En wat zou de kleffe dweil verdienen?

Nadat bekend werd dat er ruim 11000 Europese ambtenaren meer verdienen dan de belgische eerste minister kon ik niet weerstaan om enkele grafieken en gegevens hier aan de lezers van Nageltjes voor te stellen. Ze komen uit “Vacature”, maar de kans dat u ze daar zult gaan bekijken of vinden is kleiner dan hier.vacature euroambtenaren_def

Wat er nikruiwagen met Euroet in staat is het salaris van Van Rompuy, de man met het charisma van een Kleffe Dweil (dixit Nigel Farage), die lang niet de intelligentie heeft die de tsjeven en zijn broer hem graag toe’dichten’. Het kunnen schrijven van een haiku is daar absoluut geen bewijs voor, tenzij ze echt goed zijn. Maar meestal, en ook bij hem, zijn ze een bewijs van het tegendeel. Het is de consensusfiguur bij uitstek die geen bedreiging vormt voor de grote staatshoofden. Grote slaat hier alleen op hun ego, zeker niet op hun democratisch gehalte. Want als ze democraat zouden zijn dan mochten we al die EU paljassen zelf kiezen, nietwaar?

We have a president

Nu heeft dit niets met afgunst te maken want ik gun het een genie die efficiënt werkt, bestuurt en leidt.

Zoals Luc Van Braekel schreef op Facebook: “Kritiek op wat iemand verdient vind ik een vorm van afgunst. Zelfs als het om ambtenaren gaat. Afgunst is een linkse vorm van populisme. Kritiek op te hoge staatsuitgaven daarentegen vind ik een vorm van burgerzin. Zeg dus niet “EU-ambtenaren verdienen te veel”, zeg wel “de EU geeft te veel uit aan ambtenarenlonen”.

Ook voeg ik hier aan toe dat men wel mag kritiek geven op het enorme aantal ambtenaren dat zoveel verdient. Ook op de politieke kruiwagen of parachute die hen op hun lucratieve post bracht kan men kritiek hebben, of op de argumenten die worden aangehaald om deze hoge salarissen te verdedigen en de loonkloof die er gaapt tussen een bode of kuisvrouw van het Eropese parlement en een bode of kuisvrouw van een ander nationaal parlement.

Er mag door de burgers verwacht, ja geëist worden dat om een hoog salaris te verdienen men ook moet aantonen dat men gemiddeld meer kan dan een ander elders in het land, en dat de selectie volgens objectieve, transparante selectiecriteria en evaluaties verliep; dat die evaluaties ook na aanstelling blijven doorgaan; dat levenslange benoemingen afgeschaft worden.

Het beeld dat alle ambtenaren lui en onbekwaam zouden zijn is onjuist, gelukkig maar, maar dat er te veel zijn zal wel iedereen die geen ambtenaar is, beamen.

Goed presterende, competente mensen mogen best een hoog salaris verdienen, en het genie dat opstaat om alle overbodige kosten, alle overbodige bureauslapers en spookbanen te schrappen die mag zelfs meer verdienen dan de Kleffe Dweil. Het is misschien dus wachten op Napoleon, maar dan een die Vlaams als moedertaal heeft en die taal ook spreekt in het EU parlement, in tegenstelling tot het pedante haiku-‘genie’ dat er bij voorkeur oreert in het Frans. poppenkast)                                        Loopt hier zo iemand????

Antoine Griffon

Antoine Griffon