Statistische gegevens over imperialisme

Wees geduldig en Klik daarna op de afbeelding. De islamofascisten willen niet dat U dit weet of ziet.

Hindoeïsme en boeddhisme zijn geen religies maar levensbeschouwelijke filosofieën. Wat religies echt zijn laten we in het midden. Maar één ding is zeker: Islam is een ideologie, een gewelddadige, heerszuchtige, imperialistische en fascistoïde oorlogsideologie. Geen twijfel mogelijk.

Het begon schijnbaar in 1974, het jaar van de oliecrisis of moeten we zeggen de olie-chantage? En sindsdien is het alleen maar erger geworden. Islam betekent onderwerping en dat wordt duidelijk gemaakt door dit filmpje. Alleen de onbekwame, idiote en door zichzelf boven ons (hun volkeren) gestelden willen dat niet inzien omdat ze flirten de dictatuur. Net zoals de nationaalsocialisten van Adolf Hitler en de communisten dat deden vanaf 1917.

Moslims, mannelijke mohammedanen en moslima’s, zijn niet per definitie fascistisch en gewelddadig. Ze worden immers allemaal gegijzeld door een dictatoriaal systeem, in stand gehouden door gewelddadige misdadigers en waanzinnigen die zich beroepen op een misdadige ideologie uitgevonden door een waanzinnige roofmoordenaar, pedofiel en slavendrijver. MO. Dat en niets anders verklaart de grafieken en de aantallen.

Bijna al onze politiekers, zeker op het niveau van de EU, zijn op geld beluste verraders. Zo eenvoudig is het. Het gebeurde onder hun ogen, met hun medeweten en middels hun toestemming.

Er is maar een mogelijkheid om deze waanzin te stoppen en dat is een totaal verbod op islam. Niet de gematigde of Europese want die bestaan niet. Islam en dubbele nationaliteit moet verboden worden in de hele Europese Unie. Te beginnen in de nationale staten, want seculier nationalisme is de hoeksteen van de democratisch verworven rechten van elke onafhankelijke burger. Gedraag U zo!

image_pdfimage_print
Share

Het toppunt van islamitische arrogantie! Ook Belgische IS-strijders dagvaarden overheid …

h/t Sceptr

Na Nederland wordt nu ook België gedagvaard door haar ‘eigen’ IS-strijders. Een groepje van jihadisten gevangen in Syrië eist via hun advocaten nu maar liefst 105.000 euro per dag dat ze niet worden gerepatrieerd. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Als ons land niets doet om een Syriëstrijder, drie IS-vrouwen en tien -kinderen terug te halen uit de Koerdische kampen waar ze vastzitten, tekent het hun doodvonnis. Met die dramatische boodschap verdedigen advocaten Abderrahim Lahlalitot voor kort fractieleider voor CD&V in de gemeenteraad van Ronse – en Mohamed Ozdemir de dagvaarding in naam van hun cliënten. Ze eisen een dwangsom van 7.500 euro per hoofd, per dag dat België niet voldoende moeite doet. “Niet uit geldgewin, maar als stok achter de deur”, zo klinkt het over het dagelijks negenvoud van een leefloon dat wordt geëist per persoon. “België moét hen wettelijk gezien terughalen.”

De volwassenen vertrokken allen uit vrije wil naar het Midden-Oosten om er te vechten met de wrede islamistische milities van IS en co of ze te ondersteunen. Zo is er bij de groep Adel Mezroui (23), telg van een beruchte Antwerpse familie. In 2013 reisde hij onder invloed van Sharia4Belgium als minderjarige zijn broers Mohamed en Soufiane achterna, maar raakte in 2014 ernstig gewond. Zijn broers zijn intussen dood, terwijl Adel thans vastzit in een cel in het Al-Hasakah-kamp.

Advocaten over in Midden-Oosten gevangen IS-strijders: “We hebben Oostfronters destijds ook berecht en opnieuw geïntegreerd in de maatschappij.”

Dat er maar weinigen hier wachten op de blijde terugkeer van die IS-strijders die de wapens opnamen tegen onze bond- en/of geloofsgenoten in de regio en nu al dan niet de verslagen IS-terreurgroep afzweren, mag geen belet zijn. “Het is aan de overheid om dat te keren”, zeggen Ozdemir en Lahlali in Het Laatste Nieuws. “Een overheid moet niet handelen naar publieke opinies, maar naar de wetten van ons land en de internationale verdragen waartoe ze zich heeft verbonden. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Kinderrechtenverdrag verplichten ons land op zijn minst om hen te proberen helpen.”

(Lees verder onder de tweet.)

Strijden tegen onze waarden, onze normen en nadien geld eisen. De wereld op zijn kop. https://t.co/v6uFEn26Sv via @destandaard

— Nadia Sminate (@NadiaSminate) October 21, 2019

Het tijdelijke staakt-het-vuren in de regio biedt een unieke kans, menen de advocaten, zelfs al is er nog steeds sprake van geweld. “We vragen niet om Belgische militairen te sturen, maar om diplomatieke contacten te leggen en afspraken te maken. De Koerden – die al lang vragen dat Europese landen hun onderdanen weghalen – zijn er nu nog de baas. Ons land kan rechtstreeks met hen contacten leggen”, klinkt het nog.

“In de eerste plaats moeten ze naar een veilig buurland, bijvoorbeeld Turkije of Libanon, kunnen reizen. Nadien moeten ze naar België worden gehaald en hier terechtstaan”, want – zo luidt het tot slot – “we hebben Oostfronters destijds ook berecht en opnieuw geïntegreerd in de maatschappij.”

Een opvallende vergelijking, want in de nasleep van WOII werden tal van echte en vermeende collaborateurs onregelmatig hard aangepakt, al dan niet met een proces en in veel gevallen zelfs gefolterd, zo blijkt uit historische consensus over de Repressie. Naast de irreguliere lynchpartijen werden 2.940 collaborateurs ter dood veroordeeld, en 242 van hen kregen effectief de kogel. De oorlogstoestand werd speciaal verlengd om deze personen te kunnen berechten voor een militair tribunaal.

N.v.d.r.: Het betreft hier duidelijk een tergend en roekeloos geding. Hopelijk krijgen de advocaten die hieraan hun smerige medewerking verleenden niet alleen een blaam maar ook een veroordeling aan hun eigen broek gesmeerd.

image_pdfimage_print
Share

Cultuurmarxisme en islamofilie gefileerd

Hoe Overheid, Media en Onderwijs U en uw kinderen klaarstomen voor dictatuur.

Het Marxisme was een onverdraagzame ideologie. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, dictatoriaal en fanatiek.

Het Nationaal-Socialisme van de Nazi’s en Hitler was een onverdraagzame ideologie. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, dictatoriaal en fanatiek.

Het Maoïsme was een onverdraagzame ideologie. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, dictatoriaal en fanatiek.

De hele en onverdeelbare islam is een onverdraagzame ideologie. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, gewelddadig, dictatoriaal en fanatiek.

De klimaatreligie is een onverdraagzame zwendel. Groen van buiten maar rood van binnen. Bekrompen, imperialistisch, onverdraagzaam, zelfingenomen, arrogant, dictatoriaal en fanatiek.

Wat is de grootste gemene deler? Waarom slikken en aanvaarden vrije mensen al die debiele onzin en gevaarlijke nonsens ? Waarom kunnen zij het verband niet zien tussen oorzaak en gevolg?

Welnu, het is niet hun schuld. De gewone man en vrouw in de straat is een slachtoffer zonder dat hij/zij dat zelf beseffen en zelfs niet meer kunnen beseffen.

Elke opinie heeft twee kanten. Nul en één zeg maar. Al beseffen ze het gevaar dat islam met zich mee brengt toch slagen door godsdienst geobsedeerde mensen er in om verontschuldigingen te verzinnen voor de misdaden die dagelijks gepleegd worden door de aanhangers van islam.

Ze vinden dat islam hun eigen geloof in het bestaan van een almachtige god bevestigt en dus per definitie verontschuldigd is voor alle misdaden. Idioot, onwaarschijnlijk maar helaas maar al te waar. Zo ontpoppen ze zich tot supporters van islam en voorstanders van onbeperkte en ongecontroleerde immigratie van wat op de keper beschouwd criminelen zijn.

Het is een feit dat de marxistische ideologie gebaseerd op de economische theorie van een halvegare idioot verantwoordelijk is voor het vermoorden van vele miljoenen mensen in Oost-Europa, Rusland en China. En toch bestaan er nog altijd miljoenen mensen die op basis van een uit zijn verband gerukt gelijkheidsprincipe voorstander zijn van nivellering naar onder toe. Iedereen zou gelijk moeten zijn, gelijke kansen moeten hebben desnoods met positieve discriminatie ten voordele van onderontwikkelden. Een beter plan voor rampen en chaos kan niet bedacht worden. En toch zweren socialisten en groen-linksen trouw aan dit idioot gedachtegoed.

Niettegenstaande het Marxisme bewezen heeft onhoudbaar te zijn, houden sommigen vast aan hun grote gelijk. Meestal georganiseerd en gestuurd door vakbonden en politieke partijen waarvan de leiders er alleen op uit zijn hun eigen zakken te vullen ten nadele van alle anderen. Erfopvolging door nepotisme is bij cultuurmarxisten eerder de regel dan een uitzondering.

Het vergt speciale omstandigheden om deze wetmatigheid te doorbreken. Zo slaagde Anders Breivik er in om in Noorwegen een bewustzijnsschok te veroorzaken. De leidende klasse in Noorwegen had zijn motieven goed begrepen en sloeg te roer om. Omdat Noorwegen geen lid is van de EU kon ze haar grenzen sluiten voor ongewenst gespuis, wat ook gebeurde. Sindsdien zijn de steden in Noorwegen verlost van verkrachtingen en gewelddaden gepleegd door allochtone gelukzoekers.

In tegenstelling daarmee is de situatie in Zweden sindsdien alleen maar verergerd. De leiders bleven trouw aan de dogma’s van het cultuurmarxisme waarvan een van de meest giftige aberraties het globalisme is. De de gemeentes kampen er met torenhoge werkloosheid, een toename van kinderarmoede en stijgende uitgaven van bijstand om allochtonen te pamperen.

Ongeveer 13 procent van de bevolking in Zweden problemen in hun eigen woongebieden met criminaliteit, geweld of vandalisme. Hetzelfde fenomeen zien we ook in Frankrijk en Duitsland maar de hoofdstroom media houden het deksel boven deze realiteit omdat ze de leidende klasse die hen rijkelijk begunstigt met subsidies niet voor het hoofd wil stoten met kritiek op hun onbekwaamheid die aan het misdadige grenst.

Islam wordt aan onze hogescholen en universiteiten nergens wetenschappelijk bestudeerd. Diegenen die kritiek durven uitbrengen op deze afschuwelijke politieke ideologie worden steevast weggezet als haatdragende mensen. Wie de bewering durft tegenspreken dat islam een “religie van de vrede is” wordt steevast weggezet als een negationist. Net alsof het een ontkenner van de genocide op Joden tijdens WOII zou zijn.

Kenmerkend voor het cultuurmarxisme dat banen vernietigt, armoede schept en welvaart vernietigt is de laatste jaren de hersenspoelende propaganda voor een verzonnen illusie. Een door menselijk toedoen veroorzaakte opwarming van de aarde zou een gigantisch probleem zijn. Allerhande onbekwame politiekers blijven voorwenden dat er iets mis zou zijn met ons klimaat om ons te kunnen opzadelen met een nutteloos schuldgevoel en zo het opleggen van nog meer onrechtvaardige belastingen te rechtvaardigen.

Hier komt na de overheid en de media een derde aap uit de mouw van het collectivistisch cultuurmarxisme: het onderwijs. Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd om die te herhalen. En wat zien we? Dat de lessen geschiedenis bijna helemaal weggevallen zijn en wat overblijft nauwkeurig geselecteerd is tot politiek correcte riedels wat neerkomt op censuur. Ons onderwijs is dermate door links geïnfiltreerd dat het zelfs toegelaten wordt dat jonge kinderen mogen spijbelen “voor het klimaat“! Met de regelmaat van een klok worden er her en der uitstapjes naar een moskee georganiseerd zonder toelating van de ouders die zelfs niet op de hoogte gebracht worden of voorgelogen dat het bezoeken van “huizen van gebed” zou betreffen.

Islam mag niet onderzocht of bekritiseerd, worden maar islamofilie wordt aan argeloze jeugd met de paplepel opgedrongen. Tegelijk blijven onze overheden islam sponsoren met rijkelijke subsidies en schreeuwen de cultuurmarxisten in de leugenmedia dat moordenaars uit Syrië en Irak terug moeten geïmporteerd worden en toegelaten op ons territorium.

Onze overheid, media en ons onderwijs stomen ons, U en uw kinderen klaar voor dictatuur als die nog niet bestaat. Want wat er gebeurt is dermate misdadig dat het alleen maar kan thuishoren in een dictatuur.

image_pdfimage_print
Share

De klimaatfraude ontmaskerd.

Nu Anuna De Wever naar Zuid Amerika aan het zeilen is; nu de verkiezingen van 26 mei 2019 voorbij zijn; nu Greta Thunberg nog steeds de politiek correcte media, Zweden en New York teistert met haar absurde verhaaltjes over klimaatopwarming;

Nu allerhande onbekwame, luie, idiote of verraderlijke politiekers blijven voorwenden dat er iets mis zou zijn met ons klimaat om ons te kunnen opzadelen met een nutteloos schuldgevoel en zo het opleggen van nog meer onrechtvaardige belastingen te rechtvaardigen, zetten we na onze vorige bijdragen over de bedrieglijke klimaatleugens (zoek op ‘klimaat‘) een en ander nog eens bibliofiel op een rijtje. Zijn jullie er klaar voor dames en heren snertpolitiekers?

Dit boek onderzoekt de beweringen van door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, niet toevallig een organisatie van de Verenigde Nazis) met behulp van de juiste journalistieke en onderzoekstechnieken. Het verklaart hoe het een opzettelijke, georkestreerde misleiding was, waarbij de wetenschap werd gebruikt om een ​​politieke agenda op te leggen. Het hield een meerderheid voor de gek, inclusief de meeste wetenschappers. Ze gingen ervan uit dat andere wetenschappers geen wetenschap zouden produceren voor een politieke agenda. De Duitse fysicus en meteoroloog Klaus-Eckart Puls besloot uiteindelijk om zichzelf te zoeken. Dit is wat hij ontdekte.

Tien jaar geleden parafeerde ik gewoon wat het IPCC ons vertelde. Op een dag begon ik de feiten en gegevens te controleren – eerst begon ik met een gevoel van twijfel, maar toen werd ik woedend toen ik ontdekte dat veel van wat het IPCC en de media ons vertelden pure onzin was en niet eens werd ondersteund door wetenschappelijke feiten en metingen. Tot op de dag van vandaag voel ik me nog steeds schande dat ik als wetenschapper presentaties van hun wetenschap heb gegeven zonder het eerst te controleren … wetenschappelijk is het pure absurd om te denken dat we een aangenaam klimaat kunnen krijgen door aan een CO2-regelknop te draaien. ”

De groene tirannie van Rupert Darwall volgt de alarmerende oorsprong van de groene agenda en laat zien hoe milieuschrikken door onze wereldwijde rivalen zijn ingezet als een politiek instrument om de Amerikaanse macht over de hele wereld te bestrijden.

Aan de hand van uitgebreide historische en beleidsanalyses biedt dit tijdige en provocerende boek een heldere geschiedenis van milieualarmisme en falend beleid, waarin wordt uitgelegd hoe “wetenschappelijke consensus” wordt vervaardigd en misbruikt door politici met dubbelzinnige motieven en totalitaire neigingen.

‘Goed onderzocht, duidelijk geschreven, mooi gepresenteerd en vooral feitenrijke boeken zoals Inconvenient Facts zijn absoluut essentieel voor het voortbestaan van de democratie, voor het herstel van de ware wetenschap en voor de ultieme triomf van objectieve waarheid.‘ ‘ -Christopher Monckton, burggraaf van Brenchley

Dr. Tim Ball legt het kwaadwillige misbruik van klimaatwetenschap bloot, omdat het door oneerlijke makelaars werd vervormd om de politieke ambities van progressief links te bevorderen.

De Mythologie van ‘Global Warming’ is bedoeld om het brede publiek een breed spectrum van wetenschappelijke en feitelijke informatie over het onderwerp klimaatverandering te bieden. Dit boek ontkracht de onophoudelijke, emotionele en grotendeels niet-onderbouwde beweringen van de progressieve media en klimaatwetenschappers dat industriële samenlevingen zoals de Verenigde Staten onze planeet vernietigen door het gebruik van fossiele brandstoffen. Wat veroorzaakt de opwarming van de aarde? Wat is een broeikasgas? Welke impact hebben koolstofdioxide-emissies van fossiele brandstoffen eigenlijk op het aardklimaat ten opzichte van natuurlijk voorkomende fenomenen? Is al het ijs op aarde echt aan het smelten en stijgt de zeespiegel met een catastrofale snelheid? Zijn alle vormen van extreem weer, inclusief orkanen, tornado’s, overstromingen en droogtes dramatisch toegenomen? Worden ijsberen en andere levensvormen met uitsterven bedreigd? Zal al deze chaos ophouden als fossiele brandstoffen worden vervangen door ‘groene’ hernieuwbare energiebronnen? Antwoorden op deze vragen tonen duidelijk aan dat harde feiten geen van de bovenstaande ernstige voorspellingen ondersteunen.

De wetenschap van het broeikaseffect is inderdaad ‘geregeld’; Global Warming is een mythe.

Dit originele boek beschouwt een van de meest buitengewone wetenschappelijke en politieke verhalen van onze tijd: hoe een handvol wetenschappers in de jaren tachtig ging geloven dat de mensheid geconfronteerd werd met catastrofe door weggelopen opwarming van de aarde, en hoe dit vandaag politici heeft overgehaald om ons te beloven met wat beloften om de grootste rekening in de geschiedenis te zijn. Christopher Booker verweeft de wetenschap van de opwarming van de aarde met die van de groeiende politieke gevolgen ervan, en laat zien hoe juist wanneer de politici onze westerse manier van leven onherkenbaar dreigen te veranderen, het wetenschappelijke bewijs achter de theorie van de opwarming van de aarde wordt aangevochten als nooit tevoren. Het boek onthult de mythe dat de theorie over de opwarming van de aarde wordt ondersteund door een consensus van ’s werelds beste klimaatwetenschappers’.

Het laat zien hoe het Intergouvernementeel Panel voor klimaatverandering van de VN wordt beheerd door een kleine groep ijveraars van het broeikaseffect, die herhaaldelijk bewijs hebben verzameld om hun theorie te ondersteunen. Maar de politici, onder druk van de media, zijn zo gevallen voor hun propaganda dat, zonder dramatische verandering, onze westerse wereld nu geconfronteerd wordt met een ongekende ramp.

Auteur Richard S. Dillon gaat in zijn nieuwe boek, Scientific Facts and Climate Change, in op het splijtende onderwerp van de opwarming van de aarde.

Lezers zullen een beter begrip krijgen van de belangrijkste concepten voor klimaatverandering – zoals wat wetenschappers bedoelen wanneer ze het “broeikaseffect” bespreken en hoe onderscheid kan worden gemaakt tussen “goede” en “slechte” wetenschap – in gemakkelijk leesbare termen. Dillon pakt een breed scala aan concepten aan en onderzoekt waarom koolstofdioxide geen “effectief” broeikasgas is, hoe de oplosbaarheid van koolstofdioxide de relatie tussen het gas en de watertemperatuur kan verklaren en hoe koolstofdioxide infraroodstraling absorbeert door buiging en het strekken van de zuurstof-koolstofbindingen.

Dillon ontleedt ook de verschillende rapporten van wereldwijde weergerelateerde rampen, waaronder recente wereldwijde orkanen, overstromingen en droogtes, om de hoofdoorzaken te bepalen en het klimaatdebat beter te concentreren. Geen enkele factor is te groot of te klein om in wetenschappelijke feiten en klimaatverandering te worden overwogen. Naar buiten en naar boven kijkend, onderzoekt Dillon zelfs het effect van de zon en de kosmos op het mondiale klimaat en trekt een verband tussen het aantal zonnevlekken en belangrijke weerspatronen in het verleden.

Klaar om de wereld om je heen te heroverwegen? Deze eye-opening blik op klimaatverandering is een geweldige plek om te beginnen.

Het meest walgelijke voorbeeld van de klimaatleugens is hoe men onschuldige kinderen probeert wijs te maken dat het leven de ijsberen ten gevolge het afsmelten van de ijskappen in gevaar zou gebracht zijn. Afgezien van het feit dat de NASA vanuit de ruimte onweerlegbaar heeft vastgesteld dat de ijskappen helemaal niet afsmelten maar ergens afbreken maar elders weer aangroeien is het misbruiken van kinderen, die al zijn het uiteraard geen wetenschappers het goed menen met de natuur, is dit fabeltje ook schandalig omdat de ijsbeer een uitstekende zwemmer is.

Hij zwemt soms honderden kilometers na elkaar en dat kost hem helemaal geen moeite omdat hij vanwege zijn soortelijk gewicht automatisch blijft drijven. … De ijsbeer heeft dus helemaal geen ijsschots nodig om op te staan. Behalve misschien als uitkijkpost tot er een school vissen voorbij zwemt en de ijsbeer in het water springt om daar zijn buikje te gaan gaat vol eten.

Om duidelijk te maken dat er ook in Vlaanderen wetenschappers zijn die klimaatmisdadigers kennen en ontmaskeren, hier nog en Bruggetje naar Jan Jacobs. “ Zie vooral “Wie controleert?!

Het klimaatakkoord: een non-oplossing voor een imaginair probleem.
Maar het kost wèl 1000 miljard! Die waanzin moet stoppen!

Climategate brengt ons bij Climate Caper. (klimaat gijzelnemer) Professor Paltridge leidt ons door de enorme onzekerheden die inherent deel uitmaken van ‘het klimaatmodelleringsproces’; hij onderzoekt de nog grotere onzekerheden die samenhangen met economische voorspellingen van de ondergang van het klimaat; en hij bespreekt in detail de bewuste en onderbewuste krachten die werken om ervoor te zorgen dat scepticisme binnen de wetenschappelijke gemeenschap voor het publiek wordt weggehouden.

We moeten een gevoel voor wetenschappelijk perspectief in ere herstellen om te debatteren over welk argument werd gegijzeld door politiekers, milieuactivisten en opportunisten. Het volstaat niet wetenschappers te omschrijven als negationisten om de eigen leugens, vervalste voorstellingen en verzinsels als wetenschappelijk te laten doorgaan. Er is nood aan een argumentatiemethode en in het Nederlands geformuleerde argumenten om de supporters van een imaginair probleem te overtuigen van hun eigen ongelijk.

image_pdfimage_print
Share

Pure islam

Videospeler Fenixx bekijk het filmpje

Een nieuwe video met een massale onthoofdingssessie is zojuist uitgebracht. Shoebat.com heeft de locatie nog niet gevonden, maar volgens de poster van de video is het waarschijnlijk in Syrië. En dat gespuis wordt hier verwelkomd en zelfs uitgenodigd.

En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is:

image_pdfimage_print
Share

De schimmige link tussen VOKA en ROULARTA

Of hoe De Vlaamse regering via VOKA met overheidsgeld van U en mij personeelsleden van Roularta betaalt.

Zo. Op zondag 6 oktober 2019 gaat de VOKA Open Bedrijvendag weer door. Dit initiatief – het bedrijfsleven dat de deuren opent voor het publiek – kan op zich geen kwaad. Boekhoudingen openen is iets anders, maar gewoon Jan met de Pet laten zien hoe hun lievelingswafeltjes, condooms, oorstopjes, hoestsiroop, boorapparaten, muesli en pampers gemaakt worden, leuk.

Organisator hiervan is VOKA. U weet wel, de zelfverklaarde heraut van het vrije ondernemerschap, het clubje dat geregeld straffe praat uitslaat. Eén van de dada’s van deze organisatie is de ingewikkeldheid van de overheid (overheden) aanklagen. Gelijk hebben ze. Wel een beetje jammer dat ze zelf een voorbeeld zijn van ingewikkeldheid.

Kwisvraagje: hoeveel VOKA’s zijn er?

Antwoord – met dank aan de balanscentrale van de Nationale Bank – : zestien! Euh … waarom daar niet een beetje helderheid in brengen door het zootje te fusioneren? Het verhaal van de splinter en de balk….Of wacht eens even, zijn dat allemaal misschien baroniën? Zou best kunnen, want achter elke VOKA staat er een aparte vzw, zo bestaat er het mysterieuze Voka Project Services, een vehikel zonder personeel waar kennelijk een paar miljoen euro binnen- en buiten gaat. Vanwaar die komen? De Sint? Zwarte Piet? Wilt u dat echt weten? Sta me toe, achtenswaardige lezer, om u even het financiële reilen en zeilen van de VOKA’s toe te lichten.

De twee voornaamste bronnen van inkomsten zijn? NEEN, niet de bijdragen van de leden, zo veel zijn dat er overigens niet. Ooit iemand een ledenlijst gezien, een officiële telling? De meeste bedrijven zijn niet eens lid van VOKA, ze zijn lid van specifieke, efficiënte beroepsverenigingen zoals Essenscia, Agoria, Kamers van Bouwnijverheid, …. De belangrijkste inkomsten komen van Vadertje Staat en Moeder Vlaanderen. Vadertje Staat omdat die aan VOKA het MONOPOLIE (tiens, zijn bedrijven niet tegen monopolies?) heeft gegeven van de certificaten van oorsprong, een simpel documentje nodig voor de export, een papiertje waar een exporterend bedrijf telkens (!) flink voor moet dokken.

En Moeder Vlaanderen omdat de Vlaamse Overheid (minister Muyters kwam van VOKA,…) stelselmatig ieder “VOKA Project” zwaar subsidieert, of met eigen gelden (Hermes Fonds, VLAIO) of met Europese centjes (EFRO projecten). Let er maar eens op, hoe dikwijls het logo van VLAIO op een “actie van VOKA” staat. Het Plato-project bijvoorbeeld, daar krijgen ze jaarlijks één miljoen euro voor…. terwijl de deelnemers zelf ook nog eens moeten betalen.

Ongeveer 60 % van de middelen van VOKA komen van de Vlaamse Overheid. Net zoals de vakbonden wordt VOKA door U en mij gespijzigd. Terzijde, heeft U VOKA ooit de financiering van de vakbonden met belastingsgeld horen aanklagen? Natuurlijk niet. Stroper valt stroper nooit aan. Dief steunt dief. Eigen volk eerst (bis).

En nu een primeur

VOKA Open bedrijvendag krijgt jaarlijks 250.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. De peuters van UNIZO krijgen hetzelfde bedrag voor hun “Dag van de Klant”. Wat nog straffer is: deelnemende bedrijven worden in het ongewisse gelaten over deze vette steun voor VOKA, en moeten … zelf betalen voor hun deelname! Een bedrag dat voor een KMO’tje snel tot enkele duizenden euro’s oploopt.

U kan dit HIER* nazien. En daar leest u ook dat u verplicht bent met een privé-bedrijf samen te werken voor de marketing, een Roeselaars bedrijf – Studio Aperi Negotium, waar VOKA baas Hans Maertens in de Raad van Bestuur zit. Eigen Volk Eerst (tres). Benieuwd hoe de VOKA baronnen tot deze keuze gekomen zijn. Via een aanbesteding?

Roularta

Er is – in cauda venenum – nog een link tussen dit door de overheid en bedrijven betaalde project en Roularta. Open bedrijvendag zoekt een medewerker. En wat lezen we in hun vacature? Die op de VOKA-Openbedrijvendag-website** staat?  “Bezit je die commerciële feeling om klanten te overtuigen en te binden aan Roularta? We zijn op zoek naar een internal sales medewerker voor ‘Voka Open Bedrijvendag’ te Gent.”

Anders gesteld, de belastingbetaler betaalt VOKA (dankzij Muyters), en VOKA neemt iemand (die met deze centjes betaald wordt) aan … die “klanten moet binden aan ROULARTA”, … Roularta, een privé-bedrijf waar grote baas van VOKA, Hans Maertens nog gewerkt heeft. Dient daar overheidsgeld voor? Uw geld? Werken alle zes de VOKA-medewerkers van dit “Open bedrijvendag-team” … voor ROULARTA?

Mocht u twijfelen, onder het ‘aanbod’ in de vacature staat dat de nieuwe medewerker kortingen kan krijgen op “tal van …. onze (!!!) sterke mediamerken.” En als je op ‘mediamerken’ doorklikt, kom je op de … producten van Roularta.

Is Hans Maertens corrupt, of lijkt het alleen maar zo? Slikken onze bonafide ondernemers dit?

Nawoord: Uiteraard zijn bedrijven niet dom. Hommage aan Elixir d’Anvers, de bekende Antwerpse drankproducent, die de stroperij van VOKA spuugzat is en op de Open Bedrijvendag … gewoon een Opendeurdag houdt. Goed gevonden ! Allen daarhéén !

Bronnen:
* https://www.openbedrijvendag.be/bedrijven/algemene-voorwaarden
** https://www.flexmail.eu/m-7393e97562b2d6fd771998aca7d62d18829d16577bc543d4

h/t ’t Scheldt

N.v.d.r.: Vlaamse ondernemers zijn deze oplichting méér dan beu! Wanneer gaat U, excellentie Jan Hesp, paal en perk stellen aan deze wanpraktijken?

image_pdfimage_print
Share

Genitale verminking van meisjes hoort wel degelijk bij islam !

Genitale verminking van vrouwen is geen islamitische traditie”, stond te lezen in een persbericht van acht november 2018 van de stichting ‘Femmes for Freedom’. Deze stichting heeft te kennen gegeven aangifte te willen doen tegen de as-Soennah moskee, omdat, zo staat in het persbericht: Aanleiding voor deze aangifte zijn uitspraken met betrekking tot vrouwelijke genitale verminking gedaan in een online leeromgeving. Tijdens de lessen werd door de docent gezegd dat vrouwenbesnijdenis niet verplicht is, maar wel aan te bevelen om de lusten van de vrouw te temperen.

Hardnekkig gebruik

Hoe sympathiek het idee ook is om paal en perk te willen stellen aan het bepleiten of propageren in de moskee van dit soort gevaarlijke, risicovolle praktijken, ontkennen dat dit iets met de islam te maken heeft, is absurd. Meisjesbesnijdenis komt niet alleen in islamitische kringen voor, dat klopt, maar het heeft wel met de islam te maken en in het bijzonder zelfs met de islamitische traditie. Het is een gebruik dat hardnekkig blijft voortduren. De islamitische traditie wordt de soenna genoemd. Dat woord zit ook in de naam van de betreffende as-Soennah moskee.

Authentiek

Het betreft de sira en de hadith collecties; de sira beschrijft het leven van Mohammed en de hadith collecties wat Mohammed volgens de overlevering gezegd zou hebben. In de soenna staan deze ahadith (meervoud van hadith) aangaande het onderwerp van de besnijdenis: Ahmad Ibn Hanbal 5:75; Abu Dawud, Adab 167 Sunan Abu Dawud 41:5251, Sahih Muslim 3:684 en andere. Sommige van deze ahadith worden hasan of da’if – respectievelijk ‘goed’ en ‘zwak’ – genoemd. Maar een paar van deze overleveringen worden als sahih, authentiek c.q. teruggaand tot Mohammed, beschouwd.

Meisjesbesnijdenis is verplicht

De soennitische islam kent vier shariascholen; Maliki, Shafi’i, Hanbali en Hanafi. Het is Shafi’i die voorschrijft dat wanneer een hadith (uitspraken van Mohammed) niet specifiek voor of mannen of vrouwen bedoelt is, deze voor beiden geldt. Op deze grond is meisjesbesnijdenis – net als de besnijdenis voor jongetjes – verplicht binnen de Shafi’i shariaschool van Soenni islam. Het is precies hierom onzin om te stellen dat meisjesbesnijdenis een geografisch probleem is, zoals Femmes for Freedom doet in haar persbericht, waarin zij zeggen: “Genitale verminking komt in verschillende gemeenschappen voor en is eerder geografisch dan religieus bepaald.”

Migranten

Meisjesbesnijdenis of genitale verminking komt in verschillende uithoeken van de wereld voor, precies in die landen waar de Shafi’i shariaschool wordt aangehangen. “Er is echter een gevaarlijke ontwikkeling gaande waarbij binnen islamitische gemeenschappen, waar vroeger genitale verminking van vrouwen niet voorkwam, nu genitale verminking wordt aanbevolen”, claimt Femmes for Freedom vervolgens in hetzelfde bericht. Dit gebeurt nu onder andere in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar dit heeft vaak te maken met migranten uit de eerder genoemde landen, waar de Shafi’i shariaschool dus wordt aangehangen.

Religieus

Sterker nog, in delen van de wereld waar meisjesbesnijdenis eerder niet voorkwam, zoals bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië, is het samen met de Shafi’i shariaschool geïntroduceerd. Het is dus daarom niets cultureels of geografisch, maar iets religieus en precies dit wordt altijd, ook door mevrouw Musa van Femmes for Freedom, ontkend. Meisjesbesnijdenis komt voor in onder andere Jemen, Mozambique, India, de Filipijnen, Maleisië, Indonesië, delen van Egypte, Kenia, Somalië en andere landen of regio’s waar de Shafi’i shariaschool wordt gepraktiseerd.

Vorm van hoffelijkheid

Wat zeggen de andere shariascholen? Volgens de meeste Maliki juristen is meisjesbesnijdenis mustahab; d.w.z. degene die het doet zal beloond worden, maar zal niet veroordeeld worden wanneer het niet gebeurt. Hanbal, stelt dat meisjesbesnijdenis niet verplicht is, maar wel soenna, dus volgens de traditie van Mohammed, want daarin staat het dus beschreven. Fiqh Hanbali is o.a. in Saudi-Arabië dominant. Hanafi, in Turkije en Pakistan bijvoorbeeld is er een groot aantal volgers van deze shariaschool, stelt dat meisjesbesnijdenis niet verplicht is, maar wel een vorm van hoffelijkheid of een gunst naar de echtgenoot toe.

Nobele daad

Er zijn ook gevallen van meisjesbesnijdenis onder Bohra sjiieten in bijvoorbeeld India en delen van Pakistan. De voormalig rector van de bekende al-Azhar universiteit in Kaïro, dr. Muhammad al-Mussayar, heeft het volgende gezegd: “Alle rechtsgeleerden, vanaf de beginperiode van de islam en veertien eeuwen of meer daarna, zijn het erover eens dat meisjesbesnijdenis toegestaan is binnen de islam. Maar zij verschilden van mening over de status ervan binnen de sharia. Sommigen zeiden dat meisjesbesnijdenis een vereiste is binnen de sharia, net als de besnijdenis voor jongens, anderen zeiden dat het een reguliere praktijk is, terwijl anderen weer zeiden dat het een nobele daad is.” (bron: dr. Mark Durie, The Third Choice).

Strikte interpretatie

De bekende islamitische geleerde Ibn Taymiyyah heeft gezegd: “niet-islamitische vrouwen, onbesneden, hebben buitensporig veel seksuele verlangens.” (Fatawa al-Nisa’ of Jurisprudenties aangaande vrouwen). Ibn Taymiyyah leefde in de dertiende en veertiende eeuw en was een van de belangrijkste juristen van de Hanbali shariaschool. Een filosoof die een zeer strikte vorm van interpretatie van de koran en tradities aanhield, absoluut, maar hij deed dit op basis van de bronteksten en niet vanwege de cultuur of geografisch ligging.

Kortom, er zijn dus shariascholen die zeggen dat het verplicht is en andere die zeggen dat het aan te bevelen is, maar aangezien zij er allen over spreken, is het duidelijk dat het dus ‘iets’ met de islam te maken heeft. Tenzij mevrouw Musa wil claimen dat de soenna en de sharia niets met de islam te maken hebben. Dat is uiteraard een belachelijk idee.

‘Cutters’ ingevlogen

Meisjesbesnijdenis komt ook onder niet-moslims zeker voor, dat wil echter niet zeggen dat het niets met de islam te maken heeft. Zeker niet aangezien het moslims zijn die zo aan het gebruik vasthouden dat het inmiddels ook in landen als de V.S. en het Verenigd Koninkrijk, zoals hierboven reeds genoemd, op grote schaal voorkomt. Maar ook dichter bij huis, in België, is meisjesbesnijdenis inmiddels een groot probleem. Meegebracht door met name islamitische migranten. Er worden zelfs ‘cutters’ speciaal ingevlogen vanuit het buitenland. Daar komt nog bij dat het excuus van cultureel gebruik versus religieus gebruik geen stand houdt; cultuur en religie beïnvloeden elkaar nu eenmaal. Dit soort argumenten, het culturele, maar ook het geografische argument waar de stichting Femmes for Freedom gebruik van maakt in het eerder genoemde persbericht, zijn een afleidingsmanoeuvre om niet over het verband met de islamitische bronteksten en meisjesbesnijdenis te hoeven spreken.

Machtsstructuren

Het is goed dat er veel moslims vandaag de dag zijn, zoals bij Femmes for Freedom, die meisjesbesnijdenis willen stoppen, maar dat kan alleen gebeuren wanneer de islamitische wereld hier eerlijk over is en niet van alles aanwijst als probleemveroorzaker, behalve de islamitische bronteksten zelf. Femmes for Freedom zegt zelfs: “De Nederlandse overheid is met betrekking tot genitale verminking al te lang inactief gebleven.” Zij verwijten onze overheid wel preventieve initiatieven te ondersteunen, maar geen oog te hebben voor vrouwen en meisjes die al besneden zijn. Femmes for Freedom gaat zelfs zover te stellen dat: “De Nederlandse overheid weigert de verminkte vrouw haar lichamelijke integriteit terug te geven en houdt daarmee de machtsstructuren uit de patriarchale gemeenschappen in stand.”

Ontkenning

De pot verwijt de ketel; wanneer de islamitische wereld eindelijk eens zélf met de genitale verminking van meisjes afrekent en de bronteksten, fatwa’s, uitspraken van islamitische geleerden en de sharia die dit mogelijk maken bekritiseert en daar stelling tegen durft te nemen, dan – en pas dan – kan meisjesbesnijdenis een halt toe worden geroepen. Ontkenning leidt doorgaans niet tot oplossingen, maar houdt de situatie mede in stand. Overheden, niet alleen de Nederlandse, kunnen pas iets doen wanneer er eindelijk eens met één stem gesproken wordt binnen de moslimgemeenschap. Al deze onduidelijkheid helpt niet, maar schept alleen maar meer verwarring wat juist de probleemanalyse en het oplossen ervan schier onmogelijk maakt. Studie heeft aangetoond dat meisjesbesnijdenis op korte termijn shock, ernstige bloedingen en psychische problemen kan veroorzaken. Op de lange termijn kan er sprake zijn van vroege onvruchtbaarheid, chronische pijn, complicaties bij bevallingen, ontwikkeling van keloïd  (goedaardig gezwel) en zelfs gevaar voor een pasgeboren baby wanneer de moeder is besneden (bron).

Zero tolerance

Wanneer wij willen dat deze pijnlijke, schadelijke en traumatiserende praktijken stoppen, moeten wij een begin maken de teksten die aan de basis hiervan liggen te durven bekritiseren. Er moet een duidelijk beleid hieromtrent komen en van overheidswegen moet er een risicoanalyse gemaakt worden waarin meegenomen wordt dat meisjesbesnijdenis binnen diverse islamitische shariascholen geaccepteerd wordt en soms dus zelfs verplicht is. Imams en ouders moeten een luid en duidelijk signaal van zero tolerance te horen krijgen. Er moet veel meer eenduidige informatie komen; dit soort vreselijke praktijken mogen niet voort blijven bestaan omdat men zich eerder druk maakt om de reputatie van de islam dan om de lichamelijke integriteit van deze jonge meisjes.

h/t Sonja Dahlmans Cultuur onder Vuur

N.v.d.r.: Meisjesbesnijdenis is een misleidende terminologie. In realiteit gaat het over genitale verminking door het wegsnijden van het lustorgaan van meisjes: hun clitoris. Deze verminking is een amputatie en niet het doorsnijden van het frenelum, een velletje dat de voorhuid verbindt met hun lustorgaan, zoals bij jongens gebeurt. Bij meisjes wordt geen velletje doorgesneden maar een orgaan weggesneden en gebeurt er wel degelijk een echte amputatie, en dat is ook de bedoeling.

Hoe walgelijk de islamofiele islam-verontschuldigende en ook leugenachtige geografische uitleg van “Femmes for Freedom” ook mag zijn de genitale verminking van meisjes die later vrouwen worden met een orgaan minder past volledig in de islamitische doctrine over vrouwen en, nog veel afschuwelijker, ook volledig in de islamitische doctrine over slavernij. Meer bepaald de seksuele slavernij van vrouwen.

Seks hebben met vrouwelijke slaven is voor moslims een moreel recht. Een getrouwde slaaf kan door mohammedanen gebruikt worden voor seks. De gevangenen door Jihad kunnen gebruikt worden voor seks. Mohammed mocht altijd als eerste kiezen onder de gevangenen die seksueel gingen gebruikt worden. Wat voorafgaat is volgens de overleveringen (ahadith), de biografie (Sira) en de geopenbaarde koran, “Soenna”, het voorbeeld van het heilige rolmodel en perfecte mens, Mohammed!

Genitale verminking van vrouwen is eigen aan bevolkingen die polygaam zijn ten voordele van mannen die meerdere vrouwen mogen hebben. Het is ook geen exclusiviteit van islamitische samenlevingen maar in het ‘Dar al Islam’ wel overal ingebed en stevig geworteld juist omdat Islam polygamie toelaat en zelfs promoot. Polygamie is volledig “Soenna”. Mohammed had 10 vrouwen en daarenboven twee seksslavinnen: Mary een koptische christen & Rihana een Joodse.

Volgens de openbaring van Allah mag een man tot 4 vrouwen hebben en ook slavinnen bezitten. (Koran, hoofdstuk 4 An-Nisa vers 3; chronologisch het 92° hoofdstuk vers 3) Onnodig te vermelden dat iets wat perfect is, vermits geopenbaard door de enige almachtige god van het universum, niet vatbaar is voor verbetering of verandering!

image_pdfimage_print
Share

Vrijheid, Onafhankelijkheid & Zelfbestuur

h/t American Thinker

De toespraak die U van de VRT, VTM, NOS, BBC en andere hoofdstroom media niet mocht horen.

Michel en Reynders zijn naar de EUSSR om hun zakken te vullen. Timmerfrans ook. En wie vertolkt de verzuchting van het Vlaamse volk? President Donald Trump! Vrijheid , onafhankelijkheid en zelfbestuur. Beter kan het niet gezegd worden. Noch het Waalse volk, noch het Franse, noch het Duitse, noch de misdadige kleptocraten van Brussel en Straatsburg hebben het recht dit aan Vlaanderen te ontzeggen en nog minder om ons te overheersen.

De lasterlijke aantijging dat Trump Nazi-praat verkocht is niet meer dan dat: laster en dus een misdrijf!

Trump somde perfect de problemen op waarmee globalisme zich ontpopte, inclusief het probleem van open grenzen en ongecontroleerde massa-immigratie van onderontwikkelde exoten, scherp de pseudo – culturele blabla van links filerend en ontmaskerend als bedrieglijke flauwekul.

image_pdfimage_print
Share