Obama, Hollande, Cameron en Merkel ….

Hollande, Cameron en Merkel lieten zich in Rusland tijdens de laatste top-20 gedwee hersenspoelen door de moslimbroeder Obama. Op nageltjes is al enkele keren keren geschreven en gesuggereerd dat dit heerschap de agenda uitvoert van de Soennitische theocraten die zelf liever elders dood en terreur zaaien dan dat ze hun eigen vrouwen en niet-moslims als mensen zouden behandelen.

De kliek hierboven bij naam genoemde boven ons gestelde oorlogsmisdadigers in spe, doen en deden hun uiterste best elkaar te overtuigen van hun grote gelijk inzake Syrië. Vermits het uitsluitend politiek correcte oligarchen betreft staat dat natuurlijk voor groot ongelijk. Ze liegen en bedriegen net zoals Erdogan volhardend in hun boosaardigheid en domheid dat de stukken er af vliegen.

Vanzelfsprekend kan niemand met behulp van stalen en bodemmonsters genomen op de plek waar één keer gifgas werd gebruikt ooit achterhalen wie er achter deze moordaanslag zat. Het is onze overtuiging dat dit onmogelijk iemand van het Syrisch regime kàn geweest zijn omdat zij er alleen maar hun opmars met conventionele wapens (waaronder een massa Russische raketten) mee zouden hebben gesaboteerd. Assad verantwoordelijk stellen is dus opzettelijk lasterlijk, temeer daar er vele andere belangen op het spel staan. Strategische zowel als imperialistische.

Strategisch gaat het om gas. Meer bepaald om pipelines van Kazachstan tot de Middellandse zee. De imperialistische ambities die het conflict aanstoken buiten hun eigen grenzen zijn die van de Soennitische islamieten, inclusief de Turk Erdogan. Het moslimbroederschap in Egypte wordt volledig door de theocratische royals en emirs van het Arabisch schiereiland gefinancierd. Waarschijnlijk net zoals de verkiezing nà 9/11 én herverkiezing van de soennitische moslim Obama.

Nu hebben Nageltjes net zoals de vele andere waarheidsminnende websites niet de middelen om correspondenten te plaatste te sturen of geheime diensten te vragen om leugens te ontmaskeren of samenzweringen te ontrafelen. Maar soms helpt een beetje studie in oude boeken en documenten om de waarschijnlijkheid van wat we vermoeden te laten uitgroeien boven het niveau van aan zekerheid grenzend. Zo een historisch document is gevonden en werd overgenomen op Antivenin.

Wij hernemen eveneens de Nederlandse vertaling van een brief uit 1936 hierna om de inhoud op minstens 3 plaatsen in het www ter beschikking te houden voor toekomstige generaties:

Onderstaande brief werd in 1936 door de grootvader van de huidige dictator van Syrië Bashar Assad geschreven aan de Franse premier. De brief pleit voor een opsplitsing van Syrië, zodat de Alawieten een eigen staat konden krijgen.
Want de brief stelt – toen al – dat als de soennieten aan de macht zouden komen met hun religieus fanatisme, dit het einde van de Alawieten zou betekenen.
Het soennitische religieuze geweld – ook toen al – tegen de vreedzame Joden in Palestina wordt daarbij als afschrikwekkend voorbeeld onder de aandacht gebracht.
Wat is er de laatste tachtig jaar weinig veranderd in de mentaliteit van het Midden-Oosten.
Hieronder een vertaling van de belangrijkste passages.

Geachte heer Leon Blum, premier van Frankrijk.

In het licht van de onderhandelingen die worden gevoerd tussen Frankrijk en Syrië, willen wij – de leiders van de Alawieten in Syrië – respectvol de volgende punten onder uw aandacht en die van uw partij brengen:

1. De Alawieten zijn nog nooit overheerst door de soennitische moslims.

2. De Alawieten worden als ketters beschouwd door de islamitische godsdienst. Daarom vragen wij u om het vreselijke, verschrikkelijke lot te overwegen dat de Alawieten te wachten staat als ze gedwongen bij Syrië worden gevoegd. [Volgens de Islam moet een afgod-aanbiddende ketter de keuze zich bekeren tot de islam, anders moet hij worden gedood.]

3. Parlementaire controle zou slechts een façade zijn, zonder enige effectieve waarde. De waarheid zal zijn dat het bestuur zal worden beheerst door religieus fanatisme dat zal zich richten op de minderheden.

4. De geest van fanatisme en bekrompenheid – waarvan de wortels diep in het hart steken van de Arabische moslims tegenover al diegenen die geen moslim is – is de geest die voortdurend de islamitische religie voedt. Daarom is er geen hoop dat de situatie zal veranderen. Als het mandaat wordt beëindigd, zal dood en vernietiging de minderheden in Syrië bedreigen, ook als vrijheid van meningsuiting en godsdienst zouden zijn afgekondigd.

Zelfs vandaag de dag zien we hoe de islamitische inwoners van Damascus de Joden – die onder hun bewind leven – dwingen om een document te tekenen waarin het hen wordt verboden om voedsel te sturen naar hun Joodse broeders die lijden in Palestina.

De situatie van de Joden in Palestina is het beste en meest concrete bewijs van het religieuze probleem onder de islamitische Arabieren naar mensen die niet bij de islam horen.

Die goedbedoelende Joden hebben de islamitische Arabieren cultuur en vrede gebracht, en rijkdom en voorspoed naar Palestina, ze hebben niemand kwaad gedaan en ze hebben zich niets met geweld toegeëigend.

En toch hebben de moslims hen de heilige oorlog verklaard en hebben zij geen aarzeling om hun kinderen en hun vrouwen af te slachten, ondanks het feit dat Engeland in Palestina zit en Frankrijk in Syrië.

Daarom wacht een zwarte toekomst de Joden en de andere minderheden als het mandaat wordt beëindigd en islamitisch Syrië wordt verenigd met islamitische Palestina.

Die vereniging is het uiteindelijke doel van de islamitische Arabieren.

5. Wij waarderen uw vrijzinnige opvattingen bij het verdedigen van het Syrische volk en uw wens om hun onafhankelijkheid te realiseren, maar Syrië is op dit moment verre van het verheven doel dat u voor haar nastreeft, want ze is nog steeds gevangen in de geest van religieus feodalisme.

6. U wilt mogelijk de rechten van de Alawieten en andere minderheden garanderen in een verdrag, maar wij benadrukken dat contracten geen waarde hebben in de Syrische islamitische mentaliteit.

Wij hebben dit gezien in het verleden, met het verdrag dat Engeland sloot met Irak, dat de Irakezen verbood de Assyriërs en de Yezidi’s af te slachten.

De Alawieten, die wij, de ondergetekenden, vertegenwoordigen, schreeuwen naar de regering van Frankrijk en de Franse Socialistische Partij, en verzoekt hen om haar vrijheid en onafhankelijkheid binnen haar kleine grenzen te garanderen.

[Getekend door:] Aziz al- Agha Hawash , Mahmud Agha Jadid , Mahmud Bek Jadid , Suleiman Asad [de grootvader van Bashar], Suleiman al- Murshid , Mahmud Suleiman al- Ahmad.

 h/t Likud Nederland

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Obama, Hollande, Cameron en Merkel …. — 8 reacties

 1. Dat de “gasbom” affaire in Syriê buiten haar dodelijk gif een wolk van twijfel verspreide over wat-wie en waar staat buiten kijf.
  Dat deze “bom” dè stok was om een hond te slaan begint dan ook meer en meer aannemelijker te klinken, gezien de gretigheid waarmede de Obama administratie een “bestraffing” promoot. Om Irak binnen te vallen had Bush j.r de mythe van Saddam’s “vernietigings” wapens arsenaal nodig. Later is onweerlegbaar bewezen dat dit een vuile en perverte leugen was en dat Saddam na zijn Koeweit avontuur al zijn kruit verschoten had en over geen zware of strategisch wapentuig meer beschikte. Het lobbywerk van de Bush clan had zijn werk goed voorbereid en uitgevoerd. Saddam had het vlaggen en kreeg de strop.
  Om destijds in Vietnam ook te kunnen bakkeleien is er het zogenaamde ‘Tonkin” incident bekokstooft waarbij de toenmalige Amerikaanse adm. in de golf van Tonkin een eigen schip torpedeerde en de Amerikaanse bevolking deed geloven dat de Vietcong achter deze “oorlogsdaad” zaten. Het gevolg is gekend! Om een conflict tussen landen uit te lokken is er altijd een “incident” nodig om de boel in de fik te krijgen.Voorbeelden hiervan zijn er in de voorbije eeuwen met tientallen te vinden.Ook nu gaat de geschiedenis verder zich keer op keer te herhalen en staat “men” te popelen om in Syrië nog meer olie op het vuur te werpen, wetende dat het midden-Oosten een echt kruitvat geworden is dat zelfs voor West-Europa een gevaarlijke stinkbom zou kunnen worden….misschien is dat wel een onderliggende bedoeling om een WO III op poten te zetten. Zeg nooit nooit!

 2. Al-Andalus is het beste bewijs dat het nooit goed gegaan is en nooit goed zal komen met die haatideologie
  ‘Nee… een jood of een christen mag niet worden toegestaan om zich te kleden als een aristocraat of een jurist, noch als een rijk persoon; in tegendeel, ze moeten veracht worden en vermeden. (…) In werkelijkheid heeft Satan bezit van hen genomen.”
  Deze uitspraak van de prominente Andalusische moslimjurist Ibn Abdun (- 1134) staat haaks op het ideaalbeeld dat moslims, en in hun kielzog nogal wat goedwillende niet-islamieten in het Westen, ophangen van zeven eeuwen islamitische heerschappij in Al-Andalus (Moors Spanje). Deze periode, tussen de 8ste en 15de eeuw, wordt bejubeld om zijn convivencia, het in harmonie samenleven van christenen, joden en moslims.
  …Dit neemt niet weg dat in Al-Andalus christenen en de joden als tweederangsburgers (dhimmis) werden beschouwd en behandeld: ze dienden afwijkende kleding te dragen, moesten extra belasting betalen, mochten geen kerken of synagoges bouwen, en bezaten geen vrijheid van meningsuiting. Joden dienden in getto’s te wonen en hadden, net als christenen trouwens,geen politieke macht.
  …..In Al-Andalus leefden de drie geloofsgemeenschappen tijdenlang vreedzaam, ofschoon strict gescheiden, naast elkaar. Wat niet wil zeggen dat christenen en joden niet bij vlagen te lijden hadden van vervolgingen en onderdrukking. In feite was dit al vanaf het begin het geval. Toen Tariq ibn Ziyad in 710 met zijn Berbers Spanje vanuit het zuiden binnendrong en een einde maakte aan het rijk van de christelijke Visi-Goten, ging dit gepaard met massale plunderingen, deportaties en moordpartijen. Zo werd in 730 in het stadje Septimania, bij Barcelona, de plaatselijke bisschop levend verbrand. De latere emir Mohammed I (823-886) gooide alle christelijke medewerkers de regering en het leger uit. Een kleine eeuw daarna werden christenen die stiekem steun verleenden aan de christelijke koninkrijkjes in de Pyreneeën publiekelijk gekruisigd.
  In 1066 slachtten moslims in Granada 3000 joden af. En onder de fundamentalistische Almoraviden (1090-1147) en Almohaden (1147-1232) kwam het onder de joodse bevolking opnieuw tot moord, doodslag en gedwongen bekeringen, aldus kroniekschrijver Abraham Ibn Daud. Als gevolg daarvan moest de latere grote joodse filosoof en arts Maimonides in 1148 -hij was toen dertien- met zijn familie van Cordoba naar Fez en later naar Cairo vluchten. Veel geloofsgenoten in Spanje trokken naar christelijk gebied. Waar ze het niet veel beter kregen.
  De christenen werden evenmin gespaard, getuige het in 1126 massaal deporteren van christenen naar Marokko.

 3. Stel u voor: een moslim is president van een westers land? Da kan niet! wel, dat kan wel, kijk naar de verenigde staten, die president heeft zelfs een broer die lid is van de moslimbroeders, een moorddadige gewelddadige bende achterlijken.
  Goed bezig zeker?
  In Nederland hadden een moslima aangenomen binnen de politie die ze nu moeten ontslaan wegens bindingen met moslimterroristen, moslims aannemen e/o opnemen in een publieke functie is voor 1.000% fout, wij willen nergens op openbare functies moslims/moslimas tegenkomen want wij vertrouwen dat rifgebergte en zandbakkengespuis voor geen haar.

 4. Nog iets om over te denken, we weten als de USA of Engeland een aanval voorbereiden of hun “belangen” bedreigd worden hun special forces er reeds geruime tijd op het terein zijn, dus ook in syrië zal het niet anders zijn.
  Opvallend is het zeker te heten hoe het geheim gehouden wordt, van de Britse SAS weet men dat ze nooit uitpakken waar ze zijn (of waren) in tegenstelling tot de Amerikanen die niet cameraschuw zijn bij speciale operaties.
  Heb net op http://www.barenakedislam.com/ gelezen dat moslimbroeder HUSSEIN barack van plan is om al qaeda en islamieten terroristen te ondersteunen door “adviseurs”, de ouderen onder ons kennen dit heel zeker uit de tijd van Vietnam en meer recent irak.
  Waar sprake is van militaire instructeurs is het voorafgaande special forces, in ieder geval duiken er reeds beelden op (zie de link) waar al qeada en terroristen US wapens in hun klauwen hebben…

  • De Saudi’s, Dubai, Quatar, de Emiraten, Oman en Koeweit zijn allemaal bewapend met amerikaans wapentuig. Geen wonder dat die nu opduiken bij de soennitische invallers in Syrië.

 5. Zal mezelf herhalen (uit een eerdere reactie 06/09/2013)

  Men kan zich de vraag stellen wat zijn moslimbroeder HUSSEIN barack’s eigenlijke beweegreden hoewel het geen verschil maakt wat de uitkomst betreft : syrië een sharia staat waar nu de islam(ieten) met al qaeda zonder enig WERELDWIJD protest vrouwen, kinderen en babies gruwelijk vermoorden omdat ze Christen of medestander van assad zijn…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *