PS-dictatuur in Brussel

Het Vlaams Belang neemt kennis van het feit dat de politie bij bevel van Brussels burgemeester Yvan Mayeur de campagnewagen met de affiche ‘Illegaal? Ga naar huis of naar de gevangenis’ van het Vlaams Belang in beslag heeft genomen en de chauffeur van de wagen administratief heeft aangehouden. Mayeur schendt op die manier artikel 10 van het EVRM en artikel 9 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.”

Het Vlaams Belang stelt vast dat de Brusselse burgemeester er niet voor terugdeinst de Brusselse politie te gebruiken als privémilitie, om eigen partijpolitieke en privébelangen te behartigen. We kunnen alleen maar hopen dat de politie in Brussel even efficiënt illegalen zou vatten als ze hier ageerde op de Vlaams Belang campagne. Het tegendeel is echter waar: als illegale Afghanen in deze stad al dan niet gewelddadige protestacties organiseren, krijgen zij van burgemeester Mayeur politiebegeleiding. Blijkbaar geldt vrije meningsuiting wél voor illegalen, maar niet voor het Vlaams Belang.

Door zijn actie toont de kersverse burgemeester van Brussel niet veel respect te vertonen voor de mensenrechten. Artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zegt: “Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.”. En in artikel 9 van de Universele Verklaring ven de Rechten van de Mens staat: “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.”

De actie van de Brusselse burgemeester is een democratie onwaardig.

Filip Dewinter
Campagneverantwoordelijke

Frédéric Erens
Lijsttrekker Vlaams parlement

Dominiek Lootens-Stael
Lijsttrekker Brussels parlement

Hilde Roosens
Lijsttrekker Kamer

image_pdfimage_print
Share

Reacties

PS-dictatuur in Brussel — 8 reacties

 1. Voor een goed begrip dient men te weten dat de werkelijke macht in Brussel, de loge is, met “het groot oosten” in de hoofdrol(=Lakenstraat). Dit alles sinds 1830. De burgemeester en de korpschef van de politie moeten dan ook vrijmetselaars zijn. Op enkele uitzonderingen na is dit steeds het geval geweest. De huidige korpschef Van Wymersch is dit ten andere ook. Hij trad zelfs binnen bij een franstalige loge en één van zijn peters was LEYS, de inmiddels overleden advocaat generaal van Bergen en vroegere onderzoeksrechter in Brussel die een bedenkelijke rol heeft gespeeld in het KBC dossier. Deze vrijmetselarij heeft slecht één probleem : “dit is alles wat Vlaams en rechts is”. Hiervoor moeten dan ook alle “grote principes” wijken. Dit heeft dan ook zijn weerslag op de handhaving van de openbare orde. Hierbij worden we dan geconfronteerd met enerzijds laksheid waar er moet opgetreden worden en anderzijds beestigheden waar er geen reden is om op te treden. Het politieoptreden is dan ook louter politiek geïnspireerd.. en dus niet ingegeven door de imperatieven van de openbare orde en veiligheid. Deze mentaliteit heeft onder andere bijgedragen tot het Heizel-drama, want als er tussen de Engelsen er individuen zouden rond gelopen hebben met een Vlaamse vlag was er nooit een drama geweest.
  Een goede beschrijving van deze tergende partijdigheid vindt men in het boek “Geuzengeweld-Antiklerikaal straatrumoer in de politieke geschiedenis van België -1831-1914”,van Gita Deneckere , waarin de Politie Brussel ruim aanbod komt. Achter dit antiklerikaal geweld gaat inderdaad de loge schuil, en deze terreur was ook gericht tegen alles wat Vlaams was, weliswaar in naam van de “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”.
  Over de universele verklaring van de rechten van de mens dient men zich geen illusies, zeker als men weet dat het dezelfde vrijmetselarij er de drijvende kracht achter was en nog steeds is. Deze universele verklaring is er immers op gericht enkel de misdadigers, korrupten, illegalen, vreemdelingen, parasieten en decadenten te beschermen. De voornoemde soorten worden immers ingezet als wapen tegen de autochtonen.
  In Brussel, zeker sinds de 8 jaar durende paarse pest , onder aanvoering van het “blauwe konijn”, zijn alle sleutelposities bij politie en gerecht in handen van de “mafia’s van de broeders en kameraden”. Men kan zich dan ook de moeite en de kosten van een gerechtelijke procedures dan ook beter besparen. Met zuiver wettelijke middelen is dan ook geen enkele oplossing te bekomen.

  • Wat je zegt klinkt als waarheid in mijn oren. De brusselse politie is een mafia die geleid word door enkele machtige hoofdcommissarisen en commissarissen die vrijmetselaar zijn. Heb dit zelf from the inside kunnen vaststellen. Valt hier dan echt niks aan te doen dan maar lijdend toe te kijken hoe dit stelletje criminelen mensenlevens verwoest?!

 2. Beste Vlamingen,
  En zoiets gebeurd in de zogenaamde hoofdstad van Vlaanderen?
  Zoiets gebeurd in een stad die voor 100% parasiteert op Vlaanderen?
  Bekijk héél aandachtig die PS lijst van die stad Brusselallahbath en men voelt zich dadelijk in Marokko niet dat ik daar ooit geweest zou zijn, in dergelijke landen waar de meerderheid achter die achterlijke gewelddadige barbaarse smeerlapperij islam genaamd loopt zijn landen waar ze mij NOOIT zullen zien, ik ben mijn leven niet moe…

 3. Dames en heren V.B. volksvertegenwoordigers,
  Het stond in de sterren geschreven wat de te verwachte reactie zou zijn op de V.B. campagne(wagens) wanneer deze de stad met de grootste mesthoop van dit onland zou doorkruisen. Dit P.S. bastion duld geen Vlaamse vingers op hun etterwonden! Het kiesvee van deze arrogante en respectloze bende poco hufters moet en zal ten allen tijde en prijze “beschermd” worden..zelfs al moet de Belze grondwet hiervoor “verkracht” worden om het op zijn allochtoons te verwoorden. De “farce Mayeur” die de burgemeester opvoert is uiteraard onwettelijk maar zal desalniettemin oogluikend toegestaan worden door “derden”. Er zal aldus geen gevolg gegeven worden aan eventuele klachten hierover bij de bevoegde diensten en zoja zullen deze behandeld worden in het jaar “stillekens”. De demarche van de huidige P.S. oelewapper Mayeur mag ons echter niet beletten de stinkende waarheid die de boodschap bevat en uitdraagt verder te verkondigen. Men heeft ons wel verstoten maar niet de mond gesloten!
  Verder doen!!

  • Stond gisteren ook te lezen op HLN.be. Mijn reactie daar op werd zoals ik al gewoon ben weer eens niet geplaatst. Een reactie met Vlaams Belang er in (in positieve zin) blijft werken als een “rode” lap op een stier.

  • Een schending van de mensenrechten is een ernstig misdrijf. De habeas corpus werd reeds lang geleden en voor het eerst in Engeland afgeschaft. Het arresteren en vasthouden onder valse voorwendselen is een flagrante schending van de burgerrechten.

   • Inderdaad maar niet als het Vlaams Belangers zijn dan is alles toegelaten en bestaan er geen rechten ook geen mensenrechten want die zijn er hoofdzakelijk voor het gespuis gemaakt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *