De stem van het volk…

Wie de vox populi (néé niet Belgavox maar de stem van het echte volk) bvb. goed geformuleerd door Guvaal, deze week aandachtig volgde kan er niet meer naast lezen of kijken.

De verkleutering en de verleugening begint stilaan op stoom te komen en de spuigaten uit te lopen naarmate de verkiezingsdatum van mei 2014 nader bij komt. Dat blijkt op de congressen van àlle traditionele partijen.

Wouter Beke leek op het congres van de CD&V eerder op een replica van DJ regipenxten het partybeest, toen hij op het balkon boven de fuif stond te arm-zwaaien. Hoe lullig en ongeloofwaardig kan iemand overkomen? Op wat gefoefel met kindergeld na blijft voor deze partij best alles bij het oude. De kans om de kinderbijslag te hervormen teneinde ongewenste immigratie niet verder te financieren daar is het verstand van Kris Peeters en zijn partij te klein voor. Ze zaten doorlopend in de regering sinds 1958 als ik me niet vergis. Denk maar eens goed na christelijke kiezer!

Gwendolyn Rutten kon ocharme haar obese minister van eenmalige uitwijzing maar simultaan honderdvoudige invoer van allochtonen, onmogelijk verbergen. Wij vinden het federalisme beter dan confederalisme, zo luidt het bij de VLD, waar men “zelfbewust voor het federalisme” koos. Wel ze konden even goed zelfbewust kiezen voor het warm water. Dat is ook al uitgevonden.

Ze geven zogezegd ook absolute voorrang aan de economie, roeptoeteren ze nu. Nou, dat hebben we de laatste 14 jaar heus wel gemerkt zou ik zeggen! De Vlaamse economie is onder paars inderdaad paars uitgeslagen door nakende verstikking. Sluitingen van tot op het bot uitgemolken en gepeste bedrijven, faillissementen van uitgezogen en moe getergde zelfstandigen, herlocaties naar Duitsland en Turkije van autoconstructeurs enz. zijn daarvan het doorslaggevend bewijs. Of kennen ze de namen van Ford en Opel niet bij de VLD? Ze zaten in de regering!

Wat de kleine Tobback orakelde op zijn partijcongres wil niemand weten, het zal wel geen bal waard geweest zijn. Feit is: de trado’s zijn inspiratieloos, onverantwoordelijk bezig en de trappers kwijt.

Maar Quid NV-a? Wel ik vrees het ergste. Ik zet de feiten netjes op een rijtje en kom tot de volgende conclusies.

Minister Geens, een tjeef (die omwille van de stoelendans ingevolge het arco-dexia schandaal de plaats moest innemen van een andere tjeef Van Ackere ) vindt Bart De Wever een groot intellectueel, maar onafhankelijkheid heeft voor hem “geen toegevoegde waarde”. Sinds wanneer is confederalisme synoniem voor onafhankelijkheid? Dat heet opvrijen en masseren. Hoe blind kan iemand zijn? Hoe leugenachtig kan een christen worden? Maar paaien daarin zijn ze meesters, de tjeven. Likje hier, kusje daar en alles komt terug in de Belgische ‘sacoche’. Dat is het plan. De NV-a zal “gerecupereerd” worden door de Belgische nomenclatuur.

Welnu het is hoogtijd dat een ander isme gaat zegevieren, het isme van het realisme met name het gebrek aan -isme. Al dat gemanipuleer en om de pot draaien helpt niets terwijl Vlaanderen op elk vlak aan de bedelstaf wordt geholpen door collaborateurs met een hoge boddy-mass-index of een hoog stupiditeitsgehalte..

Zo eenvoudig is het verraad. Of het nu Bart of Maggie betreft, ik geloof hen niet. Ze streven beiden hetzelfde doel na: de islamisering en slaafse onderwerping aan de Europese oekazen van door niemand behalve henzelf boven ons gestelde oligarchen. Deze collectivisten hebben de Europese Gemeenschap (EG) in de vernieling gereden.

Collectivisten zijn mensen die hun in een kleine groep gecondenseerde opinie aan alle anderen willen opleggen. Het communisme, het socialisme, het nationaal-socialisme, het fascisme, het islamisme en ja, zelfs in beperkte mate ook het zuivere kapitalisme zijn collectivistisch van aard.
Hierdoor komt het dat ze haaks staan op het principe van de individuele vrijheid en de daaraan onlosmakelijk gekoppelde individuele verantwoordelijkheid.

Collectivistische opinies, constructies en ideologieën zijn steeds en per definitie strijdig met het individueel belang en de waardigheid van elk individu apart. Hoe collectivistischer hoe groter de concentratie van macht in de handen van weinigen en dienvolgens automatisch hoe kleiner het democratisch gehalte voor velen.

Men zou kunnen zeggen: het collectivisme is de snelweg naar autocratie of oligarchie. Bekende autocraten uit de geschiedenis waren Mohammed, de islamitische Kaliefen, Stalin, Pol-Pot, Kim Jong-il en zijn zoontje Kim Il-sung bij voorbeeld. Bekende oligarchieën waren het Franse ‘Comité de salut public’ -verantwoordelijk voor het terreurregime na de Franse revolutie-, de nazi’s en het communistische Komintern. En nu is een nieuw clubje oligarchen er in geslaagd de macht te grijpen: de onverkozen oligarchen van de EU die hun hoofdkwartier gevestigd hebben in Brussel!

Autocraten en oligarchen hebben een ding gemeen ze zijn allemaal egoïst. Het egoïsme is geen vorm van maatschappelijke structuur noch een opinie, constructie of ideologie. Het is een immoreel gedrag zonder enige zin voor verantwoordelijkheid en dus van een andere orde dan het collectivisme enz..

De tegenpool ervan is het morele gedrag van altruïsme. Collectivisten doen alsof ze altruïstisch zijn maar handelen egoïstisch. Ook dat verklaart de congruentie tussen het linkse gedachtegoed en de islam: veinzing alias takiyya. Zich voordoen als gulle schenker met andermans geld is een uitstekend voorbeeld van het egoïsme van links.

Historicus Bart De Wever en zijn partij trekken voluit de kaart van de oligarchen in Brussel. Het volk wordt een rad voor de ogen gedraaid en aldus belet om te begrijpen dat dit haaks staat op de belangen van Vlaanderen en van elke Vlaming apart. De EU is ondemocratisch tot stand gekomen, handelt ondemocratisch en is een gevaar voor de democratie, onze welvaart en ons welzijn. De euro is geen geld, de euro kost ons geld.

Zo lang de NVa dit allemaal niet inziet noch communiceert naar haar achterban, is ook de NVa ondemocratisch en een gevaar voor de democratie en de inhoud van onze portemonnee.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

De stem van het volk… — 5 reacties

 1. Het is hetgeen dat ik hier al altijd schrijft nl de NVA is een pro Europese partij en zoals Europa er nu uitziet is dat negatief voor Vlaanderen dus stem niet voor de NVA.

 2. Sublieme analyse!!!

  Deze tekst moet, zoveel als mogelijk, alom VERSPREID worden!!!

  BRAVO en PROFICIAT aan de auteur voor zijn lumineus doorzicht!!!

 3. Lucky9
  Ik zou het niet beter kunnen omschrijven, de feiten prachtig weergegeven.
  Het is NU aan de Europeaan daar héél snel verandering in te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *