De vis rot eerst aan de kop. Omdat……

Hoe fout het hier loopt, met dank aan de minister van samenleven en zijn voorgangers en tutti quanti, kun je zien in de eerste aflevering van Danny Op Straat duikt Danny in de wereld van drillrap. Deze serie is vanaf donderdag 6 februari wekelijks om 21:10 te zien op NPO2.

Omdat dit geen verbindende journalistiek is, omdat iedereen die dit aanklaagt meteen behoort tot de nazi’s in de Reichstag. Omdat we het op bevel moesten ‘schaffen’ en weinigen slechts weerstand boden uit angst voor de Securitate/de Stasi en instellingen als Unia.

Omdat de immigratie, ons pensioen, onze sociale zekerheid en onze economie moesten redden, zo werd gezegd en zomaar geloofd?

Omdat het allemaal maar faits divers waren, er slecht enkele handgranaten, enkele handgranaten en kogelinslagen waren, er slecht enkele salafisten en IS strijders gaat die terreur brengen en de rest ‘braaf’ is?

Omdat u nog gelooft dat justitie en politie dit wel zullen kunnen aanpakken?

Omdat ……

En zeg nu eerlijk, hebben het zwijgen, de onverschilligheid, de angst, geholpen om dit te voorkomen?

Heeft u zich niet vergist wanneer u niet aan de kant van het verzet stond? Heeft u nu geen spijt dat u mordicus vertrouwen bleef hebben in de zachte aanpak, het pappen en nathouden, het omkopen met geld en hulp opdat ze braaf en rustig zouden blijven? Gaat u nu drastisch anders durven stemmen of het leven van iedereen, ook het uwe, verder en wellicht onherroepelijk verkloten in het stemhokje?

“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden” werd ooit met afkeer en boegeroep door naïeve mensen ontvangen. Maar zoveel jaren later moet men Filip Dewinter wel gelijk geven.

Het aantal etterende wonden is ondertussen niet meer te tellen! En de vraag rijst of de patiënt nog valt te redden .
Condell met een schrikwekkende waarheid: “De Anti-Amerikaanse droom”.

De redactie wenst alle nageltjesfans een gelukkig en voorspoedig 2019. En vooral een goede gezondheid, zoals gebruikelijk heel veel gezond verstand, zin voor humor en een uiterst kritische visie en helderheid van geest over alles wat “geframed ” wordt door de leugenpers en de staatsmedia. Framing is het engels woord voor “kaderen”.

Alles wat getoond en gezegd wordt moet kaderen binnen de versie die de door zichzelf boven ons gestelden de bevolking wil opdringen en laten geloven. In feite komt dit neer op dwang liegen en bedriegen, hersenspoelen en indoctrineren.

Zet de ondertiteling automatisch vertalen op “Nederlands” en beluister en lees de uiterst nauwkeurige en vooral pijnlijke analyse van Condell. Pat heeft overschot van gelijk.

Een belangrijke opmerking van de redactie evenwel: islam is voor 91 procent géén godsdienst maar een misdadige politieke ideologie die zich beroept zich op die status van religie terwijl islam de vier andere vrijheden vervat in het 1° amendement -overigens net zoals de nazi’s en de communisten wereldwijd- niet erkent noch toepast.

Het linkse aka socialistische of collectivistisch nazisme is verantwoordelijk voor alles wat onze mensen en arbeiders ontzegd en sluiks ontstolen wordt. Zij zijn het de de ondergang van onze hoge beschaving op hun agenda hebben staan. Juist daarom voeren ze hier massaal mohammedanen in. In naam van uw nageslacht: ontneem links elke macht voor het te laat is!

Schaf je online een elektronisch exemplaar van “feitelijk overtuigen” aan na te klikken op de afbeelding bovenaan rechts. Het kost slechts 3,9 US dollar en dus minder dan 3,5 euro maar verschaft een wetenschappelijk verantwoord inzicht over de misdadige ideologie die de islam is. Voor al onze politici, professoren, rechters en studenten zou dit verplichte lectuur moeten zijn. Verspreid zo veel mogelijk de koppeling naar de betrokken pagina van het Centrum voor de Studie van de Politieke Islam waar dit Nederlandstalig boekje kan aangeschaft worden. Zo draag ook jij uw steentje bij tot het behoud en de redding van onze beschaving, uw volk, uw nageslacht, hun veiligheid, vrijheid en waardigheid.
De geschiedenis van Jihad

Het is opvallend dat de supporters van islam zowel in de reguliere media als op de sociale media zich in alle mogelijke bochten wringen om toch maar hun islamofiele illusies overeind te houden. Daarbij schuwen ze geen enkel middel en verdedigen hun vermeende waarheid met hele leugens, halve waarheden, verdachtmakingen, inversies, laster, beledigingen en ter plekke uitgevonden politiek correcte fantasieën.

Ze nemen, helaas samen met veel Westerse politiekers, voor waar aan dat islam fundamenteel een vredelievende godsdienst of religie zou zijn en dat het islamitische jihadistisch terrorisme iets relatief nieuw is, een product van de economische en politieke gisting van de 20° eeuw. Vanzelfsprekend is dat negationisme, pure naïviteit of een bewijs van cognitieve dissonantie.

Wij bij nageltjes weten wel beter. Ons boekenkastje getuigt daarvan. Als rechtstreeks gevolg van intellectuele terreur werd aan onze scholen en universiteiten wetenschappelijk onderzoek over islam onmogelijk gemaakt. Soms zelfs met broodroof op uitmuntende wetenschappers als het wapen der lafheid. Onze weerloze burgers moeten het dus stellen met islamkritische publicaties om zich toch enigszins te informeren over de realiteit.

Jihad betekent in het Arabisch “Strijd”. De vertaling als ‘heilige oorlog’ is dus maar gedeeltelijk correct. Want Jihad wordt niet alleen met wapens gevoerd, maar ook met het gesproken woord (prediking en tijdens betogingen), het geschreven woord (het internet staat er vol van) en vooral “geld”, veel geld. Een betere definitie zou dus zijn: Islamitische “Jihad” betekent totale oorlog (met alle middelen) tegen kafirs.

In zijn pas verschenen boek “De geschiedenis van Jihad, van Mohammed tot IS”
(ISBN 978-1-68261-659-8) toont de wetenschapper Robert Spencer gelukkig aan dat de islamitische terreur zo oud is als islam zelf. Jihad begon met Mohammed, de profeet van islam, die verklaarde “ik zegevierde door middel van terreur”.

Spencer ontleedt de uitgebreide geschiedenis en de rol van oorlog en terreur in de verspreiding van islam. Hij volgt met rasse schreden de 1400-jarige oorlog van islamitische jihadisten tegen de rest van de wereld, met details over de jihad tegen Europa, inclusief de 700-jarige strijd om Constantinopel te veroveren; de jihad in Spanje, waar niet-moslims nog 700 jaar vochten om de jihadistische indringers het land uit te krijgen; en de jihad tegen India, waar islamitische strijders en veroveraars ongeëvenaarde en onpeilbare verwoestingen veroorzaakten in de naam van hun zo gezegde ‘religie’ die in feite gewoon een imperialistische ideologie is.

Grotendeels verteld in de woorden van de hedendaagse kroniekschrijvers zelf, zowel moslim als niet-moslim, laat “De geschiedenis van Jihad” zien dat jihad oorlogvoering vanaf het allereerste begin een constante is van de islam, en het hedendaagse jihad-terrorisme op ideologische grondslagen verloopt net zoals bij al de grote islamitische oorlog voerende jihad-commandanten uit het verleden.

Na het verschijnen in 2009 van “Islamic Jihad ” van M.A. Kahn (ISBN 978-1-4401-1846-3) is “De geschiedenis van Jihad: van Mohammed tot ISIS” een volgend belangrijk historisch werk over jihad in de Engelse taal, en een boek dat de hele waarheid over de bloedige geschiedenis van de islam vertelt in een tijd waarin islamitische jihadisten als Trojaanse paarden assertiever zijn in westerse landen dan zij de voorbije eeuwen ooit zijn geweest.

Bat Ye’Or, auteur van “Eurabië” vat het in haar voorwoord zo samen:

In tijden van lafheid en opzettelijke valsheid, is deze moedige en gedetailleerde ontmaskering van de grootste uitdagingen en gevaren van onze tijd, van onschatbare waarde.