Artsen voor Opklaring

Zet de ondertiteling op automatisch vertalen Nederlands en bekijk tot op het einde dit 17 minuten en 26 seconden durend filmpje dat de kleppen van de indoctrinatie en propaganda voor uw ogen zullen wegrukken. Zie ook hier

Zo horen jullie het ook eens van de woordvoerders van ongeveer 4.700 artsen en echte wetenschappers. Covid-19 is puur bedrog opgezet en geënsceneerd door politiekers. En nee ik hecht geen geloof aan complottheorieën, alleen aan de feiten die ik chronologisch registreer sinds eind februari toen mij louter toevallig duidelijk werd wat voor enorm bedrog er op stapel gezet werd. Sindsdien is mijn verbazing en woede steeds groter geworden op basis van objectieve vastgestelde feiten.

Wij burgers hebben de kracht om ons tegen deze massale manipulatie en indoctrinatie van overheidswege en roof van onze grondrechten te verzetten. Wij zijn inderdaad niet de laboratoriumratten van Mütti Merkel. Integendeel!

Wij zijn niet alleen:

Dit is het laatste filmpje van de vrijheidsstrijder Robert Jensen dat we op Nageltjes plaatsen. We raden U dringend aan om https://jensen.nl/ bij uw favorieten te plaatsen.
Opgepast DICTATUUR!

ISBN 9783864457654

Hoe de democratie in Europa wordt ontmanteld en een totalitaire staat wordt opgebouwd.
Geheime documenten van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken bewijzen dat de Duitse federale regering de bevolking (80.594.017 Duitse burgers in 2017) in de Corona-crisis heeft aangevallen om enorme beperkingen op de grondrechten af te dwingen.

Sinds begin 2020 worden burgers door politiek en media geconfronteerd met apocalyptische horrorscenario’s. De dagelijkse publicatie van de corona-sterfgevallen las als een oorlogsrapport. Ondertussen spreken echter steeds meer wetenschappers, artsen en beveiligingsexperts over een “vals alarm”. Een cruciale vraag is daarom: is het een opzettelijk vals alarm? Zo ja, wat zijn dan de politieke en /of financiële belangen erachter?

Men moet al bijzonder veel geluk gehad hebben om half februari in een Australisch dagblad te lezen dat de Chinezen in Wuhan een efficiënt geneesmiddel hadden gevonden dat Covid 19, dat toen nog Corona heette, genas. Wie eind februari op een blog in Hong-Kong kon lezen dat de Zuidkoreanen in hun land hetzelfde hadden gepresteerd moet nog meer geluk gehad hebben. Maar de weinigen die dit geluk wel hadden konden daarna hun oren en ogen niet geloven. Het bestaan en de naam van het geneesmiddel werd dood gezwegen en zelfs gecensureerd op de sociale media. Diegenen die geïnformeerd waren met de vitale informatie over de efficiëntie van hydrochloroquine wisten dat er iets grondig verkeerd was gegaan en konden aan een chronologische reconstructie beginnen nog voor de schandelijke feiten zich van overheidswege begonnen op te stapelen.

De van Staatswege georganiseerde massahysterie ondersteund door onophoudelijke angstaanjagende propaganda in de leugenpers en op de staatsmedia haalde het gezond verstand van vele medeburgers onderuit. Zelfs de meest intelligente burgers werden mee opgezogen in de maalstroom van massahysterie en onophoudelijke hersenspoeling. Dissidente artsen werden gecensureerd op sociale media, en belachelijk gemaakt op de staatszenders en in de regimepers. Zelfs al had je een IQ van 146 je was een vogel voor de kat klaar om nog verder te worden geïndoctrineerd over “het nieuwe normaal” dat van staatswege werd voorgeschreven en opgedrongen met afdwingbare boetes.

Sociale afstand en handen wassen, tot daar aan toe, dat is gewoon een kwestie van gezond verstand, daar heb je geen overheid voor nodig. De klucht met de verplichte mondmaskers is een andere zaak. De overheden verplichtten hun burgers hun eigen gezondheid te schaden door de inademing van levensnoodzakelijke zuurstof te bemoeilijken en het terug inademen van de uitgeademde giftige CO2 te verplichten. De verplichting tot mondmaskers dragen heeft dus niets met volksgezondheid te maken maar alles met het schaden van de volksgezondheid en het laten aanvaarden en opdringen van nutteloze en schadelijke maatregelen.

Wie Covid-19 voorstelt als een pandemie is ofwel hysterisch, ofwel een idioot ofwel een gewetenloze bedrieger. Hij of zij kan ook een auteur zijn die de verkoop van zijn of haar boek over de economische gevolgen van de lockdowns ingevolge de massahysterie een duwtje in de rug wil geven, of politieke ambities koestert die hij met behulp van mediabelangstelling wil verzilveren .

Covid-19 veroorzaakte geen pandemie, zelfs nauwelijks een epidemie en als er die al geweest is dan is die voorbij en inmiddels weten we al 5 maand dat er een efficiënt werkzaam geneesmiddel bestaat voor diegenen die er ziek door werden en zorgen behoefden. Dat is zeer goed nieuws dat we niet mochten weten hoewel redelijk irrelevant omdat 99 procent van de bevolking indien besmet spontaan geneest of er binnen de kortste tijd een biologische weerstand tegen opbouwt, zelfs zonder inname van hydrocholoroquine. Net het tegenovergestelde dus van wat men ons wil doen geloven. Brutale censuur werd van overheidswege ingevoerd om de verspreiding van deze informatie te beletten.

Artsen die gewoon zijn dagdagelijks diagnoses te verrichten en op basis daarvan diagnostische beslissingen te nemen werden in de media en de staatszenders niet aan het woord gelaten tenzij om ze onmiddellijk af te laten branden door wetenschappers die in hun heel leven nog nooit een diagnose hadden verricht, geen één: de virologen, zogenaamde experten maar wel met een tunnelvisie van uit hun laboratoria waar nog nooit een patiënt een voet zette.

Zelfs de legendarische arts Didier Raoult die zijn hele leven had gewijd aan het bestuderen en genezen van besmettelijke ziekten werd publiek tegengesproken en belachelijk gemaakt tot hij berichtte dat hij met succes covid-19 patiënten had genezen met hydrochloroquine. Men durfde deze professor niet bannen op YouTube maar zijn successen werden in de hoofdstroommedia en de regimepers gewoon doodgezwegen.

Uiteraard is het misleidend en bedrieglijk iemands overlijden toe te schijven aan Corona of Covid-19 indien deze persoon een besmetting als complicatie bovenop kreeg als hij al onderliggende ziekten had zoals longontsteking of longkanker. Met deze truc van de foor werden de statistieken systematisch vervalst om U angst aan te jagen en te bedriegen. Sciensano een pseudo-wetenschappelijke instelling onder controle en toezicht van de Belgische overheid speelde een sleutelrol in dit gigantisch bedrog. Het is zelfs ten zeerste de vraag of er specifieke test-kits bestaan om Covid-19 op te sporen. Het eerste dat pas gisteren op 6 augustus in ons vizier kwam is AutoTest Covid-19 van Medicis. Spoort natuurlijke antistoffen in ons bloed op en is dus van een totaal andere orde dan een echte test.

Het gaat ook helemaal niet over het Corona-virus. Er zijn namelijk honderden soorten corona virussen. Hét Corona-virus bestaat niet. En Covid is gewoon een tak van de Corona-soort waarvan er één twijg Sars 2 of Covid heet en 19 het laatst gevonden blad is. Nu het al lang duidelijk is dat de epidemie is geweken en het zeer waarschijnlijk is dat er geen tweede golf zal komen gewoon omdat er nooit een eerste golf is geweest maar een door de overheden georganiseerde bedrieglijke komedie – sommigen noemen het een hoax -, hebben de leugenpers en de staatsmedia het voortdurend over de stijging van het aantal besmettingen.

Men moet al bijzonder naïef zijn om hier nog in te trappen. Als men enorm veel meer testen uitvoert is het resultaat automatisch dat er meer nieuwe besmettingen worden vastgesteld. Dat is volstrekt logisch en helemaal normaal. Wat men er ons niet bij vertelt is dat de verhoging van het aantal zogenaamde besmettingen in feite neerkomt op personen die antistoffen hebben aangemaakt. Dat is goed nieuws in plaats van slecht nieuws. Als 99,9 procent van alle besmette personen spontaan geneest zonder medicatie te slikken omdat hun eigen immuunsystemem antistoffen hebben aangemaakt is dat ook goed nieuws en bovendien het bewijs dat een vaccin helemaal niet nodig of zelfs nutteloos is.

Dat de politieke belangen van Angela Merkel en Emmanuel Macron (62.814.233 Franse kiezers in 2017) een doorslaggevende rol hebben gespeeld in het verwekken van de bewust geschapen massahysterie ligt voor de hand. Ze waren politiek en financieel in nauwe schoentjes verzeild geraakt en konden een mirakel best gebruiken. Hoewel van een oneindig kleiner soortelijk gewicht bevond Sophie Wilmés (4.862.203 kiezers in 2017/20) zich in dezelfde situatie. Het mirakel werd bedacht in de EU- krochten rondom Berlaimont in Brussel, waar arrogante ambtenaren denken zich alles te kunnen veroorloven.

En het mirakel kreeg het etiket “corona pandemie” opgeplakt. Toegeven dat het opgezet spel was zullen ze nooit doen. Oplichters doen dat nooit. Bekentenissen moeten we van uit die hoek ook niet verwachten. Wij hebben de stellige indruk dat veel echte experten vooral artsen zich aan het voorbereiden zijn om de politieke maskerade te ontmaskeren net zoals dat gebeurde bij de klimaat-hysterie. Vandaar dat de leidende politieke kaste de huidige situatie zo lang mogelijk tracht aan te houden in de hoop dat een massa burgers als naïeve lemmingen en kuddes schapen in de pas van de hen opgedrongen “pensée unique” blijft lopen. Onder het mom van “langzaam aan” verzachting worden de misdaden van de oligarchische politieke elites, het ronduit misdadig establishment en de gewetenloze apparatsjiks van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) van de VN toegedekt.

Dat gaat altijd zo in gevallen van bewust verwekte collectieve massahysterie. In de geschiedenis zijn er enkele beruchte voorbeelden van te vinden. Na de Kerenski-revolutie en de bolsjewistische revolutie in 1917 kon Lenin de macht grijpen omdat een groot deel van de Russische bevolking dankzij indoctrinatie geloofde dat het communistisch systeem economisch de beste optie was. Niet dus. Het vervolg kennen we. Stalinisme, terreur, massamoord, hongersnood en ellende.

Een tweede voorbeeld van bewust opgewekte massahysterie vinden we bij de meestal nuchtere Duitsers. Vanaf 1933 begon de propaganda van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) de Duitsers wijs te maken dat de schuld van alles wat verkeerd liep of slecht was aan de Joden te wijten was. De Völkischer Beobachter (De waarnemer van het volk) was de officiële krant van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) van 1920 tot 1945 en speelde een prominente rol bij de hersenspoeling. Oorspronkelijk verscheen de krant wekelijks, maar vanaf 8 februari 1923 werd het een dagblad.. De Völkischer Beobachter ontstond uit de Münchner Beobachter, die in 1918 door het antisemitische Thule-Gesellschaft gekocht werd. Beobachter betekent de toeschouwer, deel van publiek. Dat klinkt objectief en de Duitsers trapten met open ogen in de voor hen bewust opgezette val. Het gevolg kennen we inmiddels ook.

Indien men weet dat de Duitse, Franse, Belgische en Nederlandse pers bijna helemaal in handen is van de respectievelijke Staten wordt het duidelijk dat we in Europa op weg zijn naar een volgende dictatuur. Er waren en zijn voldoende tekens aan de wand. Het achter elkaar telkens niet respecteren van het resultaat van vele volksraadplegingen, het opleggen van regels die door de nationale parlementen niet eens meer kunnen worden geamendeerd of bekritiseerd, een supranationaal machtsorgaan dat aan niets of niemand verantwoording moet afleggen en massa-immigratie organiseert, en dan nu, als klap op de vuurpijl een naïeve mondmaskerpolitie installeert als gevolg van een bewust geschapen en onnodige massahysterie. Il faut le faire!

De Corona-crisis is op zich een blauwdruk voor een totalitaire staat. De democratie is op veel vlakken in gevaar. De politieke benoeming van rechters, de bijna ongehinderde import van mohammedaanse terroristen achter onze rug beslist in 2015, de klimaatdictatuur waarbij wij moeten betalen en de vervuilers niet, de politiek correcte censuur in de pers en op de sociale media, de toegenomen onveiligheid van de autochtone bevolking, de EU-dictatuur, de ontmanteling en ontmoediging van de politie, het reeds heel lang schrijnend tekort aan beschikbare gevangeniscellen, de systematische vrijlating van misdadigers en verkrachters, de terreur van extreem links, de systematische sabotage van justitie. De door censuur onmogelijk gemaakte vrijheid van meningsuiting.

Genoeg echte en zeer reële problemen te over dus, om met alle mogelijke middelen onze aandacht van af te leiden. Wie dat niet inziet houdt best zijn hoofd eens goed onder de koudwaterkraan. Het heeft er alle schijn van dat we naar een echte dictatuur gaan, ja zelfs in gelid marcheren als een bende debiele idioten. Aan U de keus!

Bekijk ook Artsen voor Opklaring. (niet in de vitrine)
Justitie, de enige klucht die een treurspel is.

https://s14-eu5.startpage.com/cgi-bin/serveimage?url=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcStpHkvtaLmpFtNKkYQHZwGVGIDZld29w0FXVf_9fQwxGC3sJb8%26s&sp=b429ca825a77ad626c1f5f7eb2fafd5f&anticache=186986

En als het van mij afhangt dan komt er net WEL een assisenproces, zoals de grondwet voorschrijft. Het gif zit namelijk in de angel.

Wat een misplaatste lef van federaal procureur De Leeuw om even te komen roeptoeteren dat we de grondwet zouden moeten herzien/aanpassen, en om zo alle beslissingen binnenskamers te kunnen houden. Wat een manipulatie, afpersing zelfs, te schermen met de praktische, organisatorische, en financiële bezwaren om zo de politici, de wetgevers te bewegen tot herziening van de grondwet. Op korte termijn dan nog. Daar waar dit allemaal niet kan voor veel dringender en nog belangrijkere zaken. Zelfs als politiek wisselgeld mag deze wens niet worden ingewilligd. Gelukkig is daarvoor een tweederde meerderheid nodig, en hopelijk ook een meerderheid in elke gemeenschap.

Maar we moeten niet wachten tot het in het parlement aan de
orde komt om onze afkeer daarvoor te laten blijken. We moeten meteen
deze piste onmogelijk maken en alle politici aan hun mouw trekken

Als de procureur een ding heeft duidelijk gemaakt dan is het dat
justitie een grote klucht is en hij, en allen die daar in meespelen,
kluchtzangers zijn. Maar eigenlijk is het een intriest treurspel,
gespeeld door de meest arrogante ongenaakbare levenslang politiek
benoemde betweters die van justitie het zootje, het moeras gemaakt
hebben dat het nu is.

30000 schuldvragen zou de jury moeten beantwoorden zo vertelt hij met
uitgestreken gezicht. Wie bedenkt dat? Dit is toch waanzin? !

Dat het proces 6 tot 9 maanden zou duren toont aan hoe hopeloos verouderd dat orgaan nog werkt in de 21 ste eeuw.

Een vrachtwagen vol dossiers en documenten die met steekwagentjes tot
in de rechtszaal worden aangevoerd, en daar voor de toeschouwers
demonstratief een blijk moeten geven van hoe hard er wel gewerkt is aan
de zaak, is een onderdeel van het decor in de klucht.

Hoeveel kopieën van kopieën van kopieën, hoeveel copy paste
documenten, zitten daar niet in? En nog nooit heb ik tijdens een
rechtszaak een van die vele mapjes en dossiers weten open doen. En
hoeveel van de soms honderdduizenden pagina’s zouden daarvan gelezen
zijn en nuttig zijn? Weinig, zo durf ik zeggen.

Iedere burger met gezond verstand kan de vragenlijst opstellen die een jury zou moeten beantwoorden.

En daar gaat ook de democratie op haar bek, of beter: op de schop.

Het is onbegrijpelijk dat een aantal politieke partijen waaronder
NV-A tot mijn spijt assisen wilt afschaffen en vervangen door politiek
benoemde onfeilbare beroepsrechters die aan niemand verantwoording
schuldig zijn

Er moet net MEER assisen, meer transparantie, meer democratie, meer controle komen. En scherm weer niet met Europa !

Het is onbegrijpelijk dat een aantal politieke partijen, waaronder
tot mijn verbazing en spijt de NV-A,  assisen op een drafje willen
afschaffen en vervangen door politiek benoemde onfeilbare
beroepsrechters die aan niemand of niets verantwoording schuldig zijn.

In plaats van dat instituut dat log, ouderwets, langdradig en slecht
functioneert te moderniseren, wilt men het laatste gerechtelijke
instituut waar nog controle en respect voor de burgers bestond en werd
geëist eigenlijk gewoon afschaffen (behalve voor onbelangrijke of
eenvoudige zaken ???? ). Vlug nog wel, zonder de mening van het volk
te kennen, zonder uitvoerige debatten, zonder dat ze een idee hebben
wat ervoor in de plaats moet komen, tenzij meer van dezelfde knoeiboel
die we al kennen. Een justitie dat, wanneer het al functioneert, vooral
de misdaad dient in plaats van bestrijdt, en de bevolking steeds
opnieuw in gevaar brengt.

Het moet ons ook niet verwonderen dat pers- en
opiniemisdrijven in de toekomst niet meer door assisen maar door
beroepsrechters zullen worden behandeld.
Want dat is een pain in the ass !

Maar vrij zeker waart ook hier het spook van de islam rond. Die islam wilt men ook ontzien als het motief van de terroristen. Zo ook zou men de kritiek op de immigratie en het falen van multiculturele maatschappij smoren. Een jury zou met deze elementen wel rekening houden. Beroepsrechters zouden dat naar de marge verdrijven. De daders zouden allemaal eenzame geestesgestoorden worden, en het woord islam zou gemeden worden.

Maar we weten ook wel waarom veel politici bereid zijn de vraag van
justitie in te willigen. Velen van hen zijn immers ook jurist of nog
advocaat in ‘bijberoep’ met een nog werkend kantoor, en dus in hetzelfde
incestueuze bedje opgeleid en ziek. Een lijstje van hen hier plaatsen
zou te lang zijn. Men kan dus van eigen belang en het dienen van eigen
belangrijkheid spreken.

De federaal procureur toont bovendien met zijn TV optreden en met zijn uitspraken aan dat er geen scheiding van machten is. Hij vraagt en de politiek zal draaien. De rechterlijke macht vraagt om wetten (die ze mee helpt voorbereiden), en de wetgevende macht, het parlement/de regering, neemt die over. Het is wel duidelijk dat hij bovendien zelf om dat TV optreden heeft gevraagd, want wie zou hem anders daartoe hebben kunnen uitnodigen in de studio, onbewust van de cijfers de doembeelden en de wensen die enkel de procureur en het apparaat kennen en wilden ophangen. Ondertussen wilt datzelfde justitieapparaat een jurylid dat, een assisenproces uit de biecht klapte en haar persoonlijke mening ventileerde gaan vervolgen, en het misschien tot cassatie laten komen.

Nee, pottenkijkers zijn er niet gewenst, en kritiek wordt nooit aanvaard, ja zelfs bestreden.

We weten wel waarom de
magistratuur liever zou hebben dat het volk niet betrokken wordt in de
rechtspraak? Omdat die een veel zwaardere straf, de zwaarste zelf,
zullen eisen voor de terroristen.

Te veel juristen zijn het product van intellectuele incest en ziekelijke paranoïde beroepsbescherming. Enkel diegenen die nog normaal en ongeschonden uit de eenheidsworstenfabriek van het eenheidsdenken kwamen, danken dit aan hun intellectuele sterkte en hebben een baan gekozen die meestal zijdelings tot niets met justitie te maken heeft. Natuurlijk zullen juristen, advocaten, magistraten en dito politici de kwaliteiten van justitie in de verf zetten, elkaar rugdekking geven, de lof blazen over hun eigen opleiding, op hun eigen trompetten . Net zoals WC-Eend WC-Eend aanbeveelt.

Maar de man in de straat denkt daar al lang heel anders over.

Juristen en magistraten worden aanzien als onbetrouwbaar, gehaaid. Gevaarlijk bovendien voor/door de brave burgers, en vooral ongelooflijk en oncontroleerbaar duur. Immers niemand heeft een idee wat een rechtszaak kost. Of de prestaties en de frequentie ervan juist zijn, en of de kostprijs ervan eerlijk en in verhouding. Zij maakten hun eigen regeltjes, en controleren die ook zelf. Justitie die wij kennen is eigenlijk klassejustitie. Enkel rijke mensen kunnen zich veroorloven om ervoor te betalen. Ieder ander mens gaat er aan failliet, ook al wint hij uiteindelijk zijn zaak. Niet de pro deo klanten , want die procederen gratis, en die kunnen er nog een aardige duit aan over houden. (samen met hun advocaat natuurlijk). Dat het parlement daar eens bij hoogdringendheid eens wat zou doen. Dan moesten we die ergerlijk hoge dwangsommen, opgelegd door zo’n activistische rechter met een bepaalde politieke ideologie, niet betalen.

De uitspraken van de federale procureur Van Leeuw, tonen ook
overduidelijk hun superioriteitsgevoel, het wantrouwen van magistraten
en justitie jegens het gewone volk. Het arrogante denigrerende
neerkijken dedain ook waarmee zij het intellect en het vermogen tot
oordelen van de burgers in vraag stellen, het gemanoeuvreer om dit
allemaal binnenskamers te houden en er voor te zorgen dat dit niet zal
leiden tot vragen en debat over justitie.

” We gaan ons belachelijk maken” zo waarschuwt hij op TV. 

Niets
nieuws dachten ik en velen met mij, dat zijn jullie al. Alleen hebben we
daar tot op vandaag nog niets aan kunnen veranderen, er de moed toe
gehad om te saneren, het moeras der creaturen droog te leggen.

Ik vermoed dat diegenen die zich bij justitie en politiek
aangesproken voelen, dit zullen afdoen als populisme. Tja, dat is zo’n
woord als racisme, islamofobie, fascisme, .. waarmee ze hopen de
rebellen de mond te snoeren en telkens elke verandering onmogelijk te
maken tenzij ze die in hun voordeel nog weten om te buigen.

Machtswellustelingen zoals deze procureur Van Leeuw hebben een heel eigen agenda die niets met correcte rechtsbedeling, rechtvaardigheid of billijkheid te maken heeft, maar alles met hun eigen carrière en de oekazes van de partijpolitieke obediënties die hen hun postje gaf. dixit Jefferson Nimmitz

Mochten jullie bij stilte van het westelijk front geen nieuws meer krijgen; mocht het artikel hier of elders plots verdwijnen, de website uit de ether gaan, dan hebben ze op mij een Erdoganneke gepleegd. Ik hoop dat jullie dan verder voor mijn gezin en familie zullen zorgen. 😉 Waarvoor dank.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200210_04841826

Federaal procureur wil geen assisenproces voor aanslagen 22 maart

Federaal procureur wil geen assisenproces voor aanslagen 22 maart

Volgens de wet moeten de beschuldigden voor een volksjury
verschijnen, maar Van Leeuw hoopt dat de wet nog veranderd kan worden.
‘Volgens mij kan de wet nog aangepast worden’, vertelde hij in De
Zevende Dag. ‘Artikel 150 van de Grondwet (dat bepaalt voor welke
misdaden een volksjury wordt opgeroepen, nvdr.) is voor herziening
vatbaar. Daar is een tweederdemeerderheid voor nodig in het parlement.’

Een assisenproces over de aanslagen op de luchthaven van Zaventem
en metrostation Maalbeek zou zes tot negen maanden kunnen duren, en
doorgaan in de verbouwde beveiligde NAVO-gebouwen. Er zouden 36
juryleden opgeroepen moeten worden, drie aanklagers en zes rechters.
Desastreus, meent Van Leeuw. Zo zou de jury 30.000 schuldvragen moeten
beantwoorden in haar arrest.

We gaan ons belachelijk maken. Alleen
eenvoudige zaken kunnen voor assisen. Het is alsof je bij een operatie
een mes aan twaalf voorbijgangers zou geven, en hen de opdracht zou
geven om de operatie uit te voeren.’
Oorlog maakt loyauteit zichtbaar

Het was jullie al bekend, behalve de superdiverse wegkijkers, dat elk buitenlands conflict ook in ons land staarten krijgt, en dat die verder in ons land, in Europa, uitgevochten worden. Neem dat tussen Palestijnen/moslims en Israël/Joden, dat tussen de Turken en de Koerden, dat tussen verschillende negerstammen uit Afrika, dat tussen moslims en katholieken en ongelovigen, alle dagen haast kun je daarvan getuige zijn. Vooral in Brussel, de multiculturele magneet, waar dit dagelijks door de betogingen duidelijk is.

Sommige conflicten zijn sluimerend. De
uitingen daarvan bij ons merkbaar. Vele zijn echter voelbaar van
enkele steekvlammen met stenen, messen, machetes, pistolen en
granaten, tot aanslagen en explosies.

Maar we mogen ons niet vergissen in de
relatieve rust van vandaag, in de sussende woorden van politici, die
ons bezweren dat we daarmee maar moeten leren leven.

De denker echter weet dat immigratie voor verschillende broeinesten van conflicten in ons land en Europa hebben gezorgd. Het bewijs dat een multiculturele multidiverse maatschappij onmogelijk is. Dat enkel cohesie en homogeniteit de beste garantie bieden op een vreedzame, verantwoordelijke en solidaire maatschappij.

Nu, op dit eigenste ogenblik, laait er een belangrijk conflict op. De escalerende seismische trillingen daarvan kondigen een majeure vulkaanuitbarsting aan: het conflict tussen Griekenland, Turkije en Cyprus.

Dit conflict vindt ook haar oorsprong in de economische en monetaire problemen die Turkije vandaag kent. Het Turkse pond is dramatisch in waarde verminderd. Iets moet de Turken verenigen, en dat is zoals zo vaak in de geschiedenis : oorlog.

Drie NAVO-landen waarvan er een,
Turkije, imperialistische ambities heeft. Die waren nooit uitgedoofd,
en waren al zichtbaar hoorbaar en voelbaar via de Turkse diaspora die
altijd bipatride ( met dubbele nationaliteit) in overgrote
meerderheid loyaal blijft aan hun echte vaderland Turkije, hun
leiders en hun godsdienst.

https://nl.express.live/turkije-stuurt-aan-op-een-oorlog-met-cyprus/
Dit nieuws kwam nergens op de buis, de radio of in de krant. Men vreesde terecht dat dit de zondag nog zwarter zou maken, zeker voor de EUSSR . Dingen verzwijgen is ook censuur.
https://nl.express.live/turkije-stuurt-aan-op-een-oorlog-met-cyprus/

En de Turkse leiders hebben die Turks-nationalistische, imperialistische droom gevoed, de banden met hun diaspora altijd gevoed, gekoesterd en gebruikt, terwijl Europa werd ontvoerd om verkracht te worden. Een voorgeschreven islamitisch gebruik dat in de koran staat, zo kunt u zelf de professor in onderstaande video horen zeggen.

Het zijn Erdogan en Co, de brandstichters van vandaag die riepen: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten… Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het.” ( Minareler Süngü Kubbeler Miğfer Camiler Kışlamız )

Later liet hij een klein meisje de uit een gedicht afkomstige zinnen nog eens voordragen voor het parlement. Hij hielp haar zelfs verder toen ze even haperde. Haar kledij en haar kreet op ’t einde vertellen de rest.

Van Erdogan is ook de uitspraak: ” Je bent ofwel moslim ofwel seculier. Ze zijn als de polen van een magneet, ze stoten elkaar af en kunnen niet samenwerken. Democratie is niet ons doel maar slechts een middel om ons doel te bereiken. “

Hoe loyaal de Turken zijn aan Turkije moet u maar eens nagaan bij een bezoek van Erdogan aan belgië of Duitsland. Hij krijgt complete voetbalstadia vol en weet zijn aanhangers volledig te begeesteren op het hysterische af.

Of bij bruiloften, voetbalwedstrijden, in verband met de Armeense genocide, hun ijver in het oprichten van nieuwe moskeeën, het samen klitten in en het opeisen van wijken, het bij alle gelegenheden zwaaien met de rode vlag en het cultiveren van het Turks als taal boven die van het gastland.

Met vele miljoenen zijn ze hier ondertussen, de loyale Turken, waarvan er velen nog steeds in Turkije hun legerdienst gaan vervullen, of dat regime steunen door het betalen van een afkoopsom. Sommigen ook al opgeleid in ons land bij leger of politie. Erdogan weet dat velen hier klaar zullen staan ter mobilisatie. Hij weet dat hun aanwezigheid hier Turkije een gigantisch voordeel biedt, hun leger eigenlijk al binnen onze muren sluimerend gekazerneerd is. En als het voor hen hier fout zou lopen hebben ze nog hun vaderland om naartoe te vluchten.

Terwijl onze kinderen hier op school leren om na een klap in hun gezicht hun andere wang te tonen, dat het verfoeilijk is om van je eigen volk eerst te houden, worden kinderen in Turkije al vanop jonge leeftijd onderwezen met militarisme, oorlogspropaganda en islamisme.

Met ontelbaren zijn ze die eigendommen
of zaken bezitten in hun echte vaderland, maar hier leven van steun
en wonen in sociale woningen. Ook de verarming en bedriegen van ons
land lijken een wijdverbreide strategie te zijn geworden. Voor de
openlijk draaiende camera’s zal men ze nooit op een uitspraak kunnen
betrappen die hen zou ontmaskeren.

Oorlog maakt loyauteit zeer zichtbaar.

Ik weet alvast welke kant zij zullen
kiezen wanneer de oorlog echt uitbarst.

Vooraleer iemand weer moord en brand
schreeuwt omtrent de inhoud van dit artikel, wil ik benadrukken dat
ik weet dat er gelukkig ook mensen van Turkse oorsprong zijn die
resoluut onze kant zouden kiezen, die hebben gebroken met Turkije, en
dus volkomen geïntegreerd zijn en tot de onzen behoren, zoals Zuhal
Demir bvb.

Bedenk dat het verschillende partijen
onlangs nog is overkomen dat ze elementen van buitenlandse oorsprong
uit hun partij, ja zelfs van de kieslijsten moesten verwijderen. Neem
Kalican, leden van de Grijze Wolven enz… Er zijn dus wel degelijk
‘goede ex-Turken’ die een aanwinst zijn, maar zij vormen wel degelijk
een minderheid.

En dan heb ik het hier nu alleen nog maar over de Turken gehad. ..
Vlaanderen recht zijn rug!

Met veel plezier voegden wij een nieuwe site bij op onze vrienden-pagina: NSV, ofte Nationalistische studentenvereniging!

Wij bij nageltjes werden al dikwijls beschreven als versleten half dementerende bompa’s die alleen in staat waren trillend van reuma, racistische en fascistische stukjes te schrijven zonder ons ooit af te vragen of onze ‘ranzige’ praat met een totaal verkeerde islamofobe ‘toon’ ook wel raakvlakken zou kunnen hebben met de echte realiteit. Objectieve waarnemers weten natuurlijk veel beter! Ooit waren ook wij student.

Dopen, t-dansants, cantussen, betogingen, acties, pamfletten: we hebben het allemaal gemaakt en meegemaakt. Wij geraakten zelfs verwikkeld in een open gevecht met het toenmalig schurftig francofoon episcopaat dat het een (onvergeefbare) “zonde tegen de heilige geest” vond om Leuven terug 100% Vlaams te maken. Wij wonnen, zij verloren!

Zo moet het nu ook terug aan toe gaan Wij, de autochtone Vlamingen, winnen. De allochtonen en hun imams en ayatollahs verliezen!

Kotsmisselijk werden wij onlangs bij het gedwongen bekijken van TV-spotjes op de staatstelevisie  waar oudere Vlamingen zonder kinderen aangeraden werd contact op te nemen met een Belgische notaris om hun vermogen te legateren aan een onderafdeling van de verenigde nazies of een andere groep officiële zakkenrollers en oplichters voor het zogenaamde goede doel van een bende linkse goedmensen en zogenaamd niet gouvernementele organisaties!

Wij, bij Nageltjes hebben een véél beter idee. Heb je geen kinderen of kleinkinderen? Legateer dan uw algemeen legaat aan de NSV! Dan ben je tenminste zeker dat het goed gebruikt wordt voor een onvervalst goed doel. Moesten wij geen kinderen hebben, we deden het. Zeker weten!

Lang leve de NSV!
PS-dictatuur in Brussel

Het Vlaams Belang neemt kennis van het feit dat de politie bij bevel van Brussels burgemeester Yvan Mayeur de campagnewagen met de affiche ‘Illegaal? Ga naar huis of naar de gevangenis’ van het Vlaams Belang in beslag heeft genomen en de chauffeur van de wagen administratief heeft aangehouden. Mayeur schendt op die manier artikel 10 van het EVRM en artikel 9 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.”

Het Vlaams Belang stelt vast dat de Brusselse burgemeester er niet voor terugdeinst de Brusselse politie te gebruiken als privémilitie, om eigen partijpolitieke en privébelangen te behartigen. We kunnen alleen maar hopen dat de politie in Brussel even efficiënt illegalen zou vatten als ze hier ageerde op de Vlaams Belang campagne. Het tegendeel is echter waar: als illegale Afghanen in deze stad al dan niet gewelddadige protestacties organiseren, krijgen zij van burgemeester Mayeur politiebegeleiding. Blijkbaar geldt vrije meningsuiting wél voor illegalen, maar niet voor het Vlaams Belang.

Door zijn actie toont de kersverse burgemeester van Brussel niet veel respect te vertonen voor de mensenrechten. Artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zegt: “Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.”. En in artikel 9 van de Universele Verklaring ven de Rechten van de Mens staat: “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.”

De actie van de Brusselse burgemeester is een democratie onwaardig.

Filip Dewinter
Campagneverantwoordelijke

Frédéric Erens
Lijsttrekker Vlaams parlement

Dominiek Lootens-Stael
Lijsttrekker Brussels parlement

Hilde Roosens
Lijsttrekker Kamer