Oorlog maakt loyauteit zichtbaar

Het was jullie al bekend, behalve de superdiverse wegkijkers, dat elk buitenlands conflict ook in ons land staarten krijgt, en dat die verder in ons land, in Europa, uitgevochten worden. Neem dat tussen Palestijnen/moslims en Israël/Joden, dat tussen de Turken en de Koerden, dat tussen verschillende negerstammen uit Afrika, dat tussen moslims en katholieken en ongelovigen, alle dagen haast kun je daarvan getuige zijn. Vooral in Brussel, de multiculturele magneet, waar dit dagelijks door de betogingen duidelijk is.

Sommige conflicten zijn sluimerend. De
uitingen daarvan bij ons merkbaar. Vele zijn echter voelbaar van
enkele steekvlammen met stenen, messen, machetes, pistolen en
granaten, tot aanslagen en explosies.

Maar we mogen ons niet vergissen in de
relatieve rust van vandaag, in de sussende woorden van politici, die
ons bezweren dat we daarmee maar moeten leren leven.

De denker echter weet dat immigratie voor verschillende broeinesten van conflicten in ons land en Europa hebben gezorgd. Het bewijs dat een multiculturele multidiverse maatschappij onmogelijk is. Dat enkel cohesie en homogeniteit de beste garantie bieden op een vreedzame, verantwoordelijke en solidaire maatschappij.

Nu, op dit eigenste ogenblik, laait er een belangrijk conflict op. De escalerende seismische trillingen daarvan kondigen een majeure vulkaanuitbarsting aan: het conflict tussen Griekenland, Turkije en Cyprus.

Dit conflict vindt ook haar oorsprong in de economische en monetaire problemen die Turkije vandaag kent. Het Turkse pond is dramatisch in waarde verminderd. Iets moet de Turken verenigen, en dat is zoals zo vaak in de geschiedenis : oorlog.

Drie NAVO-landen waarvan er een,
Turkije, imperialistische ambities heeft. Die waren nooit uitgedoofd,
en waren al zichtbaar hoorbaar en voelbaar via de Turkse diaspora die
altijd bipatride ( met dubbele nationaliteit) in overgrote
meerderheid loyaal blijft aan hun echte vaderland Turkije, hun
leiders en hun godsdienst.

Dit nieuws kwam nergens op de buis, de radio of in de krant. Men vreesde terecht dat dit de zondag nog zwarter zou maken, zeker voor de EUSSR . Dingen verzwijgen is ook censuur.
https://nl.express.live/turkije-stuurt-aan-op-een-oorlog-met-cyprus/

En de Turkse leiders hebben die Turks-nationalistische, imperialistische droom gevoed, de banden met hun diaspora altijd gevoed, gekoesterd en gebruikt, terwijl Europa werd ontvoerd om verkracht te worden. Een voorgeschreven islamitisch gebruik dat in de koran staat, zo kunt u zelf de professor in onderstaande video horen zeggen.

Het zijn Erdogan en Co, de brandstichters van vandaag die riepen: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten… Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het.” ( Minareler Süngü Kubbeler Miğfer Camiler Kışlamız )

Later liet hij een klein meisje de uit een gedicht afkomstige zinnen nog eens voordragen voor het parlement. Hij hielp haar zelfs verder toen ze even haperde. Haar kledij en haar kreet op ’t einde vertellen de rest.

Van Erdogan is ook de uitspraak: ” Je bent ofwel moslim ofwel seculier. Ze zijn als de polen van een magneet, ze stoten elkaar af en kunnen niet samenwerken. Democratie is niet ons doel maar slechts een middel om ons doel te bereiken. “

Hoe loyaal de Turken zijn aan Turkije moet u maar eens nagaan bij een bezoek van Erdogan aan belgië of Duitsland. Hij krijgt complete voetbalstadia vol en weet zijn aanhangers volledig te begeesteren op het hysterische af.

Of bij bruiloften, voetbalwedstrijden, in verband met de Armeense genocide, hun ijver in het oprichten van nieuwe moskeeën, het samen klitten in en het opeisen van wijken, het bij alle gelegenheden zwaaien met de rode vlag en het cultiveren van het Turks als taal boven die van het gastland.

Met vele miljoenen zijn ze hier ondertussen, de loyale Turken, waarvan er velen nog steeds in Turkije hun legerdienst gaan vervullen, of dat regime steunen door het betalen van een afkoopsom. Sommigen ook al opgeleid in ons land bij leger of politie. Erdogan weet dat velen hier klaar zullen staan ter mobilisatie. Hij weet dat hun aanwezigheid hier Turkije een gigantisch voordeel biedt, hun leger eigenlijk al binnen onze muren sluimerend gekazerneerd is. En als het voor hen hier fout zou lopen hebben ze nog hun vaderland om naartoe te vluchten.

Terwijl onze kinderen hier op school leren om na een klap in hun gezicht hun andere wang te tonen, dat het verfoeilijk is om van je eigen volk eerst te houden, worden kinderen in Turkije al vanop jonge leeftijd onderwezen met militarisme, oorlogspropaganda en islamisme.

Met ontelbaren zijn ze die eigendommen
of zaken bezitten in hun echte vaderland, maar hier leven van steun
en wonen in sociale woningen. Ook de verarming en bedriegen van ons
land lijken een wijdverbreide strategie te zijn geworden. Voor de
openlijk draaiende camera’s zal men ze nooit op een uitspraak kunnen
betrappen die hen zou ontmaskeren.

Oorlog maakt loyauteit zeer zichtbaar.

Ik weet alvast welke kant zij zullen
kiezen wanneer de oorlog echt uitbarst.

Vooraleer iemand weer moord en brand
schreeuwt omtrent de inhoud van dit artikel, wil ik benadrukken dat
ik weet dat er gelukkig ook mensen van Turkse oorsprong zijn die
resoluut onze kant zouden kiezen, die hebben gebroken met Turkije, en
dus volkomen geïntegreerd zijn en tot de onzen behoren, zoals Zuhal
Demir bvb.

Bedenk dat het verschillende partijen
onlangs nog is overkomen dat ze elementen van buitenlandse oorsprong
uit hun partij, ja zelfs van de kieslijsten moesten verwijderen. Neem
Kalican, leden van de Grijze Wolven enz… Er zijn dus wel degelijk
‘goede ex-Turken’ die een aanwinst zijn, maar zij vormen wel degelijk
een minderheid.

En dan heb ik het hier nu alleen nog maar over de Turken gehad. ..
Islamitische immigratie

Al 1400 jaar begint islamitische overheersing met immigratie,

én arrogante vervalsing: schakel daarom eerst de door moslims gehackte ondertiteling uit !!

“Dus, weet dat elke moslim in 91 verzen van de koran verplicht wordt het voorbeeld van Mohammed te volgen in alles wat hij zei en deed.
Dat betekent dat élke moslim Mohammed moet imiteren en daarom begint er een heel nieuw politiek proces als de islam een ander land binnenkomt. …
De islam begint dus met immigratie en onmiddellijk volgt er een politiek proces door het gastland te islamiseren. Dit is wat islamitische immigratie onderscheidt van elke andere vorm van immigratie.”

h/t Vederso

Lees meer op E.J. Bron
YES-Beweging voor zelfbeschikkingsrecht

Op zondag 30 maart om 11 uur in het Jubelpark kwamen zo’n 8 à 10.000 Schotten, Catalanen, Basken, Zuid-Tirolers, Vlamingen en andere Europese volkeren in Brussel op straat in een betoging voor het recht op zelfbeschikking voor volkeren. De geplande manifestatie werd na tegenwerking door de stad Brussel omgevormd tot een betoging, maar het programma met optredens en toespraken werden bewaard. Aan de triomfboog in het Jubelpark werd door meer dan duizend mensen het woord ‘self determination’ gevormd.

De laffe manier waarop de PS en de belgicistische politieke klasse via vertragingsmanoeuvres, dure waarborgen en verboden het democratisch recht op betogen trachtten in te perken, heeft de vele duizenden betogers uit heel Europa allerminst tegenhouden.

Lees verder >>>
Zou Europa zich beter niet eens hiermee bezighouden?

Europa wil zich met alles bezighouden en heeft reeds duizenden reglementen en nieuwe regels en wetten gestemd waarvan het resultaat niet zelden bedroevend is. De motor van onze hele economie zijn de duizenden KMO’s die iedere dag steeds meer en meer gebukt gaan onder een lawine van kostenverhogende maatregelen en wetten waardoor er iedere dag méér KMO’s verdwijnen dan er worden opgericht.

Op artificiële wijze worden hierdoor steeds meer omzetten in de richting van grote multinationals gestuurd.

De dag zal komen dat de laatste warme bakkers en slagers uit onze steden zullen verdwijnen omdat ze geen gevolg meer kunnen geven aan allerlei stupide beslissingen en investeringen die alleen door de grote ondernemingen kunnen gedragen worden.

Het is onze mening dat de Europese beroepspolitiekers eens moeten stoppen met steeds maar nieuwe wetten te maken en beter eens hun tijd zouden steken in het OPLOSSEN van problemen die reeds bestaan in plaats van er nieuwe te creëren. Vandaag willen we het eens hebben over een snel stijgende internetplaag.

Enkele jaren geleden ontving ik om de paar maanden een bericht waarvan men kon vermoeden dat het frauduleus was. Van een onbekende dame een bericht ontvangen dat ze op sterven ligt en U graag 200.000 euro wil betalen om haar te helpen een bedrag van 50 miljoen euro, dat haar man zaliger haar bij een buitenlandse bank heeft achtergelaten en waarvan niemand kennis heeft, te gaan incasseren moet normaal toch wel een lichtje laten gaan branden.

Dit neemt niet weg dat reeds honderden internetgebruikers in de val zijn getrapt van dergelijke beroepsfraudeurs. Hun aantal neemt enerzijds zeer snel toe en hun teksten worden anderzijds ook steeds meer geloofwaardig voorgesteld.

Door de explosie van het aantal fraudeurs namen de pogingen tot oplichting sterk toe zodat ik de laatste 24 uur niet minder dan 4 oplichtingspogingen op mijn scherm heb zien verschijnen. In bijlage kan U het zelf lezen.

Twee van de vier zijn zo doorzichtig dat zelfs een quasi idioot er waarschijnlijk niet meer zal intrappen. Maar de andere twee zijn veel gevaarlijker. De ene geeft zich uit voor een kaderlid van een grote bank en de andere voor een verantwoordelijke van de Franse posterijen. Beiden geven ze waarschijnlijk een juist e-mailadres op namelijk, zoals in ons geval, www.bankofengland.co.uk en rp-direct@laposte.net. Beiden laten ze weten bij voorkeur te worden benaderd op hun persoonlijk mailadres en voor diegenen die er aan beginnen is de kans groot dat ze het op een dag bitter gaan beklagen.

Wij kennen verhalen van degelijke zakenlui die naar Lagos of Abidjan zijn gevlogen om daar de slag van hun leven te gaan doen. De werkelijkheid was anders. Eens ter plaatse vielen ze in handen van beroepsgangsters en ze hebben nooit de identiteit gekend van hun zogenaamde weldoeners. Steeds met véél minder geld en soms met minder tanden waren ze uiteindelijk nog blij het te hebben overleefd.

Het kan toch niet moeilijk zijn voor onze Europese krachtpatsers om in ieder land een groep specialisten aan het werk te zetten die al die gangsters gaat opspeuren en door de rechtbanken te laten veroordelen. Dergelijke actie zou véél nuttiger zijn dan het stemmen van een zoveelste onnodige nieuwe wet.

Men zegge het voort,
Londen vergoedt de Britten in Cyprus. En hoe gaat het verder?

Na de grootste bankroof aller tijden door de EU is er grote consternatie ontstaan in Groot Brittanië. Zelf noemen ze het afgezwakt: nervositeit.

Daarop heeft de Britse regering, bij monde van minister van Financiën John Osborne, in allerijl aangekondigd dat een paar duizend Britse ambtenaren en soldaten gestationeerd op Cyprus, de ingehouden EU-belasting terugbetaald zullen krijgen.

Wie echter de de pineut zullen blijven zijn de vele Europese inwoners die dachten er ongestoord hun oude dag konden doorbrengen, alsook de vele Russen die er hun geld parkeerden. Geraamd wordt dat er alleen al 25000 Britten op het eiland wonen, en dat slechts de er gestationeerde ambtenaren en militairen op de terugbetalingsregeling kunnen rekenen. Samen zouden volgens de raming van de ECB 2 miljard Euro op hun rekening in Cyprus hebben staan. Naar hoeveel Duitsers, Nederlanders, Fransen, Italianen, belgen enz… er wonen, hebben we het raden, maar het zullen er ook vele duizenden zijn, en hun gezamenlijke bankdeposito’s zullen eveneens in de miljarden lopen. Vanavond en morgen is hierover dus nogal wat nieuws te verwachten. .

Het kan met een grote zekerheid voorspeld worden dat dit door Rusland niet zonder gevolg zal geklasseerd worden, en dat andere EU burgers ook uitzonderings-terugbetalingen zullen eisen.

Ik meen zelfs dat er wel eens enkele verdwaalde Russische kogels langs, en tussen de oren, van de bedenkers van dit plan zullen knallen. De Russen hebben er de mensen en de middelen voor, met als voordeel dat we zo misschien Van Rompuy, Barosso en Schultz en het EU-politbureau hun  pensioen niet meer moeten betalen.

Moest er dan niets gebeuren? Natuurlijk wel, maar de situatie is zo dramatisch, en men heeft zo lang getalmd, dat elke andere maatregel veel te lang zou duren. Men wist zoals bij Griekenland dat Cyprioten boven hun stand leefden en enorme schulden opbouwden, zonder enige terugbetalingscapaciteit of economische activiteit en economisch potentieel te hebben. De sneeuwbal werd alsmaar groter en had een veel te grote snelheid bereikt. De schuldigen die deze crisis veroorzaakten, die lieten begaan, die geen maatregelen namen die moeten nu berecht worden en met hun persoonlijk vermogen ook borg staan.

De oplossing die ik voorsta: Cyprus uit de Europese muntunie, opnieuw een Cypriotisch pond, en al het geld daar fors devalueren. Aan de situatie waarin ze zijn verzeild geraakt zijn ze zelf schuldig. En ja de banken en fondsen die lichtzinnig aan zo’n land geld leenden, vaak aan woekerrentes, moeten dan maar de gevolgen dragen.

Een faillissement van Cyprus zou haast zeker zijn, waarna de Russen of de Turken of de hoogst biedende het land gewoon konden kopen/overnemen. Een koper zou zich meteen met dit halve  eiland in de EU kunnen kopen, al zou ik niet begrijpen waarom men daar zou toe willen behoren.

Uiteindelijk moet er ook werk gemaakt worden van veel rechtvaardigere maatregelen, nu is de straf voor de inwoners van Cyprus collectief, en dus zeer onrechtvaardig ten overstaan van burgers die op een eerlijke wijze spaarden en leefden. Al zijn er dat in Cyprus misschien niet veel, juist zij verdienen te worden ontzien. Waarom zouden eerlijke mensen anders nog eerlijk en braaf blijven? Waarom zouden wij nog eerlijk blijven?

De crisis waarin Cyprus zich bevindt is niet nieuw. Toch is de EU-beslissing om het spaargeld algemeen en ongenuanceerd te roven amateuristisch en gevaarlijk. Het is een communistische maatregel die zelfs in het Venezuela van Chaves een natte droom waren gebleven. Dit creëert een precedent zonder voorgaande, en stelt terecht de opheffing van het bankgeheim, de controle van de EU over ieders rekening in vraag. Dit is de grootste deuk in het vertrouwen van de burgers, die de EU ooit kon slaan. Vanaf vandaag kunnen we met zekerheid stellen: de EU is de EUSSR.

Wees gerust, de dag dat het hier fout zou lopen bestaat de kans dat de EU ook een aanslag op het spaargeld pleegt. Niet het spaargeld van de rijken en politici met voorkennis, niet op het nauwelijks aanwezige spaargeld van de Walen, de Brusselaars, de krekels, maar op het spaargeld van de Vlamingen en de mieren. Met dank aan de PS- regeringen, de Sinterklazen en de Vlaamse collaborateurs die lieten begaan.

Nog enkele Orweliaanse vragen/voorspellingen zijn hier op hun plaats:                                                   Zijn de Russen nu in staat om gans Cyprus op te kopen? Of, hoe hard lachen de Turken en de Turks Cyprioten, en hoe ver staat de deur nu open voor de totale inpalming en islamisering van Cyprus op korte termijn? Gaan de Cyprioten de revolutie en harde actie verkiezen boven het verlies van hun soevereiniteit?

Is dit geen scenario voor het begin van een nieuwe grote crisis, een totale vertrouwensbreuk en zelfs een oorlog?                                                                                                                                             Moeten we geen methoden vinden om het spaargeld veilig te  stellen, garanties te eisen?

Zijn dit geen dwingende bijkomende redenen voor Vlaanderen om snel onafhankelijk te worden in 2014? Als je geld en je toekomst je lief zijn, dan hebben we zelfs geen andere keuze.

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/03/17/london-erstattet-briten-in-zypern-die-eu-steuer/

Ik verwijs nog naar het artikel hieronder van collega Stradi, en het betreffende artikel van E.J.Bron waarnaar ook werd verwezen.