Low as they go, and lower – Zo laag als zij gaan, en lager

En het gekonkel en complotteren gaat door zoals ervoor, voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ook hier kunnen ze het niet verkroppen dat hun favoriete kandidaat de presidentsverkiezingen niet won. Krampachtig zoeken ze verklaringen, al lagen die er op elke hoek van de straat.

De Democrats en het establishment ginder en hier, kunnen hun ontgoocheling en woede niet onderdrukken, overal waar ze aan het woord komen, uitgenodigd bij de Hillary gezinde media, in Hillary-gezinde praatprogramma’ s, in de onder hun neus gedrukte microfoons, blijken ze met hun woorden Trump te beschadigen, geven ze zelfs vaak in veel of weinig woorden aan, dat ze bereid zijn hem te saboteren, gaan ze verder met hem en de vele kiezers te besmeuren die voor hem stemden.

Wij kennen dat, die sabotages door individuen groeperingen en politici, die niet louter oppositie zijn, niet louter een andere mening hebben. De sabotage van mensen die inhoudelijk enkel hun wereldbeeld en oplossingen accepteren, en al het andere afdoen als fascistisch, populistisch, extreem rechts, verwerpelijk enz…. en daaruit hun acties distilleren.

Wie niet denkt als zij moet best zijn mond houden, kan nooit een goede leider zijn, geen goede bedoelingen hebben, zou zelfs nooit mogen stemmen, zelfs moeten heropgevoed worden, nooit voor een klas mogen worden geduld. .

Wat blijft er Trump of ons in de toekomst te doen na een overwinning?”, vraag ik me af.

Hetzelfde wat zij met ons, die ze met het woord ‘deplorables’ bestempelen, wat ze met andersdenkenden doen, zouden doen of van plan zijn?

Hen monddood maken, hen elke mogelijkheid tot sabotage ontnemen, hen heropvoeden, elke macht- en controlepositie op elk niveau innemen, en zoals zij de wereld hervormen naar ons wereld- en maatschappijmodel?

Zoals zij dat zonder verpinken deden, meestal zonder geweld of bloedvergieten, maar lang niet altijd zoals de geschiedenis ons ook leerde, meedogenloos om tot in elke vezel van de macht en maatschappij te geraken en daar, desnoods met alle middelen, te blijven, wettelijke en andere? Desnoods daar speciale wetten voor maken, de rechters daartoe vinden en benoemen?

Nee, ze zullen uit eigen beweging geen plaats ruimen, het roer aan de anderen laten die de verkiezingen wonnen.

Diversiteit is bij is links slechts een egoïstische holle gedachte, die enkel gewicht krijgt als die in hun kraam en wereldbeeld past.

De overgrote meerderheid is zelfs niet in staat te denken dat hen dit, vaak al vroeg werd aangeleerd, zoals door de onderwijzer geschiedenis die vandaag 9-11 (!) op TV in mijn ogen een video/microfoon-bom gooide. Zei dat hij enkel zijn les had voorbereid in de vaste veronderstelling en vertrouwen dat Clinton zou winnen.

Beslist zal hij ook vandaag of later niet in staat zijn om met een open geest, onbevooroordeeld, perfideloos een les te geven over Trump en diens programma. Meer nog, hij zal waarschijnlijk nooit naar het echte programma van Trump geluisterd of gekeken hebben omdat hem al vroeg werd geleerd of er werd op gewezen dat alles dat afwijkt van de ‘rode ‘ lijn sowieso fout is/moet zijn. We moeten geen vlieg zijn op de muur in het klaslokaal om te weten dat de lessen eerder dit jaar of nu, met Trump in de hoofdrol, niet op dezelfde wijze zal gegeven worden als die over Clinton.

Nee hij zal de sabotage, de afbraak en de indoctrinatie meer dan ook verder zetten en er van overtuigd zijn dat dit zo moet en juist is.

Zoals ik al her en der las, hen kennende, en ikzelf en anderen ook al hebben ervaren, zijn er velen zelfs zeer bereid om hun ideeën en model met geweld en bloedvergieten op te dringen.

De vele gewelddadige vakbondsfiguren en hun dito acties; de vele betogingen van hun gelijkgezinde groeperingen, en zelfs de Chiro en KAJ meisjes blijken tot geweld bereid.

Ergens in hun leven werd het woekerende virus in hun hersenen gepland.

Dat mag blijken uit de veelzeggende twitter-berichten van die twee seutjes, die misschien nog te redden zijn.

En gans die klagende processie van slechte verliezers, durft Trump en al wie voor hem stemden, gevaarlijke fascisten, populisten, marginalen, dommeriken enz.. noemen???

Ik weet beter. U ook?

Na een uitspraak van Michelle Obama, die de splinter zag in Trump’s oog, maar niet de balk in de hunne, schreef ik ergens vlug een reactie:

From Antoine Griffon to all of his friends and family

When they go low, i go high.
When they go high, i go higher.
But i’m prepared to go even lower too,
if they go low and dirty, and leave me no choice.
It all depends upon their choice and the weapons they’re using.
After all, it then has become a battle for survival, where the strongest will win and survive.
And i’m trained, prepared and determined all my life to do that,
with confidence but without any paranoia
Be so too!

Lets drain the swamps here as well !
Waarom IS ons haat

In de vijftiende uitgave van het jihadistische tijdschrift Dabiq heeft de uit de islam ontsproten terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) onthuld waarom ze het Westen haat. In een artikel ‘Why we hate you & why we fight you’ staan de zes voornaamste redenen opgesomd.Het verschil

Het artikel begint met de verheerlijking van de moorddadige aanslag van Omar Mateen in een nachtclub in Orlando. Daarbij kwamen zeker 49 mensen om het leven.

Zo wordt de tekst ingeleid.

“Kort na de gezegende aanval op een perverse nachtclub door strijder Omar Mateen, waren Amerikaanse politici er als de kippen bij om in de schijnwerpers te staan en de schietpartij te veroordelen. Ze noemden het een haatmisdaad, een terroristische daad en een daad van zinloos geweld. Een haatmisdaad? Ja. Moslims haten ongetwijfeld de liberale perverten, net als iedereen die ook nog maar een greintje van zijn fitrah (menselijke natuur zoals God die volgens de islam in morele en religieuze zin bedoeld heeft, red.) heeft. Een daad van terrorisme? Zeer zeker. Moslims zijn bevolen om ongelovige vijanden van Allah te terroriseren.”

Zes redenen

Nadien gaat de schrijver over tot het opsommen van de zes voornaamste redenen waarom de strijders het Westen willen vernietigen.

1. Omdat jullie ongelovigen zijn

“Wij haten jullie eerst en vooral omdat jullie ongelovigen zijn. Jullie verwerpen de eenheid van Allah – of jullie het nu beseffen of niet – door anderen te aanbidden, door godslaster, door te beweren dat Hij een zoon heeft, door leugens over Zijn profeten en boodschappers te vertellen en door te genieten van allerlei duivelse praktijken.”

ISIS onthult: “Dit is waarom we jullie haten”

2. Omdat jullie liberaal zijn

“We haten jullie omdat jullie seculiere, liberale samenlevingen de dingen die Allah verboden heeft toestaan. Tegelijkertijd hebben jullie een verbod op veel dingen die Hij toegestaan heeft. Een onderwerp dat jullie niet boeit want jullie christelijke ongeloof en heidendom scheidt religie en staat, waardoor jullie het opperste gezag geven aan jullie grillen en wensen via de wetgevers die jullie aan de macht stemmen.”

3. Omdat sommigen van jullie goddeloos zijn

“In het geval van atheïsme haten wij jullie en voeren we oorlog tegen jullie omdat jullie niet geloven in het bestaan van jullie Heer en Schepper.”

4. Voor jullie misdaden tegen de Islam

“We haten jullie voor jullie misdaden tegen de Islam en we voeren oorlog tegen jullie om jullie te straffen voor jullie overtredingen tegen onze religie.”

5. Voor jullie misdaden tegen moslims

“Wij haten jullie voor jullie misdaden tegen de moslims. Jullie drones en straaljagers bombarderen, doden en verminken onze mensen over de hele wereld. Jullie marionetten in de door jullie toegeëigende landen van de moslims onderdrukken, martelen en voeren oorlog tegen iedereen die de waarheid spreekt.”

6. Om onze landen binnen te vallen

“Wij haten jullie voor het binnenvallen van onze landen, en vechten tegen jullie om jullie te verdrijven. Zolang er ook maar een piepklein gebied is dat we moeten terugwinnen, zal de jihad een persoonlijke verplichting zijn voor iedere moslim.”

“Islam omarmen”

Op het einde van het artikel wordt geconcludeerd dat hoewel het buitenlandse beleid een probleem is, hun voornaamste reden is “omdat ze niet houden van het Westen”.

“Het is belangrijk te begrijpen dat hoewel sommigen beweren dat jullie buitenlandse beleid de belangrijkste oorzaak is van onze haat, die reden maar secundair is. Het feit is dat onze haat tegenover jullie niet zal stoppen totdat jullie de islam omarmen. Zelfs als jullie stoppen met onze landen te bombarderen, ons gevangen te houden en ons te martelen.”

………………………………………………………………………………………………..
KORTOM ZE HATEN ONS TOT OP HET BOT !!!
EN ER IS GEEN WEG TERUG VOOR EXTREMISTEN DIE VANUIT DE ISLAM KOMEN, DUS DE BESTE OPLOSSING IS DE-ISLAMISERING.

h/t Taqiyya de Vries op faceboek

PS: Vooral de derde reden schiet bij ons in het verkeerde keelgat. Hieruit blijkt duidelijk dat de islam een ideologie van slavenhouders is die haar misdadige doctrine wil opleggen aan alle anderen.