automatische piloot.

9. Uitspraken doen zonder deze te verantwoorden, uit te leggen of context of bewijs te geven. Dit is iets dat politici leren in hun (media) training, maar ook bewust door de media wordt toegepast, vooral via headlines. Een uitspraak die je domweg – lees absolutistisch – als kreet neerzet krijgt een krachtige zwart-gat-achtige zuigkracht en macht. Iedereen die er bewust op let herkent dit mechanisme en de zeer krachtige effecten daarvan op de massa. Voorbeeld: “Tot het corona-vaccin er is, blijft de anderhalve meter-samenleving het nieuwe normaal”.

10. Alles wat afwijkt van het mainstream nieuws stigmatiseren als “nepnieuws”. Feiten spelen daarbij geen rol, want ook de “fact-checkers” waarbij universiteiten samenwerken met bijvoorbeeld Nu.nl of Facebook, kijken enkel maar of het nieuws past in de verplicht politiek correcte werkelijkheid.

11. Slim anticiperen op het feit dat slecht en negatief nieuws zich veel sneller verspreidt en meer bereik heeft dan positief nieuws.

12. Het klakkeloos accepteren van de meest extreme inconsistenties in de nieuwsgaring en berichtgeving en deze actief voeden, indien dit de gesimuleerde, politiek correcte werkelijkheid ten dienste staat.

13. Het bewust sterk onderbelichten of demoniseren van een gezond-verstand-oplossing ten opzichte van een politiek crimineel doel, zoals het amper aandacht schenken aan de meest succesvolle anti corona-kuren, gebaseerd op steeds bewezen topresultaten met hydrochloroquine en vitamine doseringen. Dit tegenover het opgeilen van de bevolking voor dwangvaccinatie en Big Brother-apps. Dat ook nog vlak na het WHO-schandaal van 2 en 3 december 2019 waarin, tijdens de Vaccin Safety Summit, naar voren kwam dat geen enkele official van de WHO ook maar enig idee heeft waar hij of zij het over heeft.

14. Het volledig aan de leiband lopen van de CIA. (Lees The Democrats en andere geheime diensten n.v.d.r.) Andreas von Bülow schreef in zijn 9/11 -kritische boek lm Namen des Staates dat van het budget van destijds 33 miljard dat de Amerikaanse regering uitgaf aan veiligheidsdiensten, maar liefst 95% werd besteed aan het opzettelijk binnensluizen van desinformatie in de massamedia. Ieder land dat de reet kust van de VS heeft een veiligheidsdienst die mee-resoneert met hun wensen.

15. Een buitensporig gebruik van Amerikaanse indoctrinatietermen uit de War on Terror periode. Bovenaan staan de termen “veiligheid”, “terrorist”, en “controle” Later zijn daar “nepnieuws/fake news”, “Rusland”, “Poetin en “de Russen” aan toegevoegd.

16. Een enorme inzet en steun van trollen en censuur via de sociale media. Hoernalistiek en overheid worden steeds afhankelijker van social media-trollen en -censuur. Facebook is zelfs tot een McCarty-achtige heksenjacht overgegaan op iedereen, die kritisch is over de WHO, of die kritiek nou komt van een topviroloog of niet; er werd 100 miljoen in gestoken.

17. Kritiek afwimpelen door te stellen een “genuanceerd beeld te willen schetsen van een onderwerp”. Wat de mainsteam aka hoernalistiek echter in de praktijk brengt als ze het over een genuanceerd beeld heeft, is juist weer alle onderzoeksjournalistieke potenties dooddrukken. Dit doet ze met behulp van berichtgeving die altijd compatibel is met het doodgewicht aan de politiek correcte berichtgeving die zich zo al jaren, aangaande het betreffende onderwerp, heeft opgehoopt en waarmee een deel van de bevolking is gehersenspoeld.

18. De applicatie op grote schaal van de nog steeds zeer succesvolle en scherpe inzichten van Adolf Hitler en Joseph Goebbels: “Vertel een leugen vaak genoeg, luid genoeg, en lang genoeg en het volk zal je gaan geloven.

“Het bevattingsvermogen van de grote massa is maar zeer beperkt, het begrip gering. De vergeetachtigheid is daarentegen groot. Deze feiten brengen mee dat iedere propaganda, die doeltreffend wil zijn, zich tot enkele, zeer weinig punten dient te beperken, om deze punten dan als leuzen overal en op alle manieren te benutten, tot men de zekerheid heeft, dat ook de laatste man en de laatste vrouw aan zo een leus, aan zo een idee de betekenis hecht, die men eraan gehecht wil zien.”

Kom in actie voor vrijheid nù!

Ontmasker en ontmantel de politiek correcte pers en -media!

h/t Benjamin Adamah www.deanderekrant.nl

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Politiek correcte pers II Vervolg van “gekochte journalisten.” — 3 reacties

  1. De MEDIA maken het Westen al tientallen jaren lang SYSTEMATISCH kapot. Er is overduidelijk sprake van ’n dubbele agenda ! Bepaalde politiekers hebben niet alleen écht al een/DE klok horen luiden, enkelen weten zelfs de klepel te lokaliseren. Maar de pers maakt die mensen monddood. “Onze” journalisten zijn namelijk LINKSE ACTIVISTEN die al decennialang de gang van zaken in de Westerse wereld bepalen. Schertsfiguren met het soortelijk gewicht van isomo : “Luister naar mijn woorden, kijk vooral niet naar mijn daden…” ! Misschien wel 90% van de massa “informeert” zich énkel via de “officiële” kanalen. Vooral de rol van de TV is nefast. Neem nu die Corona-farce. De nuttige idioten vergapen zich aan deze of gene “specialist” en nemen het allemaal voor waar aan. Wie niét het JUISTE geluid laat horen zich onthouden !!

  2. Vandaag weer zo eentje in HLN.be.
    “Wuhan doet wat niemand mogelijk achte: op 10 dagen tijd 6,5 miljoen inwoners getest op covit-19.
    Communistische propaganda, gewoon overgenomen door onze MSM.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *