Opgepast DICTATUUR!

ISBN 9783864457654

Hoe de democratie in Europa wordt ontmanteld en een totalitaire staat wordt opgebouwd.
Geheime documenten van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken bewijzen dat de Duitse federale regering de bevolking (80.594.017 Duitse burgers in 2017) in de Corona-crisis heeft aangevallen om enorme beperkingen op de grondrechten af te dwingen.

Sinds begin 2020 worden burgers door politiek en media geconfronteerd met apocalyptische horrorscenario’s. De dagelijkse publicatie van de corona-sterfgevallen las als een oorlogsrapport. Ondertussen spreken echter steeds meer wetenschappers, artsen en beveiligingsexperts over een “vals alarm”. Een cruciale vraag is daarom: is het een opzettelijk vals alarm? Zo ja, wat zijn dan de politieke en /of financiële belangen erachter?

Men moet al bijzonder veel geluk gehad hebben om half februari in een Australisch dagblad te lezen dat de Chinezen in Wuhan een efficiënt geneesmiddel hadden gevonden dat Covid 19, dat toen nog Corona heette, genas. Wie eind februari op een blog in Hong-Kong kon lezen dat de Zuidkoreanen in hun land hetzelfde hadden gepresteerd moet nog meer geluk gehad hebben. Maar de weinigen die dit geluk wel hadden konden daarna hun oren en ogen niet geloven. Het bestaan en de naam van het geneesmiddel werd dood gezwegen en zelfs gecensureerd op de sociale media. Diegenen die geïnformeerd waren met de vitale informatie over de efficiëntie van hydrochloroquine wisten dat er iets grondig verkeerd was gegaan en konden aan een chronologische reconstructie beginnen nog voor de schandelijke feiten zich van overheidswege begonnen op te stapelen.

De van Staatswege georganiseerde massahysterie ondersteund door onophoudelijke angstaanjagende propaganda in de leugenpers en op de staatsmedia haalde het gezond verstand van vele medeburgers onderuit. Zelfs de meest intelligente burgers werden mee opgezogen in de maalstroom van massahysterie en onophoudelijke hersenspoeling. Dissidente artsen werden gecensureerd op sociale media, en belachelijk gemaakt op de staatszenders en in de regimepers. Zelfs al had je een IQ van 146 je was een vogel voor de kat klaar om nog verder te worden geïndoctrineerd over “het nieuwe normaal” dat van staatswege werd voorgeschreven en opgedrongen met afdwingbare boetes.

Sociale afstand en handen wassen, tot daar aan toe, dat is gewoon een kwestie van gezond verstand, daar heb je geen overheid voor nodig. De klucht met de verplichte mondmaskers is een andere zaak. De overheden verplichtten hun burgers hun eigen gezondheid te schaden door de inademing van levensnoodzakelijke zuurstof te bemoeilijken en het terug inademen van de uitgeademde giftige CO2 te verplichten. De verplichting tot mondmaskers dragen heeft dus niets met volksgezondheid te maken maar alles met het schaden van de volksgezondheid en het laten aanvaarden en opdringen van nutteloze en schadelijke maatregelen.

Wie Covid-19 voorstelt als een pandemie is ofwel hysterisch, ofwel een idioot ofwel een gewetenloze bedrieger. Hij of zij kan ook een auteur zijn die de verkoop van zijn of haar boek over de economische gevolgen van de lockdowns ingevolge de massahysterie een duwtje in de rug wil geven, of politieke ambities koestert die hij met behulp van mediabelangstelling wil verzilveren .

Covid-19 veroorzaakte geen pandemie, zelfs nauwelijks een epidemie en als er die al geweest is dan is die voorbij en inmiddels weten we al 5 maand dat er een efficiënt werkzaam geneesmiddel bestaat voor diegenen die er ziek door werden en zorgen behoefden. Dat is zeer goed nieuws dat we niet mochten weten hoewel redelijk irrelevant omdat 99 procent van de bevolking indien besmet spontaan geneest of er binnen de kortste tijd een biologische weerstand tegen opbouwt, zelfs zonder inname van hydrocholoroquine. Net het tegenovergestelde dus van wat men ons wil doen geloven. Brutale censuur werd van overheidswege ingevoerd om de verspreiding van deze informatie te beletten.

Artsen die gewoon zijn dagdagelijks diagnoses te verrichten en op basis daarvan diagnostische beslissingen te nemen werden in de media en de staatszenders niet aan het woord gelaten tenzij om ze onmiddellijk af te laten branden door wetenschappers die in hun heel leven nog nooit een diagnose hadden verricht, geen één: de virologen, zogenaamde experten maar wel met een tunnelvisie van uit hun laboratoria waar nog nooit een patiënt een voet zette.

Zelfs de legendarische arts Didier Raoult die zijn hele leven had gewijd aan het bestuderen en genezen van besmettelijke ziekten werd publiek tegengesproken en belachelijk gemaakt tot hij berichtte dat hij met succes covid-19 patiënten had genezen met hydrochloroquine. Men durfde deze professor niet bannen op YouTube maar zijn successen werden in de hoofdstroommedia en de regimepers gewoon doodgezwegen.

Uiteraard is het misleidend en bedrieglijk iemands overlijden toe te schijven aan Corona of Covid-19 indien deze persoon een besmetting als complicatie bovenop kreeg als hij al onderliggende ziekten had zoals longontsteking of longkanker. Met deze truc van de foor werden de statistieken systematisch vervalst om U angst aan te jagen en te bedriegen. Sciensano een pseudo-wetenschappelijke instelling onder controle en toezicht van de Belgische overheid speelde een sleutelrol in dit gigantisch bedrog. Het is zelfs ten zeerste de vraag of er specifieke test-kits bestaan om Covid-19 op te sporen. Het eerste dat pas gisteren op 6 augustus in ons vizier kwam is AutoTest Covid-19 van Medicis. Spoort natuurlijke antistoffen in ons bloed op en is dus van een totaal andere orde dan een echte test.

Het gaat ook helemaal niet over het Corona-virus. Er zijn namelijk honderden soorten corona virussen. Hét Corona-virus bestaat niet. En Covid is gewoon een tak van de Corona-soort waarvan er één twijg Sars 2 of Covid heet en 19 het laatst gevonden blad is. Nu het al lang duidelijk is dat de epidemie is geweken en het zeer waarschijnlijk is dat er geen tweede golf zal komen gewoon omdat er nooit een eerste golf is geweest maar een door de overheden georganiseerde bedrieglijke komedie – sommigen noemen het een hoax -, hebben de leugenpers en de staatsmedia het voortdurend over de stijging van het aantal besmettingen.

Men moet al bijzonder naïef zijn om hier nog in te trappen. Als men enorm veel meer testen uitvoert is het resultaat automatisch dat er meer nieuwe besmettingen worden vastgesteld. Dat is volstrekt logisch en helemaal normaal. Wat men er ons niet bij vertelt is dat de verhoging van het aantal zogenaamde besmettingen in feite neerkomt op personen die antistoffen hebben aangemaakt. Dat is goed nieuws in plaats van slecht nieuws. Als 99,9 procent van alle besmette personen spontaan geneest zonder medicatie te slikken omdat hun eigen immuunsystemem antistoffen hebben aangemaakt is dat ook goed nieuws en bovendien het bewijs dat een vaccin helemaal niet nodig of zelfs nutteloos is.

Dat de politieke belangen van Angela Merkel en Emmanuel Macron (62.814.233 Franse kiezers in 2017) een doorslaggevende rol hebben gespeeld in het verwekken van de bewust geschapen massahysterie ligt voor de hand. Ze waren politiek en financieel in nauwe schoentjes verzeild geraakt en konden een mirakel best gebruiken. Hoewel van een oneindig kleiner soortelijk gewicht bevond Sophie Wilmés (4.862.203 kiezers in 2017/20) zich in dezelfde situatie. Het mirakel werd bedacht in de EU- krochten rondom Berlaimont in Brussel, waar arrogante ambtenaren denken zich alles te kunnen veroorloven.

En het mirakel kreeg het etiket “corona pandemie” opgeplakt. Toegeven dat het opgezet spel was zullen ze nooit doen. Oplichters doen dat nooit. Bekentenissen moeten we van uit die hoek ook niet verwachten. Wij hebben de stellige indruk dat veel echte experten vooral artsen zich aan het voorbereiden zijn om de politieke maskerade te ontmaskeren net zoals dat gebeurde bij de klimaat-hysterie. Vandaar dat de leidende politieke kaste de huidige situatie zo lang mogelijk tracht aan te houden in de hoop dat een massa burgers als naïeve lemmingen en kuddes schapen in de pas van de hen opgedrongen “pensée unique” blijft lopen. Onder het mom van “langzaam aan” verzachting worden de misdaden van de oligarchische politieke elites, het ronduit misdadig establishment en de gewetenloze apparatsjiks van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) van de VN toegedekt.

Dat gaat altijd zo in gevallen van bewust verwekte collectieve massahysterie. In de geschiedenis zijn er enkele beruchte voorbeelden van te vinden. Na de Kerenski-revolutie en de bolsjewistische revolutie in 1917 kon Lenin de macht grijpen omdat een groot deel van de Russische bevolking dankzij indoctrinatie geloofde dat het communistisch systeem economisch de beste optie was. Niet dus. Het vervolg kennen we. Stalinisme, terreur, massamoord, hongersnood en ellende.

Een tweede voorbeeld van bewust opgewekte massahysterie vinden we bij de meestal nuchtere Duitsers. Vanaf 1933 begon de propaganda van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) de Duitsers wijs te maken dat de schuld van alles wat verkeerd liep of slecht was aan de Joden te wijten was. De Völkischer Beobachter (De waarnemer van het volk) was de officiële krant van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) van 1920 tot 1945 en speelde een prominente rol bij de hersenspoeling. Oorspronkelijk verscheen de krant wekelijks, maar vanaf 8 februari 1923 werd het een dagblad.. De Völkischer Beobachter ontstond uit de Münchner Beobachter, die in 1918 door het antisemitische Thule-Gesellschaft gekocht werd. Beobachter betekent de toeschouwer, deel van publiek. Dat klinkt objectief en de Duitsers trapten met open ogen in de voor hen bewust opgezette val. Het gevolg kennen we inmiddels ook.

Indien men weet dat de Duitse, Franse, Belgische en Nederlandse pers bijna helemaal in handen is van de respectievelijke Staten wordt het duidelijk dat we in Europa op weg zijn naar een volgende dictatuur. Er waren en zijn voldoende tekens aan de wand. Het achter elkaar telkens niet respecteren van het resultaat van vele volksraadplegingen, het opleggen van regels die door de nationale parlementen niet eens meer kunnen worden geamendeerd of bekritiseerd, een supranationaal machtsorgaan dat aan niets of niemand verantwoording moet afleggen en massa-immigratie organiseert, en dan nu, als klap op de vuurpijl een naïeve mondmaskerpolitie installeert als gevolg van een bewust geschapen en onnodige massahysterie. Il faut le faire!

De Corona-crisis is op zich een blauwdruk voor een totalitaire staat. De democratie is op veel vlakken in gevaar. De politieke benoeming van rechters, de bijna ongehinderde import van mohammedaanse terroristen achter onze rug beslist in 2015, de klimaatdictatuur waarbij wij moeten betalen en de vervuilers niet, de politiek correcte censuur in de pers en op de sociale media, de toegenomen onveiligheid van de autochtone bevolking, de EU-dictatuur, de ontmanteling en ontmoediging van de politie, het reeds heel lang schrijnend tekort aan beschikbare gevangeniscellen, de systematische vrijlating van misdadigers en verkrachters, de terreur van extreem links, de systematische sabotage van justitie. De door censuur onmogelijk gemaakte vrijheid van meningsuiting.

Genoeg echte en zeer reële problemen te over dus, om met alle mogelijke middelen onze aandacht van af te leiden. Wie dat niet inziet houdt best zijn hoofd eens goed onder de koudwaterkraan. Het heeft er alle schijn van dat we naar een echte dictatuur gaan, ja zelfs in gelid marcheren als een bende debiele idioten. Aan U de keus!

Bekijk ook Artsen voor Opklaring. (niet in de vitrine)

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Opgepast DICTATUUR! — 3 reacties

 1. Chapeau zeer goed artikel benoemt feilloos en accuraat wat er gebeurt helaas de doorsnee persoon….. voor een groot deel opgevoed door hysterische amerikaanse shitzooi op de tv, in combinatie met dom links onderwijs….. heeft nooit geleerd kritisch en op hoog niveau te denken.
  De mensheid gaat aan zijn eigen domheid ten onder, er zijn weinigen die nog een goed boek lezen of ooit gelezen hebben.
  Massa’s mensen zijn marginaal in staat een tekst te lezen en te begrijpen. Een feit dat vaak pas op de hogere scholen en de universiteiten aan het licht komt.
  Hoe is dit mogelijk??… anders dan in een wereld die een duidelijke politiek gevoerd heeft over slecht onderwijs m.a.w. houdt ze zo dom mogelijk.
  Het contrast is des te scherper, nu we in een tijd leven dat informatie toegankelijker is dan ooit maar geen hond erover peinst een Queeste naar de waarheid te ondernemen.
  Vraagt u zich eens af is dit toeval??? ZO niet ..denk daar maar eens aan.
  Kennis is altijd een bedreiging voor de heersende klasse geweest !!!

 2. Pingback: Opgepast, DICTATUUR! | E.J. Bron

 3. Zoals we gisteren weer hebben kunnen zien en vaststellen met de (georganiseerde) rellen op het strand van Blankenberge, Oostende, en Knokke hadden de afgelopen week ook al “prijs”. De daders: kansparels uiteraard.
  Vandaag zondag 09/08/20 mogen dagtoeristen niet binnen in Knokke en Blankenberge, in andere kuststeden en gemeenten gaat men het aantal bezoekers beperken.
  Enkele weken geleden werd opgeroepen om vakantie in eigen land door te brengen.
  Een oproep waar blijkbaar velen gehoor aan gegeven hebben.
  Dit in combinatie met de grote hitte zorgt in “normale tijden” al voor problemen. Niet van de aard van georganiseerde rellen natuurlijk.
  Maar in “corona tijden” extra problemen dus.
  Als wat na gisteren en de afgelopen dagen gebeurt is aan de kust de ogen nog niet open gaan, weet ik het ook niet meer.
  We hebben ondertussen de beelden van gisteren via sociale al uitbundig kunnen bekijken.
  Sta me toe enkele zaken op een rijtje te zetten.
  Verleden week, rellen in het station van Oostende, de reden die gegeven werd bleek niet te kloppen (kapotte locomotief). Maar “jongeren” die op de sporen liepen.
  Gisteren rel in Knokke en Blankenberge. Daders “jongeren”. Resultaat je mag er niet binnen als dagtoerist, andere plaatsen beperkt aantal bezoekers.
  De avondklok (voorlopig even opgeschort) van woensdag terug.
  Mondmaskers, anderhalve meter samenleving, registratie bij horecabezoek.
  Bij de bank, het ziekenfonds, de verzekering… moet je een afspraak maken om er binnen te geraken.
  Cash geld wil men afschaffen.
  Als je naar het buitenland gaat moet je afrekenen met kleurcodes, bij terugkeer je laten testen en een hoop papierwerk.
  Mijn lijstje is verre van volledig.
  Onze vrijheden zijn niet meer in gevaar, maar reeds afgepakt. Niets meer, niets minder.
  En geen enkele journalist die daar kritische vragen bij stelt.
  Het is geen 5 voor 12, maar reeds 10 na 12.
  En nog zijn er mensen die zich laten bang maken met de corona hoax.
  Dit gaat allemaal heel erg mislopen als de ogen niet open gaan, voor zover het al niet te laat is. 🙁

Laat een reactie achter aan Camilla Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *