De koekedozen show.

Oef! De keuningklijke slijm en lijm show is eindelijk over..toch voor het grootste deel. Flupie en Thilie hebben hun A1 nummerplaat plus een jaarlijkse check van 11,5 miljoen euri leefloon vast. Papa Albèir en mama Paola kunnen nu gerust gaan spelevaren en sardinnekens gaan vissen in de Middellandse zee. Gedaan met dat dagelijks gezeur en geleuter van het team federale totentrekkers. Weg van die vermaledijde flaminganten die het op ons jobke en bijhorende pree gemunt hadden.

koekendozen

Nu kan Flupie de kastanjes uit het vuur halen..hij zat er al zo lang op te wachten. Zijn missie kan beginnen. ‘T was vollen bak gisteren daar bij de royals. Om hier bij nageltjes een kleine bijdrage te kunnen leveren heb ik met stukken en brokken wat van die keuningklijke bullshit gevolgd. Het hele grapje heeft per slot van rekening de belastingbetaler een kleine 6OO.OOO euri gekost en effe zien wat er daarvoor opgediend werd om inspiratie op te doen was dan ook bijna een must.

Alles begon bij het begin van het Te Deum waarbij de ganse keuninklijke meute voor één keer paraat was. Een voor een arriveerden de feestelingen in de glimmende “dienstwagens”. Ik onthou bij deze zeker de aankomst van tante Fabi in haar paarse oud-fit en haar onveranderd ooievaarsnest kapsel. In haar luxe rolstoel (full-option) werd zij de kerk in gereden. Ik had de indruk dat ze reeds een maria verschijning had want haar bewondering voor het kerkelijk interieur, dat ze normalieter goed kent, straalde van haar flink geplamuurd gezicht af. Ik vermoed zelfs dat er teveel van dat goedje opgesmeerd was want zij had moeite om het hoofd recht te houden.

De arrivé waar ik altijd naar uitkijk is deze van de Lorre en zijn Claire de lune. Ook nu liep deze opgekalfaterde boerenworst in de kijker door zijn manier van lopen. Zijn doorgezakte schouders en voorover gebogen houding waren misschien een teken dat hij op het laatste nippertje nog zijn gevoeg gedaan had, maar zijn prinselijke reet onvoldoende gereinigd had wegens een gebrek aan hygiênische geparfurmeerde doekjes en er nog wat “smeersel” in zijn bilnaad achtergebleven was dat nu stilletjes opstijfde. De donkere zonnebril op zijn goed doorspekt smoeltje gaven hem het uitzicht van een opgefokte zeerob in een militair uniform. Gelukkig ging hij ditmaal niet (zoals in Monaco!) bij het bestijgen van de trappen op zijn bakkes en wist hij zijn saté stok (sabel) in toom te houden zodat ook deze niet tussen zijn lompe stelten zou terechtkomen en hij samen met zijn Clair de aarde zou kussen.

Na de nodige verwelkoming door Gods afgevaardigde schreed het bonte gezelschap in opperste devotie naar het altaar, onderwijl rechts en links en bekende zedig met een knikje gedag zeggen. Na het nodige trammelant en onder het luiden van de feestklokken begaf het adellijk gezelschap zich na het bijwonen van het sacrament des altaars en de daarbij verkregen volle aflaten onder het gepeupel om wat brol en vreugdekreetjes in ontvangst te nemen. Kreten van vive le roi et la reine en vive la Belgique deden de royals hun oogjes tintelen. Soms klonk er ergens een verloren schor klinkend leve de keuning van een of andere clochard die plezant wou doen. De ordediensten waren bij het horen van Vlomse kreten dubbel op hun hoede want men vermoede een stunt van Bart de Wever himself!

Daarom ook waren er scherpschutters op de daken rond het feestelijke gebeuren geposteerd om hem indien mogelijk af te knallen. Gelukkig is BDW geen achterlijk iemand en stuurde hij zijn kat! Voor het “moment suprème” was er meer poco volk aanwezig om de boel op te vrolijken. Zo zagen we het Vivoordse DEXIA zwijn die meer dan slachtrijp is gezien hij met moeite zijn ogen nog kan openhouden wegens overtollig spekvet in zijn snoet. Als die ooit moest gespiest worden om te braden gaat het lang duren eer hij gaar is en zal men meerdere malen het overtollige gesmolten vet moeten wegkieperen eer men aan de côteletten zit.

Opgemerkt was ook de aankomst van het op erotiek beluste koppel Wilfrit en Miet. Ik zou hen beiden de raad willen geven, maar vooral Wilfrit, om hun seksleven wat in te tomen want de oude man ziet er gewoon “afgevogeld” uit. Miet moest hem goed bij de arm houden want hij liep er zichtbaar onstabiel bij. Waarschijlijk hadden zij de voorbije nacht wat teveel kamasutra spektakel geleverd. Wie ik niet gezien heb (of gemist?) was Herman Dweil. Misschien zat die in Leuven aan het ziekbed van broer Eric die er hersteld van een open hartoperatie. Deze aandoening is zoals eerder vermeld, de schuld van de NV-A die Eric tot een schagrijnige azijnpisser gemaakt hebben en zijn hart dusdanig belast heeft.

Daarentegen zagen we wel de schele voorgevel van Barosso en het gespleten smoelwerk van Guy de la Tourette tussen de talrijke gestelde lichamen. Het gezwam en getruut van de eigenlijke kroonswissel heb ik laten voorbijgaan wegens sterk opkomende maag en darmkrampen. Later bracht een goede ontlasting, op de gezondheid van het nieuwe keuningskoppel, veel beterschap in mijn inwendig huishouden.

Het defilé en al de daarbij horende poespas heb ik eveneens laten schieten omdat ik die ganse show reeds meer dan kotsbeu ben. Als we echter Zowelle 1000-ket met haar paardensmikkel mogen geloven waren er tussen de 500.00O en 750.OOO. koekedozen fans aanwezig. Een getal dat naar federale gewoonte sterk en in dit geval zéér sterk overdreven is. Volgens de NMBS hebben zij een 11.OOO personen naar Brussel geteld waarvan de meerderheid reeds in de vroege vooravond terugkeerde naar huis. Dat Zowelle niet te beroerd is om nu en dan eens met spek te schieten wisten we al..maar dat ze met ganse varkens werpt is nieuw! t’Zal voor het goede doel “geoeweest” zijn.

Voor de media in het algemeen zijn de gouden dagen nu voorbij en kan de voorlopige winst al geteld worden. Nu nog de boekskes hun gekwijl aan de man/vrouw brengen en de maand is weer goed. Voor de fans van al dat keuningklijk en prinselijk gezever en gewets is er al een volgend rondje “gekte” op til. De BBC laat weten dat Kate Middelton naar de kraamkliniek is overgebracht. Allé mannekens aan de Reyers en in de medialaan..als de wind naar Londen om een volgend rondje oeverloos royal gekwakkel en geblaat over onze kop te gieten. Bwaaa……
Een volk wordt niet onafhankelijk al bedelend, maar al eisend.

In een poging om de Vlaamse kiezers bang te maken voor een autonoom/zelfstandig Vlaanderen sprak CD&V voorzitter Beke:  “N-VA speelt met de welvaart van de mensen”  en “Tenzij je buiten de grondwet gaat, heb je nog altijd een tweederdemeerderheid nodig

Met buiten de grondwet bedoelt hij: zoals de het regime met CD&V of koning Boudewijn dat al voordeden ?!!.  Het is duidelijk tsjeven zijn leugenaars.                                                                          Een volk wordt niet onafhankelijk al bedelend, maar al eisend.

800.000 mensen weten ondertussen wel wie er met hun welvaart echt heeft gespeeld. Dat kunnen ze alle dagen nog zien op hun spaarrekening.

6 miljoen Vlamingen moeten ondertussen al weten wie hun welvaart heeft misbruikt en getransfereerd.  Gaan ze zo dom blijven of voor de bestraffing van de echte dieven gaan, die het middenveld al meer dan 185 jaar misbruiken om geld en macht te verwerven en behouden? Ik denk, ik hoop, dat de Vlaming volwassen is geworden. Een Vlaming die  geen organisatie meer nodig heeft die in het stemhokje hun hand vasthoudt, hen opsluit in een zuil en vertelt dat organisaties als het ACW of kleurvakbonden nodig zijn om zich te verenigen, zich te amuseren, of voor een pensioen of werk te zorgen.

Ik lees gelukkig dat ruim 37% van het ACW al een NVA kiezer is geworden. Hoeveel er Vlaams Belang kiezer is geworden durven veel mensen niet eens zeggen, en het zou bovendien toch nooit in een krant verschijnen.
Mededeling door de keuning.

Waarde landgenoten, De keuningin en ikzelf moeten tot onze spijt een droeve mare bekend maken. Zoals U weet bezitten we ergens in onze lieflijke ardennen een stulpje dat we ter beschikking stelde van het plaatselijke ocmw om er asielzoekers tijdelijk in op te vangen.

Liefst en famillie, vader moeder en hun vele kientjes. waarde landgenoten

De koningin en ikzelf ontvingen van het ocmw maandelijks een huurvergoeding hetgeen een welgekome surpluske was op ons karig maandelijks leefloon.

Echter is er een nu een kink in de kabel gekomen want reeds enkele tijd is de “chauffage” stuk en kan het goed niet meer verhuurd worden daar de koude en kilte er nu vrij spel heeft. Gezien onze krappe budgetaire mogelijkheden kunnen we deze herstellingskosten niet betalen, meer nog.. het plaatselijke ocmw wil deze kosten niet op zich nemen en weigerd zelfs ons afbetalingsplan in deze te aanvaarden.

Het stelt ons droeve en triestig om zoveel onbegrip van de bevoegde diensten die aldus een woonst voor nieuwe Belgen laten verkommeren. Nog erger en zwaarder om dragen is het feit dat de keuningin en ikzelf niet bij onze kinderen noch aangetrouwde famillie terecht kan om een leningske los te peuteren om de chauffage te laten herstellen. Tante Faby is sinds die onduikings affaire zo gepikeerd dat ze haar intrek in de kapel genomen heeft en niemand meer wil zien of spreken, alleen God en de paus..en dan alleen via de gsm!

Ons Astrid zit ook op haar centen nu haar dotatie dreigt op te drogen. De Flip heeft een peperdure kroon besteld om zijn nakende blijde intrede de nodige luister te geven en bij onze Lorre moet ik zeker niet aankloppen want die is nog te gierig om toiletpapier te kopen.. die veegt zijn gat af met de reclame folders die wekelijks in zijn bus vallen. Hij is zelfs niet te benauwd om stiekem s’ nachts deze bij zijn buren ook uit de bus te peuteren. Zeker nu hij terug is van zijn ski accident waarbij hij acute aanvallen van diarree aan overhoudt.

Het zit de keuningin en mezelf echt niet mee sinds mijn kerstmis toespraak. Onheil en tegenslag zijn sindsdien niet uit de lucht voor ons… alsof de duivel er mee gemoeid is! Neen,waarde landgenoten, dit is geen fabeltje of vroege aprilgrap. De chauffage in ons huizeke is echt kapot *..begot! *

Vandaag gelezen in de media en nog niet gecensureerd!
Gekrakeel in het keuninklijk eksternest.

Dat het rommelt in het keuninklijke eksternest is reeds meer dan duidelijk gebleken. Na de sneer van de sire in zijn kerstboodschap i.v.m. de drang van de Vlamingen om meer baas in eigen keuken te zijn, was er het lumineuze idee van tante Fabi en haar raadgevers om de Belze staat een dikke neus te zetten als het momentum zou komen wanneer die Spaanse kromme nagel ter hemelen zou varen.

Een constructie werd opgezet om het verkregen woekerleefloon aan succesie belasting te onttrekken. Deze uiting van minachting voor het Belze volk van de heilige Fabiola di mora Y Aragon was meer dan een brug te ver en was zelfs bij de keuningsgezinde premier in een verkeerde lichaamsopening geschoten.

Het gevolg van de algemene verontwaardiging was een unaniem besluit om tante Fabi haar leefloon te verminderen met 500.000 euri per jaar, toch nog goed voor 900.000 lappen zijnde 75.000 euri p/M. Evenveel als de massa gepensioneerde horigen en laten op vijf jaar zouden ontvangen.

De oude versleten kwien was echter zo geschrokken van het terechte gemor onder het volk dat haar raadgevers besloten de gekende “ontwijkings” constructie op te doeken en deze te vervangen door een gelijkaardige onder een andere naam. Een echte overvalste tsjeventruk!

Na Fabiola was het de beurt aan de Lorre om nog eens de middenvinger op te steken en te laten zien dat hij boven Sus en klein Pierke verheven staat. Hij moest dringend wat contacten leggen met enkele Angolese gabbers om ginds iets uit de grond te stampen waar de Lorre wat aan kan verdienen want ook voor hem is het crisis… zegt hij. Dat hij daarbij bepaalde voorwaarden schond lapt hij zoals steeds deftig aan zijn laars. Ook hij riskeerde naar de bedelstaf verwezen te worden, maar enkele telefoontjes van copin D.Reynders lieten alras blijken dat de prins de heiligheid zelve was en er van enig kwaad opzet geen sprake was. Oef…hij mag zijn maandelijkse 25.000 euri leefloon behouden….tot een volgende treffer.

De keuning,bezorgd om het wel en wee van zijn spruiten opdat ze niet uit zijn ruif zouden komen eten, riep ze pro forma tot de orde tijdens zijn jaarlijkse toespraak voor de zogenaamde “gestelde” lichamen. Voilà zie, daarmee kon het volk zien dat Sire de keuning zijn nakomelingen ook door de mangel durft te trekken… zelfs zijn schoonzus tante Fabi. Voor dochter Astrid was het allemaal wat teveel en zij blies voortijdig te aftocht, gekrenkt en onteerd omdat ze in de overtuiging leeft dat ze haar “werk” toch naar behoren deed en ze haar leefloon gerust kan missen!

De Fluppe die loopt erbij als iemand die steeds op zoek is naar de latrine, zeker nu de geruchten van een troonswissel meer en meer de kop op steken en zijn zenuwachtigheid toeneemt. De troonswissel in Nederland geeft de Fluppe een boost om hier ook de kroon te kunnen dragen: “Ik ben er klaargekomen voor!”, zou hij zeggen in zijn beste Nederlands.

De perikelen in het eksternest waren zeker in het voordeel van Elio en co want zo konden de eigen problemen wat in de schaduw gezet worden. Bij de eerstvolgende begrotingscontrole zal er terug kleur moeten bekend worden en die zal een vies tintje hebben want er zal terug op rooftocht moeten gegaan worden om centjes bij mekaar te sprokkelen. Voeg daarbij nog de sluitingen van Ford Genk,de Luikse staalovens en de vele kleintjes zoals Ijsboerke e.a. en het beloofd een bonte bedoening te worden. Stof genoeg om te noteren. MVG

Senior