PS-dictatuur in Brussel

Het Vlaams Belang neemt kennis van het feit dat de politie bij bevel van Brussels burgemeester Yvan Mayeur de campagnewagen met de affiche ‘Illegaal? Ga naar huis of naar de gevangenis’ van het Vlaams Belang in beslag heeft genomen en de chauffeur van de wagen administratief heeft aangehouden. Mayeur schendt op die manier artikel 10 van het EVRM en artikel 9 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.”

Het Vlaams Belang stelt vast dat de Brusselse burgemeester er niet voor terugdeinst de Brusselse politie te gebruiken als privémilitie, om eigen partijpolitieke en privébelangen te behartigen. We kunnen alleen maar hopen dat de politie in Brussel even efficiënt illegalen zou vatten als ze hier ageerde op de Vlaams Belang campagne. Het tegendeel is echter waar: als illegale Afghanen in deze stad al dan niet gewelddadige protestacties organiseren, krijgen zij van burgemeester Mayeur politiebegeleiding. Blijkbaar geldt vrije meningsuiting wél voor illegalen, maar niet voor het Vlaams Belang.

Door zijn actie toont de kersverse burgemeester van Brussel niet veel respect te vertonen voor de mensenrechten. Artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zegt: “Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.”. En in artikel 9 van de Universele Verklaring ven de Rechten van de Mens staat: “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.”

De actie van de Brusselse burgemeester is een democratie onwaardig.

Filip Dewinter
Campagneverantwoordelijke

Frédéric Erens
Lijsttrekker Vlaams parlement

Dominiek Lootens-Stael
Lijsttrekker Brussels parlement

Hilde Roosens
Lijsttrekker Kamer