Financiële Islam en Sharia

Islamitische geleerden beweren:Sharia financiering is heilig financieren, en alle religieuze en morele mensen moeten investeren in de Sharia financiële instrumenten. Het geld wordt niet geïnvesteerd in alcohol, tabak, gokken, varkensvlees, kunst of andere onzuivere bedrijven.

Of er ook zo een islamitisch verbod zou gelden voor de in Afghanistan massaal gekweekte en nadien onder meer in de vorm van heroïne geëxporteerde opiumderivaten, en de in het Afrikaanse Somalië en op het Arabische schiereiland in Jemen massaal gekauwde hallucinogeen “Quat”,  is niet bekend maar erg onwaarschijnlijk.

In 632 na christus stond de chemie immers nog niet zo ver als nu, en de islam heeft het absolute nulpunt bijgedragen tot deze wetenschap. Het woord van Allah blijkt volgens de islamitische clerus bovendien alles omvattend en definitief. Er mag en er kan niets uit verwijderd worden en ook niet aan toe gevoegd worden. (Ik heb deze zin toegevoegd opdat de lezer ten volle zou beseffen met wat voor soort extreme en terroristische fanatici men hier te maken heeft.) “Abd Allah ibn ‘Abd al-Moettalib ibn Hasjim ibn ‘Abd Manaf al-Koeraisji” (afgekort Mohammed) heeft het zo, via de schotelantenne van zijn kameel of dromedaris ontvangen van zijn monotheïstische godheid die zich niet kan vergissen.

Gelove wie geloven kan, maar ik alleszins niet en hoop van U hetzelfde. Terug naar het thematische onderwerp.

Vandaag is er een toenemende vraag van moslims om hun eigen financiële systeem en de sharia eerbiedigende financiële producten ter beschikking te hebben. Sharia financiën maakt gebruik van een ommetje zogezegd om geen rente te betalen, die illegaal is in de islam. Het blijkt echter dat de sharia financiering in feite méér aanrekent voor het gebruik van geld, maar dit wordt geen interest genoemd. Men spreekt in termen van een huurkost (leasing). De echte reden is minder prozaïsch.

de sharia: Sharia financiën moet een deel van haar winst in de zakat investeren, de islamitische liefdadigheid.

De zakat moet worden gebruikt voor het volgende:

Koran 9:60 Liefdadigheid [de zakat] mag alleen worden gegeven aan de armen en behoeftigen, aan degenen die zakat verzamelt, aan degenen wiens harten gewonnen zijn tot de islam, voor losgeld, voor debiteuren, in de strijd van de zaak van Allah [jihad], en voor de reiziger. Dit is een wet van Allah, en Allah is wetend en wijs.

Sharia wijdt pagina’s aan de zakat. Ze moet betaald worden aan: Arme en behoeftige moslims, maar niet aan kafirs. Degenen die de zakat inzamelen. Nieuwe bekeerlingen tot de Islam (om ze te versterken in de islam). Losgeld voor gevangenen en slaven. Aan diegenen die vechten voor de zaak van Allah. Jihadreizigers.

ZIJ DIE VECHTEN VOOR ALLAH

h8.17 De categorie strijdend voor de zaak van Allah, betekent dat mensen die zich bezighouden met de islamitische oorlog, maar die geen deel uitmaken van een regulier leger waar men een salaris ontvangt. Deze jihadisten moeten worden betaald voor wapens, kleding, maaltijden en reiskosten en alle andere onkosten. Ook hun families moeten worden betaald. ( Nvdr: fascistische stadsguerilla avant la lettre wordt financieel gepamperd, Quoi ?)
h8.24 Het is niet toegestaan om zakat te geven aan een Kafir.

Wanneer we deelnemen aan de sharia financiën, ondersteunen wij: Liefdadigheid alleen voor moslims met uitsluiting van Kafirs. Versterking van islamitische bekeerlingen. Mohammedaanse  bureaucraten én jihadisten in Syrië, Soedan, Kenia, West-Papoea, Senegal, en de Centraal-Afrikaanse republiek!

A1 Qaeda en andere jihadisten.

Dit geldt ook voor het geld geschonken aan de families van ‘zelfmoordterroristen’ of andere jihadisten die gedood worden.

Het geven van zakat-geld voor jihad is geen theorie. We zagen de praktische gevolgen van de zakat met de “Holy Land Foundation” en andere islamitische liefdadigheidsinstellingen in de VS. In 2007 vervolgde het FBI in Dallas (Texas) met succes de “Holy Land Foundation” voor de financiering van jihad (terrorisme).

Wanneer we deelnemen aan de sharia financiën, of enig ander aspect van de Sharia, zijn we ethisch een deel van de rest:

  • Misbruik en onderdrukking van vrouwen
  • Doden van afvalligen
  • Moord op kunstenaars en schrijvers
  • De ethische misdaad van onboetvaardige slavernij
  • Derde klasse politiek burgerschap voor en discriminatie van niet-moslims
  • De moord op 270 miljoen mensen in de Tranen van de Jihad

GEMAK EN NOODZAAK

Sharia heeft twee principes die “gemak” en “noodzaak” ( zie het hoofdstuk “Eisen) kunnen worden genoemd. Fundamenteel, betekent gemak en noodzaak dat als een moslim tussen Kafirs leeft, de moslim zaken kan doen op de manier van de Kafir.

w43.O OMGAAN MET INTEREST IN VIJANDELIJKE LANDEN

w43.1 moslims mogen rente betalen als ze in “dar al harb”, het land van de oorlog (tegen de Kafirs) woonachtig zijn, wat betekent dat de sharia de wet van het land niet is.

Vandaar dat moslims volgens de sharia interest kunnen betalen en ontvangen in Amerika en Europa.

Dus waarom willen moslims sharia financiering? Eenvoudig. Het principe van onderwerping komt in het spel. Kafirs moeten zich onderwerpen aan de sharia in alle aangelegenheden, waaronder het bankwezen. Ook heilige liefde en heilige haat ( zie hoofdstuk De Kafir), betekent dat ons Kafir financiële systeem moet vernietigd worden.

Merk op dat volgens de sharia, Amerika en Europa “vijandig land” is.

***

Kopieer en bewaar deze bijdragen voor uw nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van vrije sites en blogs.

Uit het Engels vertaald en in het Nederlands aangevuld door Lucky9

Met dank aan Bill Warner.

image_pdfimage_print
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *