Eisen van de Islam

Moslim-leiders eisen:
Om onze godsdienst uit te oefenen, moet u aan ons op school tijd voor gebed geven, tijd voor gebed op de werkplek, aparte werkplekken en kamers in scholen gereserveerd voor gebed, speciale voeding (halal), vrije dagen voor islamitische feestdagen; hoofddoeken op het werk en op school en het volledige lichaam bedekkende boerka’s toelaten op sportactiviteiten en ook apartheid in openbare zwembaden.
Kafirs mogen nooit kritiek uiten op eender welk aspect van de islam, zoals polygamie, heilige oorlog of het slaan van vrouwen. Kafirs moeten welzijnsondersteuning voor onze vele vrouwen leveren, een speciale behandeling geven aan moslimvrouwen in hospitalen, en zo verder en zo meer.moslem-raus-hier-gros

DE SHARIA

De sharia ontvouwt het hele proces en de strategie van de immigratie in de natie van Kafirs en het plan om deze maatschappij te islamiseren. Wil u de toekomst van de islam zien in Europa, lees dan de Sira (biografie van Mohammed) van 1400 jaar geleden.

Wanneer de eerste moslims aankomen, aanvaarden ze hun nieuwe thuis. Hun eerste stap is om aan te kondigen dat de islam een broederreligie van het christendom en van het jodendom is. Dialogen en “bruggenbouw”-sessies worden gehouden voor de media en de Kafir gemeenschap. Zij beweren ook dat de westerse beschaving eigenlijk gebaseerd is op de “gouden eeuw” van de islam.

Nadat deze beweringen geformuleerd en geaccepteerd zijn, komen de eisen voor veranderingen in de Kafir natie. Degenen die deze veranderingen weerstaan worden dwepers genoemd, islamofoben en racisten, hoewel er nooit duidelijk wordt gemaakt waarom verzet tegen de politieke islam iets te maken heeft met een ras.

DE KAFIR LEIDERS

Kafir leiders weten niets over de islam en de shariawetgeving. Zij hebben allemaal vriendelijke moslims ontmoet, zodat ze denken dat de islam goed moet zijn en de onruststokers extremisten moeten zijn.

Kafir leiders weten niets over dualistische ethiek of politieke onderwerping. De belangrijkste motivatie van Kafir leiders is aardig te zijn en de rol van tolerante gastheer te spelen voor deze nieuwe gasten. Een tweede motivatie is niets te zeggen of te doen dat ervoor zou zorgen dat ze als onverdraagzaam zouden worden geëtiketteerd.

Het meesterplan van de nomenclatuur van de Kaffers (Kafirs/Kufars) is dat als ze aardig zijn, moslims zullen zien hoe goed ze wel zijn, en de islam zullen hervormen. Maar, als je doel is om de sharia te implementeren en het proces van het toepassen van de sharia zonder onderbreking gedurende 1400 jaar heeft gewerkt, waarom iets hervormen wat niet kapot lijkt te gaan?

Sharia kan niet worden hervormd. Het is Allah’s wet, en het is perfect, universeel, compleet én perfect.

HEILIGE LIEFDE EN HEILIGE HAAT

De emotionele motivatie achter de eisen van de islam is “heilige haat”, al Walaa wa al Baraa (zie elders): haat de Kafirs, hun cultuur en politiek. Daarom moet iedereen die van Allah houdt haten wat Allah haat, en dan ook een afkeer hebben van onze wetten en grondwetten. Daarom moet de islam voortdurend eisen stellen die Kafirs onderwerpen aan de sharia.

VRIJHEID VAN GODSDIENST

De islam is een religie en moslims beschikken over de vrijheid van godsdienst onder de meeste Europese grondwetten en het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. Een van de religieuze eisen van de islam ontkennen is ongrondwettelijk, dus moeten we doen wat ze vragen, als het religieus is, zou men geneigd zijn te denken.

Maar elke “religieuze” vraag van de islam heeft een politieke bestanddeel. Hier hebben we speciale geschenken van Allah aan Mohammed:

[ Bukhari 1,7,331 ] Mohammed: ik heb vijf dingen gekregen die niet werden gegeven aan iemand anders voor mij:
1 Allah heeft mij zegevierend gemaakt door ontzag, door Zijn angstaanjagendheid jegens mijn vijanden over een tijdsduur van een maand.
2 De aarde is gemaakt voor mij en mijn volgelingen, een plaats voor gebed en een plek om rituelen uit te voeren, daarom kan ieder van mijn volgelingen bidden waar de tijd van een gebed verschuldigd is.
3 De oorlogsbuit is wettig voor mij hoewel ze niet toegestaan was voor iemand anders voor mij.
4 Ik heb het recht van voorspraak op de Dag der Opstanding.
5 Elke profeet werd gebruikelijk gezonden naar zijn eigen land, maar ik ben gestuurd naar de hele mensheid.

De rol van het islamitische gebed is een politieke eis, samen met de jihad en de sharia. De islam eist dat de staat elke van haar behoeften voldoet. Deze eis is de eis naar politieke onderwerping en overgave door Kafir overheden.

Kafirs moet het verschil leren tussen religie en politiek. De jihad aanslag op het World Trade Center was een politieke daad met een religieuze motivatie.
De onschuldige slachtoffers in de torens die naar hun dood sprongen in plaats van levend verbrand te worden namen niet deel aan een religieuze ceremonie.

Wanneer moslims de openbare weg opvorderen om te bidden, kan het gebed religieus zijn, maar de overname van de straat is puur politiek.
De eis naar de sharia in alle vormen, met inbegrip van islamitische gebed op school bijvoorbeeld, vraagt ons om politieke actie, om richtlijnen en bevelen aan schoolbesturen, om belastinggeld te besteden aan vergaderingen, enz.

De handeling van islamitisch gebed mag dan wel een religieuze motivering hebben maar het vereist wel een politieke actie en de steun van de overheden om te gebeuren.
Islamitisch gebed heeft een religieuze motivatie en een politiek resultaat. Het is een eis voor onderwerping van het het politieke lichaam aan een ideologie die fundamenteel in strijd is met de Europese en Amerikaanse wet, cultuur en traditie.
We moeten reageren op alle politieke eisen van de islam met een politieke reactie.

VERLICHTING VAN DE LAST EN NOODZAAK

Kafirs hoeven niet aan de eisen van de islam tegemoet te komen. De sharia heeft twee principes die begeleiding bieden in de situatie waar moslims hun zuivere islam onder de sharia niet kunnen uitoefenen. De technische naam is ‘tayseer’, wat “iemands last verlichten” of ” het iemand gemakkelijk maken” betekent.

Koran 04:28 Allah wil uw last verlichten, want de mens is zwak geschapen.

Wanneer de omstandigheden moeilijk zijn en de sharia niet van kracht is, wordt de last van een moslim verlicht. Zij zijn verplicht om te bidden en geen varkensvlees aan te raken bij voorbeeld, maar als de omstandigheden moeilijk zijn, dan worden de eisen verlicht.

Dit leidt tot het concept van ‘darura’, noodzaak.

Als het nodig is, wordt wat verboden is toegestaan. Als een moslim honger heeft en er is geen halal voedsel (conform de sharia), dan kan hij elk voedsel eten. Als moslims vertoeven waar ze niet kunnen bidden, dan kan het gebed later worden gedaan. Als de sharia niet van toepassing is, dan kan een moslim bijvoorbeeld varkensvlees verwerken zonder gevolgen. Hier is een voorbeeld van het principe van darura :

fl5.17 Het is een noodzakelijke voorwaarde voor de toelaatbaarheid van de toetreding tot gebeden ( het inhalen van gemiste gebeden ) dat de persoon :
[ … ] ( 5 ) Iemand die nadeel vreest bij het verdienen van zijn levensbehoeften.

Kortom, als een moslim op het werk of op school niet kan bidden, kan dat later ingehaald worden. Islamitische eisen handelen over “wensen” niet over noodzakelijkheden. Als hun eisen niet worden ingewilligd, er is geen schade aan hun religie toegebracht.

Een ander voorbeeld van darura is te vinden in het afsluiten van verzekeringen. Verzekering is verboden in de sharia, maar als een autoverzekering vereist wordt door de Kafir wetgeving, dan laat de noodzaak een moslim toe om de verboden verzekering toch af te sluiten en de premie te betalen.
Door een verbod op de sharia, worden er geen behoeften van moslims geschonden. We beperken dan de politieke islam, niet de religieuze islam.

Als we nee zeggen tegen sharia gebed op school, beperken we geen enkele van de religieuze vrijheden, we beschermen Kafir burgers tegen de politieke eisen van de islam. Als een moslim niet op de afgesproken tijdstippen kan bidden, dan laat de sharia wet toe het gebed later te compenseren. Er is geen kwaad in het uitstellen van het gebed. Mohammed stelde gebeden uit, dus kunnen alle moslims gebeden uitstellen.

Als islamitisch gebed is toegestaan op school, hoe ver gaat dan de accommodatie voor het gebed? Er zijn veel elementen: voorbereiding, een speciale ruimte, rituele baden en speciale dagen die verschillende gebeden en langere tijden te eisen. In de definitieve vorm van de islamitische gebed, moet de ruimte uitsluitend worden gebruikt voor dat gebed en speciale sanitair zal moeten worden geïnstalleerd voor het juiste voetbad voor het islamitische gebed te kunnen nemen.

Wat doet de leraar ondertussen als de leerlingen weg zijn gegaan om te bidden? Als de leraar enige informatie geeft die voor de volgende test nodig is, discrimineert dat de islam? Waarom zou de staat moeten betalen voor de kamer en voetbaden voor de islam?
Voor de Sharia is het gebed geen privéaangelegenheid. Islamitische organisaties zullen moeten komen en de islam ‘verklaren’ aan de studenten.

Zodra islamitische gebed op zijn plaats is, wat zal de eis stoppen dat de keuken op de school halal moet worden (conform met de sharia)? Waarom zouden de Kafir studenten eten als het vasten tijdens de Ramadan gaande is? Vermits vasten lichaam en geest verzwakt, moeten moslims wel examens afleggen tijdens de ramadan? Moeten vrouwelijke moslimatleten sharia conforme kleding (boerka, hoofddoek, … ) dragen in plaats van de kledij van het schoolteam? Denk niet dat dit een denkbeeldig scenario is. Onderwerping aan dit proces is vandaag al aan de gang in heel West Europa.

Dan komt de vraag naar sharia familierecht. Daarna komt de eis dat moslims zouden worden erkend als een ” minderheid ” en een speciale behandeling krijgen bij afspraken, jobs en burgerrechten.
Het gebeurt vandaag, hier en nu en deze eisen worden zelfs geformuleerd door vrouwelijke moslima’s die geen hoofddoek of jilbab dragen. Zo bij voorbeeld de Belgische politica Nahima Lanjri die het begin 2014 aandurft van werkgevers minimum quota te eisen voor het aanwerven Marokkaanse allochtonen die een job zoeken. Dat zij daarbij autochtonen en ook christelijke jongeren discrimineert raakt deze moslima niet. Haar christelijke politieke partij staat er bij en kijkt er naar. Het formuleren van onrechtvaardige eisen en het opleggen van discriminerende maatregelen aan kafirs zit ook bij moslima’s in het bloed.
De lef waarmee schaamteloos en zonder schroom privileges worden geëist die kafirs discrimineren is typisch voor de politiek islam.

Uiteindelijk komen de sharia-rechtbanken in de islamitische enclaves. Zodra het dunne uiteinde van de sharia wig op zijn plaats is, zal er geen einde komen totdat er volledige naleving is van sharia voor de hele natie en zal er helemaal geen grondwet meer zijn.

DE GRONDWET VAN DE RECHTSSTAAT

Artikel 6 van de Amerikaanse grondwet stelt dat de grondwet de hoogste wet van het land is en niet kan worden onderworpen aan enige andere wettelijke code. Deze hiërarchie is zo evident en logisch in elke rechtsstaat dat het geen uitleg behoeft. Elke grondwet is de fundering van alle wetgeving die er nadien op wordt gebouwd. Behalve misschien voor het land België waar de grondwet een vodje papier is.

De fundamentele bewering van de sharia is dat het zelf de hoogste wet in de wereld is, en dat alle andere juridische codes zich moeten onderwerpen aan de islamitische wet. Er ontstaat dus een enorme contradictie die wordt genegeerd als de shariawetgeving wordt geïmplementeerd onder het mom van vrijheid van godsdienst.

De religie van de islam heeft altijd een politieke component die moet worden gesitueerd. Als contrasterend voorbeeld: er zijn even veel boeddhisten die naar Amerika zijn gemigreerd als er moslims zijn die dat hebben gedaan. Kunt u een enkele politieke eis noemen die boeddhisten in de scholen of op enig ander gebied hebben gesteld?
Kent u een geval waar boeddhisten eisen stelden om naar school te komen, eisen formuleerden inzake bedrijven, wetshandhaving of ziekenhuizen en eisen dat we het boeddhisme zouden bestuderen en in de huisvesting van boeddhistische praktijken voorzien?

Nee, want het boeddhisme is een religie, geen politieke/religieuze ideologie.
De religie van de islam daarentegen eist dat we politieke accommodaties verlenen, want de islam is zowel een politieke ideologie als een religie. Laat ons duidelijk zijn: de islam is een politieke ideologie vermomd als religie. Zoals een dief in de nacht, zoals een moordenaar met een glimlach.

De sharia aanval op de westerse grondwetten is niet direct, maar het is een aanval in de flank. Neem het voorbeeld van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. Wanneer de Deense Mohammed-cartoons werden gepubliceerd, waren er geen belangrijke kranten in het Westen die ze durfden publiceren, omdat moslims beweerden dat de cartoons godslastering waren en de islam beledigden. Het resultaat was dat de pers de sharia volgde en de cartoons niet afdrukte. Welke politicus protesteerde ertegen dat de sharia werd toegepast en onze grondwetten werd verzwakt door deze laffe onderwerping?

De vrijheid van meningsuiting wordt geweigerd als iemand die de islam bekritiseert een onverdraagzame en een islamofoob wordt genoemd. Momenteel worden hypocriete en onwettige argumenten gebruikt om de rechtsstaat te vernietigen. Islamitische politieke doctrine wordt in Europa en de VS gelegitimeerd onder het mom van religie.

Bij wijze van grondwettelijke bepaling zou geen enkel aspect van de sharia mogen worden toegestaan.

***

Kopieer en bewaar deze bijdragen voor uw nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van vrije sites en blogs.

Uit het Engels vertaald en in het Nederlands aangevuld door lucky9
Met dank aan Bill Warner.

image_pdfimage_print
Share

Reacties

Eisen van de Islam — 6 reacties

 1. Walter en Raoul,

  Volkomen mee eens, ben er ook van overtuigd dat ze veel te laf zijn om de aangerichte schade terug te herstellen, het is nu aan ons om de puntjes op de i te zetten op 25 mei aanstaande.
  Ik wil terug een welvarend, veilig en leefbaar Vlaanderen en ik ben ervan overtuigd dat jullie dat ook willen, met die EU misdaadorganisatie zal dat nooit lukken, dus…

 2. Ik vrees, nee ik weet wel zeker dat de huidige politieke leiders nooit tot het besef gaan komen dat de catastrofe die ons te wachten staat niet meer terug te draaien is. Dat is waarschijnlijk de reden dat ze blijven voort klungelen.

 3. Hoe is het mogelijk dat de politieke leiders (!?) in dit land nog altijd met een blinddoek rondlopen en zich gedragen als betweters???

  ??????

 4. Ik eis maar één ding van de moslims dat is toch niet veel hee!
  Wat ik eis? MOSLIMS FUCK OFF of beter gezegd, SODEMIETER OP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *