Oorlog maakt loyauteit zichtbaar

Het was jullie al bekend, behalve de superdiverse wegkijkers, dat elk buitenlands conflict ook in ons land staarten krijgt, en dat die verder in ons land, in Europa, uitgevochten worden. Neem dat tussen Palestijnen/moslims en Israël/Joden, dat tussen de Turken en de Koerden, dat tussen verschillende negerstammen uit Afrika, dat tussen moslims en katholieken en ongelovigen, alle dagen haast kun je daarvan getuige zijn. Vooral in Brussel, de multiculturele magneet, waar dit dagelijks door de betogingen duidelijk is.

Sommige conflicten zijn sluimerend. De
uitingen daarvan bij ons merkbaar. Vele zijn echter voelbaar van
enkele steekvlammen met stenen, messen, machetes, pistolen en
granaten, tot aanslagen en explosies.

Maar we mogen ons niet vergissen in de
relatieve rust van vandaag, in de sussende woorden van politici, die
ons bezweren dat we daarmee maar moeten leren leven.

De denker echter weet dat immigratie voor verschillende broeinesten van conflicten in ons land en Europa hebben gezorgd. Het bewijs dat een multiculturele multidiverse maatschappij onmogelijk is. Dat enkel cohesie en homogeniteit de beste garantie bieden op een vreedzame, verantwoordelijke en solidaire maatschappij.

Nu, op dit eigenste ogenblik, laait er een belangrijk conflict op. De escalerende seismische trillingen daarvan kondigen een majeure vulkaanuitbarsting aan: het conflict tussen Griekenland, Turkije en Cyprus.

Dit conflict vindt ook haar oorsprong in de economische en monetaire problemen die Turkije vandaag kent. Het Turkse pond is dramatisch in waarde verminderd. Iets moet de Turken verenigen, en dat is zoals zo vaak in de geschiedenis : oorlog.

Drie NAVO-landen waarvan er een,
Turkije, imperialistische ambities heeft. Die waren nooit uitgedoofd,
en waren al zichtbaar hoorbaar en voelbaar via de Turkse diaspora die
altijd bipatride ( met dubbele nationaliteit) in overgrote
meerderheid loyaal blijft aan hun echte vaderland Turkije, hun
leiders en hun godsdienst.

Dit nieuws kwam nergens op de buis, de radio of in de krant. Men vreesde terecht dat dit de zondag nog zwarter zou maken, zeker voor de EUSSR . Dingen verzwijgen is ook censuur.
https://nl.express.live/turkije-stuurt-aan-op-een-oorlog-met-cyprus/

En de Turkse leiders hebben die Turks-nationalistische, imperialistische droom gevoed, de banden met hun diaspora altijd gevoed, gekoesterd en gebruikt, terwijl Europa werd ontvoerd om verkracht te worden. Een voorgeschreven islamitisch gebruik dat in de koran staat, zo kunt u zelf de professor in onderstaande video horen zeggen.

Het zijn Erdogan en Co, de brandstichters van vandaag die riepen: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten… Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het.” ( Minareler Süngü Kubbeler Miğfer Camiler Kışlamız )

Later liet hij een klein meisje de uit een gedicht afkomstige zinnen nog eens voordragen voor het parlement. Hij hielp haar zelfs verder toen ze even haperde. Haar kledij en haar kreet op ’t einde vertellen de rest.

Van Erdogan is ook de uitspraak: ” Je bent ofwel moslim ofwel seculier. Ze zijn als de polen van een magneet, ze stoten elkaar af en kunnen niet samenwerken. Democratie is niet ons doel maar slechts een middel om ons doel te bereiken. “

Hoe loyaal de Turken zijn aan Turkije moet u maar eens nagaan bij een bezoek van Erdogan aan belgië of Duitsland. Hij krijgt complete voetbalstadia vol en weet zijn aanhangers volledig te begeesteren op het hysterische af.

Of bij bruiloften, voetbalwedstrijden, in verband met de Armeense genocide, hun ijver in het oprichten van nieuwe moskeeën, het samen klitten in en het opeisen van wijken, het bij alle gelegenheden zwaaien met de rode vlag en het cultiveren van het Turks als taal boven die van het gastland.

Met vele miljoenen zijn ze hier ondertussen, de loyale Turken, waarvan er velen nog steeds in Turkije hun legerdienst gaan vervullen, of dat regime steunen door het betalen van een afkoopsom. Sommigen ook al opgeleid in ons land bij leger of politie. Erdogan weet dat velen hier klaar zullen staan ter mobilisatie. Hij weet dat hun aanwezigheid hier Turkije een gigantisch voordeel biedt, hun leger eigenlijk al binnen onze muren sluimerend gekazerneerd is. En als het voor hen hier fout zou lopen hebben ze nog hun vaderland om naartoe te vluchten.

Terwijl onze kinderen hier op school leren om na een klap in hun gezicht hun andere wang te tonen, dat het verfoeilijk is om van je eigen volk eerst te houden, worden kinderen in Turkije al vanop jonge leeftijd onderwezen met militarisme, oorlogspropaganda en islamisme.

Met ontelbaren zijn ze die eigendommen
of zaken bezitten in hun echte vaderland, maar hier leven van steun
en wonen in sociale woningen. Ook de verarming en bedriegen van ons
land lijken een wijdverbreide strategie te zijn geworden. Voor de
openlijk draaiende camera’s zal men ze nooit op een uitspraak kunnen
betrappen die hen zou ontmaskeren.

Oorlog maakt loyauteit zeer zichtbaar.

Ik weet alvast welke kant zij zullen
kiezen wanneer de oorlog echt uitbarst.

Vooraleer iemand weer moord en brand
schreeuwt omtrent de inhoud van dit artikel, wil ik benadrukken dat
ik weet dat er gelukkig ook mensen van Turkse oorsprong zijn die
resoluut onze kant zouden kiezen, die hebben gebroken met Turkije, en
dus volkomen geïntegreerd zijn en tot de onzen behoren, zoals Zuhal
Demir bvb.

Bedenk dat het verschillende partijen
onlangs nog is overkomen dat ze elementen van buitenlandse oorsprong
uit hun partij, ja zelfs van de kieslijsten moesten verwijderen. Neem
Kalican, leden van de Grijze Wolven enz… Er zijn dus wel degelijk
‘goede ex-Turken’ die een aanwinst zijn, maar zij vormen wel degelijk
een minderheid.

En dan heb ik het hier nu alleen nog maar over de Turken gehad. ..
Vlaanderen recht zijn rug!

Met veel plezier voegden wij een nieuwe site bij op onze vrienden-pagina: NSV, ofte Nationalistische studentenvereniging!

Wij bij nageltjes werden al dikwijls beschreven als versleten half dementerende bompa’s die alleen in staat waren trillend van reuma, racistische en fascistische stukjes te schrijven zonder ons ooit af te vragen of onze ‘ranzige’ praat met een totaal verkeerde islamofobe ‘toon’ ook wel raakvlakken zou kunnen hebben met de echte realiteit. Objectieve waarnemers weten natuurlijk veel beter! Ooit waren ook wij student.

Dopen, t-dansants, cantussen, betogingen, acties, pamfletten: we hebben het allemaal gemaakt en meegemaakt. Wij geraakten zelfs verwikkeld in een open gevecht met het toenmalig schurftig francofoon episcopaat dat het een (onvergeefbare) “zonde tegen de heilige geest” vond om Leuven terug 100% Vlaams te maken. Wij wonnen, zij verloren!

Zo moet het nu ook terug aan toe gaan Wij, de autochtone Vlamingen, winnen. De allochtonen en hun imams en ayatollahs verliezen!

Kotsmisselijk werden wij onlangs bij het gedwongen bekijken van TV-spotjes op de staatstelevisie  waar oudere Vlamingen zonder kinderen aangeraden werd contact op te nemen met een Belgische notaris om hun vermogen te legateren aan een onderafdeling van de verenigde nazies of een andere groep officiële zakkenrollers en oplichters voor het zogenaamde goede doel van een bende linkse goedmensen en zogenaamd niet gouvernementele organisaties!

Wij, bij Nageltjes hebben een véél beter idee. Heb je geen kinderen of kleinkinderen? Legateer dan uw algemeen legaat aan de NSV! Dan ben je tenminste zeker dat het goed gebruikt wordt voor een onvervalst goed doel. Moesten wij geen kinderen hebben, we deden het. Zeker weten!

Lang leve de NSV!
PS-dictatuur in Brussel

Het Vlaams Belang neemt kennis van het feit dat de politie bij bevel van Brussels burgemeester Yvan Mayeur de campagnewagen met de affiche ‘Illegaal? Ga naar huis of naar de gevangenis’ van het Vlaams Belang in beslag heeft genomen en de chauffeur van de wagen administratief heeft aangehouden. Mayeur schendt op die manier artikel 10 van het EVRM en artikel 9 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.”

Het Vlaams Belang stelt vast dat de Brusselse burgemeester er niet voor terugdeinst de Brusselse politie te gebruiken als privémilitie, om eigen partijpolitieke en privébelangen te behartigen. We kunnen alleen maar hopen dat de politie in Brussel even efficiënt illegalen zou vatten als ze hier ageerde op de Vlaams Belang campagne. Het tegendeel is echter waar: als illegale Afghanen in deze stad al dan niet gewelddadige protestacties organiseren, krijgen zij van burgemeester Mayeur politiebegeleiding. Blijkbaar geldt vrije meningsuiting wél voor illegalen, maar niet voor het Vlaams Belang.

Door zijn actie toont de kersverse burgemeester van Brussel niet veel respect te vertonen voor de mensenrechten. Artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zegt: “Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.”. En in artikel 9 van de Universele Verklaring ven de Rechten van de Mens staat: “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.”

De actie van de Brusselse burgemeester is een democratie onwaardig.

Filip Dewinter
Campagneverantwoordelijke

Frédéric Erens
Lijsttrekker Vlaams parlement

Dominiek Lootens-Stael
Lijsttrekker Brussels parlement

Hilde Roosens
Lijsttrekker Kamer