Fascistische Sociale controle

Hier zitten ze dan, de gemondsnoerde kinderen die wanhopig naar frisse lucht happen en kampen met een beklemmende verstikkingsangst. Zij kunnen de aandacht niet bij de les houden, voelen een pijnlijk onbehagen en ondergaan machteloos een vaag, dreigend gevaar.

Het kan toch niet dat virologen beslissen over het lot en de toekomst van een hele schoolbevolking, met maatregelen die een zware impact hebben op hun fysiek en geestelijk welzijn?! Is dat niet een soort volksschennis? Ik stel voor dat virologen in een baan om de aarde gestuurd worden waarna ze weggezwierd worden in het duistere heelal… Experts, virologen, epidemiologen, infectiologen, biostatistici… wie zijn hun geheime opdrachtgevers die aan de touwtjes trekken?

Coronamaatregelen zijn onnatuurlijke pogingen om Het Virus in bedwang te houden en te onderdrukken. Daarom blijft Het Virus bestaan en zullen besmettingscijfers blijven stijgen. De natuur laat zich niet manipuleren, virussen moet men hun gang laten gaan. Er is overbevolking op de aardbol… pandemieën zijn goedkoper dan oorlogen!

70 artsen vragen afschaffing mondmaskerplicht

In een open brief aan onderwijsminister Ben Weyts vragen 70 artsen de mondmaskerplicht op school af te schaffen, omdat ze op hun spreekuur een toenemend aantal kinderen en jongeren zien met klachten als angst- en slaapproblemen, gedragsstoornissen en smetvrees. Velen missen fysiek en emotioneel contact, met hechtingsproblemen en verslavingen als gevolg. Emotionele verbondenheid met anderen is nodig voor het welbevinden van kinderen en jongeren, en dat kan niet in een klas met gemaskerde leerlingen.

Kortom, het algemeen welzijn van de jeugd is sterk onder druk komen te staan.

De mondmaskerplicht vormt een ingrijpende bedreiging voor de ontwikkeling van kinderen. Het doel van onderwijs is het creëren van een optimale context zodat een maximale ontplooiing van de jonge mens mogelijk is. De mondmaskerplicht daarentegen maakt van de school een bedreigende en onveilige omgeving, waar emotionele verbondenheid moeilijk wordt.”

Experten reageren op de open brief van de artsen: “Pas als cijfers beter zijn, kan mondmaskerplicht herbekeken worden“… Een versoepeling van coronamaatregelen op school kan nu nog niet ingevoerd worden, zeggen ze. En ze wijzen op de stijgende besmettingscijfers. Het komt erop neer dat ze in koelen bloede de noodkreet van de artsen afwijzen, naast zich neerleggen en de klachten waarmee kinderen naar de dokter komen, negeren. Van Ranst: “De mondmaskerplicht heeft een hoger doel en dat is dat we de scholen open kunnen houden“… Het kan hem blijkbaar niet schelen dat die scholen dan gevuld zijn met geestelijk gestoorden en emotioneel gehandicapten.

Ik heb medelijden met scholieren die hele dagen met een mondkapje in de klas moeten zitten. Gesnoerd en geboeid. Gemuilkorfd en ‘monddood’ gemaakt. Het geluid van hun stemmen sterft weg in de bedompte lucht van het klaslokaal, gedempt door het lapje textiel voor hun mond.

Langdurig mondkapjes dragen, dat leert je zwijgen. Je gedeisd houden in de klas is een prima oefening om later in de samenleving een leven als schaap te leiden, volgzaam en zwijgzaam, als willoze slaafjes keurig gedrild om later in de sociaalwenselijke pas te lopen. Het geeft de controle over mensen meer mogelijkheden. Het totalitaire streven naar een volgzame bevolking begint in de scholen. Jong geleerd…

Ongetwijfeld heeft het mondkapje een diepgaande impact op de psychische gezondheid van scholieren. Overmand door onrust, onzekerheid, angst en beschadigd zelfvertrouwen geven ze zich over aan buien van neerslachtigheid. Niet ineens, het gaat langzaam, eerst voelen ze zich nog gesteund door medeleerlingen die hetzelfde mondmakser-lot ondergaan, maar daarna drijven alle zekerheden stilaan weg. De jeugd zal niet meer streven naar doelstellingen, ze zal gaan leven van dag tot dag, een leven leiden volgens richtlijnen gedicteerd door politici en virologen.

In de winkel zie ik zwijgzame mensen, als zombies met een masker, onherkenbaar, mensen zonder gezicht. Alsof een legertje robotten door de rayons wandelt. 

De laatste regel op de afbeelding ‘sociale dood” is treffend! Mondkapjes verhinderen vlotte babbels, ze verstoren sociale contacten waardoor er minder mogelijkheden bestaan tot frontvorming, tot eensgezinde samenhorigheid. We stevenen af op een samenleving van losse individuen die elk apart deel uitmaken van een kudde onder de hoede van machtige herders. 

h/t Lieve

P.S.: Niet alleen de psychische gezondheid van scholieren wordt ernstig beschadigd door het dragen van nutteloze mondmaskers. Ook hun immuunsysteem wordt ernstig beschadigd omdat dit immuunsysteem nu eenmaal zuurstof nodig heeft om goed te blijven functioneren. Conclusie? We worden geregeerd door een bende misdadigers!

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Fascistische Sociale controle — 1 reactie

 1. Nu gaat men zelfs nog een stap verder, en wil men mobiele test teams de scholen laten afschuimen om de kinderen te gaan testen op corona.
  Eens men de besmette kinderen gelokaliseerd heeft zullen de ouders onvermijdelijk volgen.
  Gevolg: de cijfers zullen de hoogte inschieten.
  Wat uiteindelijk al lang de bedoeling was, en een tweede lockdown (de natte droom van Van Ranst en co) komt er aan.
  Laatste voorstel van Van Ranst: universiteits-studenten op kot laten en niet naar huis in het weekeinde.
  De waanzin kent geen grenzen meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *