Quo Vadis VVB?

Vlaanderen is de toekomst zegt de Vlaamse volksbeweging in haar witboek Vlaamse Staatsvorming.” OK!

En dan lezen we dit zinnetje: “Maar de laatste loodjes wegen zoals altijd het zwaarst en om van onze regio een welvarende, gastvrije, sociale en warme natie te maken, moeten we nog een aantal hindernissen overwinnen.

Vlaanderen is al welvarend, gastvrij, sociaal en warm als natie, wat dat laatste ook moge betekenen. De VVB beweert echter ook een zelfstandig, modern en inclusief Vlaanderen te willen. “Geen identiteit met alleen maar hoogdravende historisch-filosofische wortels, maar met een moderne inclusieve inslag; Met mooie en minder mooie, maar vooral herkenbare kanten. Een identiteit die de Vlaamse natie met al haar leden wil delen, ongeacht hun afkomst, ras, geloof, geaardheid of overtuiging. (sic)

Maar wacht eens even! Alleen maar hoogdravende wortels? Sorry hoor wortels hebben diepe ankerpunten. Maar wat komt hier als wollig taalgebruik om de hoek kijken? Modern, OK, maar wat is “inclusief“?

Is dat geen wollig en dus ongepast taalgebruik? Inclusief met wat? Inclusief de sharia? Inclusief met wie? Inclusief de Mohammedanen? Inclusief de terroristen? Inclusief met allochtone goudzoekers die hier ons buiksprekend met de leugenachtige nonsens van de multiculturele globalistische NGO’s komen bedriegen onze reserves komen leegroven?

Ongeacht de verdienste een goed historisch overzicht te bieden van het streven naar onafhankelijkheid zit dit witboek goed fout omwille van bovenstaande en voor de hand liggende reden. Is de VVB cognitief dissonant of zo? Vind zij echt dat het toekomstige onafhankelijke Vlaanderen inclusief islam moet zijn?

Ziet de VVB de tekens aan de wand niet? Ontkent de VVB het feit dat islamitische terroristen (geen christelijke, geen atheïstische, geen boeddhistische) sinds 11 september 2001 maar liefst 36.262 terroristische aanslagen pleegden? In december 2019 alleen al 143 aanslagen met 1622 doden en 887 gewonden als gevolg. Vormt de Vlaamse volksbeweging zelf geen hindernis? Zo dom kan je toch niet zijn!

België was en is het ‘in vitro’ experiment voor wat de Europese Unie nu is. In heel het witboek geen komma kritiek op die dictatoriale EU. Een ook aan multiculturalisme en globalisme zijn de makers van het witboek niet vies. Integendeel volgens hen moet Vlaanderen “open staan” en vooral de EU overtuigen van haar goede zaak.

Onbegrijpelijk. Naïef, kortzichtig en ondoordacht. Nu Peter De Roover zichzelf buitenspel heeft gezet omwille van de lieve centen bij NVA lijkt de VVB eens te meer op drift en tracht met een wollig discours Vlamingen te overtuigen dat een onafhankelijk Vlaanderen er kan komen zonder principieel te zijn. Zonder objectief te blijven. Zonder de evidenties te erkennen.

Daarom onze pertinente vraag: Quo Vadis VVB?

image_pdfimage_print
Share

De dwaasheid regeert

Wat een zooi toch, die politiek! Onverbeterlijk naïef en oeverloos dwaas moet hij of zij zijn, die nog in dat boeltje wereldvreemdheid gelooft! De kloof tussen het volk en zijn leiders was nog nooit zo onoverbrugbaar breed!

Maar het besef ervan bij de verkozen staatsmannen en -vrouwen is nog niet voor morgen. Als het water trouwens nu al niet definitief te diep is.

Neem nu Gwendolyn Rutten! Zelfs met een dubbelglazige bril zo groot als haar voorgevel, blijft ze zo stekeblind als een versleten mol voor de realiteit: dieper kun je de OpenVLD van verstokte “glibberalen” niet in de ravijn rijden, en toch verkoopt ze het laatste restje blauwe linzensoep voor het premierschap van een regering waarin ze numeriek toch niks te zeggen zal hebben. Of wat te zeggen van haar oestrogeen hysterische minister van Samenleven (Somers) in de Vlaamse regering?

De graai- en schraapzucht van de moderne politieke kaste kent z’n gelijke niet. Vergeleken met “ons Gwen” en consoorten oogt Marie Antoinette, God hebbe haar blanke ziel, een Chiroleidster bij de Ribbels (1ste en 2de leerjaar). En het volk maar betalen! Afgezet tegen dat Vlaamse volk is een uitgezogen melkkoe een luxe-rund, grazend op de weiden van een mondain ClubMed-eiland in de Stille Zuidzee! Heeft U nog wat ruimte voor een “klimaattakske” of zes, misschien?

En ter bescherming van uw buidel moet je op de reguliere pers ook al niet meer rekenen: de perslui die goed en wel zicht krijgen op de door het gepluimde plebs gevulde en scheef te slagen “vetpotten”, vinden plots de “job van hun leven” en zijn weg natuurlijk: Dirk Sterckx, Valerie Van Peel, Ivo Belet, Siegfried Bracke, Johan Van Overtveldt, Mark Demesmaeker, Karl Apers, Carl Huybrechts, Jan Becaus, Pol Van Den Driessche, Veli Yüksel (Joeksel!); vroeger reeds de betreurden Tuur Van Wallendaal en Mark Vanlombeek of de ondertussen wat belegen Nadine De Sloovere … Wie kent háár nog?

Dynastieke Democratie …

Bovendien is de politiek van tegenwoordig een familiale aangelegenheid geworden. Behoeden, zo moest de democratie ons, van al teveel dynastieke zotternij! En kijk, nooit of te nimmer in de ganse geschiedenis was er meer politieke inteelt – genetische gebrekkigheid incluis! – dan nu. “De koning is dood, leve de koning!” schalt men nu bijna dagelijks over de hoofden van het dociele volk; en nog nooit overtrof de zoon de vader of de dochter de moeder of gelijk welke andere combinatie. Onlangs werd Baby Coens tot formateur gepistonneerd, ook al had men jaren geleden reeds de hele familie, bloed- én aanverwanten tot de laatste aangetrouwde idioot aan toe, een definitief beroepsverbod moeten opleggen vanwege het vernietigende onderwijsbeleid van Papa Coens.

Bij de De Croo’s, de Tobbacken, de De Guchten, de Detièges, de Anciaux’, de De Clercqen, de Bexen (van Groen), de Dehaenes en bij nog meer Vanvelthovens is het niet anders. Gelukkig is “Annickske” geen familie van Minneke De Ridder, het gescheiden TAK-wijfje wier twee zonen, naar eigen zeggen, de Vlaamse Leeuw foutloos kunnen meezingen. Et alors? Lang moet je evenwel niet zoeken naar de reden van die onbenullige trots: Minneke is de kleindochter van Lode Van Dessel, jarenlang VU-burgemeester van Nijlen. Weer familie!

De Van Rompuys stuurden ons gelijk twee broers: zijn we er tenminste in één generatie vanaf! Zo is toch de hoop … Maar de beste politieke inteelt-soap blijft met voorsprong toch die van de Van den Bossches: hing de vader om 10 uur ’s morgens al in de Whiskey-touwen, dan maakte de nymfomane dochter het zo mogelijk nog bonter! Sex, drugs, Rock&Roll, en een nooit helemaal opgehelderd thesis-verhaal! Maak er een film van, en iedereen vindt ‘m weliswaar goed, veel bloot ook, maar toch een beetje overdreven! Geen kind van haar heeft dezelfde vader; verfilm al haar vrijages en je hebt gelijk een driedubbele “cast” nodig. Bovendien allemaal op uw kosten, waarde lezer. Er zijn ooit voor veel minder revoluties uitgebroken!

Terminaal ziek!

En tot wat strekt nu al die democratische inteelt? Volg een week de politiek en je weet het! Dagelijks komen al die media-getrainde politieke zwanzers U uitleggen waar U de fout ingaat, waar U het toch niet helemaal begrepen heeft, wat en hoe U bovendien allemaal moet denken.

Lang geleden leerde ik op school dat de term “democratie” afgeleid is van het oud-Grieks “dèmos” (volk) en “kratein” (regeren): het volk regeert! Niet de eigengereide en schraapzuchtige regeerders.

Welnu, een democratie waar de niet eens nog guitige lolbroeken van politici U onafgebroken moeten komen uitleggen dat U zich vergist als U zich vragen stelt bij de import van miljoenen kansenparels uit primitief ontwikkelde gebieden; dat U zich vergist wanneer U ook wel eens comfortabel met uw wagen tot aan uw stadsdeur wil rijden om uw boodschappen af te zetten; dat U zich vergist wanneer U zich bedot en beduveld voelt als U weer maar eens in de stip Vlaanderen en omwille van uw proper dieseltje gepluimd wordt voor een op hol geslagen wereldklimaat terwijl, aan de andere kant van de wereld, Australië volledig in brand werd gestoken door criminele pyromanen en blijft branden wegens barslecht bosmanagement, terwijl de plastieksoep vooral Azië en Afrika treft en terwijl op de Filipijnen de Taal-vulkaan op natuurlijke en volledig mens-vreemde wijze CO2 houdende asse en lava de lucht in spuwt … wel zo’n democratie, beste lezer, is terminaal ziek en zonder toekomst! Rutten zou zeggen: het leven van zo’n democratie is voltooid. Waar zitten toch die euthanasie-dokters als je ze écht nodig hebt?

***

Een daad van verzet is het nemen van een abonnement op ‘tScheldt. Kies je abonnement.

image_pdfimage_print
Share

Sluipend gif

Zoveel jaren, eeuwen zelfs, hebben wij gestreden tegen de verfransing, de verengelsing. En kijk, hier lijken de taalwetten die ons moeten beschermen gewoon in de vuilbakken gegooid.

Stel je voor dat wij zouden kunnen eisen dat ze in elk land waar Vlamingen wonen alles in het Nederlands zouden moeten vertalen. Men kan zich terecht en met grote zorg afvragen wat die Turks en Arabisch sprekenden van ons verkeersreglement begrijpen en hoe ze hier een rijbewijs konden verwerven.

Nu al wil men onderwijzen in andere talen, en straks als er niet voldoende verzet volgt , zullen uw kleinkinderen sluipenderwijze in het Arabisch en het Turks worden onderwezen.
Hebben we daarvoor als volk gedurende ruim 20 eeuwen zoveel oorlog, onheil, terreur en diefstal moeten overleven?
Gelukkig zijn er nog mensen die ons willen beschermen tegen de aanslag op ons land, volk, cultuur en toekomst.

Vlaams Belang dient klacht in tegen Gentse LEZ-affiches in het Arabisch en het Turks

Vanaf volgende maand moeten Gentenaars rekening houden met de lage-emissiezone.
Wannes Nimmegeers Vanaf volgende maand moeten Gentenaars rekening houden met de lage-emissiezone.

Vlaams Belang dient klacht in tegen affiches waarmee het Gentse stadsbestuur Turks en Arabisch sprekende doelgroepen wil informeren over de lage-emissiezone (LEZ). Die zijn volgens Vlaams Belang in strijd met de taalwetgeving. Het kabinet van schepen Tine Heyse zegt dat de affiches correct zijn opgesteld, volgens de regels van de Vaste commissie voor Taaltoezicht.

Het Linkse Gentse stadsbestuur met Filip Watteeuw en Tine Heyse en clown-verrader-Matthias De Clercq startte een grote informatiecampagne om de Gentenaar op de hoogte te brengen van de lage-emissiezone (LEZ) die vanaf volgende maand wordt afgedwongen. Om te vermijden dat kwetsbare groepen uit de boot vallen, worden onder meer een tiental affiches opgehangen aan moskeeën. Op de affiches staat een Nederlandse tekst, met daarbij een vertaling in het Turks en het Arabisch. 

‘Het gaat om een uitzonderlijke en zeer gerichte campagne’, zegt het kabinet van Heyse. ’De affiche is niet in strijd met de taalwetgeving.” Maar Vlaams Belang volgt die argumentatie niet. “De contacten van overheidsdiensten (in casu de Stad Gent) met burgers en ondernemingen moeten gebeuren in de bestuurstaal van de gemeente of stad, in dit geval het Nederlands”, zegt fractieleider Johan Deckmyn.

image_pdfimage_print
Share

Geen excuses ! Nooit !

Echt de moeite om te bekijken/beluisteren !

Voor wie dacht dat het Nederlandse Forum voor Democratie (FvD) alleen bestond uit Thierry Baudet en Theo Hiddema, die heeft deze hoog-taalvaardige vrouw Annabel Nanninga nog niet gehoord.

Ze zet daar even het ganse Groene linkse clubje deugmensen voor joker. Ze weet precies hoe die denken, functioneren, de boel belazeren en samen klitten als een vettige rasta…. Vermaak verzekerd !

Annabel Nanninga: excuses slavernij zijn onzin

De Gemeente Amsterdam wil heel graag excuses maken voor slavernij van eeuwen geleden. Daarom is er 'wetenschappelijk' onderzoek besteld dat moet aantonen dat excuses inderdaad terecht zijn. Dit onderzoek en de aangewezen commissie zijn niet serieus te nemen. FVD-Raadslid Annabel Nanninga prikt deze zelfkastijdende flauwekul door. FVD.nl/ja

Geplaatst door Forum voor Democratie -FVD op Vrijdag 10 januari 2020
image_pdfimage_print
Share

Een ‘academische’ conferentie die een maat is voor de staat van het onderwijs.

De Protestantse Theologische Universiteiten van Utrecht en Groningen gaan samen onderzoeken hoe joodse, christelijke en moslim reizigers tussen de 3e eeuw voor Christus en de 8e eeuw na Christus hun reizen ervoeren.

Laat dit even tot je doordringen, vraag de heilig geest om bijstand, en vraag je af of dit onderzoek spoort met al de historische kennis die op school en aan de universiteit werd aangeleerd. Ik bezorg hierbij wat geheugensteuntjes die kunnen helpen, of minstens het denkproces kunnen versnellen:

1) Er is slechts sprake van christendom na de dood van Christus, dus de 1ste eeuw na Christus.

2) Er is slechts sprake van de islam na de dood van Mohammed in 632, dus de 7de eeuw na Christus

3) Clovis liet zich pas dopen ergens tussen 498 en 503, dus de 6 de eeuw na Christus.

4) De Joodse diaspora ( de vlucht uit Israël) vond plaats 586 voor Christus.

Het moet ons een volkomen raadsel zijn wat die universiteiten gaan bestuderen, tenzij enkel de Joodse reizen misschien.

Wat valt er door deze ‘academische’ 😀 😀 conferentie dan bestuderen en aan te tonen? Dat alle engelen transgenders zijn misschien? 😀 😀

Maar voor de snuggere burger van vandaag is het vrij zeker enkel een methode om subsidies te slurpen. Wellicht Europese subsidies, want in de breinen van de nieuwe despoten moet er met de nieuwe wereldorde en de omvolking ook een nieuwe vervalste geschiedenis worden geproduceerd zodat de Europeanen in de toekomst zullen leren dat de islam tot Europa behoort. Als het over feiten zal gaan, dan zal de conferentie snel gedaan zijn. Maar alle godsdiensten kennende zijn zij de absolute kampioenen in het bedenken van fake news.

https://www.pthu.nl/actueel/agenda/!/14065/academic-conference-jewish-christian-and-muslim-travel-experiences?fbclid=IwAR3VzW_2nw0xtTVxiEAxaNRxicbqgrBkgrik_4REhlpczIVTEbPA86Y-F_I

image_pdfimage_print
Share

De Green Deal van 10.000.000.000.000 Euro. Een ramp bovenop een ramp voor Vlaanderen en Europa.

🎥 Tijdens het klimaatdebat in het Vlaams Parlement afgelopen woensdag heb ik in totaal minstens 15 minuten gesproken over het klimaatplan (9,5 min. toespraak + 4 x ca. 1,5 min. tussenkomst).De VRT (Villa Politica) heeft daar gisteren in haar 'samenvatting' welgeteld 0 seconden van laten zien. Kregen wel uitgebreid zendtijd: oppositiepartijen Groen en Sp.a. De verkiezingsuitslag en zéker de laatste peiling rechtvaardigen deze compleet oneerlijke en onrechtvaardige verdeling van zendtijd niet! Schande!Nu, de reden dat ze me willen doodzwijgen is wel evident natuurlijk: wie wil weten waarom, kan hier mijn hele toespraak bekijken. 🎙👇

Geplaatst door Sam van Rooy – Vlaams Parlementslid & Antwerps gemeenteraadslid voor het VB op Zondag 15 december 2019

Steeds meer en luider klinken het weerwoord en het verzet van diegenen die zich niet meer willen laten bestelen.
Terwijl de minister van samenleven steeds ostentatief wegkijkt (een minister van samenleven onwaardig), en samen met Crevits en Jambon als kinderen zitten te lachen en gniffelen, poogt de spreker Sam Van Rooy via het spreekgestoelte om de portemonnee van de gewone mensen alsnog te redden voor de klimaat-hyena’s.

Let goed op: Frans Timmermans van de EUSSR wilt het klimaat redden, niet door iedereen voor zijn eigen deur te laten keren, maar door 10.000 miljard Euro belastingen te heffen.
Daarbij is niet duidelijk voor welke concrete projecten en infrastructuur die zullen worden aangewend.
Vergelijk het met een kaskrediet van 100 miljoen dat u als KMO aan uw bank zou vragen en waarmee je zou kunnen doen wat je wilt op basis van een schimmig verhaal. Geen bank die jou dat ooit zou geven.
En hoeveel van die 10.000.000.000.000 € zou belgië, eigenlijk Vlaanderen want Wallonië en Brussel hebben geen geld) daarvoor moeten ophoesten ?

Heel veel, want hier zit veel spaargeld. Waar zal het naartoe gaan?
Ik bedoel; in wiens zakken zal het geld verdwijnen?
Oh, we weten het allemaal: politici en ondernemers die zich aansloten bij de oplichtersbende.

Het is niet om het klimaat te redden maar om de Euro en Europa te redden dat ten gevolge van een rampzalig monetair en economisch beleid, het vertrek van Groot Brittanië, verdere en groffe immigratie/omvolking, de problemen van de Deutsche Bank, de redding van Griekenland , een put hebben geslagen van hier tot in Tokio. En in zo’n grote put past alleen een gigantische berg geld. UW GELD !

Er is nog slechts een manier om Europa te redden, en dat is grotesker en megalomaan verder blijven liegen.
Ermee stoppen zou de ramp voor Vlaanderen nog kunnen beperken. Maar in of uit de EU, de schade zal enorm zijn. En die zullen onze kinderen, ons ganse nageslacht, moeten dragen, nog lang nadat men zich zal afvragen wie de klimaatleugens heeft bedacht.

Want ja, mensen vergeten snel!

image_pdfimage_print
Share

Internationale politiek

Vriend van Iran

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere vandaag in “De Tijd

Kijk niet verbaasd op als Hassan Rouhani komend weekend hartelijk wordt ontvangen op het Witte Huis. Of als Melania in Teheran een kinderziekenhuis gaat bezoeken, terwijl 5 kilometer verderop Donald Trump en Ali Khamenei gezellig keuvelend een expositie van Wim Delvoye binnenwandelen.

De brokstukken van de neergeschoten Oekraïense Boeing lagen nog te smeulen in hun as, toen Trump in Washington de pers al had bijeengeroepen om met aandrang te vragen geen heisa te maken over dit tragische geval van pech. Een samenloop van tegenslagen, dat was het geweest. ‘Het had ons ook kunnen overkomen’, zuchtte de president, die andermaal de waarheid sprak want het was de Amerikanen inderdaad al overkomen.

Het scheelde geen haar of hij had zijn diepe medeleven betuigd aan de regering in Teheran, die zo wreed door het noodlot was getroffen. En het lag op zijn tong om het einde van de economische sancties tegen Iran af te kondigen en onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen beide bevriende naties in het vooruitzicht te stellen. Het is niet uitgesloten dat Amerikaanse fysici hun Perzische collega’s zullen helpen bij de productie van verrijkt uranium. En hopelijk ook bij het besturen van hun luchtafweergeschut.

Het scenario is eerder opgevoerd met Kim Jong-Un. Eerst dreigt Trump de vijanden van Amerika af, en scheldt hen uit voor al wat lelijk is. Daarna gaat hij bij hen op de koffie en verklaart nooit betere vrienden te hebben gehad. En alle betweters in de zelfverklaarde kwaliteitsmedia maar woedend van de toren blazen: wat een oen, wat een dwaas, wat een losbol. Terwijl ze op de campagnebureaus van de Republikeinen niet genoeg rekenmachines hebben om alle nieuwe kiezers te tellen.

Met het fnuiken van de antiregimebetogingen in Teheran, wat volgens perswijsneuzen het gevolg zou zijn van de onbezonnen aanslag op generaal Soleimani, viel het ook nogal mee, afgaande op de beelden van de afgelopen dagen. Wat ze in Iran beter beseffen dan in de westerse media is dat Benjamin Netanyahu Trump nog een wederdienst verschuldigd is voor het verhuizen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. En voor het erkennen van de geannexeerde gebieden.

Eén telefoontje van het Pentagon en de Israëli’s schieten alle Iraanse nucleaire sites in puin. Ze hebben het eerder gedemonstreerd in Irak en Syrië, en in Iran zelf maakten ze in 2009 met een uitgekookte cyberaanval de kerninstallaties van Natanz onklaar. Tussendoor liquideerden technici van de Mossad enkele Iraanse kerngeleerden. De Israëlische regering zal niet lang aarzelen dat over te doen als Amerika het vraagt. Maar ook de verhuis van die ambassade was natuurlijk weer een gigantische stommiteit van Trump.

Het is nu wachten op de afloop van de impeachmentstunt van Nancy Pelosi en Michiel Vos, en op wie daar extra kiezers uit puurt. Als Trump zo dom was als Narcis Soenens en vriendjes u elke dag proberen wijs te maken, was hij niet zo rijk geweest, was hij geen president geworden, en had hij Melania niet aan de haak geslagen. Van Trump en Soenens is er tot nu toe maar één uit zijn functie gezet, en dat was niet Trump.

image_pdfimage_print
Share

De goede kant van de geschiedenis
avatar

Vanaf 1 januari 2020 zijn deze landen lid van de VN Mensenrechtenraad die er op moeten toezien dat andere landen de mensenrechten respecteren :

1. Pakistan (doodstraf voor ‘godslasteraars’)
2. Somalië (doodstraf voor praktiserende homoseksuelen)
3. Soedan (zie Somalië)
4. Mauritanië (heeft 500.000 slaven. Ja, dat lees je goed: slaven)
5. Venezuela (socialistische dictatuur)
6. Qatar (heeft God-weet-hoeveel slaven)
7. Libië (zie Qatar)

De huidige regeringen van de Europese landen bevelen ons organisaties als de VN serieus te nemen. Het is te droevig om ermee te lachen.
En dan zijn zij diegenen die Donald Trump belachelijk willen maken wanneer hij uit die organisatie wilt stappen, de betoelaging ervan wilt stopzetten. Think about it !

Het is ook die organisatie die ons het Marrakesh-compact heeft opgedrongen om ons nog meer vreemd volk te importeren en hen automatisch meer vrijheden en rechten toe te kennen dan ze in hun shitlanden genoten, en meer dan de autochtone bevolking die ze verplicht moet toelaten en zelfs daartoe moeten aanmoedigen.
Wat Michel en zijn medeplichtigen, en de VN de juiste kant van de geschiedenis noemen luidt net de zwartste kant van de geschiedenis van de planeet in, en zal de wereld doen branden als nooit tevoren. Lees dit nog maar eens na, binnen pakweg 50 jaar.

Om verwarring over mijn persoonlijk standpunt te voorkomen kan ik u bevestigen dat ik een voorstander ben van de doodstraf voor de ergste misdaden die bewezen zijn, en dat na een geheime stemming door een willekeurig gekozen volksjury die geestelijk en intellectueel daartoe bekwaam is.

image_pdfimage_print
Share

De staatsschuld, stupid !

Ik heb in deze rubriek al meer dan eens mijn beklag gemaakt over het feit dat werkgeversorganisaties zoals het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en het Vlaamse VOKA (de opvolger van het Vlaams Economisch Verbond en de Kamers van Koophandel) zich teveel bemoeien met de politiek. Nu was het weer de beurt aan die laatste om de Vlaamse partijen aan te sporen werk te maken van de vorming van een nieuwe federale regering.

Ten eerste vind ik dat ze daar niets mee te maken hebben. Ten tweede moeten zij zich niet richten tot de Vlaamse, maar tot de francofone partijen. De uitspraken van Ecolo kopstuk Nollet en van PS-sujetten zoals Magnette, Crucke en Demotte dat ze weigeren samen in één regering te stappen met Vlaanderens grootste partij, hebben slechts één doel en dat is de Vlaamse meerderheid uit elkaar te spelen en hun eigen Sinterklaasprogramma uit te voeren, waardoor de Belgische staatsschuld nóg groter zal worden, staatsschuld die dan wel voor 90% door Vlaanderen mag betaald worden.

De Belgische staatsschuld is nu al de grootste in Europa, na die van Griekenland en Italië. Het is een van de 4 hoofdpunten die federaal zouden blijven (de andere zijn Defensie, Veiligheid en Buitenlandse Zaken), maar men kan zich nu al afvragen of men die schuld niet beter meteen afrekent bij een eventueel confederaal akkoord, om dan op federaal vlak opnieuw te beginnen met een schone lei.

De Belgische en Vlaamse werkgeversorganisaties zouden zich beter daarmee bezig houden dan zich zorgen te maken over een federale regeringsvorming die voor de vierde keer met haken en ogen aan elkaar hangt en die meer weg heeft van een politieke afrekening.

h/t Guvaal

image_pdfimage_print
Share