Het kan verkeren

Na een korte woordenwisseling treedt de paus af :

ATT1

zijn opvolger staat al te wachten………..

ATT2

ook de kuisvrouw is al benoemd……………

ATT3

image_pdfimage_print
Share

Overheidsbeleid is meer en meer een klucht aan het worden !

Er gaat bijna geen week meer voorbij of een of andere beroepspolitieker vestigt de aandacht op het feit dat er méér geld nodig is om de steeds groter wordende putten te vullen. Door het steeds maar stemmen van méér en domme wetten heeft men zich in een situatie gewrongen die bijna niet meer op te lossen is.

Enkele weken geleden voorspelde onze minister van Financiën, Steven Vanackere, dat er opnieuw zou moeten gezocht worden naar 1 miljard EURO om de doelstellingen van het budget te kunnen halen. Zijn woorden zijn nog niet koud of deze zelfde minister verklaart op “de Zevende Dag” dat nu zou blijken dat het wel eens 2 miljard of iets meer zou kunnen zijn waarna men zal gaan moeten zoeken.

Een verschil dus van waarschijnlijk méér dan I miljard Euro of 40.000.000.000 Belgische frankskens op nog geen maand tijd !! Kan men die lui nu nog ernstig nemen? De financiele tekorten op allerlei gebied nemen razendsnel toe en dit zelfs wanneer men moet vaststellen dat de overheid haar aangegane schulden steeds trager en soms véél te laat betaalt. Zo worden aannemers door de BTW-administratie zware boeten aangesmeerd als ze hun BTW niet tijdig betalen terwijl op hetzelfde ogenblik een andere overheidsadministratie haar fakturen niet betaalt waardoor de overheid zelf aan de basis van het geschapen probleem ligt.

Het is onze mening dat er nog maar één oplossing mogelijk is en dat is de staatsuitgaven onmiddellijk en voor belangrijke bedragen te beperken. Zou het b.v. niet normaal zijn dat gelet op onze eigen benarde situatie we alle hulp aan het buitenland gedurende één jaar om te beginnen zouden stoppen om één voorbeeld te noemen? Is het niet mogelijk om aan alle personen die voor de overheid werken te vertellen dat ze niet zoveel meer over solidariteit moeten spreken maar zelf eens solidair moeten zijn met de bevolking die hun reeds jaren heeft betaald. Wat zou er verkeerd aan zijn om te beslissen dat gedurende het jaar 2013 niemand maar dan ook niemand die door de overheid wordt betaald méér mag verdienen dan 150.000 euro of 6 miljoen frankskens per jaar? Ik lees vandaag dat iemand zoals J.L.Dehaene gedurende de laatste jaren enkele tientallen miljoenen per jaar heeft “verdiend !!” door het uitoefenen van allerlei mandaten waaronder alleen al miljoenen als grote baas van een bedrijf zoals DEXIA dat aan ons land fortuinen heeft gekost wegens wanbeheer.

Heel die huichelarij waarbij beroepspolitiekers via allerlei mandaten; zitpenningen; aandelenopties enz. ongeziene sommen kunnen in de wacht slepen en blijven slepen is een pure schande wanneer men weet dat er honderdduizenden landgenoten geen 1000 Euro per maand aan inkomen hebben. Men moet de moed hebben om zeer dringend een hele reeks stallen uit te mesten en allerlei onnuttige of onverantwoorde uitgaven te stoppen. Het is niet zozeer de crisis waarover men het steeds heeft dat ons land naar de afgrond aan het brengen is maar wel allerlei vormen van huichelarij van onze beroepspolitiekers.

Men zegge het voort,

image_pdfimage_print
Share

Een vakbond die een bank moet redden?

Vinden de leden DAT normaal?
In 2030 Heeft het ACW al het Geld Van Zijn «Perpetual» al Terug.

 

 

zwemmen in geld

Minister van Financiën Steven Vanackere (foto) haalde deze middag in het debatprogramma De Zevende Dag hard uit naar de volgens hem onjuiste voorstellingen over de eeuwigdurende lening van het ACW aan de bank Belfius. «Het ACW ziet het geld van die perpetual nóóit terug,» benadrukte hij als rechtvaardiging voor de rentevoet van 7,75%. Maar klopt dit wel?
Filip van Laenen http://www.brusselsjournal.com/node/5042

image_pdfimage_print
Share

De religieuze concurrentiestrijd (2).

Waarom het christendom over het hoogtepunt heen is.

religieuse conc.

De verbreiding van het christendom.

De volgelingen van Jezus hebben de opdracht de ‘blijde boodschap’ overal te verkondigen. Vooral in de beginperiode van het christendom wijdden ze zich daar met overgave aan. Toch was het christelijke geloof na drie eeuwen van verkondiging nog altijd een randverschijnsel in het Romeinse Rijk. Letterlijk, want de meeste christenen waren te vinden buiten het Romeinse hartland, en figuurlijk, want de meeste bekeerlingen waren intellectuelen (die afknapten op de infantiliteit van de Romeinse goden) en armen (die baat hadden bij de christelijke naastenliefde en de beloofde voorrang bij de hemelvaart). Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Van paard tot paus

De voorbije week was er eentje die qua diversiteit in het nieuwsaanbod veel vlees en vet aan het bot had. Er werd in alles en overal paardenvlees gevonden tot grote consternatie van de natie en zijn leiders.Gelukkig bleek de “volksgezondheid” op geen enkel ogenblik in gevaar geweest te zijn,want paarden zijn heel gevoelige dieren die opgespoten vuiligheid zeer slecht verteren. Probeer maar eens een paard te laten drinken uit een vuile emmer. Het valt nog liever dood!

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

De religieuze concurrentiestrijd (1).

Waarom het jodendom altijd klein zal blijven.

Jood

In het Westen, waar de ontwikkeling van de wetenschap het sterkst is en waar door de toegenomen welvaart het aardse leven voor de meeste mensen nog zo slecht niet is, wint het atheïsme steeds meer terrein. Wereldwijd is het monotheïsme echter nog altijd dominant, zoals dat gedurende het grootste deel van de afgelopen twee millennia het geval is geweest. Van de ruim 7 miljard wereldburgers is ca. 2,5 miljard christen (waarvan 2/3 katholiek), ca. 1,5 miljard moslim en minder dan 15 miljoen jood. Het aantal poly-theïstische hindoes nadert de 0,9 miljard en de rest van de wereldbevolking is verdeeld over de oosterse religies (meer levensfilosofieën dan godsdiensten) en de meestal poly-theïstische locale religies.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share