Het toppunt van arrogantie, misdadigheid en onbekwaamheid

h/t Kerstin Huygelen op het smoelenboek

Eindresultaat van het mondmaskerdrama: giftige maskers in opdracht van Philippe De Backer en Maggie De Block (Open VLD ) en Philippe Goffin van de Waalse ‘liberale’ familie MR.
Meerdere duistere maffiabendes waaronder zelfs een dubbele nationaliteitsgenieter, de Turkse Belg Mahmut Öz, partijgenoot van De Backer en De Block, werden door dit duo onder de arm genomen en onder de ‘ons kent ons’ paraplu in de doofpot gestoken.

Wie echter denkt dat iedereen verslaafd is aan Sporza, Thuis, Familie of andere stompzinnige indoctrinatiepropaganda, die onderschat ons, de waakzamen, wij waken en vergeten niet.

Zo vergeten wij natuurlijk ook nooit dat de minister van volksgezondheid, die eveneens minister van Asiel en Migratie is, maar liefst 57,5 miljoen chirurgische FFP2 maskers VERNIETIGDE om plaats te maken voor asielzoekers!!!

Men kon de levensreddende mondkapjes elders stockeren of met de hulp van het Rode Kruis de asielzoekers elders huisvesten.
Neen, De Block verkoos om ONS te vernietigen!

Na veel mislukte pogingen om een nieuwe stock op te bouwen zodat in de eerste plaats mensen uit de zorgsector niet hoefden te sterven bij gebrek aan…, kreeg een zeer dubieuze postbus firma AVROX van Open VLD en MR de miljoenen opdracht.
Een spookfirma die niet eens mondmaskers maakte, ipv de Vlaamse BETROUWBARE en GOEDKOPERE textielbedrijven. Vanzelfsprekend op kosten van de brave applaudisserende en TV-kijkende belastingbetaler!

15 miljoen nutteloze en giftige maskers voor 40 miljoen euro (of meer?) !!! 🤬🤯🤑

Deze maffiamaskers van AVROX zijn niet alleen giftig en nutteloos, maar ook gevaarlijk, want zonder filter en erger nog, te wassen op 30°C.
Toch zijn ze af te halen bij uw apotheek die eigenlijk instaat voor de gezondheid en niet voor volksvergiftiging of het bevorderen van een pandemie. ☠️☠️☠️
Op 30°C doodt dit nog geen vlieg, laat staan een hardnekkig dodelijk virus!
En pittig detail : de instructies zijn ENKEL IN HET FRANS!
Et pour les Flamands la même chose dus.

Is het verwonderlijk dat weinig mensen deze ziekte verspreidende “geschenkjes” betaald met ons belastinggeld niet gingen afhalen?

De Belzieke satire prachtig samengevat door Michel Berger 👇

Symboolpolitiek. Of ze echt nut hebben of integendeel problemen vergroten, is niet de vraag. Wie weet dat nog na al de tegengestelde beweringen? Maar nu de besmettingen afnemen en de overheid haar impact via de nodige ongerustheid ziet afnemen, verplicht ze mondmaskers, die ze eerst onnodig enz. vond. Dat is zoals een condoom met gaatjes in verplichten na de daad. Om zeker niet te vergeten dat zwangerschap altijd mogelijk is. En te laten voelen dat men u bij uw pietje heeft.

Verplicht de overheid dat bij betogingen, bij samenscholingen van jongeren, in cafés waar veel volk tegen mekaar hangt? Legt ze zulke regels op aan wie naar oranje buitenland reist? Nee hoor, de ziekenkas zal daar wel tussenkomen. De symboolregel geldt enkel voor het binnenland – waar reizen hevig gepromoot wordt omdat het daar nu veilig is – en voor plaatsen waar enkel brave onnozelaars komen die makkelijk te beboeten zijn wanneer ze het nieuwe normaal nog niet zo normaal vinden. De symbolische oma op het bankje zal de coronafondsen wel spijzen, niet degenen die vinden dat zwarte levens gered worden door standbeelden omver te halen en winkels te plunderen. Die zijn sacrosanct wat de volksgezondheid betreft.

Een regering die haar machteloosheid en overbodigheid per se wil duidelijk maken, kan dat niet beter dan met deze verplichting van een symbolische muilband. ‘En toch zult ge luisteren’. En een satiricus die zijn regering wil belachelijk maken, kan het zo niet bedenken. Wat ze zelf doen, doen ze duidelijk beter.

De reconstructie van de bocht der leugens en de waanzin.

Hoe mondmaskers op enkele maanden tijd van ‘gevaarlijk’ naar ‘verplicht’ gingen

Begin dit jaar werd u door de experts en politici stellig afgeraden om mondmaskers te dragen in winkels en openbare plaatsen. Dat heette weinig zinvol en zelfs gevaarlijk. “Ze geven een vals gevoel van veiligheid”, werd u aangeleerd. Vier maanden later zegt de Hoge Gezondheidsraad dat mondkapjes iedereen kunnen beschermen en verplicht het Overlegcomité u er een te dragen in winkels, bioscopen, zalen en andere drukke plaatsen. Voortschrijdend inzicht? Of een bocht van 180 graden? Een reconstructie.

Jeroen Bossaert 9 juli 2020 17u47

JANUARI – FEBRUARI: het valse gevoel van veiligheid

Het is eind januari wanneer de VRT in een apotheker een reportage draait over mondmaskers. Van corona is in ons land dan nog lang geen sprake, maar de apothekers merken een ‘rush’ op mondmaskers. Het zijn niet de Belgen die ze massaal inslaan, maar de Chinezen die hier wonen. Zij kopen de apotheken leeg en sturen ze op naar familie in China. Als een oud vrouwtje haar medicijnen komt ophalen in de apotheek waar de VRT de reportage draait, vraagt de reporter aan de dame of zij al mondmaskers heeft gekocht. “Bah nee”, schokschoudert ze. “Ik zou niet weten waarom. Ik heb gehoord op tv dat het toch niet helpt.” We schrijven 29 januari 2020 en een deel van onze bevolking is er dan al heilig van overtuigd dat mondmaskers nutteloos zijn.

Mantra

De overtuiging van de bejaarde vrouw in de apotheek en miljoenen andere Belgen is de weken daarop alleen maar gevoed. Zowel door de overheid als door wetenschappers. De FOD Volksgezondheid verstuurt adviezen naar alle apothekers waarin duidelijk gesteld wordt dat mondmaskers voor de globale bevolking niet aangewezen zijn als bescherming tegen Covid-19. Handen wassen en in de elleboog hoesten zijn veel nuttiger. Dan al duikt hét zinnetje op dat de maskers moet ontraden: “Ze kunnen een vals gevoel van veiligheid geven.”

Die zin wordt een heus mantra. De apothekers, maar ook steden en gemeenten plaatsen de boodschap als een waarschuwing op hun websites. Bij de apothekersbond sturen ze enkele weken na de VRT-reportage een persbericht uit om aan te geven dat het ‘niet aangewezen is’ om mondmaskers te kopen want… ze kunnen een vals gevoel van veiligheid veroorzaken. Viroloog Marc Van Ranst zegt in die periode: “Het virus is hier niet. Dus in België maskers dragen heeft eigenlijk totaal geen zin.” Die uitleg is feitelijk correct, maar zendt een negatief signaal over mondmaskers. In de weken die volgen zal dat signaal nog versterkt worden. Belgen zullen via verschillende kanalen te horen krijgen dat mondmaskers weinig zin hebben.

MAART: maskers worden ‘gevaarlijk’

In verschillende nieuwsuitzendingen en kranten benadrukken virologen dat we geen mondmaskers moeten dragen op openbare plaatsen of in winkels. Ook Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) sluit zich daarbij aan. De reden? U raadt het al: “Ze kunnen een vals gevoel van veiligheid geven.” Zelfs wanneer de lockdown midden maart ingaat, blijft men herhalen dat mondmaskers niet gedragen moeten worden.

In VTM Nieuws zegt spoedarts Ignace Demeyer dat te veel maskers slecht gedragen worden en dat mensen meer risico’s zullen nemen als ze ze toch correct dragen. Van Ranst doet er in dezelfde uitzending een schep bovenop. Voor een miljoen tv-kijkers zegt hij: “Dat zijn maskertjes voor de hersenen en niet zozeer voor de luchtwegen.” Hij minimaliseert het belang. “Als mensen daar deugd van hebben, dan is dat oké. Wanneer dat om een paar procent van de bevolking gaat, dan wordt dat geen infectueus gegeven en dan gaat de rest dat ook niet dragen.” Vrij vertaald: hoe minder mensen zo’n maskertje opzetten, hoe beter.

Collega Steven Van Gucht zaait zelfs angst. “Mondmaskers kunnen een vals gevoel van veiligheid geven. Het zorgt ervoor dat de drager zijn gezicht extra moet aanraken. Door het masker op en af te zetten, verhoog je eigenlijk het risico om besmet te raken met het coronavirus.” Plots worden maskers ronduit gevaarlijk. Wie zoiets hoort in volle crisis – eind maart vallen er dagelijks 80 coronadoden – denkt twee keer na vooraleer hij of zij een mondmasker opzet.

Als Oostenrijk op 30 maart beslist om mondmaskers verplicht te maken in supermarkten, geven de experts in België geen krimp. Van Gucht op Radio 2: “In België moeten wij een aantal maatregelen volgen tijdens een bezoek aan de supermarkt en die zijn eigenlijk heel effectief.” In dat radio-interview geeft de viroloog wel voor het eerst toe waaróm de maskers zo afgeraden worden. “We hebben er te weinig.”

APRIL: de bocht wordt ingezet

Op 31 maart zal ook Van Ranst in Het Laatste Nieuws en bij ‘Terzake’ toegeven dat de boodschap rond mondmaskers deels ingegeven is door een gebrek aan voorraad. “We zaten in een slechte positie, dan kan je niet zeggen dat iedereen snel mondmaskers moet halen voor zichzelf. Laat staan dat je adviseert om de mondmaskers verplicht te maken voor iedereen die de deur uit moet.” Van Ranst begint in die periode wel een opening te maken. “Op plaatsen waar mensen elkaar zien en tegenkomen, kan het dragen van een mondmasker zin hebben.”

Minister De Block houdt de deur evenwel nog stevig dicht. “Als we nu maskers zien opduiken, dan heeft dat meer te maken met emotie. Alsof men iets doet dat bescherming biedt”, zegt De Block zuchtend in het VRT-journaal. “We weten evenwel dat het u niet beschermt. Integendeel: het geeft soms een vals gevoel van veiligheid.” Ook Van Gucht sluit zich daarbij aan. En Van Ranst windt zich op 4 april in ‘De Zevende Dag’ zelfs een beetje op als hij de opmerking krijgt dat ook Donald Trump eraan denkt om mondmaskers in de VS te verplichten. “Wanneer je niks kan doen en je hebt te laat gereageerd, zoals in de VS, dan grijp je naar mondmaskers. Je krijgt nu een opbod aan maatregelen. Iedereen wil de strafste zijn.”

In Het Laatste Nieuws haalt Pierre Van Damme nog eens het beproefde mantra boven: “Je zou kunnen denken: baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat is niet helemaal waar. Er zijn ook risico’s aan verbonden. Het mondmasker geeft mensen een vals gevoel van veiligheid.”

Merkwaardig
In april gebeurt er echter iets merkwaardigs. Hoezeer de meeste virologen in het begin van de maand nog tegenstribbelen, tegen het einde ervan lijkt een aantal onder hen helemaal bijgedraaid. Van Damme, die op 2 april nog spreekt over een vals gevoel van veiligheid, zegt op 28 april in ‘De Afspraak’: “Mondmaskers zullen het nieuwe normaal worden in onze maatschappij. Ik draag er zelf ook eentje.” In tussentijd is Van Ranst ambassadeur geworden van de website maakjemondmasker.be en lanceert hij mee de Nationale Naaiactie die burgers er toe moet aanzetten om massaal stoffen mondmaskers te stikken. “Een mondmasker dragen zal een vorm van beleefdheid worden”, schrijft hij op Facebook.

Ook de overheid zet de bocht in. Op de Nationale Veiligheidsraad midden april zegt premier Wilmès (MR): “Mondmaskers zullen een sleutelrol spelen in onze exit-strategie. We weten dat ze extra bescherming kunnen bieden.” Al is niet iedereen in haar regering ondertussen al zover om dat toe te geven. Minister De Block blijft op haar lijn en herhaalt in ‘Terzake’ dat het virus over bergen en oceanen reist. “Dus denken dat zo’n mondmasker u zal beschermen, is een utopie.” Ook Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES, zegt eind april nog in De Morgen dat een mondmasker eigenlijk niks meer is dan “een laagje vernis”. Ze benadrukt het belang van de andere maatregelen zoals afstand houden en handen wassen. Niettemin is de kentering ingezet en worden mondmaskers al verplicht gemaakt op het openbaar vervoer.

MEI – JUNI: ‘Maak mondmaskers verplicht in winkels!’

Terwijl begin mei Van Gucht tijdens een gesprek met De Morgen nog trots de stelling inneemt dat hij geen mondmasker draagt in de supermarkt, lijkt er onder de experten stilaan een consensus te ontstaan dat die mondmaskers zo slecht nog niet zijn. Van Ranst maakt een promofilmpje op TikTok en ook Vlieghe en Van Damme laten zich steeds positiever uit. Als de WHO op 6 juni uitpakt met het advies dat alle overheden hun bevolking zouden moeten aanraden om mondmaskers te dragen op plaatsen waar ze geen afstand kunnen bewaren, is iedereen klaar om de bocht van 180 graden af te ronden.

Eind juni voeren alle virologen openlijk campagne om mondmaskers in supermarkten en andere winkels te verplichten. Zowel Vlieghe als Van Ranst en zelfs Van Gucht zeggen daarvoor gewonnen te zijn. In kranten en tv-studio’s voeren ze de druk op de regering op. Eén iemand wijkt maar moeizaam: Maggie. In een interview met Het Laatste Nieuws noemt de minister de verplichting van mondmaskers in winkels een ‘idee-fixe’. “Mensen denken: ik heb een masker op, dus ik ben beschermd. Dat is het valse gevoel van veiligheid waarvoor ik altijd al waarschuwde.” Enkele dagen later zet ze bij de VRT de deur toch op een kier. “Als de cijfers negatief evolueren, dan zullen we maskers moeten verplichten.”

De Block beseft dat ze stilaan geen keuze meer heeft. Zeker nu de Hoge Veiligheidsraad het advies heeft gegeven waar de virologen op zaten te wachten: “Maak de mondmaskers verplicht in winkels.” Dat advies werd op gejuich onthaald door alle experts die u begin 2020 nog vertelden dat het dragen van een mondmasker voor een vals gevoel van veiligheid zorgt. Op 9 juli volgt dan de echte verplichting, vanaf 11 juli. Ze zijn de bocht door. Maar niet zonder kleerscheuren.

N.v.d.r.: Weg met dit dictatoriaal politiek gespuis! Liefst nog aan de galg.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Het toppunt van arrogantie, misdadigheid en onbekwaamheid — 2 reacties

 1. Bij wijze van protest draag ik mijn mondmasker achter mijn hoofd. Hoe meer mensen dit gaan doen des te sneller deze dictatoriale onzin zal ontmaskerd zijn.

 2. De reden dat men de mondmaskers verplicht is niet ver te zoeken.
  Men is al weken, zo niet maanden aan het lullen over een tweede golf (geen VW)en die zal er komen. Uiteraard ook nep zoals de eerste.
  Na de vakantie is het de moment om de burgers terug op te sluiten (of althans toch te trachten).
  Het excuus zal zijn “we hebben jullie verwittigd, vandaar de verplichte mondmaskers”.
  Past allemaal in het plaatje.
  Ik heb geen glazen bol, maar wil mij toch aan een voorspelling wagen.
  Als bij de verkiezingen in de VS de huidige president het niet meer zou halen (wat ik betwijfel) zal covit 19 als bij wonder verdwijnen.
  Als hij terug president wordt zal covit 19 blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *