Marrakesh: het bewijs van de totale onbekwaamheid van onze politieke elite

Wat daarnaast ook duidelijk is, is het feit dat niemand van de
verdedigers van dit Europese zelfmoordpact, opgesteld in het Engels
zonder anderstalige vertaling, de tekst ook maar heeft doorgelezen, laat
staan bestudeerd en/of begrepen. Daarmee bedoel ik lichtgewichten als
de onuitstaanbare Verherstraeten en tutti quanti. Het zijn dus allemaal
uit-de-beklullers van het ergste soort. Mochten ze wel degelijk de ware
impact van dit pact kennen, dan zijn het misdadige sujetten,
pathologische leugenaars, politieke maffiosi. Maar ik hou het voorlopig
eerder bij het eerste.

De “kalfo’s” en de (De)Walen integendeel, weten mijns inziens al
ietwat beter wat de juiste impact van dit migratiepact kan en zal zijn.
Dat zijn dan ook de echte misdadige globalisten, vergeleken met
politieke onbenullen als Verherstraeten en het blijvend rancuneuze
manneke Peeters, dat nog even een gefrustreerde Antwerpse vete met BDW
te vereffenen heeft. Zo kennen we dit obstructieve heerschap al langer.
Tegendraads, gewoon om tegendraads te zijn. Een ordinaire pestkop in
maatpak. En links georiënteerd. Om van de socialistische brulboeien met
hun demagogisch nietszeggend gelul nog maar te zwijgen. Die hebben het
nog altijd niet begrepen dat hun tijd voorbij is,

De hele discussie in het Belgische circus van de laatste dagen heeft
bovendien aangetoond dat de inhoud van dit migratiepact op zich bijlange
niet het voorwerp was van al dat gezever, maar dat het integendeel
louter ging om politieke afrekeningen (Peeters e.a.) in de aanloop naar
de volgende verkiezingen, waarbij ook nog eens duidelijk werd en wordt
hoezeer het Belgische establishment gekant is tegen elke Vlaamse parij
die ook maar een klein beetje een dito reflex vertoont.
Het was opvallend hoe al die ter verdediging van dit pact roepende
toeters eensgezind tegen de NV-A fulmineerden, zonder ook maar één keer
bepaalde passages uit dit pact te bespreken of te weerleggen. Grote
woorden als racisten en het is ‘honteux’, prestigeverlies etc, dat wel,
maar nooit iets over datgene waarover de discussie wel had moeten gaan,
nl. de inhoud van dit verraderlijke pact en zijn onherroepelijke zware
gevolgen voor ons continent als bakermat van de beschaving.
Dat de VN-globalisten al die tekenende onnozelaars daarvoor nog eens
naar Marrakesh doet gaan, kan tellen als blijk van dhimmitude.

De verzamelde globalisten (Soros e.a. maffiosi) hebben hun slag dus
thuis gehaald. De staatsburger wordt vervangen door de wereldburger, die
het recht krijgt om te migreren naar waar hij wil. Migratie wordt een
mensenrecht, onderhoud in den vreemde ook, geen staatsgrenzen meer, en
alle media die zich kritisch uit laten over migratie, mogen niet meer
betoelaagd worden, want racistisch, xenofoob etc., allemaal
haatmisdrijven die nu al strafrechtelijk kunnen vervolgd worden. Die nu
tegen migratie is, en dat uit, wordt straks de crimineel. Illegalen
worden legaal. De genocide op het blanke ras kan dan in ijltempo verder
gezet worden. Dit is heel kort geschetst de bedoeling van de smerige
VN-bende, die alles stilletjes en sluw heeft bedisseld in New-York, met
de bedoeling dit pact er geruisloos door te sluizen.

Ook stoere teo, en Jambon, zagen er geen Vlaamse graten in.
Op 19 september 2016, zo lees ik, geeft onze staatssecretaris voor Asiel
en Migratie, Theo Francken, in het halfrond van de Verenigde Naties een
speech waarin hij zich achter het protocol en zijn inhoud schaart.
Applaus op alle banken.Er is er maar één geweest die het van in het
begin heeft doorzien, ere wie ere toekomt, president Trump. Eind 2017.
Men kan van Trump veel beweren, maar niet dat hij zit te dutten op zijn
presidentiële stoel. Die had deze rotzooi meteen door.

Zelfs op dat moment vindt niemand in Europa, ook niet bij de rechtse
partijen, dat die tekst toch maar best eens nader moest bekeken worden
en wat de gevolgen konden zijn voor de eigen nationale migratiepolitiek.
Ook van bijvoorbeeld het Vlaams Belang op dat moment geen nieuws, evenmin als van de N-VA. Uiteraard, zou ik zeggen.

Nochtans, lees ik nu eveneens, waren Francken, Jan Jambon en Didier
Reynders op 2 mei van dit jaar in Marrakesh als vertegenwoordigers van
de Belgische regering op een top over immigratie waaraan een zestigtal
Europese en Afrikaanse landen deelnamen. Als conclusie van de top werd
een Politieke Verklaring van Marrakesh goedgekeurd, als onderdeel van
het Rabat-proces, de zogenaamde dialoog over migratie en ontwikkeling.
Niemand in Vlaanderen heeft daar iets over gelezen in de krant, noch
gezien op televisie of gehoord op de radio. Theo Francken, die normaal
sneller tweet dan zijn schaduw, zweeg deze keer in alle talen. Zou hij
toen de moeite genomen hebben om de teksten grondig te bestuderen? Ze
waren immers niet bindend, er was dus geen enkel risico. Een beetje de
grote jan uithangen, wat show verkopen en applaus op alle banken, wat
wil een politiek lichtgewicht als Francken nog meer.

Ook rechts is dus bijna twee jaar op zijn luie kont blijven zitten.
De eersten die het pact blijkbaar goed hebben gelezen, waren Hendrik
Vuye en Veerle Wouters, die in mei van dit jaar als eersten aan de
alarmbel trokken en vragen begonnen te stellen. Twee parlementsleden
zonder partijstructuur en zonder studiedienst, die eindelijk lezen wat
er staat, het geeft te denken. Op 22 mei wordt VB-voorzitter Tom Van
Grieken wakker en kopieert het Vuye-artikel bijna letterlijk in
Doorbraak. (https://doorbraak.be/akkoord-van-marrakesh-stilte/)

Dat de hoofdverantwoordelijkheid bij de NV-A ligt, is zonneklaar,
maar dat het VB ook maar laattijdig in actie is geschoten, is eveneens
een feit. Alle twee hebben ze één punt gemeen: het zijn vijgen na Pasen ,
en men had de kat de bel moeten aanbinden tussen 2015 en 2017, toen ze
in New-York aan het bedisselen waren en Trump zich al vlug terug trok,
en niet einde 2018.
Nalatige (of bewust zwijgende) media en een luie rechterzijde, zo kan men het samenvatten.

Het pact is een verkapte guillotine, stilzwijgend ingevoerd door de
globalisten. De nieuwe wereldorde wordt verder voorbereid. Dat is het
grote achterliggende plan. Complottheorie? In de tweede video staat het
zwart op wit op het betrokken document: REPLACEMENT.

Enkele interessante videos ter zake:

https://fenixx.org/2018/12/04/soros-ik-kan-en-wil-geen-rekening-houden-met-de-sociale-gevolgen-van-mijn-werk-opvattingen-van-een-roofdier/

h/t Geronimo

addendum:  https://www.youtube.com/watch?v=5WRszRZBfYw&t=40s

https://www.youtube.com/watch?v=ydPZRoLzu-E