Van De Bie en Debielen

Wie dacht dat het krokusverlof een windstilte op alle fronten zou meebrengen mocht het ditmaal vergeten. Plotseling was daar de biecht van B. De Bie die verklaarde dat hij in feite Bart de Mol zou moeten heten, want hij was tijdens zijn post bij het V.B. een infiltrant die voor de Belze staatsvuiligheid werkte en eventueel bezwarend materiaal van deze partij meer in het bijzonder over F. Dewinter over briefte.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Men zegge het voort…

Ik denk in alle bescheidenheid gezegd dat ik mijn positieve maatschappelijke bijdrage al véél meer geleverd heb dan eenieder die deze blog leest

Dergelijke tekst kan alleen zijn geschreven door iemand die er ofwel van overtuigd is dat hij werkelijk reeds enorm veel goed heeft gedaan voor de “maatschappij”, of anderzijds door iemand die de zekerheid heeft dat hij nooit iemand heeft die zijn teksten leest.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Blijft Vlaanderen een knechtenstaat?

De illusie die velen koesteren dat er na de verkiezingen van 2014 een historische ommekeer wat betreft de positie van Vlaanderen zou plaats grijpen zal mijns inziens tot menige desillusie hieromtrent leiden. Immers de belgicistische en europese kringen zijn wars van alle veranderingen in het vlak van de staatsstructuur en de financieel-budgettaire bevoegdheden. De actuele status van Vlaanderen als franstalig en europees protectoraat verhindert dit. Men zal die betrachting bijgevolg door alle legale en extra-legale middelen pogen onmogelijk maken.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Begint U dat nu ook niet moe te worden?

We zijn het nu reeds gewoon geraakt dat jaar na jaar de regering ons komt vertellen dat ze opnieuw geld te kort komt en het geplande budget niet heeft gehaald. Men zou voor minder kunnen boos worden en de verantwoordelijken voor al die fouten de laan moeten kunnen uitsturen. Maar het kiesvee blijkt een bijzonder tam ras te zijn en slikt bijna moeiteloos pil na pil.

Lees verder

image_pdfimage_print
Share

Wie neemt onze overheid of de vakbonden nu nog ernstig?

Er gaat geen dag voorbij of vertegenwoordigers van de regering of van de vakbonden willen duidelijk maken hoe hard ze reeds gewerkt hebben; nog werken en in de toekomst nog harder zullen gaan vechten voor méér jobs; jobs en jobs. Feitelijk zijn het allemaal huichelaars en we willen dit graag verduidelijken met een recent voorbeeld:

Lees verder

image_pdfimage_print
Share