Welcome to Europe!

Het is geen toeval dat eindeloze rijen gelukzoekers plots vanuit Turkije ongestoord ons continent binnenstromen. Dit is internationaal op continentale schaal  georganiseerd en gefinancierd. Wij lichten graag een tipje van de sluier op over de landverraders hier ter plaatse. Op ééntje na allemaal gevestigd in Brussel en ongetwijfeld Franstalig, “Bilingue pour les besoins de la cause, quoi?”

Welcome to Europe!Ze delen op de Griekse eilanden (Kos en Lesbos bvb.) zelfs gratis brochures uit waarin in het Arabisch en in het lang en het breed uitgelegd wordt hoe ze onze sociale zekerheid kunnen misbruiken!

Het lijdt geen twijfel dat deze witteboordcriminelen met hoofdkwartier in Duitsland (bordermonitoring.eu bank für sozialwirtschaft kto 98 14 300) rug aan rug samenwerken met misdadige mensensmokkelaars. Hoogstens 10  procent van alle zogenaamde vluchtelingen komt immers uit oorlogsgebied in Syrië volgens de échte vluchtelingen uit Syrië. Dat betekent dat 90 procent van de zogenaamde vluchtelingen hier aankomt onder valse voorwendsels en/of  met in Turkije vervalste Syrische paspoorten (waardoor de Turkse connectie een feit kan worden genoemd) om onze sociale kassen leeg te roven en de toekomst van onze kinderen te vernietigen.

Hebben de slimme mensen van de NVA-top en alle andere excellenties in de ‘federale regerink’ deze flagrante en schandalige Turkse oplichting nog niet door of doen ze maar alsof, onze excellenties?
de ware aard van moslim Obama

Er zijn massa’s Amerikaanse militairen en mensen van de CIA in Jordanië. En ze zijn er niet om het land te beschermen maar om in Jordanië islamitische extremisten, waaronder ook Belgische, een militaire training te geven en naar Syrië te sturen. Ook veel leden van ISIS kregen hier van de VS een opleiding. isis met tow anti tankraketten palmyra mei 2015Dat zegt de regering van Assad in Syrië al jaren maar …. niemand luistert.
De Valken van Sham, de Islam liga, Faylaq al-Sham, Thuwar al-Sham, de Fastaqum Kama Amaret Bende, Sham Front, Ahrar al-Sham, Jaish al-Mujahedin, Falylaq al-Rahman, Al-SafwAdjnad Al-Sham,…….. allemaal gesubsidieerd buitenlands uitschot dat nu eens voor Nusrah (al Qaida) dan weer voor ISIL, ISIS, IS komt moorden, plunderen en verkrachten.
Typisch voorbeeld : Jejoen, nu boekskesheld en gevraagd TV-figuur. ambulancier, jihadist, overloper, verklikker in gevangenissen.
Jejoen, in Syrië aka “de franse neger”, is overigens nog steeds even radicaal als voor het proces waar hij zo goed als onbestraft wegkwam met zijn takiyya-streken.

Lees verder >>>
Cumulards

Iedereen weet dat onze dames en heren politici geen armoezaaiers zijn. In veel gevallen verdienen ze overigens een aardig centje bij aan de zijlijn in de schemering en dit tijdens de tijd waarvoor ze door belastingbetaler rijkelijk vergoed worden om bij veronderstelling degelijk werk te plegen in de vele parlementen die ons onland rijk is.
Indien hun mening wordt gevraagd, keuren ze de cumul ten strengste af, maar dat is slechts schijnheilige lippendienst zoals blijkt uit een studie van Cumuleo. De enige partij die geen cumulards in de Top 100 heeft is het Vlaams Belang. Misschien zou U daar morgen eens aan kunnen denken als U ook tégen de cumul van politici bent.cumul1
Nutteloos te vermelden dat de socialisten er zowel in Vlaanderen als Wallonië met kop en schouder boven uitsteken wat de opeenhoping van mandaten betreft.

lees verder >>>
Wij worden door onze beroepspolitiekers belogen en bedrogen!

Beroepspolitiekers zijn geboren belovers. Ze beloven steeds voor de verkiezingen om er alles aan te doen om onze levensomstandigheden te verbeteren; de belastingen te verlagen enz. Maar ze doen steeds het omgekeerde en zorgen alleen maar voor zichzelf; hun familieleden en vrienden. Ik dacht daar opnieuw aan toen ik in de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES een artikel las met als titel “Malta puts a price tag on citizenship Euro 1,15 million !!!
Waarover gaat het?

De beroepspolitiekers van Malta willen blijkbaar wel de bevolking helpen; hen gelukkiger maken en hun belastingen verminderen. Daarom hebben ze besloten om diegenen die Malta hiermede kunnen helpen de Maltese Nationaliteit aan te bieden mits het leveren van een behoorlijke inspanning. Ze wijzen er op dat een paspoort van Malta aan de bezitter de mogelijkheid geeft om zich in alle andere Europese landen vrij te kunnen verplaatsen; er overal te mogen werken en zakendoen en bovendien met dit klompje goud in handen naar niet minder dan 69 niet-Europese landen, met inbegrip van de USA, te kunnen reizen zonder een visum te moeten hebben.

De Maltese beroepspolitiekers wensen echter niet dat de bijna 500.000 inwoners van hun land enige politieke macht zouden moeten afgeven aan die nieuwe landgenoten. Ze rekenen er op dat gedurende de vijf volgende jaren slechts een paar duizend vreemdelingen gevolg zal geven aan hun voorstel. Wel kunnen deze nieuwkomers er op rekenen dat ze geen angst moeten hebben op enig gesnuffel van de belastingdiensten van het eiland in verband met sommen die ze zouden meebrengen en die aldus voor altijd aan buitenlandse inmenging zullen ontsnappen.

Het prijskaartje voor een Maltees paspoort is dan ook niet gering: 650.000 euro in CASH plus een minimum investering van 500.000 in vastgoed op het eiland ! Volgens de eerste minister, Joseph Muscat, moet deze beslissing ongeveer 1 MILJARD Euro opbrengen gedurende de volgende vijf jaar en rekent men op een paar honderd belangstellenden per jaar. Na 5 jaar zullen deze duizend of tweeduizend nieuwe kiezers nog geen enkele invloed kunnen hebben op de huidige politieke macht van de oorspronkelijke autochtonen. Wel zal dit gemakkelijk verdiende cash geld kunnen bijdragen tot het helpen bekostigen van het onderwijs en de gezondheidszorg voor alle inwoners en zullen de vastgoedinvestering zorgen voor een behoorlijke creatie van nieuwe arbeidsplaatsen.

Onder de eerste kandidaten bevinden zich volgens “THE TIMES OF MALTA” een vorige formule 1 kampioen; een miljardair uit China; een wereldberoemde popstar; een lid van een Koninklijke familie uit een golfstaat; een Amerikaanse persmagnaat en één zuid-amerikaanse voetbalspeler.

Ondertussen blijven de Maltese beroepspolitiekers duidelijke signalen uitzenden naar de Afrikaanse gelukzoekers die regelmatig op hun stranden met bootjes aanspoelen. Wij hebben voor U geen geld en geen werk en als u toch ons land ongevraagd binnenvalt dan steken we U in opvangkampen en zullen U zo snel als mogelijk terugzenden naar de plaats waarvan u vertrokken bent.

En wat deden de Belgische beroepspolitiekers?

Met de hoop dat deze nieuwe Belgen voor hen zouden gaan stemmen deelden ze GRATIS honderdduizenden Belgische paspoorten uit. Niet enkel bracht dit geen cent voor onze bevolking op maar, veel erger, betekende deze zinloze beslissing dat onze bevolking nu fortuinen diende op te hoesten voor gratis medische zorgen; gratis onderwijs en het naar achter dringen van onze eigen mensen op de wachtlijsten voor het bekomen van een sociale woning !! En deze nefaste toestand wordt nu steeds erger en erger in de toekomst.

Mijn mond viel hedenmorgen open toen ik in het programma DE ZEVENDE DAG een zekere Nahima Lanjri van de CD&V hoorde verklaren dat dringend minimum quota’s moeten worden verplicht voor vreemdelingen in verband met beschikbare arbeidsplaatsen. Belgische ondernemers moeten beboet worden indien ze onvoldoende aantallen vreemdelingen aanwerven !!! Met andere woorden: door het bepalen van minima MOETEN Belgische ondernemers in de toekomst, op straffe van zware boetes, vreemdelingen bij voorrang aanwerven op onze eigen Vlaamse mensen !!! Dat velen van deze ongevraagde nieuwe landgenoten zelfs onze taal niet machtig zijn en niet willen leren mag geen hinderpaal meer zijn voor onze eigen ondernemers!

Dit is de wereld op zijn kop ! Nadat we aan deze vreemdelingen fortuinen hebben betaald; nadat velen weigerden zich aan onze normen en waarden aan te passen beginnen dezen zich nu meer en meer te roeren omdat ze door hun nataliteitcijfer steeds meer en meer politieke macht in ons land hebben kunnen verwerven. Met dank aan de VLD; SP.A en CD&V zijn we al wat onze ouders en voorouders hebben opgebouwd aan het verbrassen.

We doen dan ook vandaag een duidelijke oproep aan onze lezers om alles in het werk te stellen opdat de totaal en idiote tweespalt tussen NVA en Vlaams Belang zou stoppen. SAMEN hebben we nog EEN ENKELE en ALLERLAATSTE kans om bij de volgende verkiezingen een meerderheid te halen. Het zal de ALLERLAATSTE kans zijn op een werkelijk onafhankelijk Vlaanderen. De slimme bollen bij de NVA weten dit maar al te best. De tijd loopt snel en we moeten nu dringend SAMEN gaan ijveren voor deze enige en laatste kans.

Wil men in Vlaanderen nu kiezen voor beroepspolitiekers zoals we er gedurende jaren hebben gehad of wil men liever opteren voor beroepspolitiekers zoals in MALTA.

Aan U de keuze!

Men zegge het voort,
Racisme en discriminatie zijn blijkbaar van allochtone origine

Leugenachtigheid en écht racisme ter discriminatie van autochtonen is blijkbaar onuitroeibaar bij Spa-ers van allochtone origine.
De islamofiele gratis bijlage bij MO-Magazine Knack genaamd doet het weer! Om toch maar islamofiele kopij te kunnen publiceren laat het de SP.A-senator Fatma Pehlivan aan het woord die de politici oproept om over een lasterlijke leugen openlijk hun verontwaardiging te uiten.

Ik zou zeggen doe maar politici en geef dit liegebeest een koekje van eigen deeg!

fatmapehlivanBijna nergens anders dan in ons land worden schoolresultaten zo sterk gedetermineerd door de sociale, economische en culturele achtergrond van leerlingen van allochtone herkomst. … Discriminatie van landgenoten met een vreemd klinkende naam of donkere huidskleur, is zonder meer een schandvlek voor onze open, democratische samenleving met vrijheid, gelijkheid en solidariteit als inspirerende waarden. Waarden voor wie dan wel, denk ik dan. Racisme en, in het verlengde daarvan, discriminatie zijn blijkbaar erfelijk en onuitroeibaar. De maatschappelijke prijs die daarvoor betaald wordt is niet te overschatten en loopt trouwens steeds maar verder op. Talenten in spe worden over boord gekieperd – talenten die we nochtans hard nodig hebben om de toekomst van Vlaanderen zeker te stellen.aldus Fatma Pehlivan!!

Verder broddelt de gratis bijlage nog wat bij elkaar over ‘het’ minderhedenforum dat deze week pleitte voor een diversiteitsbeleid in Vlaanderen dat veel verder gaat dan nu het geval is. Een terechte eis vindt de gratis bijlage bij het communistisch magazine.

Maar dat er vanuit de Vlaamse overheid totaal niets zou gebeuren, klopt ook weer niet want een belangrijke stap in de bestrijding van discriminatie zou bijvoorbeeld de oprichting van een ‘Interfederaal Centrum voor Gelijke kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme’ zijn.
Een soort van interfederale gedapo met stasi-volmachten, quoi? De natte droom van elke stamboomsocialist!

Hierover zou vorig jaar een akkoord bereikt zijn tussen de verschillende regeringen in ons land. Het doel is dat mensen die gediscrimineerd worden, om wat voor reden dan ook en waar dan ook in dit land, aan een centraal loket terechtkunnen met hun klachten. Vlamingen die zich gediscrimineerd voelen door roofbouw op hun welvaart en transfers van hun geld zijn er allicht niet welkom. Geen wonder dat de EUSSR achter de oprichting van dit gedrocht zit.

Fatma orakelt nog verder. “Het is alsof het spreken van Turks en Marokkaans thuis en in de vriendenkring gelijk staat met een lagere IQ. Dit terwijl leerkrachten, jong en oud, geen flauw benul hebben van de potentiële rijkdom van culturele diversiteit of, in het ergste geval, de etnisch-culturele diversiteit als een bedreiging zien voor het Vlaamse karakter van de samenleving.

Ook het onderwijzend personeel krijgt een nog smeriger sneer met de turkse pan:

Het lijkt alsof de onderwijswereld de innovatieve krachten ontbreekt om mee te gaan met de tijd. Het is alsof de maatschappelijke dynamiek van de voorbije decennia, de transitie van een monoculturele naar een multiculturele samenleving, aan de onderwijswereld in globo is voorbijgegaan. Onze samenleving is superdivers. Het onderwijs is dat in pedagogische omkadering, noch in lesprogramma’s, noch in het lerarenkorps. Hoogtijd dat de verschillende netten hun verantwoordelijk opnemen. aldus Pehlivan die nog verder gaat:

Dat geldt trouwens ook voor de bedrijven, het middenveld, de cultuurhuizen, finaal de brede samenleving. En ja, ook wij politici moeten de ‘politieke wiskunde’ maar eens wat meer laten voor wat het is, om eerlijk en openlijk onze verontwaardiging te uiten over dit soort misstanden.

De conclusie is duidelijk: Fatma Pehlivan is een moslima die hier chefke-mie komt spelen op andermans kosten en voor geen leugen meer of minder verlegen is.
De verontwaardiging over haar discriminerend, vals en lasterlijk discours zou de nutteloze Belgische senaat moeten doen daveren op zijn grondvesten. Maar dat zal wel niet gebeuren.

Toch zijn er lichtpuntjes te vinden in de reacties. Tot ze door de politiek correcte censoren verwijderd worden natuurlijk. Daarom hernemen we er hieronder veiligheidshalve de eerste:

  • “Aangezien het racismegehalte van het artikel van Pehlivan tegenover de Vlaamse samenleving die haar onderhoudt en tegenover het onderwijs dat haar kansen bood vrij groot is, vrees ik dat men dan toch ook het artikel zelf zal moeten verwijderen. Geen twee maten en twee gewichten aub.”
  • “Ik ken verschillende moslims die zich al gediscrimineerd voelen als ze niet worden bevoordeeld.”
  • “Weeral een artikel waarin beweerd wordt dat slechte schoolresultaten bij allochtonen de fout is van de leerkrachten en bij autochtonen ligt de fout bij henzelf. Men vergeet graag dat goede schoolresultaten vooral behaald worden door motivatie en inzet en natuurlijk ook door de vereiste intelligentie en de juiste studiekeuze.”
  • Wat verwacht mevrouw eigenlijk van het onderwijs en de Vlaamse samenleving, dat ze langzaamaan islamiseert misschien? De aanwezigheid van moslimallochtonen in ons land is gekleurd door een blijvende inspanning van zeer veel actoren in de samenleving om hen te integreren, hen tot aanpassing aan te moedigen en hen kansen te bieden : in het onderwijs, in bedrijven, bij overheidsinstellingen. Dit heeft helaas tot relatief weinig resultaten geleid. Wat er hier dan ook bedoeld wordt met ‘diversiteit’ is niet helemaal duidelijk, dat onze geschiedenis en cultuur en onze eigen waarden en normen geleidelijk transformeren tot islamnormen, hetgeen duidelijk de bedoeling van o zoveel moslimallochtone actoren in onze samenleving is? Zou het heel misschien ook niet komen door koppigheid en de weigering van zich aan te passen aan maatschappelijke en onderwijskundige verworvenheden van de betrokkenen in kwestie, dat ze ondervertegenwoordigd zijn in sterkere studierichtingen en het universitair onderwijs? Ik heb ook vaak al te trotse moslimallochtone ouders en zichzelf overschattende moslimjongeren ontmoet, die -hoewel ze in het zesde leerjaar amper konden lezen en schrijven- toch meenden dat ze ‘te goed’ waren voor het BSO. Ook gedragsstoornissen zoals het voortdurend schreeuwen van koranleuzen etc. kan er moeilijk anders toe leiden dan dat men naar bijzondere opvang wordt verwezen. En zo kan ik nog even doorgaan. Spijtig voor de getalenteerden die echt gediscrimineerd worden, deze laatsten hebben recht op correctie, de anderen moeten lessen in aanpassing nemen. Overigens zijn er nog vormen van discriminatie, van mensen met een beperking bijv. en van mensen die buiten de ‘normale’ intelligentiecurven vallen. Moslimallochtonen discrimineren zichzelf al te vaak, o.m. door vestimentair en ander opvallend gedrag.
  • Gelukkig zijn ze bij de Europese Investeringsbank niet racistisch noch discriminerend, toen in 2012 uw PS collega Kitir stond te bleiten in het federaal parlement, keurde de EIB een lening van 100 miljoen euros goed voor de Ford fabriek in Turkije. Toen heb ik niet veel gehoord uit uw hoek.

Er is dus nog hoop. Blijkbaar zijn sommige Vlaamse kiezers nog zo dom niet.
Syrië, wie controleert de controleurs?

Moammar Mohammed al-Qadhafi was een moslim en een bedoeïen en dus een nomadische Arabische woestijnbewoner. Zijn voorouders waren zonder de minste twijfel slavendrijvers die mee hielpen de Romeinse cultuur in Noord-Afrika te vernietigen zonder er iets voor in de plaats te stellen. Dat is de normale “modus operandi” van de imperialistische ideologie islam, die zichzelf van religiositeit bedient als alibi voor haar veroveringen, invallen en rooftochten.

De islamitische doctrine vindt jihad (*) een heilige plicht. Terreur-aanvallen op niet-moslim territorium is een vorm van uitvoering ervan. Daarom was Qadhafi én moordenaar, én staatshoofd van Libië, én terrorist én een goede moslim.

Qadhafi was echter ook de eerste Arabische leider die openlijk de islamitische “hijra”* openbaarde als wapen tegen het Westen. In de Arabische moslimtraditie van takiyya* was dit ongehoord!

Omdat zijn bedreiging de bewustmaking van de publieke opinie in Europa zou kunnen aanzwengelen en haar aanzetten om de eigen overheden te verplichten de moslim immigratie te stoppen of terug te schroeven, werd hij hierdoor op zijn eentje een gevaar voor de verdere ontplooiing van deze islamitische strategie die geheim wordt gehouden en uitgevoerd met leugens.

Hij had bovendien Al Quaida, dat gesticht werd door de Saoedi’s en gefinancierd wordt door Saoedi-Arabië en enkele emiraten aan de golf ter destabilisering elders om hun eigen theocratieën lokaal overeind te kunnen houden, openlijk veroordeeld voor de aanslagen op 9/11 in 2001.

Deze combinatie bezegelde zijn lot.

Daarom werd hij aangevallen van binnen de Arabische wereld met raids uitgevoerd door soennitische milities op “gazwa”*. De voorbereiding of “idad”* duurde enkele jaren en de genadeslag werd gegeven door de westerse interventie onder leiding van de Amerikanen maar op aanstoken van Frankrijk en vooral van de Europese oliemaatschappijen Total, Shell, en BP die gechanteerd werden door de Arabische theocratieën en hun belangen bedreigd wisten. Het was deze interventie die de moord op hem in 2011 mogelijk maakte.

Ook het conflict in Syrië heeft te maken met “energie”, de soennitische olieproducerende golfstaten en de moslimpraktijk van jihad.

Nu in het noorden van Irak een Koerdisch autonoom gebied is ontstaan kan Russisch gas uit Azerbeidzjan via een pipeline over het grondgebied van het sjiitische Iran over Irak Syrië en de Middellandse zee en mogelijkerwijze zelfs Israël bereiken.

Dat stoort de soennitische monarchen en oliesjeiks én alle grote oliemaatschappijen waaronder ook en vooral de Amerikaanse uitermate. Dus moest Syrië gedestabiliseerd worden en het regime van Assad vervangen.

Het scenario dat in Libië werd gebruikt wordt opnieuw gebruikt. Qadhafi zou op zijn eigen volk geschoten hebben en Assad nu ook. Ook één grove leugen natuurlijk en een schandalige inmenging in de binnenlandse aangelegenheden ja, erger nog, het saboteren van het legitiem verweer tegen terroristische activiteiten uitgevoerd door buitenlandse soennitische jihadisten, wat de steun van de sjiitische Hezbollah aan Assad verklaart. Nu de soennitische moslimbroeder Obama in het land van de farao’s het zand geproefd heeft, wil hij in Syrië scoren.

Sinds de interventie in Kosovo onder Clinton heeft de Navo alle legitimiteit verloren en wordt gegijzeld door de islamofiele agenten van de NWO, de islamofiele Amerikaanse regering van de moslimbroeder Obama en de Opec.

Het in de maak zijnde leugenachtige bewijs dat het gifgas in Damascus afkomstig was van het Syrische regime zal als schandvlek op onze beschaving blijven kleven als een stinkend bewijs van corruptie en immorele afpersing.

Hoe kunnen anders de Amerikaanse vice-president Joe Bidden en de secretaris-generaal van de Navo Rasmussen dat nu al zo stellig toeteren zonder het minste spoor van tastbaar bewijs? Stel dat zo een bewijs over zulke eenmalige gebeurtenis zou kunnen geleverd worden, uiteraard. Quod non! Hebben zij een speciaal intercontinentaal werkend reukorgaan of zo? Het zaakje stinkt naar leugens en fabricage op zijn islamitisch. zie bvb http://de-bron.org/content/nieuws-van-morgen-monteren

Wij zijn niet meer verwonderd want nadat de Bosnische Serviërs de schuld kregen toegeschoven voor een islamitische aanslag in Sarajevo en zeker nadat bleek dat Sadam Hoessein helemaal geen massavernietigingswapens had, zijn we veel kritischer geworden over bewijsvoeringen. De beweringen over de inhoud van de potjes die de controleurs van de VN vandaag verzamelden in Syrië voor onderzoek zullen daar niets aan kunnen wijzigen.

* (zie http://nageltjes.be/wp/?p=2558)
Bom onder BHV akkoord

Het spook van ‘BHV’ is nog niet verjaagd. Vlamingen en Franstaligen moeten hun wankele akkoord over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde heronderhandelen.
In juli vorig jaar verzamelden de partijvoorzitters bij koning Albert om de historische BHV-wetten plechtig te ondertekenen.
Al in oktober 2011 doken de eerste onheilsberichten op dat het akkoord over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV gebaseerd was op foute statistieken.
Een historische mislukking” zo bericht ‘De Tijd’

Lees verder >>>
De verzonnen Koran van Koçak

Vijf Belgische senatoren – Bert Anciaux, Fauzaya Talhaoui (SP.A), Freya Piryns (Groen), Ahmed Laaouej (PS), Zakia Khattabi (Ecolo) en Richard Miller (MR) dienden op 21 februari een wetsvoorstel in om islamofobie buiten de wet te stellen. De indieners willen niet dat iedere kritiek op de islam wordt gefnuikt, zeggen ze, ze pleiten slechts voor een correct beeld van de islam. Wat dat is, weten ze niet – ze zouden bijvoorbeeld de Koran kunnen lezen, maar daar houden ze zich duidelijk niet mee bezig.
Lees verder >>>
Sommige luchtvaartjournalisten blijven in de fout gaan

Sommige luchtvaartjournalisten blijven in de fout gaan en zijn jaloers en subjectief!
In het verleden hebben we reeds enkele malen de verdediging van Ryanair op ons genomen.
Wij hebben geen enkel aandeel in deze onderneming maar willen het niet aanvaarden dat een meute luchtvaartjournalisten maand na maand en met steeds drogredenen en onjuiste informatie deze onderneming in een slecht daglicht tracht te stellen.

Feit is dat er weinig journalisten zijn geweest, zoals deze van de luchtvaart, die met de regelmaat van een klok snoepreizen kregen aangeboden. Ondernemingen, zoals destijds SABENA, maakten er een bijna maandelijks gebeuren van. Telkens een nieuw type vliegtuig aan de vloot werd toegevoegd of telkens er een nieuwe bestemming werd aangevlogen was het prijs. De zogenaamde “inaugurals” gingen niet voor iedereen verloren. Een handvol SABENA-beheerders en directieleden; wat vrienden van de Minister van Verkeer; wat toppers uit de reiswereld en daarbij een klein dozijn zogenaamde “luchtvaartjournalisten” en de “crème” van het Bestuur der Luchtvaart vervolledigden de lijst. Tijdens iedere pretreis werden de beste hotels en uitgelezen restaurants met een bezoek vereerd.

Maar nieuwkomers zoals Ryanair pakten het anders aan en waren de mening toegedaan dat een persconferentie diende te volstaan om heuglijk nieuws mede te delen. Stilaan wilden de luchtvaartjournalisten hun ongenoegen duidelijk laten blijken met deze nieuwe gang van zaken.

Er ontstond een soort stilzwijgende overeenkomst om met de regelmaat van een klok het soort luchtvaartmaatschappijen “à la Ryanair” in de grond te schrijven. Het minste incidentje bij b.v. Ryanair werd opgeblazen tot reuze proporties en de minste roddel werd frontpaginanieuws!

Zo konden we de voorbije maanden lezen over de vermeende oververmoeidheid bij het vliegend personeel van deze luchtvaartonderneming, waarbij het steeds gehanteerde stokpaardje van de veiligheid, ter sprake kwam. Ook op het onderhoud “zou” gespaard worden. Het personeel “zou” slecht worden betaald en niet in orde zijn met de sociale wetgeving. Ook “zouden” bepaalde vluchten met te weinig brandstof zijn vertrokken wegens “besparingen op het gewicht”!

Maar al dat geschrijf van die beroepsjournalisten kon niet verhinderen dat ondernemingen zoals SABENA falliet gingen en Ryanair groeide als kool en eerstdaags in de groep van de grootste luchtvaartondernemingen van Europa kan plaats nemen. Maar de vindingrijkheid van sommigen kent geen grenzen.

Zo konden we vorige week, van de heren luchtvaartjournalisten, opnieuw lachwekkende kritiek vernemen over Ryanair. De titels gingen van “19 jarige piloot van Ryanair mag met 180 passagiers vliegen” tot “jongetje (sic) van 19 jaar mag bij Ryanair met Boeing vliegen”! via “piloot met weinig ervaring mag reeds lijnvluchten uitvoeren”.

Dat deze talentvolle 19 jarige met alle maar dan ook met alle gestelde wettelijke eisen in orde was werd niet duidelijk vermeld. Dat het hier niet over de gezagvoerder maar wel over een nieuwe co-piloot ging was ook meestal maar bijkomend nieuws. Het enige dat we van deze nieuwe aanval op Ryanair kunnen vertellen is dat sommige zogenaamde luchtvaartjournalisten

duidelijk aan het einde van hun latijn zijn en bijna ziekelijke en steeds meer onnozele verhalen beginnen te brengen. Men voelt aan dat ze feitelijk zitten te smeken op het eerste luchtvaartongeval van deze maatschappij om zich dan eens goed te kunnen gaan uitleven.

Ze zouden beter schrijven dat Ryanair de meest gestandaardiseerde luchtvaartonderneming is met slechts één vliegtuigtype nl. de BOEING 737. Dankzij deze en andere beslissingen van hun directie, die steeds bewezen heeft over een gezonde dosis boerenverstand te beschikken, hebben ze de laagste kostprijs. Ryanair vervoerde reeds tientallen miljoenen passagiers en had nooit één gekwetste. Dat deze feiten sommige luchtvaartjournalisten kwetsen is hun zaak maar sommigen onder hen zouden beter objectief moeten leren schrijven. Hun derderangsberichtgeving wordt steeds meer lezers duidelijk.

Men zegge het voort,
Ward De Bever

De Nederlanders hadden Pim Fortuyn,

wij hebben Ward de Bever

http://www.youtube.com/watch?v=THrltK9cGo8

(herhaling, bij de 0000 doen ze dat ook 🙂 om de twee dagen)