Kif kif kaf…

Geweld en oproepen tot geweld zijn een brug te ver en terecht strafbaar. Dat is de stelling van het Vlaams Belang. Dat is de stelling van onze niet-islamitische rechtsstaat. Dat is de stelling van onze niet-islamitische cultuur.
Dat is ook de stelling waaraan onze traditionele beroepspolitici en onze buitengewone intellectueel-terroristische organisatie het CGKR … pro forma lippendienst bewijzen. Gelukkig …

Maar zoals steeds als het handelt over macht, het verwerven, uitoefenen en behouden ervan zijn er hemeltergende uitzonderingen waarvan de laatst genoemde categorieën met alle ‘macht’ het bestaan ervan aan de burgers verborgen willen houden of zelfs koudweg ontkennen en in de massamedia laten censureren. Zeker in de aanloop naar verkiezingen.

De islam roept op tot geweld. Onontkenbaar, overduidelijk. Mondeling en schriftelijk. Elke dag en elke seconde ergens ter wereld telkens opnieuw. Systematisch, ononderbroken, uitgesproken, neergeschreven, daadwerkelijk en … vooral bijna steeds ongestraft.

De islam handelt misdadig en predikt misdaad. Daardoor zijn de lokale anti-blanke racisten, islamofiele apologeten en politiek of familiaal aan de islam zogezegd vrijwillig onderworpenen (dhimmis) die dat ontkennen – ongeacht hun functie of status – mede schuldig aan dit geweld. De islam is strafbaar en wordt niet bestraft. De medeplichtigheid aan de door de islam geïnspireerde en veroorloofde misdrijven en misdaden ook niet.

De zwijgende instemming met en het verstrekken van objectieve faciliteiten aan de islamitische clerus, die de islam begunstigen met een gedoogbeleid en straffeloosheid, is medeplichtigheid.

De islam rechtvaardigt geweld en roept er toe op. Maar de islam en haar clerus worden zelfs niet verhinderd om op te roepen tot geweld. De moslims die systematisch van uit hun ideologie oproepen tot geweld worden nauwelijks opgespoord, niet gevat en nooit gestraft. De moslims die geweld plegen worden nauwelijks opgespoord, zelden gevat maar indien gevat bijna steeds vroegtijdig los gelaten en, indien gestraft, zo mild gestraft dat deze symboliek bijna automatisch aanzet tot herhaling en recidivisme.

Daardoor zijn de lokale anti-blanke racisten en islamofiele apologeten – ongeacht hun functie of status – moreel en in veel gevallen feitelijk en persoonlijk mee verantwoordelijk voor de genocide die in Afrika en Papoea-Nieuw-Guinea wordt gepleegd door moslims op niet-moslims en voor elke genocide die islamitische regimes in naam van de enige en unieke islam in de toekomst nog zullen uitvoeren.

Daardoor zijn de lokale anti-blanke racisten en islamofiele apologeten – ongeacht hun functie of status – mee verantwoordelijk voor elke daad van verkrachting op blanke en zwarte niet-moslim-vrouwen op onze eigen westerse territoria zowel als overal elders ter wereld.

Daardoor zijn de lokale anti-blanke racisten en islamofiele apologeten – ongeacht hun functie of status – mee verantwoordelijk voor elke geweldpleging diefstal en roof op onze eigen westerse territoria gepleegd door moslims op niet-moslims.

Daardoor handelen de anti-blanke racisten en islamofiele apologeten – ongeacht hun functie of status – nu de nakende verkiezingen hen een excuus bezorgt om in de krant “De Morgen” van joden, homo’s en moslims een bewust bedrieglijke vermenging van daders en slachtoffers en dus amalgaam van goed en kwaad te maken immoreel.

Dit teneinde de aandacht van de publieke opinie af te leiden van de realiteit. Want er bestaat geen direct verband tussen joden en homo’s. Maar er bestaat wel een direct verband tussen moslims en homo’s. De eersten wensen namelijk de laatsten dikwijls het liefst dood. De joden en de homo’s zijn systematisch het slachtoffer van agressie. De agressors zijn in regel voor het leeuwendeel moslim.

Het amalgaam houdt dus uiteraard geen steek maar is daarentegen wel een grove belediging van joden en homo’s, en een poging om door proactief intimiderende intellectuele terreur te verhinderen dat de burgers het verband zouden leggen tussen het haast misdadig beleid dat op nationaal en Europees niveau de voorbije decennia werd gevoerd ten overstaan van islamitische immigratie of ‘hijra’, en de daaruit onvermijdelijk voortvloeiende verarming en verdrukking van onze autochtone bevolking.

De artificiële tijdsgewijs goed geplande en niet toevallig nu opgevoerde komedie rond het provocerende ict-initiatief van het marxistisch-leninistische kif-kif kan daardoor worden herleid tot wat het is: intimidatie en bedrog van de kiezer.
Ondemocratisch volksbedrog om de aandacht af te leiden van het gemak waarmee de Belgische regeringen en overheid welvaart, rijkdom en welzijn van de Vlamingen vernietigde.
Een georkestreerde en op het randje van het debiele balancerende linkse verkiezingspropagandastunt om het centrum en haar socialistische collaborateurs een schijn van legitimiteit te verlenen op kosten van datzelfde volk.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Kif kif kaf… — 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *