JIHAD of heilige oorlog van de islam.

Jihad is een onderdeel van de sharia.
UIT DE SHARIA:

090jihad Jihad betekent oorlog tegen de kafirs (niet moslims en dus ongelovigen) om de shariawetgeving van de islam te vestigen.
Koran 2:216 U wordt bevolen om te vechten, hoewel U er een hekel aan hebt. Misschien haat je iets dat goed voor je is, en houdt van iets dat slecht voor je is. Allah weet het en jij weet het niet.
Koran 4:89 Ze (de kafirs) zouden wensen dat gij ongelovig wordt zoals zij ongelovig zijn zo dat gij allemaal gelijk zoudt zijn. Daarom neem geen van hen als vrienden totdat ze hun huizen hebben verlaten om te vechten voor de zaak van Allah [jihad]. Maar indien zij zich afwenden, grijp hen dan en doodt hen waar ze zijn. …
Koran 5:33 Doch de vergelding van hen die God en Zijn boodschapper bestrijden … is dat zij (de kafirs) TER DOOD  gebracht worden of gekruisigd of dat hun handen en voeten worden afgekapt van weerszijden…

De hele wereld moet zich onderwerpen aan de islam, Kafirs zijn de vijand, gewoon omdat ze geen moslim zijn. Geweld en terreur zijn heilig gemaakt door de Koran.
Vrede komt alleen met de onderwerping aan de islam. Politieke islam, jihad, is universeel en eeuwig.

[ Muslim 001,0031 ] Mohammed : “Ik heb de opdracht gekregen om oorlog te voeren tegen de mensheid totdat ze accepteren dat er geen (andere) god is dan Allah en dat ze geloven dat ik Zijn profeet ben en alle openbaringen accepteren die door mij werden gesproken. Als zij dit doen zal ik hun levens en eigendommen beschermen, tenzij anders is gerechtvaardigd door de sharia, in welk geval hun lot ligt in de handen van Allah.”

[ Bukhari 4,52,142 ] Mohammed : . . ” Om Kafirs in jihad te bestrijden gedurende zelfs maar een dag is, groter dan de hele aarde en alles erop. Een plaats in het Paradijs kleiner dan je rijzweep, is groter dan de hele aarde en alles erop.”

09.1
HET VERPLICHTEND KARAKTER VAN JIHAD

Jihad is een gemeenschappelijke verplichting. Als genoeg mensen het uitoefenen, is het niet langer verplicht voor anderen.

Koran 4:95 Gelovigen die thuis blijven in veiligheid, met uitzondering van mensen die gehandicapt zijn, zijn niet gelijk aan degenen die strijden met hun bezit en hun persoon voor de zaak van Allah [jihad].

[ Bukhari 4,52,96 ] Mohammed : “Iedereen die een jihadist bewapent wordt beloond net als een vechter, iedereen die de juiste zorg geeft aan nabestaanden een heilige strijder wordt beloond net alsof een vechter zou zijn.”

WIE IS VERPLICHT OM TE VECHTEN IN JIHAD

09.4 Alle valide mannen die de puberteit hebben bereikt.

DE DOELSTELLINGEN VAN DE JIHAD

09.8 De kalief (opperste heerser die zowel een koning is als vergelijkbaar met een paus) voert oorlog tegen de Joden en Christenen. Nodig hen eerst uit tot de islam, vraag hen dan de jizya (belasting op Kafirs) te betalen. Als ze de bekering en de jizya weigeren, val hen dan aan.
Koran 09:29 Voer oorlog tegen degenen die de Schrift [ joden en christenen ] hebben ontvangen, maar niet in Allah of de Laatste Dag geloven. Zij verbieden niet wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben. De christenen en joden volgen de religie van de waarheid niet tot ze zich onderwerpen, de hoofdelijke belasting [jizya] betalen en worden vernederd.
09.9 De kalief bestrijdt alle andere volkeren [Kafirs] totdat ze moslim worden.

OORLOGSBUIT

 010.2 Iedereen die een Kafir doodt of onbekwaam maakt, kan nemen wat hij kan.
[ Bukhari 4,53,351 ] Mohammed : ” Allah heeft het legaal gemaakt voor mij om oorlogsbuit te nemen.”
Koran 08:41 Weet dat een vijfde van al uw oorlogsbuit [ het traditionele deel voor de leider was een vierde ] aan Allah toebehoort, aan Zijn boodschapper, aan de familie van de boodschapper, de wezen en behoeftige reizigers.

Omdat jihad kan worden gevoerd door moslims tegen eender welke Kafir, is diefstal ten nadele van een Kafir met de juiste motivatie, jihad.

STERVEN IN JIHAD- MARTELAARSCHAP

Een moslim martelaar is iemand die doodt voor Allah en de Islam. Maar zijn doden moet zuiver zijn en alleen gewijd aan Allah. Als zijn motivatie zuiver is, dan zal de jihadist het Paradijs bereiken of in staat zijn om de rijkdom van de Kafir nemen.

[ Bukhari 1,2,35 ] Mohammed zei: “De man die de jihad vervoegt, door niets gedwongen behalve zijn oprecht geloof in Allah en Zijn profeten, en overleeft, zal beloond worden door Allah ofwel in het hiernamaals of met de oorlogsbuit. Als hij is gedood in de strijd en sterft als martelaar, zal hij worden toegelaten tot het Paradijs …. “

Koran 61:10 Gelovigen ! Moet ik u een winstgevende ruil tonen die u zal behoeden voor ernstige kwelling? Geloof in Allah en Zijn boodschapper en vecht dapper voor de zaak van Allah [jihad] met zowel uw bezit als uw persoon. Het zou beter voor je zijn, als je het maar wist!

DE EFFECTIVITEIT VAN DE JIHAD

In Mekka was Mohammed een religieuze prediker, die ongeveer 10 mensen per jaar tot de islam bekeert. In Medina was Mohammed een krijger en politicus die ongeveer 10.000 mensen per jaar tot de islam bekeert. Politiek en jihad waren duizend keer effectiever dan religie om de Arabieren tot de islam te bekeren.

Als Mohammed geen gebruik zou hebben gemaakt van politiek en jihad, zouden er slechts een paar honderd moslims geweest zijn toen hij stierf en de islam zou gefaald hebben. De religie van de islam was een mislukking, maar de politiek in combinatie met religie was een groot succes.groei van de islam

DE STATISTIEKEN VAN DE JIHAD

Jihad beslaat een groot deel van de trilogie. Jihad verzen omvatten 24 % van de latere politieke Koran, en gemiddeld 9 % van het totaal van de hele Koran. Jihad beslaat 21 % van het materiaal van de Bukhari Hadith en de Sira besteedt 67 % van zijn tekst aan jihad (1).

Merk op hoe het dualisme van de Koran wordt aangetoond door de inhoud van Mekka- en Medina-gedeelte over jihad. De Koran van Mekka vertoont geen enkele jihad en het is die Mekkaanse Koran waar naar wordt verwezen door moslims en hun apologeten.hoeveelheid Jihad

DE TRANEN VAN DE JIHAD

Hier zijn de doden als gevolg van de jihad in de afgelopen 1400 jaar (2) :
Christenen       60 miljoen
Hindoes           80 miljoen
Boeddhisten    10 miljoen
Afrikanen      120 miljoen

Totaal            270 miljoen
Deze doden worden de Tranen van de Jihad genoemd. (3) Hierna een kaart van de islamitische jihad vanaf het jaar 720 ( 88 jaar na de dood van Mohammed) the destruction of classical civilisationDe Tranen van de jihad van Europa tot Perzië

Deze kaart is een enkel beeld uit een 2 minuten durende videofilm over historische feiten die U inzicht verschaffen over de schaal waarop Jihad actief is geweest: The destruction of Classical civilisation (2:16) Als men de vergelijking wil maken met de westerse verdedigingsoorlogen is er een andere video waarin gebruik wordt gemaakt van deze dezelfde methode: De kruisvaarten (0:19) Dit zijn slechts twee stukjes uit een 45 minuten durende video die kan gebruikt worden voor voor academische en pedagogische doeleinden: 1400 jaar van angst, een historisch wetenschappelijke samenvatting.

jihad-hub-south-indiaDe tranen van de Jihad in Indiaislamitische veroveringenDe grenzen van het islamitisch imperialisme in Europa

TERRITORIALE AANSPRAKEN VAN DE ISLAM

De aan de islamitische sharia onderworpen gebieden worden binnen de moslimgemeenschap wereldwijd “Dar al-Islam” genoemd: ‘het huis van de vrede’.islam vandaagDe aan sharia onderworpen territoria anno 2014: de islam vandaag.

De nog niet aan de islamitische sharia onderworpen gebieden worden binnen de moslimgemeenschap wereldwijd de “Dar al-Harb” genoemd: ‘het huis van de oorlog’. Kan het duidelijker? Jihad is gelijk aan de heilige oorlog op het grondgebied van Kafirs!

De Shariawetgeving en de islamitische trilogie (Koran, Sira en de Hadiths) tonen haarscherp aan dat de islam een zieke ideologie is. Een ideologie van de haat, die niets anders kan dan de dood (4) brengen en die uit is op absolute overheersing. Bovendien bewijzen 1400 jaar ononderbroken geschiedenis dat en dit feit werd onomstootbaar op wetenschappelijk wijze vastgesteld en bewezen. Wie het tegengestelde beweert of suggereert liegt of pleegt heilige misleiding, bedrog aanbevolen door de sharia, (taqiyya).voor de jihad

De religies voor het jaar 600

***

Kopieer en bewaar deze bijdragen voor uw nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van vrije sites en blogs. Uit het Engels vertaald en in het Nederlands aangevuld door Lucky9

Met dank aan Bill Warner.

1 http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/Percentage_of_Trilogy_Text_Devoted_to_Jihad.html
2 The submission of women and slaves, CSPI Publishing, pagina 181
3 http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/Hadith/Jihad_Hadith.pdf
4  Koran 5.33 “muharaba” of vijandigheid tegen Allah en zijn profeet wordt gestraft met de dood
Meer uitleg en video’s
The third Jihad (volledige film 60′)
1400 jaar van angst, een historisch wetenschappelijke samenvatting (45′)
Volledig video kanaal
The destruction of Classical civilisation (2:16)
De kruisvaarten (0:19)
Een rationele studie van radicale islam (23′)
Noodzaak en verplichting (4:20)
Gesprek: Politieke islam (33′)
image_pdfimage_print
Share

Reacties

JIHAD of heilige oorlog van de islam. — 5 reacties

 1. KAFIR en JIHAD!

  Moslims in Nederland noemen Nederlanders “Kafir” of “kafier” (vijand) en delen met elkaar hun afschuw voor de Nederlandse cultuur. Gelet op de benoeming “kafir”: de “kafir” die dit stempel krijgt opgedrukt is een Nederlander. Een moslim is ten strengste verboden om culturele interactie met een “kafir” hebben, behalve pogingen tot bekering. Het concept “kafir” heeft dus betrekking op een vijand! De jihadisten die moorden in naam van islam, zoeken overal de “kafirs”. Door de Nederland betaalde imams prediken dat de jihad een plicht is voor alle moslims! Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van deze “kafirs”. ‘Matig” genoemde Jihadistische islamisme is weer de meest succesvolle ideologie waardoor in Nederland geboren moslimjongeren een perspectief aangeboden krijgen! Het is dus geen toeval dat nu geïndoctrineerde kinderen voor de jihad kiezen! Het is ook verrassend dat in Nederland wonende Moslims, Nederlanders openlijk vijand noemen en tegelijkertijd zich als matig laten bestempelen! Ze dragen doelbewust provocerende kledij (hoofddoek, boerka etc…), geen Nederlandse TV, geen Nederlandse kranten. Voor vrijwel alle islamieten geldt alleen het woord van allah en dat zij alleen open staan voor jihadistische imams en houden zich strikt aan de anti-Nederlandse cultuur!

  Het ligt voor de hand dat de samenbindende kracht van de moslims erg groot is. De ‘gewone’ maatschappij moet er doorgaans weinig van hebben, en naarmate de maatschappij meer als vijandig wordt ervaren zullen de jihadisten hechter worden. Het gevaar van deze twee complementaire ontwikkelingen schuilt daarin het vermogen tot kritische reflectie op de duur volledig wegvalt. Oude garde maakt een fatale denkfout door te denken dat islam uiteindelijk zal wegsmelten. Europese politici hebben bewust de ogen gesloten. Het is juist de islamitische wereld die het westen niet alleen als een bedreiging ziet, maar juist als een potentiële vijand, waarin maar één antwoord mogelijk: demografische explosie moslims via de baarmoeder, prediking en oproepen tot invoeren van jihad.

  Elke ideologie kan bestreden worden met een alternatieve ideologie. De strijd begint altijd bij het gedachteplatform. Een middeleeuwse ideologie/cultuur kan niet bestreden worden met een steentijdperk ideologie. Politici en opiniemakers proberen islamitische politieke ideologie te verdedigen (matig en goed noemen) om jihadisten te bestrijden! middeleeuwse islam kan niet bestreden worden met de lege hoofden van regeringleiders en opiniemakers die onafgebroken oproepen om islam te faciliteren. Hierdoor is de maatschappij in de ban van islamitische radicale ideologie, die zich baseert op een letterlijke uitleg van de Koran.

  Een keuze voor radicaal Islamitisch gedachtegoed is dan niet slechts een keuze voor een overtuiging of een geloof. Oude garde heeft geen enkele vooruitgang geboekt in het gebied van filosofie en wetenschap en heeft een mentale vacuüm gecreëerd, zodat nieuwe generatie moslimjongeren hun identiteit dan met het onderschrijven van dogma’s of denkbeelden van middeleeuwse toestanden:soldaten godsdienst, non-stop oorlog, polygamie, moskeen met de hoge minaretten etc…
  Nihilistische bewegingen van de jaren 60 die nu hun achterlijke beleid/filosofie dicteren, hebben uiteindelijk een “goed islam” uitgevonden die beter is dan de ISIS islam! Precies deze transformatie heeft het Europese zelfvertrouwen blijvend aangetast. Nihilisten van oude garde zijn niet beter dan de islamisten. Achterlijke opinie en beleidsmakers bieden dus niks nieuws, Jongeren die horen dat de islam en koran goed is, worden massaal jihadist/massamoordenaar!

  ISLAM VERDEDIGEN VERSUS JIHAD BESTRIJDEN!

  Het is een paradigma-probleem. 

  Terwijl er sprake is van een grote dreiging van jihadisten ‘die zich beroepen op islamitisch fundamentalisme als inspiratie’. Oftewel, op de koran, beweert oude garde, dat de islam als religie niet mag worden verward met islamitisch fundamentalisme als ideologie.
  Terwijl fundamentalisme simpelweg uit de islam voorkomt, propageert bestuurlijke macht dat islam en de koran geen voedingsbodem zijn voor de Jihadisten. Echter, zowel de religie als de ideologie zijn gebaseerd op de koran! 

  Hoe het handelen, de doelstelling ondermijnt.

  Oude garde heeft geen idee over de ontwikkeling proces van de islam, ze verdedigen niet de normen en waarden van het westerse cultuur als alternatief, maar blijven propageren dat de islam goed is! Lage intellectuele oefening en het verdediging van islamitische ideologie, maakt bestrijding van jihadistische gedachtegang onmogelijk. In Nederland geboren Moslims krijgen van oude garde te horen dat hun islamitische geloof/ideologie eigenlijk beter is dan de westerse ideologie. Onder de motto, “islam is goed. IS is niet goed”, worden kinderen gestimuleerd toch “de ware islam” te zoeken. Als gevolg, zien we razendsnelle groei van IS en andere Al-Qaeda georiënteerde bewegingen in Nederland.
  De meerderheid van de immigranten is islamitisch, soennieten die een steeds groter percentage van de bevolking van grootsteden vormen, worden ondersteunt in de naam van de democratie! Regeringsleiders proberen islamitische politieke ideologie te verdedigen om jihadisten te bestrijden! Van indoctrinatie van onze kinderen op school, tot (beroeps)moslims in de politiek, tot het bouwen van moskeeën, tot het trainen van imams, tot het misleiden van de niet-islamitische burgers over de positieve bijdrage van islam aan de westerse gemeenschap. In plaats van politieke ideologie van de strijders te bestrijden, bestrijden de EU beleidsmakers kritiek op die ideologie zelf en wordt islam toch gefaciliteerd als een ideale ideologie/geloof!
  Soennitische /salafistische jeugd kiest uiteindelijk toch voor de Jihadisme, bovendien gaan ze meerderheid vormen in Nederland!

  In plaats van een eigen ideologie/ filosofie, eigen normen en waarden te verdedigen, onderwerpt politieke elite zich aan een vijandelijke ideologie en stelt dat de overheids instellingen moeten strijden tegen het fenomeen ‘Islamophobia’. Een term die is bedacht door de Salafistische islamisten, ten einde kritiek op islam mondiaal de kop in te drukken, terwijl in alle moslimlanden westerse ideologieën wettelijk verboden zijn! Vanuit corrupte instanties zoekt men inmiddels naar juridische mogelijkheden om kritiek op islam te verbieden en strafbaar te stellen. Zie, haatimams uit moslimlanden naar Utrecht, Rijswijk, Amsterdam, Rotterdam, Gouda! Klaarblijkelijk is de behoefte van de jihadistische massa hier aan zulke oorlog predikers groter dan wordt aangenomen.

  Opiniemakers en politici mogen zich dus niet kritisch uiten over islam, omdat dit het niet-bestaande fenomeen islamofobie stimuleert.

  Met Vriendelijke Groeten,

  Victor Leman, Florac Bosch, H. Westerdam, S. Leobergen, Arto Troyer, S. E. Konne, A. Thores, L. H. Dekker. W. Karmann, N. Korser, H. Vlaams, Berna Akker, R. E. Zycke, Adriana T., E. Born

 2. De 0000 of viermaal nul, alias de “Overbodige Onvlaamse Openbare Omroep” op kosten van de werkende modaal Nederlandstalige belastingbetaler, sloeg vandaag om 20:32 weeral eens een nieuw record!

  “De moslim-rebellen die zich (in de Centraal-Afrikaanse-Republiek van de inmiddels overleden “Keizer” Bo-kassa kassa- weet je wel -) verdedigen tegen “christelijke” milities.” ………

  Ik ben weliswaar overduidelijk een atheïst. Maar hoe intens geestelijk ziek kan je als links beffend en rechts blowend (= oraal bevredigend slaafje), geestelijk zijn? Hoe erg kan je liegen en blijven liegen en bedriegen? Hoe lang gaat dit islamfascistisch spelletje nog duren? De heilige koran staat aan mijn zijde! Wederkerigheid of niets. “Rien ne va plus.”

  De teerlingen zijn geworpen. Ons geduld is op. Ons rechtvaardigheidsgevoel roept om wraak en doeltreffende militaire interventies. Niet om islamofiele en sussende linkse bakerpraatjes. Van Oh-Bama moeten we niets verwachten en van de zijn eigen lul achter na lopende socialist François ‘Hollande’ (wat een naam), ook niet! Om nog maar te zwijgen van de ex-stasi verklikster Angela Merkel, en het molenwiekende liegebeest bij uitstek: Guy Verhofstadt!

  Zijn broer Dirk heeft hier niets mee te maken, behalve dat die vlijtig zijn mond hield over de fraude met zijn eigen burgermanifesten! Een zak zonder kloten! Misbruik, fascisme, leugen en bedrog zit duidelijk in de genen!

  Tot de laatste Vlaming, Nederlandssprekende of Europese autochtoon gecrepeerd is in de islamitische gaskamers of tergend langzaam dood gemarteld werd door de islamitische fascisten?

  Nee, nù ben ik pas echt kwaad. De 0000 moet opgedoekt worden. In de terminologie van politicus Toebakkes senior: met àlle middelen! Opblazen en vergassen inclusief. Laat ze maar eens de adem van de rechtvaardige terreur voelen in hun linkse poco islamofiele nekken!

  Waarom mogen autochtone verzetslieden niet wat islamitische terroristen wel toegelaten en gefaciliteerd wordt?? Typisch onland.be!

 3. Beste Lucky9,
  Weer een knap staaltje werk van u. Dat de islam een donkere periode voor ons zal inluiden daar hoeft men mij niet meer van te overtuigen. Het is ongelooflijk dat de huidige machthebbers hun hand boven de islam blijven houden. De huidige machthebbers zijn over “racistische daden” altijd op de hoogte of goed geïnformeerd. De informatie die u ons bezorgt moet voor de huidige machthebbers toch ook geen probleem zijn om die te verkrijgen. Indien men echt de moeite moest nemen om de voorhanden zijnde info over de islam met de nodige aandacht te behandelen, zou hun afstandelijkheid tegenover het eigen volk dan nog zo groot zijn.

  • Beste Walter,
   Blij dat iemand mijn gratis gepresteerde vrije uren naar waarde schat.

   Mijn bedoeling is, nadat alle aspecten van de nazislam toegelicht zijn, op Nageltjes eens en voorgoed één enkel gratis document met de nodige hoofdstukken en bijlage te plaatsen… in het Nederlands.
   De Vlaamse boelekens die nu geboren worden hebben zonder meer een heilig recht op deze informatie.

   Ooit komt de dag van de gerechtigheid, ooit komt de dag van de afrekening met vuile en vunzige collaborateurs, ooit komt de dag van het democratisch tribunaal. Ooit komt de dag van Nürnberg 2.0

   Ik zou niet graag in de plaats van de tradopoco’s willen staan die dan hun broek nat en vol zullen hebben.

   Het kromzwaard van de sharia wetgeving is snedig langs beide zijden. Ooit bezorgde dit de dualistisch veinzende islamieten een doorslaggevend militair voordeel.

   De guillotine en het botte bijl snijden snijden evenwel maar op een zijde: die van de eeuwig en definitieve zwaartekracht en de daardoor ontketende vrijheid.

   Kweenie, maar als ik moet kiezen tussen de zwaartekracht en het woord een profeet, verkies ik de wetten van de fysica.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *