Magistraten nemen steeds meer ondemocratische beslissingen !

Wij zijn steeds de mening toegedaan geweest dat in een democratie de meerderheid de beslissingen neemt en niet andersom. Magistraten zijn er om recht te spreken en hun voornaamste taak bestaat er in om criminelen te straffen en te veroordelen. Dat ze de laatste jaren in dit verband geen hoge toppen scheren moge blijken uit de steeds maar stijgende criminaliteitscijfers en dit hoofdzakelijk als gevolg van lakse Magistraten.

Horen_zien_zwijgen

We hebben nooit kunnen begrijpen dat Magistraten het normaal beginnen te vinden dat regelmatig dossiers verdwijnen en dat ze zich bovendien gemakkelijk laten overtuigen criminelen vrijuit te laten gaan wegens zogenaamde procedurefouten. Recht wordt dan zeer dikwijls onrecht.

De laatste tijd krijgen we steeds meer de overtuiging dat voor bepaalde Magistraten tradities; gewoonten enz. begrippen zijn die een conservatieve klank hebben en dus als negatief moeten worden geïnterpreteerd. Steeds meer Magistraten wensen de progressieve tour op te gaan en het gelijk geven aan kleine minderheden blijkt voor hen waardevoller te zijn dan de wensen van een grote meerderheid te willen inwilligen. Onlangs werden grote infrastructuurwerken in Antwerpen (verlenging tramlijn tot Wijnegem) gedurende maanden stilgelegd omdat een rechter één inwoner die een bepaalde klacht had neergelegd wou plezieren. De man had geen poot om op te staan maar kreeg het wel gedaan dat de belastingbetaler een meerkost van miljoenen diende op te hoesten wegens de grote meerkost die door deze grote vertraging ontstaan was.

Nu lezen we vandaag weer dat de Raad Van State het zoveelste bewijs heeft willen leveren van haar gebrek aan enig nut voor het algemeen belang. Zo verbiedt een nieuw Arrest van deze instelling dat op de Gedempte Zuiderdokken geen Sinksenfoor meer mag plaatsgrijpen en dat bovendien de bijna 2000 beschikbare parkeerplaatsen moeten verdwijnen! En dit allemaal omdat welgeteld 8 omwonenden dat hebben gevraagd!

Deze 8 mierenneukers slagen er dus blijkbaar in de Raad Van State achter hun kar te hebben gekregen waardoor duizenden en duizenden hun vertrouwde parkeerplaatsen kunnen verliezen; de chaos in de binnenstad zal toenemen; honderdduizenden hun jaarlijkse kermisontspanning mogelijkerwijze gaan missen enz. enz.

Gaat men nu morgen via een soortelijk arrest de jarenoude Vogeltjesmarkt verbieden omdat enkele omwoners uit de buurt menen dat een of andere marktkramer te hard roept? Gaat men voortaan “de lijn” het verbod opleggen om nog door bepaalde straten te rijden omdat enkele omwoners niet tegen het belgerinkel kunnen?

We hebben sterk de indruk dat ons hele rechtssysteem steeds meer en meer met haken en ogen aan elkaar hangt en men van onze democratie een klucht aan het maken is. We rekenen op de nieuwe Antwerpse Burgemeester om die heren rechters snel duidelijk te maken wie er nu in Antwerpen de baas is en wie er nu zal gaan beslissen waar en hoeveel parkeerplaatsen er zullen komen en wanneer en waar de Sinksenfoor zal plaatsgrijpen. Als Bart De Wever en zijn nieuwe ploeg dergelijke beslissingen al niet meer zouden kunnen nemen stellen we hen voor er onmiddellijk mee op te houden.

Men zegge het voort…