Is dat feitelijk geen diefstal en dus een misdaad?

Belastinggelden die we moeten ophoesten zijn feitelijk bedoeld om allerlei onkosten te betalen in het belang van de gemeenschap. Maar we krijgen een wrang gevoel wanneer we in de Gazet Van Antwerpen van 13 juni een artikel lezen met als titel “NMBS-top naar de kassa”.

Uit deze bijdrage kunnen we vernemen hoe ons belastinggeld soms wordt verbrast en hoe vakbondsleiders en bazen van politieke partijen er soms geen graten inzien om zichzelf en hun vrienden op een schandalige en totaal onverantwoorde wijze te bedienen.

Zo vernemen we dat Jannie Haek, de rode krachtpatser van de spoorwegen, misschien niet zal herbenoemd worden in de nieuwe structuur die vanaf 1 januari 2014 bij de NMBS in voege treedt. Indien dit zou gebeuren werd nu reeds beslist hem dan een opstappremie van niet minder dan 800.000 Euro of 32 MILJOEN OUDE FRANKEN toe te stoppen.

Maar Jannie Haek is niet de enige die zal kunnen profiteren van dergelijke schandalige en onterechte vergoedingen.

Ook vakbondsman Michel Bovy en een drietal politiek geparachuteerden, die allemaal de titel van directeur-generaal blijken te dragen, vallen in de prijzen. Indien ze niet worden herbenoemd werd nu reeds vastgelegd dat ze zullen doorbetaald worden tot aan het einde van hun mandaat dat nog niet minder dan vijf jaar loopt…. Het gaat hier niet over wat zakgeld maar over een gemiddelde bruto MAANDLOON van 34.000 Euro!!!

De meeste van deze profiteurs danken hun benoeming uitsluitend aan hun vakbond of partij die hun deze vetpotten heeft bezorgd als snoepje wegens hun vakbond- of partijverdiensten en niet wegens hun kennis van spoorwegzaken.

Wetende dat enerzijds de spoorwegen steeds grote verliezen boeken en jaarlijks miljarden belastinggelden opslorpen en dat anderzijds de treinen steeds minder stipt rijden kan men alleen maar walgen van het feit dat dergelijke schromelijke misbruiken met belastinggelden in ons land mogelijk zijn. Volgens onze mening kunnen we hier niet meer spreken van verantwoorde vergoedingen maar veeleer van diefstal.

Feitelijk zouden we in ons land over een soort onafhankelijke jury moeten kunnen beschikken die dergelijke misbruiken met overheidsgelden zou moeten kunnen aanklagen en de schuldigen laten straffen. Maar in een corrupt apenland zoals het onze zal dergelijke jury nooit enige levenskans krijgen.

Men zegge het voort,

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Is dat feitelijk geen diefstal en dus een misdaad? — 6 reacties

  • Welnee, belastingen heffen is geen diefstal want volstrekt legaal en dus geen misdrijf in de strafrechtelijke zin van het woord. In de aanwending van de geïnde gelden, en daar gaat het hier over, worden wél systematisch diefstallen gepleegd met de gepolitiseerde overheid als medeplichtige aan de misdrijven.

   Daar handelt deze bijdrage over. Door de collusie van de trias politica gaan bovendien de schuldigen steeds vrijuit, en het gedogen hiervan is ook een misdrijf.

   Op de keper beschouwd zou men moeten stellen dat de overheid belastingen int onder valse voorwendsels met het doel deze gelden te laten landen in de zakken van medeplichtige misdadigers. Dat is collectieve medeplichtigheid.

   Het probleem zijn niet belastingen, het probleem zijn de misdadige (r)overheden. Het grote probleem is de corruptie van de wetgevende en uitvoerende macht en het kalt stellen van de rechterlijke macht met, je raad het nooit, steekpenningen!

 1. …om van achterover te vallen! Alweer een maand vroeger, destijds was het in september, en ze hebben het bedrag alweer opgetrokken!! Ik ben niet zinnens 850,00 van die verrekte euro’s neer te tellen in één keer!!
  Verdraaid: we hebben met belast geld onze grond gekocht, hebben met belast geld ons huis laten bouwen, daar nog eens bovenop de boter – tarwe – water = BTW op betaald, en we mogen ieder jaar opnieuw zoveel van ons maandelijks inkomen aan de kant leggen om die belastingen steeds weer overnieuw te op te hoesten, jaar na jaar…
  En dan zijn ze zinnens het voorgelegd plan om het kindergeld af te schaffen goed te keuren??!!! Hoe moeten alleenstaande moeders met kinderen hun kroost voeden en kleden en alle schoolkosten blijven betalen? Door zich krom en uit de naad te werken??!! Dat ze het kindergeld maar afschaffen voor het vreemd volk dat hier ongevraagd is binnen gestroomd: die kweken als de konijnen en het zal al een slok op de borrel betekenen als die ONS geld niet meer in handen krijgen, want dít was hun ultieme doel!!! :o(

  • Alleen de betaling van het kindergeld opschorten bij een vermoeden van fraude. En welke autochtoon pleegt nu fraude met kindergeld? Voor islamofielen en Bracke géén genade!

 2. Die NMBS is m.i. een misdaadorganisatie waar graaien de doelstelling bij is.
  Van treinen weten ze de ballen af maar waar moet gepasseerd worden om de rekening te vullen daar weten ze alles van, typisch dat men steeds bij rode/groene linkse ratten uitkomt, hoe zou dat toch komen?
  Waarom niet die hele bende de straat op flikkeren ZONDER OPROTPREMIE en daar één bekwame figuur zetten “zonder” politieke bindingen, wedden dat er alles beter zal lopen én verlopen?

 3. Mr Van Gaever,
  Een vis begint te rotten aan de kop(Karl Marx) en nu zit de rottigheid tot in de staart. Wat er moet gebeuren is heel eenvoudig : zet er een dozijn van die “dikke koppen” tegen de muur, en binnen het half uur zal kunnen wat men nu niet wil doen.
  Zolang er geen koppen rollen(=letterlijk) zal er niets veranderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *