De straffe koffie van Rutten

De koffiebar ‘Pauze’, eigenlijk de vennootschap ‘Bed en Barista BVBA’ van ‘Mr Rutten’ (Jimmy Geurts) die zich in de Gasthuisstraat 3 te Aarschot bevindt, maakt slechts een paar duizend Euro winst, en betaalt niemand een salaris. Nochtans kregen ze in alle kranten, meer dan eens, gratis publiciteit. Wie kan daar ook van genieten?  

Afbeeldingsresultaat voor pauze Gwendolyn Rutten en Jimmy Geurts

 https://www.hln.be/in-de-buurt/aarschot/gwendolyn-rutten-wordt-even-kelner~a9c013eb/ Verlies?
Geen probleem (nou ja 😉 ) zou je denken, dat overkomt wel meer
bedrijven in het land waar de Open VLD het leven van menig ondernemer
mee om zeep hielp en helpt. Ik
merk evenwel op dat de vennootschap de voorbije jaren ook geen enkele
bezoldiging of RSZ betaalde, wat betekent dat er geen personeelslid werd
te werk gesteld, maar ook dat de zaakvoerder zichzelf geen loon
uitbetaalde voor zijn noeste(?) arbeid. Ook lezen we: de vorderingen op maximum één jaar evenaren quasi
de 2000 à 3000 € ‘winst’ (?) die de koffiebar opbracht. Men kan dan
niet van winst spreken, hoogstens van een tegoed of vooruitzicht op een
winstje, en dan slechts als iedereen zal betaald hebben. Terecht
rijst meteen ook de vraag welke de prestaties zijn waarvoor een
koffiebar dergelijke vorderingen op hoogstens één jaar laat creëren,
tenzij het poef van koffiedrinkende klanten betreft.  Daarnaast
zijn er een berg verliezen uit het verleden, een berg schulden en het
negatieve eigen vermogen. ( toch voor de grootte van dit koffiehuisje ).Allemaal
alarmbellen die een ‘depistage commissie’ van de Rechtbank van
Koophandel al moet genoopt hebben tot het ‘convoceren’ van de bestuurder
en een onderzoek of deze firma in moeilijkheden zich al niet in staat
van faillissement bevindt. Maar
tja, als men ‘Mr Rutten’ is, dan gelden er wellicht andere regels dan
voor andere ondernemingen, en ging dit gerechtelijk onderzoek niet door.

Een
wakkere snoodaard 😉merkte terecht op dat er voor koffiebars geen witte
kassa’s verplicht zijn. Ook dat zou een en ander kunnen verklaren
natuurlijk; zonder een beschuldigende Somers-vinger aan Rutten op te
steken)  Wat
alleszins kan gezegd worden is dat Mr Rutten een klaploper is die leeft
op kosten van zijn vrouw Gwendolyn. In deze tijden kan hij daar beter
mee oppassen, want er zijn er al voor minder als pooier beschuldigd of
veroordeeld.Velen zullen zich nu afvragen waar dat merkwaardige koppel dan woont.Wel, ook dat staat in de balans. Een
beetje Googelen leert ons dat dit in Rillaar is, en dat het huis een
garage aan de Diestesteenweg heeft, maar ook een uitgang achteraan. De
vluchtroute van Gwendolyn wanneer het te heet wordt onder haar politieke
voetjes. Haar vluchthuis in Toscane is misschien nog in aanbouw of
verbouwing? 

Maar er is niet enkel merkwaardig handel en bestuur in de koffiebar.Op
hun adres in Rillaar staat ook een andere onderneming ingeschreven :
Geurts Rutten BVBA, bedoelt om eigen vastgoed te beheren, zo staat er in
de oprichtingsakte.
De
balansen van hun firma stralen geen indruk van stevigheid,
voorzienigheid of bekwaamheid uit. Wellicht hebben hun vehikels sluwere
bedoelingen dan ze als economische ramp laten uitschijnen.  Waarom
herinner ik me plots het verhaal dat Jean Marie De Decker bracht rond
de verkoop van het oude gerechtsgebouw in Veurne waar Karel De Gucht
niets mee te maken zou hebben. Dat gebouw werd verkocht voor 10.580.000€
aan een onderneming in Ierland met een belachelijk laag kapitaal van
20.000€, eigendom van een . Die firma kocht toen voor 45 miljoen € aan
overheidsgebouwen , waaronder  Bovendien was vrijwel niemand op de
hoogte van de te koop stelling of de verkoop, tot JMDd de kat de bel
aanbond. Hij bracht ook uit dat even later het gebouw dan verhuurt aan
justitie. Deze sale en leaseback operatie in 2003 legde de nieuwe
eigenaars geen windeieren, want tegelijkertijd werd er een huurovereenkomst afgesloten voor 18 jaar
ingaande op 01.01.2004 zonder mogelijkheid van vervroegde opzegging,
en dat voor een jaarlijkse huurprijs van 1.061.654 euro. 
( Waar kleine bedrijfjes met weinig kapitaal al niet goed voor zijn.)Ondertussen door
indexatie opgelopen tot ruim 1.200.000 euro. 
In
2015 poogde Koen Geens de rechtbank van Veurne te sluiten,  maar dat
had de staat (wij dus) toen 9.000.000 € gekost. Dus besloten ze maar om
het gebouw verder te gebruiken. 
U vraagt zich af  gewone mens, welke kleine onderneming, in zulke super lucratieve transacties zou kunnen slagen?  Ik mij ook ! Ondertussen las ik dat Gwendolyn Rutten van 1999 tot 2002 stafmedewerkster was van toenmalig VLD-voorzitter Karel De Gucht op het partijsecretariaat te Brussel. Daarna was ze van 2009 tot 2010 opnieuw kabinetsmedewerker van Karel De Gucht, die toen lid van de Europese Commissie was.  Ik voeg hierover de link naar een van de artikels van Jean Marie Dedecker hierover toe uit 2015: http://www.ldd.be/nl/opzegging-huurcontract-rechtbank-veurne-kan-tot-9-miljoen-euro-kosten-4092.htm

 Verstandige vrouwen zullen het met mij eens zijn: een vrouw zijn is niet goed genoeg om een land of een onderneming te leiden.

Laat
de al zo gekwelde en radeloze handpop van de despoten en nepotistenen
maar verder haar weg zoeken. Zonder de vaardigheid van het kaartlezen
rijdt ze wel snel helemaal verloren.(🤔Jammer dat er mannen waren die zo nodig de GPS moesten uitvinden, denk ik nu. 🤭🤔Al heeft deze bedenking een hoog Hoeyberghs gehalte. 🙄😯😜Straks mag ik niet meer komen spreken aan de universiteit van Gent) Met dank aan de eeuwig zoekende Thierry Debels door wie de aandacht op de straffe koffie van Mr en Mevr Rutten werd gevestigd.
https://www.slideshare.net/thierrydebels/aarschotse-koffiebar-meneer-rutten-amper-winstgevend?fbclid=IwAR3asfvb8FitkIBTgxqxCdpEGVh8sKqQRSaIloSrjPGLs5R213MGSAzxZPM 

De balans van Bed & Barista BVBA (‘Pauze’ )
2015-2016: https://www.companyweb.be/company/475486971/free-pub/14690084
2017-2018 https://www.companyweb.be/company/567832654/free-pub/16446937

De balansen van Geurts Rutten BVBA vindt u hier: 2015-2016:https://www.companyweb.be/company/567832654/free-pub/146900852017-2018:https://www.companyweb.be/company/567832654/free-pub/16446937
 Aan
verschillende actievoerders, klimaatactivisten, vakbonden, gele hesjes,
de anti abortusbeweging, anti-Marrakeshbetogers enz .. : Jullie mogen
niet voor haar deur of achterdeur gaan betogen, noch haar slapeloze
nachten bezorgen, er geen vandalisme plegen, haar uitgang niet
blokkeren, er geen kalasjnikovs afschieten of handgranaten gooien. Niet
aan de voorkant op de Dieststeenweg, niet aan de achter uitgang op de
Kortakker, en ook niet aan de bijna failliete koffiebar ‘Pauze’ in de
Gasthuisstraat in Aarschot.