Artsen voor Opklaring

Zet de ondertiteling op automatisch vertalen Nederlands en bekijk tot op het einde dit 17 minuten en 26 seconden durend filmpje dat de kleppen van de indoctrinatie en propaganda voor uw ogen zullen wegrukken. Zie ook hier

Zo horen jullie het ook eens van de woordvoerders van ongeveer 4.700 artsen en echte wetenschappers. Covid-19 is puur bedrog opgezet en geënsceneerd door politiekers. En nee ik hecht geen geloof aan complottheorieën, alleen aan de feiten die ik chronologisch registreer sinds eind februari toen mij louter toevallig duidelijk werd wat voor enorm bedrog er op stapel gezet werd. Sindsdien is mijn verbazing en woede steeds groter geworden op basis van objectieve vastgestelde feiten.

Wij burgers hebben de kracht om ons tegen deze massale manipulatie en indoctrinatie van overheidswege en roof van onze grondrechten te verzetten. Wij zijn inderdaad niet de laboratoriumratten van Mütti Merkel. Integendeel!

Wij zijn niet alleen:

Dit is het laatste filmpje van de vrijheidsstrijder Robert Jensen dat we op Nageltjes plaatsen. We raden U dringend aan om https://jensen.nl/ bij uw favorieten te plaatsen.
Intellectueel terrorisme …

Mensen maken fouten. De meeste van hun fouten zijn het gevolg van een gebrek aan inzicht en informatie. Als men met de neus op de feiten gedrukt wordt, is het moeilijk om objectief en rationeel te blijven. Als men dom gehouden wordt of gehersenspoeld werd, is dat onmogelijk.

In de meeste omstandigheden is het verstandig een paar stappen terug te zetten en afstand te nemen om de waargenomen realiteit van uit een ander perspectief te bekijken. En pas als men ver genoeg teruggaat ziet men het bos, en niet meer de takken en de bomen. De samenhang van gebeurtenissen begrijpt men dikwijls pas veel later en bijna steeds te laat als men door ervaring en een nooit stoppende zoektocht naar de objectieve waarheid vaststelt dat men bedrogen werd.

In veel gevallen, schrijft de Franse auteur Jean Sévillia, is dit te wijten aan “Het intellectueel terrorisme” en “woorden die doden”. Het is een vaststaand feit dat zonder intellectueel terrorisme politieke correctheid niet zou kunnen bestaan noch zou kunnen overleven. De gebruiker van intellectueel terrorisme is vandaag een politiek correcte kaste die louter bestaat uit criminelen. Want ook intellectueel terrorisme is een misdaad.

“Het duurt al vijftig jaar. In Parijs zetten een paar dozijn mannen de toon. Ze houden redevoeringen op radio en televisie. Zij publiceren artikels. Ze schrijven boeken. Ze prediken van op hun hoge kansel. Ze zijn betrokken bij seminaries. Zij ondertekenen petities. Ze lunchen samen. Het is niet zoals in het liedje van Brel: onder deze mensen, meneer, wordt er nagedacht. Er wordt gedacht ‘voor’ de anderen.

Ze zouden met alle ideologieën huwen. In 1945, orakelden ze dat de Sovjet-Unie een paradijs was, en schreven gedichten ter ere van Stalin. In 1960, beweerden ze dat de dekolonisatie op wonderbaarlijke wijze de problemen van de volkeren van de overzeese gebiedsdelen zou oplossen. In 1965 begroeten ze de ‘rechtvaardige’ strijd van Fidel Castro, Ho Chi Minh en Mao. In 1968 verklaarden ze dat het geluk zou voortkomen uit de afschaffing van elke dwang. In 1975 verblijdden ze zich over de machtsovername door Pol Pot in Cambodja. In 1981 dachten ze dat ze de nacht verlieten om in het licht te gaan vertrekken. In 1985 voerden zij aan dat Frankrijk zijn grenzen moest afschaffen om al de ongelukkigen van de hele wereld te verwelkomen. In 1992 zweerden ze dat de natiestaat voorbij was, en dat Europa met het Verdrag van Maastricht een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de mensheid opende. In 1999 bevestigden ze dat de familie en de moraal verouderde concepten waren.

Andere geesten wisten op hetzelfde moment dat Stalin, Mao en Pol Pot aan het hoofd stonden van misdadige regimes. Deze geesten benadrukten dat de mythe van de revolutionaire breuk nooit iets anders dan rampen had veroorzaakt. Zij herinnerden er aan dat naties, tradities, culturen en religies niet met een pennentrek kunnen gewist worden. Maar tegen de weerspannigen, zette de Parijse microkosmos vijftig jaar lang een mechanisme in beweging. Dit mechanisme is het intellectueel terrorisme.

Het is een totalitair systeem. Maar een schijnheilig, verraderlijk totalitarisme. Het doel is om het woord af te nemen van de tegenstander, die herleid wordt tot een beest om te slachten. Om te slachten zonder dat er bloed vloeit: uitsluitend om woorden te laten samensmelten. De woorden van het goede geweten. De woorden van het grote bewustzijn. De woorden die doden. De omstandigheden variëren, maar het proces blijft hetzelfde. Dit bestaat er in als eerste om in de verbeelding van het land een archetype van het kwade in te prenten. Sinds de oorlog wordt deze verderfelijke figuur belichaamd door de fascist, kapitalist, imperialist, kolonialist, xenofoob, racist, de voorstander van morele orde.

Deze labels vervormen op zijn minst de werkelijkheid; in het slechtste geval liegen ze. Gelijmd door deskundige handen, omkleden ze een onbepaalde betekenis, waarvan de elasticiteit toelaat alles te omhullen wat de ideologen besteden aan publieke smaad. Vervolgens is de gebruikelijke techniek de tegenstander te assimileren met het archetype van het kwade. Het effect van dit amalgaam is een radicaal afschrikmiddel: wie zou het risico lopen om bijvoorbeeld behandeld te worden als een fascist of racist?

De beschuldiging kan expliciet zijn, of gebeuren met insinuaties, die de deur openen naar het de intentie van het proces: elke tegenstander kan worden aangevallen niet omwille van wat hij denkt, maar omwille van de gedachten die aan hem worden toegeschreven. Manicheïsme is veeleisend maar een andere logica koppelt zich in laatste instantie: demonisering. Geen sprake van te discuteren om te overtuigen: het gaat over intimideren, beschuldigen, en diskwalificeren.

Het intellectueel terrorisme, zo hebben we gezegd is een systeem. Maar een verward systeem, veelzijdig en ongrijpbaar. Het heeft geen zin er een complot achter te zoeken noch een clandestiene dirigent. Bovendien verdedigt het geen enkelvoudig thema, en behartigt niet noodzakelijkerwijze gemeenschappelijke of samenlopende belangen. Het is een machine steunend op leerstellingen en medeplichtigheid van een generatie, maar een blinde machine.

Vandaag de dag wordt de enkelvoudige gedachte of  ‘de politieke correctheid laken’ steeds gemeengoed: iedereen verstaat wat hij wil onder deze uitdrukkingen. Om klaar te zien, moest je toevlucht nemen tot het onderzoek van de feiten, van de reacties die ze hebben uitgelokt. Ziehier deze kroniek.

Tussen feitelijke geschiedenis en de geschiedenis van ideeën, zal dit boek het pad van het intellectueel terrorisme sinds 1945 opsporen en in zijn context plaatsen. Er werd voorrang gegeven aan de politiek – in de zin klassieke zin van het woord- het is te zeggen omtrent de inzet en debatten betreffende de mens als sociaal dier. Dit betekent niet dat de politieke geschiedenis van Frankrijk van de laatste vijftig jaar, in zijn geheel het gevolg is van het intellectuele terrorisme: het doel is om te laten zien welke vragen van vitaal belang voor de samenleving werden of nog steeds geblokkeerd zijn door dit fenomeen.

Uitputtend volledig zijn was onmogelijk. Periode per periode werden de essentiële momenten, acute fases waar de Franse passies botsen weerhouden. De geschiedenis, kunst, literatuur, wetenschap of ecologie vormen de jachtgebieden voor het intellectueel terrorisme, maar ze zouden op zichzelf staande studieobjecten kunnen vormen. Dit werk is gebaseerd op citaten waar wordt naar verwezen: een gekozen functionaris, een schrijver of een journalist moet de verantwoordelijkheid voor hun verklaringen openbaar maken. Maar mensen doen er niet toe.

Waar het om gaat zijn de ideeën, want zij zijn het die de wereld leiden. Bovendien is in dit gebied, de timing cruciaal: veel figuren opgedoken in dit verhaal zijn tien of twintig jaar later van mening veranderd. In de mate dat deze beweging doorloopt, is het waarschijnlijk dat een aantal onder hen, rond 2010 of 2020 een deel van hun verklaringen uit de jaren 1990 zullen betreuren. Omdat ze de intellectuele kracht overheerst heeft de linkerzijde meestal boter op het hoofd. Maar in deze, zullen we zien, is rechts niet onschuldig.”

Voor Nageltjes uit het Frans vertaald door Lucky9.

Originele tekst ontleend aan “Le terrorisme intellectuel de 1945 à nos jours” van Jean Sévillia. Editions Perrin 2004 ISBN 978-2-262-02149-8

https://www.youtube.com/watch?v=tERg-W6KLC8

Het laatste zinnetje geldt in geen enkel geval voor het Front National. Op 4/08/2017 laat Emmanuelle MÉNARD (FN) de meerderheid (met vele lege zetels in de Franse praatbarak) schreeuwen door de waarheid over de criminalisering van de vrijheid van meningsuiting scherp te formuleren. De waarheid mocht eens te meer niet geformuleerd worden. Een beter voorbeeld van intellectueel terrorisme dan het betrokken wetsvoorstel kon op 4 augustus 2017 niet gegeven worden. Uit respect voor de originele tekst werden de woorden Parijs en Frankrijk in de vertaling behouden maar ze zouden even goed kunnen vervangen zijn door Brussel en België, Den Haag en Nederland, of Berlijn en Duitsland.

Het intellectueel terrorisme was en is een historisch (cfr. de inquisitie) en een pan-Europees fenomeen dat zelfs tentakels heeft tot in de VS en Canada. De mainstreammedia hebben zich in heel Europa ontpopt tot megafoons van een corrupte politieke elite om de massa een schuldgevoel aan te praten ingevolge de kritische bedenkingen die de modale medeburger logischerwijze massaal  en spontaan heeft bij de onbekwame haast imbeciele aanpak van het zogenaamde “vluchtelingen”-vraagstuk.

De oplossing ervan is voor de hand liggend. Wie geen echte vluchteling is krijgt nooit toegang. Wie geen gedetailleerde eed van trouw aan onze democratische normen en waarden wil zweren krijgt geen vrijgeleide, en wie deze eed breekt wordt de verblijfsvergunning of het paspoort afgenomen en uitgezet buiten onze streng bewaakte veilige grenzen. Eenvoudig, logisch en efficiënt. En ook zeer gemakkelijk te realiseren.
Hoe imbeciel en onbetrouwbaar zijn de media?

Hoe imbeciel en onbetrouwbaar zijn de media?

Even 3 recente voorbeelden:

1. De Conservatieven gaan van 36.9% in 2015 naar 42,4% in 2017. Door het districtenstelsel verliezen ze toch enkele zetels, maar stijgen dus 5,5% in aantal stemmen.
Maar volgens de media is May afgegaan.
Opkomst: ongeveer 70%
2. Macron kreeg gisteren bij de parlementsverkiezingen ruim 32%, maar door het districtenstelsel krijgt hij veel zetels. Opkomst: 48,8 %.
Dus 16% van de Fransen heeft op hem gestemd.
Volgens de media een gigantische zege!
3. Cowey werd volledig afgemaakt door Republikeinse senatoren, in de media wordt gedaan alsof hij gehakt van Trump had gemaakt,de media lieten alleen Democratische senatoren zien! Er was niets aan de hand voor Trump, maar volgens de onbetrouwbare pers moet hij vrezen voor een afzetting.

Media: totaal imbeciel, debiel, kwaadaardig, totaal onbekwaam of gewoon gekocht…
Low as they go, and lower – Zo laag als zij gaan, en lager

En het gekonkel en complotteren gaat door zoals ervoor, voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ook hier kunnen ze het niet verkroppen dat hun favoriete kandidaat de presidentsverkiezingen niet won. Krampachtig zoeken ze verklaringen, al lagen die er op elke hoek van de straat.

De Democrats en het establishment ginder en hier, kunnen hun ontgoocheling en woede niet onderdrukken, overal waar ze aan het woord komen, uitgenodigd bij de Hillary gezinde media, in Hillary-gezinde praatprogramma’ s, in de onder hun neus gedrukte microfoons, blijken ze met hun woorden Trump te beschadigen, geven ze zelfs vaak in veel of weinig woorden aan, dat ze bereid zijn hem te saboteren, gaan ze verder met hem en de vele kiezers te besmeuren die voor hem stemden.

Wij kennen dat, die sabotages door individuen groeperingen en politici, die niet louter oppositie zijn, niet louter een andere mening hebben. De sabotage van mensen die inhoudelijk enkel hun wereldbeeld en oplossingen accepteren, en al het andere afdoen als fascistisch, populistisch, extreem rechts, verwerpelijk enz…. en daaruit hun acties distilleren.

Wie niet denkt als zij moet best zijn mond houden, kan nooit een goede leider zijn, geen goede bedoelingen hebben, zou zelfs nooit mogen stemmen, zelfs moeten heropgevoed worden, nooit voor een klas mogen worden geduld. .

Wat blijft er Trump of ons in de toekomst te doen na een overwinning?”, vraag ik me af.

Hetzelfde wat zij met ons, die ze met het woord ‘deplorables’ bestempelen, wat ze met andersdenkenden doen, zouden doen of van plan zijn?

Hen monddood maken, hen elke mogelijkheid tot sabotage ontnemen, hen heropvoeden, elke macht- en controlepositie op elk niveau innemen, en zoals zij de wereld hervormen naar ons wereld- en maatschappijmodel?

Zoals zij dat zonder verpinken deden, meestal zonder geweld of bloedvergieten, maar lang niet altijd zoals de geschiedenis ons ook leerde, meedogenloos om tot in elke vezel van de macht en maatschappij te geraken en daar, desnoods met alle middelen, te blijven, wettelijke en andere? Desnoods daar speciale wetten voor maken, de rechters daartoe vinden en benoemen?

Nee, ze zullen uit eigen beweging geen plaats ruimen, het roer aan de anderen laten die de verkiezingen wonnen.

Diversiteit is bij is links slechts een egoïstische holle gedachte, die enkel gewicht krijgt als die in hun kraam en wereldbeeld past.

De overgrote meerderheid is zelfs niet in staat te denken dat hen dit, vaak al vroeg werd aangeleerd, zoals door de onderwijzer geschiedenis die vandaag 9-11 (!) op TV in mijn ogen een video/microfoon-bom gooide. Zei dat hij enkel zijn les had voorbereid in de vaste veronderstelling en vertrouwen dat Clinton zou winnen.

Beslist zal hij ook vandaag of later niet in staat zijn om met een open geest, onbevooroordeeld, perfideloos een les te geven over Trump en diens programma. Meer nog, hij zal waarschijnlijk nooit naar het echte programma van Trump geluisterd of gekeken hebben omdat hem al vroeg werd geleerd of er werd op gewezen dat alles dat afwijkt van de ‘rode ‘ lijn sowieso fout is/moet zijn. We moeten geen vlieg zijn op de muur in het klaslokaal om te weten dat de lessen eerder dit jaar of nu, met Trump in de hoofdrol, niet op dezelfde wijze zal gegeven worden als die over Clinton.

Nee hij zal de sabotage, de afbraak en de indoctrinatie meer dan ook verder zetten en er van overtuigd zijn dat dit zo moet en juist is.

Zoals ik al her en der las, hen kennende, en ikzelf en anderen ook al hebben ervaren, zijn er velen zelfs zeer bereid om hun ideeën en model met geweld en bloedvergieten op te dringen.

De vele gewelddadige vakbondsfiguren en hun dito acties; de vele betogingen van hun gelijkgezinde groeperingen, en zelfs de Chiro en KAJ meisjes blijken tot geweld bereid.

Ergens in hun leven werd het woekerende virus in hun hersenen gepland.

Dat mag blijken uit de veelzeggende twitter-berichten van die twee seutjes, die misschien nog te redden zijn.

En gans die klagende processie van slechte verliezers, durft Trump en al wie voor hem stemden, gevaarlijke fascisten, populisten, marginalen, dommeriken enz.. noemen???

Ik weet beter. U ook?

Na een uitspraak van Michelle Obama, die de splinter zag in Trump’s oog, maar niet de balk in de hunne, schreef ik ergens vlug een reactie:

From Antoine Griffon to all of his friends and family

When they go low, i go high.
When they go high, i go higher.
But i’m prepared to go even lower too,
if they go low and dirty, and leave me no choice.
It all depends upon their choice and the weapons they’re using.
After all, it then has become a battle for survival, where the strongest will win and survive.
And i’m trained, prepared and determined all my life to do that,
with confidence but without any paranoia
Be so too!

Lets drain the swamps here as well !
Stenen tijdperk?

Aleppo naar stenen tijdperk gebombardeerd.

Zo roeptoetert  ‘de Standaard’ vanochtend.Afbeeldingsresultaat voor Bamiyan

Het venijn zit hem in de rest van het hersenspoelend artikel: “Assad kiest voor de aanval. Een kwart miljoen burgers in rebellengebied lijken van geen tel.”

Heel Europa lijkt voor ‘De Standaard’ van geen tel. De standaard is een hersenspoelende gazet.

Terwijl ons continent (Europa) weerloos onder agressief islamitisch beleg ligt, slaagt dit vodje papier er in de iconoclastische beeldenstormers en vernietigers van duizendjarige cultuur  voor te stellen als slachtoffers!

Voor alle duidelijkheid: de Amerikanen van met behulp van schriftvervalsing verkozen Obamallah slaagden er in, met de hulp van onze Belgische en Nederlandse militaire experten, als éérste met een gericht bombardement tijdens een ‘staakt het vuren’ een massaslachting aan te richten op gewone soldaten van het reguliere verdedigingsleger van de enige wettig verkozen president Assad.

De realiteit is dat voor de moslim Obama kafirs van geen tel zijn. En als dat louter toevallig ook nog burgers zijn van de soevereine natie Syrië is dat voor deze moslim-crimineel gemakkelijk meegenomen. En onze beroepspolitiekers zijn aan al deze misdaden medeplichtig. Vandaar de hersenspoelende indoctrinatie in “De Standaard”. Zeg uw abonnementen op!

 
De “hooligans” waren bezorgde, respectvolle vaderlandslievende burgers!

Het verslag van een aanwezige ooggetuige op het beursplein. Brussel, zondag 27 maart 2016.

Een aantal dagen na de verschrikkelijke aanslagen in Brussel, besluit ik om met mijn zoontje van 8 jaar naar de rouwplaats aan het Beursplein te gaan. Dit om onze steun te betuigen en om mijn zoontje meer uitleg te geven over het hoe en wat van de laatste dagen… Want zeg nu zelf, hoe leg je al deze terreur uit aan een kind van zo jonge leeftijd die al met moeilijke vragen durft af te komen? Vragen gelijk “papa, waarom doen die mensen dat?” En toegegeven, als vader zie ik de toekomst somber in.Casuals against terrorisme

Na een uurtje rijden en twee lekkere Brusselse wafels later, komen we bij het plein aan. Er zijn honderden rouwenden aanwezig, de stilte die er heerst is pakkend. Ik zie overal vlaggen hangen van diverse landen, gaande van België tot Marokko. Her en der zingt er iemand liederen van hoop, tussen de massale aanwezigheid van neergelegde bloemen. Wat mij wel al meteen opvalt, is een bepaald groepje dat op de trappen rechtsboven staat. In het begin lijken het me mensen met positieve boodschappen zoals ‘Stop de haat’ en ‘Verenigd zijn we sterk’. Maar al snel wordt me duidelijk, helaas, dat ze er ook staan om hun propaganda te verspreiden, in de zin van extreem-linkse ideologie. Ikzelf ben een links ingesteld persoon, maar kan er niet tegen dat mensen zo’n drama proberen te gebruiken voor hun politiek programma, links of rechts! Ik negeer ze verder.

Na ongeveer een half uur gerouwd te hebben, vind ik dat het tijd is om terug huiswaarts te keren, de kleine begint zich bovendien ook te vervelen en wilt thuis op de playstation spelen. Maar ineens, komende van het station Brussel-Noord, horen we veel lawaai. Ik pak mijn zoontje op de schouders en besluit, langs de kant, om te kijken wat er gaande is. Wat ik zie, is een indrukwekkend schouwspel. Een leger van minstens 600, de meesten in het zwart geklede, mannen trekken richting het Beursplein. Her en der worden er onderweg fakkels aan gestoken. Vele mensen rond me weten, net als ik, niet wat er gaande is. Komen ze hier ruzie maken? Komen ze hier de boel op stelten zetten? Vanwaar deze zeer opvallende betoging? En was het niet verboden om te protesteren vandaag? Het valt me meteen op dat het echte ‘hooligan types’ zijn. Groot, breed, luidruchtig, de meesten kaal geschoren. Je kent het wel.

Net voor ze aankomen aan het plein, passeert deze bende een groepje militairen die instaan voor onze veiligheid. Meteen beginnen al de hooligans massaal te applaudisseren. Dit als teken van respect. Iets wat door de militairen zichtbaar geapprecieerd wordt. Mijn eerste mening begint al bij te draaien en al zeker als ik zie dat wanneer ze aankomen aan het plein zelf, ze allemaal meteen muisstil zijn. Het valt onmiddellijk op, ze komen duidelijk om te rouwen. Niet om ruzie te maken, niet om ‘politieke’ standpunten aan te halen. Neen, vanaf het begin is iedereen van deze opvallende groepering stil en willen ze mee rouwen, juist zoals de rest van ons. Het enige verschil is dat deze mensen geen ‘zondagskledij’ dragen, zeg maar.Hooligans

Vooraan wordt een spandoek zichtbaar gemaakt… ‘Casuals against terrorism’. De stilte wordt doorbroken met luid gezang. “We hate ISIS” galmt loeihard door de straten van Brussel. Velen van ons die er rond staan, zijn onder de indruk en kijken het schouwspel toe. Een oud koppel vlak langs ons begint te klappen voor hun. Mijn zoontje weet niet wat er gaande is maar kijkt met de mond open toe. Maar dan ineens verandert de situatie. Een bepaald persoon met bril op, volgens mij duidelijk onder invloed van drugs, probeert het spandoek te verwijderen die de hooligans tonen. Deze persoon wordt eerst nog rustig weg geduwd, maar nadat hij nogmaals het spandoek probeert te verwijderen of scheuren, krijgt hij een klap en valt hij op de grond. Ik keur geweld nooit goed, maar deze persoon heeft er echt wel zelf om gevraagd.

Maar dan begint het. Het groepje links radicalen dat rechtsboven aan de trappen staat, begint de hele bende hooligans te provoceren en zingt liederen tegen hun, ment noemt ze racisten en fascisten. Wat extreem belachelijk is, het valt immers op dat er ook gasten met ‘een bruin tintje’ rondlopen tussen deze groep. Uiteraard volgt er reactie en na enkele minuten besluiten de hooligans om ze op een kordate, maar geweldloze manier van de trappen te verdrijven (een beetje lomp wel dat enkelingen over de bloemen lopen). De politie komt tussen beide en evacueert de extreem linksen voor hun eigen veiligheid en de hooligans zijn ‘baas van de trappen’. Helaas is het hek van dam.

Mensen die pas zijn aangekomen beginnen te geloven dat het om een actie van extreem-rechts gaat, mede doordat de links radicalen die ondertussen onder het pas aangekomen volk deze boodschap verspreiden. Ik probeer tussenbeide te komen en zeg dat dat helemaal niet klopt, maar krijg ineens van langszij een klap tegen het gezicht. Mijn zoontje begint te wenen. Ik draai me maar zie niemand… Een laffe daad en waarom?! Omdat ik de waarheid zeg?! Een tv ploeg van de VRT, die nota bene amper op drie meter van me staat, heeft deze scene duidelijk gezien maar ze verkiezen het om de hooligans te blijven filmen.

Ik besluit naar huis te gaan, mijn zoontje heeft bang.Op de radio hoor ik hoe de media melding maakt van ‘extreem rechtse betogers’ die de boel op stelten zetten. Maar ik heb zelf gezien dat dat helemaal niet waar is. De provocatie kwam duidelijk van extreem linkse hoek. Ongelofelijk dat de politie dan ingaat tegen het eigen volk dat opkomt voor ons land en normen en waarden. Deze actie had niets te maken met racisme. Dat was duidelijk! Mijn maag draait er dan ook van om om te zien hoe de media de massa voorliegt en dit protest probeert te marginaliseren en demoniseren.

Dan zijn er eens mensen die opkomen voor het land, en dan kraakt men ze af. Hooligans die elkaar normaal kunnen verscheuren, die nu broederlijk samen komen en opkomen voor het vaderland. Het zou een mooi verhaal kunnen zijn en een positieve boodschap, maar helaas besef ik eens te meer, dat we leven in een zevermaatschappij. Zonde! Enkel teleurstelling heerst, maar ik wil nogmaals mijn respect betuigen aan deze ‘Casuals against terrorism’. En dank u! De volgende keer loop ik met jullie mee.

h/t : de auteur (Rudy S.), Guido Van Alphen en Viktor Van Vosselaer

Conclusie:

Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde die zondag als eerste het woord hooligans gebruikte, is een leugenaar die lasterpraatjes verkoopt!

De Frantalige Burgemeester van Brussel, de leugenpers, de regimemedia  (VRT & VTM) pleegden  allemaal Vlaamshatende en islamofiele propaganda door te liegen en te bedriegen dat het de spuigaten uit loopt.

De demonstranten waren vredevol én vaderlandslievend. De belasterde “hooligans” waren bezorgde, respectvolle vaderlandslievende burgers! Mayeur misbruikte de ordediensten en gedraagt zich als een imperialistisch Nazikopstuk.

Vooral ‘De Standaard’ en ‘De morgen’ laten zich weer opmerken door fanatiek hardnekkig volgehouden hersenspoelinggedrag. Koop deze bladen niet meer en maak iedereen duidelijk dat ze vol indoctrinerende lasterpraatjes en leugens staan. Ze zijn allebei de “Völkischer Beobachter“s van onze tijd.

 
Het vragenuurtje. Weinig ‘Hope’ en helemaal geen ‘Glory’ meer .

Lectori salutem – De lezers heil

Na het zoveelste gewelddadige incident met asielzoekers
besluiten Merkel, Hollande, Michel, Rutte, Junker en Schulz een
campagne op te zetten in elkaars landen om hun politiek te verdedigen.

Ze besluiten daarop een campagne te starten in de scholen in Duitsland om Merkel te ondersteunen en via de kinderharten de ouders te veroveren, en zo het draagvlak voor haar asielpolitiek te vergroten.
De directie zorgt, dank zij een milde subsidie, onder voorwaarden, voor een onthaal met de gebruikelijke Pomp en Circumstance zoals de leiders dat gewoon zijn.
Een paar uur voor de aankomst van het hoge gezelschap wordt de school nog gepoetst en daarna uitgekamd door politieagenten met honden en speciale apparatuur.

Voor de gelegenheid van het bezoek worden er overal foto’s opgehangen van zielige
mensen en kinderen uit Azië en Afrika die hun land ontvluchten.
Er worden speciale vlaggenmasten geplaatst met daaraan de Europese vlag en die van de verschillende landen der bezoekers.
Ook worden overal portretten opgehangen van de hoogwaardigheidsbekleders, alsook foto’s waarbij ze afgebeeld worden als vredesapostelen.

Wanneer de door politie begeleide gepantserde limousines stoppen, weerklinkt uit de inderhaast aangebrachte geluidsinstallatie de hymne van Europa: “Alle Menschen werden Brüder”, gecomponeerd door Van Beethoven.
De kinderen staan in rijen opgesteld, en zwaaien verplicht met de uitgedeelde vlagjes.
Na de obligate begroetingen en welkomstceremonie, waarbij de directieleden, fier als een gieter, zich buigend als een knipmes gedragen gaat het gezelschap naar binnen.

Nadat alle kinderen en leerkrachten hebben plaats genomen in het auditorium betreden de hoge bezoekers het podium onder applaus.
Aangezien het een Duitse school is, is het hoofdzakelijk Merkel die de kinderen toespreekt.
Daarna, zo staat er gepland, kunnen de kinderen gedurende een uur vragen stellen.

Even is er aarzeling. Maar dan steekt een ventje toch zijn hand omhoog.

“En wat is je naam” vraagt Merkel
“ Thomas” antwoord het blijkbaar moedige ventje.
“En wat is je vraag, Thomas ?”
“Ik heb eigenlijk vier vragen mevrouw”

“Ga je gang” zegt ze opgewekt.

“Mijn eerste vraag is: waarom denkt u dat het ons veiliger maakt het wanneer brave
burgers niet wordt toegestaan om wapens te bezitten ?”
“Mijn tweede vraag is: Aangezien criminelen een wapenverbod nooit opvolgen, hoe gaan strenge wapenwetten dan helpen?”
“Mijn derde vraag is: Indien wapens ons helemaal niet veiliger maken, hoe komt het dan dat jullie zelf steeds vergezeld zijn van gewapende lijfwachten?
“En de vierde is: Met welk recht, en met wiens goedkeuring hebben jullie zoveel criminelen toegelaten tot onze landen?

Al na de tweede vraag veranderen de gezichtsuitdrukkingen van de voorname panelleden, en bij de vierde vraag geeft Schulz een teken aan een van zijn begeleiders.

Een bel weerklinkt, en wordt er meegedeeld dat er even in reces wordt gegaan, en Schulz deelt nog vlug mee, terwijl iedereen het podium verlaat, dat na de pauze het vragenuurtje zal worden verder gezet.

Na een pauze van een 15-tal minuten betreedt de trojka terug het auditorium, en Merkel begint:
“ Waar waren we gebleven?”
“Oh ja, het vragenuurtje.”
“Wie heeft er een vraag?”

Een meisje steekt haar vinger op, en ook hier vraagt Merkel haar naam.

“Emma” antwoordt ze
“En wat is jouw vraag Emma” vraagt Merkel

“Ik heb eigenlijk twee vragen”
“De eerste: waarom de reces-bel 20 minuten te vroeg luidde?”
“De tweede: Wat gebeurde er met Thomas?”

De moraal van het verhaal is duidelijk,… toch?

Gelukkig componeerde Elgar een luchtig orkeststuk met koor onder de naam ‘Pomp en Circumstance’ door velen gekend als ‘Land of Hope and Glory’, om een verhaal als dit, milderend voor onze bloeddruk, af te sluiten.

Er is helaas nog weinig ‘Hope’ en helemaal geen ‘Glory’ meer in Europa.
Wie gaan jullie daarvoor aanklagen en de rekening presenteren?

(de tekst is een bewerking van een korter verhaal dat ik op een Amerikaanse website vond, met Obama in de hoofdrol, en waarvan ik de auteur niet kon achterhalen)
De afschaffing (abrogation) in en de chronologie van de koran.

Soms stuit men als struinend op het internet nog op een pareltje van je reinste hypocrisie, vervalsing en misleiding. Zo ook bij het Katholiek onderwijs. http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/korte-voorstelling-van-de-islam
Op haar webstek wordt zo maar klakkeloos een tekst overgenomen van een site met een veelbetekenende naam: http://www.antiracisme.be Gelukkig is deze site verdwenen maar de leugenachtige en bedrieglijke uitleg over de islam staat nog altijd op de webstek van het ‘katholiek’ onderwijs in Vlaanderen te pronken! Deze onderwijs-pagina zou even goed kunnen geschreven zijn door een debiel of islamofiele kleuter met zware psychische stoornissen.

We gaan al die uit de duim gezogen islam verontschuldigende flauwekul hier nu niet analyseren maar een antwoord formuleren ter attentie van bisschop Bonny, paus Franciscus, Michel, Geens, De Wever, Homans, Bourgeois en Francken. Zij zouden allemaal beter de oren spitsen, eventueel hun bril opzetten en verder lezen. In het wetenschappelijk onderbouwd gedeelte a.u.b.

De “geopenbaarde” Medinese koran die 28 hoofdstukken telt waaronder de 6 langste en dus ongeveer één derde van de hele koran, is één langgerekte ‘licence to kill’ of vergunning om te doden. Dat is in strijd met de Belgische wet.

De 28 hoofdstukken uit Medina apart genomen en ook chronologisch gerangschikt, maken zonder meer duidelijk dat Mohammed een roverhoofdman, slavendrijver en een moordenaar was en helemaal geen profeet maar een aartsleugenaar. De vroegere openbaringen, 86 hoofdstukken lang en voordien geopenbaard in Mekka, waren nog min of meer normaal en niet zo oorlogszuchtig.

Die chronologie-vervalsende rangschikking, het langste hoofdstuk als eerste, het tweede langste als tweede enz. tot het op één na kortste als het laatste, gebeurde niet toevallig maar had in de jaren twintig van de vorige eeuw uiteraard een bedoeling.

De eerste en misschien wel de belangrijkste was om te voorkomen dat de bezitters van een koran zouden kunnen vaststellen dat Mohammed in Medina steeds wreder en gewelddadiger werd en uiteindelijk een krijgsheer die moordde alsof het niets uit maakte, slaven maakte om te verkopen, zijn volgelingen toeliet en aanspoorde om te roven om zichzelf maar vooral ook Mohammed te verrijken, het toegelaten vond om vrouwen en slavinnen te slagen omdat ze vrouw waren enz. Bij een chronologische ordening van “openbaringen” van ‘Allah’ zou dit ten zeerste opvallen en zouden velen geen moslim willen worden of zijn. Daarom mocht respect voor de historische chronologie niet.

De tweede bedoeling was voorzeker de tegenstrijdigheden in de openbaringen van ‘Allah’ aan Mohammed zoveel mogelijk te verbergen. Om de tegenstrijdigheden vast te stellen hoeft de juiste chronologie niet gerespecteerd te worden maar om hun onzin te verklaren is het respect voor een juiste chronologie meer dan wenselijk voor een gemiddeld slimme gelovige, zo niet noodzakelijk. Daarom mocht respect voor de historische chronologie niet van de islamitische clerus.

De derde en misschien wel de gevaarlijkste bedoeling is dat bij rangschikking volgens lengte – buiten een zeer kort inleidend hoofdstuk dat elke islamitische gelovige geacht wordt meermaals per dag uit te spreken! – het vervalst resultaat dat zes van de langste hoofdstukken in Medina tot stand kwamen.
Daardoor komt het dat bij de eerste 9 hoofdstukken van de huidige koran-vulgaat er 6 uit de gewelddadige leer van de roverhoofdman in Medina komen, en daarom dus uitgerekend deze hoofdstukken als eerste door de jonge kinderen worden van buiten geleerd in de koranscholen en madrassa’s. Het geweld wordt er dus van kindsbeen af hersenspoelend in gepompt en met 75% meer kans op succes indoctrinerend dan dat dit het geval zou zijn met een chronologisch naar tijdstip van de openbaring gerangschikte koran. Daarom mocht die niet bestaan van de islamitische clerus.

Alleen hierdoor al is het duidelijk dat de islam gewoon misbruikt werd door de islamitische clerus omwille van de verwerving of het behoud van de macht. De hunne! De moslims werden en worden belazerd, en wij ook!

Maar er is letterlijk nog iets veel meer verdacht aan de koran. Van een almachtige god zou elke zinnig mens toch veronderstellen dat hij niet alleen er voor zou zorgen dat zijn volgelingen in staat zouden zijn de chronologie van de gebeurtenissen en openbaringen te onthouden en te respecteren maar tevens dat hij zichzelf niet zou tegenspreken. Wat is dat nu voor een almachtige god die zichzelf tegenspreekt en van idee verandert als het hem past of goed uitkomt?

De secretaris die de analfabeet Mohammed – die niet kon lezen of schrijven – daar op attent maakte werd prompt op suggestie of bevel van Mohammed vermoord. Natuurlijk kon Mohammed de ongeloofwaardige of elkaar tegensprekende en dus ongewenste openbaringen van “Allah” niet schrappen want hij was analfabeet en wist dus niet waar de ongewenste openbaring op schrift gesteld stond. En hij wou de andere openbaringen van ‘Allah’ die in feite zijn eigen werk waren ook niet bepaald vernietigen. Daarom verzon hij een list. Hij vond er niet beters op dan een nieuwe openbaring te krijgen die verklaarde dat ‘Allah’ zo machtig was dat hij een eerdere openbaring kon vervangen en laten overtreffen of afschaffen door een andere die volgde. Als U het ons vraagt gewoon een uitvindsel van een volbloed crimineel! ‘Allah’ bestaat dus niet maar was het verzinsel van een zwakzinnige crimineel en niet van een laatste profeet.

En zo komt het dat vers 106 van hoofdstuk 2 van de “heilige” koran in Medina stipuleert dat “Welk teken [of vers] ‘Allah’ ook opheft of doet vergeten, daarvoor een beter vers brengt of een daar aan gelijk vers.”
Belangrijk is te weten dat Hoofdstuk 2 chronologisch het eerste hoofdstuk was dat Mohammed geopenbaard kreeg in Medina. Hij besefte toen duidelijk dat er stront aan zijn religieuze knikker kleefde!

Dat bevestigde ‘Allah’ even later in het negende Medinese hoofdstuk 13 vers 39: “Allah doet te niet [dat is: abrogeert of vernietigt] wat Hij wil en bevestigt wat Hij wil en bij Hem is de oorsprong van het Boek.” (het nieuwe testament van de toenmalige christenen).
Van een reactionaire leugenaar gesproken!

Blijkbaar was Mohammed zich bewust van wat hij ooit voordien in Mekka over de Joden had verklaard in hoofdstuk hoofdstuk 17 vers 86: “En als Wij wilden, zouden Wij hetgeen Wij u hebben geopenbaard zeker weg kunnen nemen…”

Daarom durfde hij nadien in Medina in hoofdstuk 16 vers 101 laten noteren: “En wanneer Wij het ene teken [of vers] in plaats van het andere brengen – en ‘Allah’ weet het beste wat Hij openbaart – zeggen zij: “Gij verzint slechts.”
Blijkbaar iemand die vindt dat alleen hij gelijk heeft en dat alle anderen ongelijk hebben.

Om uiteindelijk in hoofdstuk 22 vers 52 als geopenbaard te verklaren “Nimmer zond ‘Allah’ een boodschapper of een profeet vóór u of, wanneer hij (zijn boodschap) verkondigde, kwam de duivel ertussen. Doch ‘Allah’ doet hetgeen Satan inblaast te niet [dat is: abrogeert]. Dan bevestigt ‘Allah’ Zijn woorden…”
Blijkbaar bevestigt ‘Allah’ daarmee in het 103e hoofdstuk van de 114 alleen zijn eigen openbaring wat op zijn minst eigenaardig is om niet te zeggen een contradictie met wat een echte openbaring in feite zou zijn. De arrogantie waarmee Mohammed hier zichzelf tot “de laatste” profeet bombardeerde typeert de hele Koran.

Elke intelligente mens zou beseffen dat hij hier tot en met belazerd, opgelicht en bedrogen wordt als hij tenminste de juiste chronologie van de zogenaamde openbaringen van Allah zou mogen weten en kennen. Niet dus. De islamitisch clerus zou alles doen om dat te voorkomen. Zelfs anderhalf miljard doden zou voor hen niet het geringste gewicht in de morele weegschaal werpen.

Het tweede heilige boek van de moslims is de ‘Sira’ of de biografie van Mohammed. Ook dat is één langgerekte verheerlijking van doden en vermoorden naar het voorbeeld van de laatste profeet. (Je moet maar psychopaat én verwaand zijn !) Ook dat is in strijd met de openbare orde en de goede zeden en dus strijdig met de Belgische wet.

De derde geschreven peiler van de islamitische doctrine de ‘hadith’ of overleveringen over de profeet is nog veel langer en eveneens één langgerekte aansporing tot geweld, moord en doodslag.
Al deze zgn. “geopenbaarde” oproepen, historische feiten en wervende getuigenissen zijn strijdig met de Belgische wet, de seculiere Europese wetten van de nationale natiestaten en de natuurwet van het gezond verstand.

En juist dàt is wat “sommige door zichzelf boven ons gestelden” willen laten onderwijzen in gesubsidieerde oorden van hersenspoeling: een geopenbaarde vergunning om te doden in drievoud.
Daarmee stellen deze politici zichzelf boven en buiten de wet.

De erkenning van de islam was onwettig, het subsidiëren van moskees en madrassa’s was onwettig en bijkomende moskeeën erkennen en subsidiëren is onwettig.

De islam ondersteunen of subsidiëren is dom en verraad van uw eigen volk, van uw eigen genen, van uw eigen ras, van uw eigen cultuur en uiteindelijk van uw eigen persoontje. Want loontje komt altijd om zijn boontje!

Opgedragen aan alle vrouwen waaronder Anke, Ayaan, Barbara, Bieke, Inge, Ilse, Josee, Karen, Lieve, Linda, Greet, Marine, Monique, en … Liesbeth Homans.

Pro memorie hieronder enkele bronnen van ware wijsheid en inzicht.
https://aikapommi.wordpress.com/viestit/quran-in-chronological-order/
http://www.wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur’an
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/koran_indeling.htm
http://www.answering-islam.org/Dutch/silas/ahmadallahenabrogatie.htm
http://mores-mores.blogspot.be/2007/08/koranuitleg-die-alle-illusies.html
Volksbedrog met ’n “zwarte” asielfactuur

Zullen de 800.000 immigranten die zo warm welkom waren voor bondskanselier Angela Merkel gemakkelijker een job vinden dan de huidige 2,8 miljoen Duitse werklozen?

Natuurlijk niet!gemaskerdeDe meesten van deze immigranten hebben nooit een diploma behaald, hebben geen enkele beroepservaring -behalve allicht in het aansteken van lonten, zakkenrollen en gelijkaardige vaardigheden- en spreken alleen maar onbruikbare talen of een mondje bekakt Engels.

Net zoals Griekenland de islamitische hordes systematisch doorsluist naar Macedonië, Bulgarije en Albanië, waarop deze landen dezelfde hordes verder noordwaarts duwen richting Roemenië, Bosnië en Servië richting Hongarije, zal uiteindelijk het grootste gedeelte door Duitsland over zijn eigen grenzen geduwd worden richting België, Nederland, Denemarken en Scandinavië. Net zoals Italië en Frankrijk dat nu ook al doen richting België en Engeland.

De media weigerden te spreken over immigranten en gebruikten liever het woord migranten waardoor niet duidelijk is of het nu over emigranten of immigranten gaat. Ze schakelden sinds kort allemaal resoluut over op het woord “vluchtelingen”. Zelfs ‘De Tijd’ doet hieraan mee. Een flagrante leugen natuurlijk want 95 procent van de immigranten zijn geen vluchteling maar gewoon gelukzoekers en gieren die azen op gratis geld en vrouwen.

Ondertussen haalt Bourgeois een zinnig voorstel van zijn partijgenote kamerlid Sarah Smeyers onderuit. Die stelde maandag voor om pas volledig kindergeld toe te kennen aan wie minstens vier van de laatste tien jaar in België verbleef. Een goed initiatief in de goede ontradende richting menen wij, want de tjeven waren natuurlijk tegen. Ze zijn tegen alles wat zinvol is en voor alles wat nergens op slaat of verraderlijk is.

Nee zegt ‘minister-president’ Bourgeois, “een aanpassing van het kindergeld komt er alleen als daar consensus over is“.

Net alsof een aangespoelde Mohammedaan vrijwillig akkoord zou gaan om pas na 4 jaar ‘wettelijk’ verblijf 100 procent te krijgen!!

Ofwel hebben de NvA-excellenties niet door dat mohammedanen kweken als konijnen om zo vlug mogelijk zo veel mogelijk kindergeld op te strijken, ofwel doen ze gewoon aan volksbedrog. Wij nemen bij nageltjes aan dat dit laatste het geval is.

De begroting van dit apenland is overigens ook niet in orde. Met een rekenwonder als Muyters aan het roer is een gat van 456 miljoen euri natuurlijk niet te verwonderen. We citeren graag Stradi:

Wat kunnen we allemaal besparen om rond te komen deze maand, want ’t is een dure maand. Onroerende belastingen, milieubelastingen, provinciebelastingen, de boetes voor een paar km te vlug te rijden, het remgeld bij de dokter is verhoogd, de bijdrage voor medicijnen is wat meer en de prijzen in de winkels zijn duurder. Vergeet ik iets buiten betalen voor een nieuwe pas, nieuw paspoort, btw op elektriciteit van 6 naar 21 %.

En de regering zit met een gat in de begroting, daarom zijn al die bijdragen aan de samenleving nodig, tot de put gedicht is zeggen ze erbij, er is nu dus geen ruimte alleen een verschuiving van kosten voor de burger, een taxshift… wat is dat dan, van onze zak naar de staatskas? En plots worden er miljoenen “gevonden”, dat belooft voor volgend jaar wat onze “bijdragen” betreft, en voor wat dienen die miljoenen?

Lees ik toch het volgende:

Enkel op basis van het budget van Fedasil bedraagt de kost voor de opvang van één asielzoeker 1.249 euro per maand – of 14.991 euro per jaar. Indien we ook rekening zouden houden met leefloon, sociale huisvesting, gezondheidszorg, kindergeld en onderwijskosten loopt de factuur verder op tot een veelvoud van dit bedrag.

Enkel op basis van de gekende kostenposten, berekend door het Vlaams Belang, worden de kosten op de totale asielfactuur dit jaar geschat op 883,7 miljoen euro. Ter illustratie: dat is vier maal het totale Vlaamse begrotingstekort van 2016, meer dan twee maal de totale besparing in de ziekteverzekering of 29 keer de besparing in het onderwijs.

Als je dan in de omtrek woont waar de gelukzoekers “tijdelijk” gehuisvest worden dan zakt de waarde van je stulpje, en de toeristen zullen wel uitkijken waar ze hun vakantie zullen doorbrengen, de kustgemeenten die de opvang opgedrongen krijgen zullen het voelen.
Maar al die kosten? Dat zien we wel volgend jaar…

NvA = nBa, je kan er niet naast kijken of naast redeneren! “Omwille van de smeer likt de kat de kandeleer”. Waarop wacht de slimste mens van Ä om de stekker uit deze regering te trekken of zijn coalitiepartners te dwingen op te houden met de islamofiele waanzin, hermetisch de grenzen te sluiten en het gespuis terug te vliegen naar waar ze vandaan komen in plaats van zijn eigen volk te blijven beroven?
Hadden we in Vlaanderen ook maar zo’n grootste partij en zo’n voorzitter!

Luister vooral naar het hypocriete kereltje Pechtold.

Een leugenaar en verrader die beweert dat “Allahoe Akhbar” (Allah is de grootste) “God zij geprezen” betekent! De socialisten kennen ook wat van volksbedrog. Een onnozel marxistisch mannetje beweert botweg dat het onze kinderen zijn die in vluchtelingenkampen zitten.