Geen excuses ! Nooit !

Echt de moeite om te bekijken/beluisteren !

Voor wie dacht dat het Nederlandse Forum voor Democratie (FvD) alleen bestond uit Thierry Baudet en Theo Hiddema, die heeft deze hoog-taalvaardige vrouw Annabel Nanninga nog niet gehoord.

Ze zet daar even het ganse Groene linkse clubje deugmensen voor joker. Ze weet precies hoe die denken, functioneren, de boel belazeren en samen klitten als een vettige rasta…. Vermaak verzekerd !

Annabel Nanninga: excuses slavernij zijn onzin

De Gemeente Amsterdam wil heel graag excuses maken voor slavernij van eeuwen geleden. Daarom is er 'wetenschappelijk' onderzoek besteld dat moet aantonen dat excuses inderdaad terecht zijn. Dit onderzoek en de aangewezen commissie zijn niet serieus te nemen. FVD-Raadslid Annabel Nanninga prikt deze zelfkastijdende flauwekul door. FVD.nl/ja

Geplaatst door Forum voor Democratie -FVD op Vrijdag 10 januari 2020
Terzake de 0000

Vandaag praatte het crapuleus stuk links journaille ‘Kathleen Cools’ op Canvas.be met de macho-imaâm “Khalid Benhaddou” (whaw zeg een broek vol goesting!) over de “solidarité” tussen de moslims in Vlaanderen en de (sic) vluchtelingen van onnaspeurbare nazi-oorsprong.

terzakeAls U toevallig keek, beseft U ongetwijfeld dat de invasie van islamitische woestelingen en verkrachtende roofmoordenaars, politiek correct door de schijnheilige EU georkestreerd, definitief van start is gegaan.

Wat deze, geestelijk debiele maar uiterst arrogante (en intellectueel agressieve) moslimleider uitkraamde was puur anti-blanke racistische en neo-nazistische propaganda. De 0000 is natuurlijk maar wat het is, maar als signaal kan het tellen. Koop vlammenwerpers en high-tech moslim-zoekende projectielen nu het nog kan. Ze (de mosselmannen) denken écht de seculiere rechtsstaat helemaal en finaal buiten werking gesteld en op de knieën gekregen te hebben!

Deze arrogante macho maakt zich echter best geen illusies.

Want als mijnheer Klalid denkt mijn vrouw en dochters zo maar willekeurig te mogen verkrachten omdat mijnheer zelf moslim is begaat hij en vreselijke denkfout. Als hij denkt dat ik zijn islamitische lul zal zuigen ter voldoening onder bedreiging maakt hij een even grote denkfout. De enige echt geëvolueerde beschaving zal blijven strijden en vechten tot de laatste moslim naar de verdoemenis en het eeuwige hellevuur zal zijn verwezen.

Zijn of haar huid zal weliswaar niet automatisch vernieuwd worden om opnieuw sadistisch te worden afgebrand overeenkomstig de letterlijke instructies van de ‘heilige’ koran, maar eenmalig noteer ‘eenmalig’ verbrand worden ingevolge de tomeloze woede en niet geveinsde verontwaardiging van geciviliseerde mensen. Genoeg is genoeg. ‘Trop’ is te veel, laffe islamofiele hersen-spoelers!
De waarheid over de slavenhandel in zwarten.

De politiek correcte goedmensen en politici die het fantasme van de multicultuur beleven als een religie zijn niet alleen verantwoordelijk voor de invasie van West Europa door hordes moslimcriminelen maar tevens voor het voortbestaan van wat nog niet zo lang geleden als onmenselijk werd beschouwd: slavernij in al zijn aspecten: van tot slaaf maken over slavenhandel tot het houden, misbruiken en vermoorden van slaven. Dr. Bill Warner vat de waarheid goed samen: De voornaamste schuldigen zijn bekend: de koran en de moslims.

 De objectieve geschiedenisbronnen zijn duidelijk!

De band met de islam is overduidelijk. De Senegalese antropoloog Tidiane N’Diaye noemt dit “de versluierde genocide”.

Niet alleen zwarten waren slachtoffer van de islamitische slavenhelers!

https://www.youtube.com/watch?t=42&v=pclopTcwh0o

Verbijsterend vervolg op (https://www.youtube.com/watch?v=juatpoBZe9U en https://www.youtube.com/watch?v=juatpoBZe9U en https://www.youtube.com/watch?v=TdN1rji_7LM en https://www.youtube.com/watch?v=aXas5hZe3nA enz. enz. enz.) Het is overigens nog altijd niet gedaan!

https://www.youtube.com/watch?v=AfV5PIAqkSQ

De islamofiele censuur in de handboeken voor het onderwijs van geschiedenis en de vaak flagrante maar meestal subtiele geschiedenisvervalsingen die er bewust werden in verborgen kunnen weliswaar onze schoolgaande jeugd tijdelijk bedriegen maar nooit de waarheid volledig monddood maken. Politieke correctheid zou als misdaad moeten bestraft worden!

De bibliografie ter zake is eindeloos maar de volgende werken bieden de meest overzichtelijke:
Peter Hammond “Slavery, terrorism and Islam”, ISBN 978-0-9802639-1-6
Tidiane N’ Diaye “Le génocide voilé”, Gallimard, ISBN 978-2-07-011958-5
Jacques Heers, “Les négriers en terre d’islam”, éditions Perrin, ISBN: 978-2-262-02764-3

Een nog meer uitgebreide bibliografie (13 pagina’s) over de handel in blanke slaven vindt men bij Robert C. Davis “Christian slaves and Muslim Masters”, Palgrave Macmillan, ISBN:13-978-1-4039-4551-8
De IS zoals IS is!

Ik ben dertig keer verkracht en het is nog niet eens tijd voor het middagmaal. Ik kan zelfs niet meer naar het toilet gaan.“: Getuigenis van een slachtoffer waar in volgend filmpje op YouTube “strijders” van de Islamitische Staat op Syrisch grondgebed luchtig over praten als over het kopen/verkopen van slavinnen. Vrouwen zijn koopwaar, zaken die kunnen verhandeld worden.

http://www.youtube.com/watch?v=tVISyjFwXAU

Hopelijk wordt het filmpje niet weg gecensureerd. Indien censuur kijk dan hier. Nu pas merken de media op wat in àlle islamitische staten (en dat zijn heel wat) dagelijkse kost is. De islamitische staat bestaat niet want het is niet eens een echte staat. Islamitische staten (meervoud) daarentegen zijn de echte werkelijkheid waar dit soort barbaarsheid wereldwijd en dagdagelijks schering en inslag is.

Intussen legde Zoubida Jellab van Ecolo op 17 oktober hier een klacht neer tegen T. Francken van de NVA omdat die in 2007 in een mail zou geschreven hebben dat homobashing in de hoofdstad “alles te maken heeft met het hoge aantal islamieten en kutmarokkaantjes“. Een onweerlegbare waarheid als een koe dus. Er werd intussen al een collectieve  klacht mee ondertekend door 4.044 “burgers”. Waaronder ongetwijfeld ook kandidaat-syriëstrijders uit la très grande Bruxelles en hun plaatselijke weerloze en willoze vaak polygame slavinnen mét stemrecht.

De IS is dus bij ons al minstens politiek actief. Wat een lef, wat een arrogantie! Waarom gaat Zoubida Jellab haar islamitische naastenliefde niet aanbieden in Syrië?!
Vrijheid?

Eergisteren was het 70 jaar geleden dat onze vrijheid werd bevochten op de stranden van Normandië.

ddayToen won de vrijheid. Heden ten dage staat diezelfde vrijheid wéér op het spel. Dit keer niet door bommen en granaten, maar door een ondemocratische staatsgreep van technocraten en regelmeesters.

Lees verder >>>
De grote plundering: Europa op weg naar de feodale heerschappij

Deze uiteenzetting sluit naadloos aan bij de vaststellingen van Pat Condell hierboven.
Hier staan de traditionele en eurofiele partijen voor. Iemand die in dit onland voor een hardline politiek correcte partij  (spa-groen-cd&v-vld) stemt, of iemand die voor een simpelweg eurofiele partij (Nva) stemt, kiest op termijn voor armoede, dictatuur en slavernij ten dienste van een ondemocratische niet verkozen fascistische politieke EU-super-elite, al dan niet gepaard gaande met gelijktijdige islamitische terreur.

De uitleg van Bart De Wever dat de NVA staat voor een “beleid voor wie werkt, spaart en onderneemt”, overtuigt mij in geen enkel geval. Er zijn genoeg gemeentebesturen in Vlaanderen waar de Nva nu anderhalf jaar een vinger in de pap heeft, waar deze woordenkramerij in de praktijk ontmaskerd is. Het eurofiele blabla van deze partij in de eigen verkiezingspropaganda geeft uiteindelijk haar ware aard prijs.

De NVA is in feite een perfect politiek correcte partij. Het ‘eigen onware grote gelijk’ wordt er verkozen boven het ‘ware zgn. ongelijk van hun politiek incorrecte maar wel waarheidlievende en objectieve opponenten’, die in een adem zonder het geringste spoor van bewijs worden gedegradeerd tot criminelen met wie ze niet willen samenwerken. Zelfs elke poging tot bewijsvoering ontbreekt daarbij: typisch politiek correct.

Zo moreel superieur voelt de NVA zich! En dit terwijl ze haar eigen principe …
(onafhankelijkheid van Vlaanderen) moeiteloos overboord heeft gegooid om ruggengraatloos deel te mogen (kunnen) nemen aan de Belgische macht. Een bekentenis zal nooit volgen, want politieke correctheid is een soort van geloof dat nauw aanleunt bij religie. En dàn is bedrog nooit ver weg als het al niet de regel is. Wie Nageltjes niet gelooft moet maar eens de standpunten van N-va over Europa, asiel en migratie lezen op de website van deze partij. Vooral hun uitleg over Europa is tweeslachtig, protserig en getuigt van zoveel naïviteit dat alleen de patroonheilige van de onnozele kinderen er kan in geloven. Zo een partij liegt honderduit of verzuipt in de criminele wereld van de EU.

De politiek van de voortgezette plundering van de burgers door de regeringen en de financiële elites heeft de democratie in Europa op unieke wijze uitgehold. We bevinden ons op de weg naar een nieuw feodaal systeem. Deze ontwikkeling is zeer gevaarlijk: Radicale politieke bewegingen worden namelijk dan sterk, wanneer democratisch gekozen regeringen de aan hen verleende macht ten koste van de burgers misbruiken.

lees verder op E.J. Bron >>>
De “heilige” Koran Zegt. Deel 4 mét video.

Schakel de ondertiteling Vertalen in op Afrikaans en dan Nederlands + OK !

Goede humor. Maar wat te denken over een God die zich vergist heeft en dat niet wil toegeven? Lachwekkend? Zeer zeker, maar helaas de realiteit van de hele islam.

De grote verdwijntruc zijnde afschaffing (of abrogatie) van een vroegere openbaring van Allah die vervangen wordt door een nieuwere, maakt elk debat of dialoog met een moslim onmogelijk. Een moslim ken geen schaamte en liegt alsof het gedrukt staat. In het geval van teksten uit de koran is dit letterlijk te nemen.

Koran 2:107 zegt hierover: Welk teken Wij ook afschaffen of doen vergeten, Wij komen met iets beters of iets gelijkwaardigs

Vermits het bij geen enkele niet onderontwikkelde mens ingaat dat een God zich vergist en toch niet wil toegeven dat hij zich vergist heeft, wat een logische gevolg zou zijn van contradicties in wat men heeft beweerd of geopenbaard, hebben de islamitische “geleerden” een vernuftig argumentorisch systeem verzonnen om dit gebrek aan logica en deze contradicties te verbergen:

Taqiyya of het heilig bedrog, Tawriya het creatief liegen, Kitman of het vertellen van een halve waarheden bij voorbeeld door alleen vredelievende koranverzen te citeren, en Muruna of flexibiliteit. Samengevat : liegen en bedriegen in naam van Allah.

Taqiyya is gedefinieerd als het verbergen van iemands moslim zijn.
De oorsprong komt uit Koran 3:28Laat de gelovigen de ongelovigen niet tot verbondenen nemen met uitsluiting van de gelovigen en wie dat doet behoort in niets tot Allah, tenzij dat gij vrees koester voor hen. En Allah doet U op uw hoede zijn voor Hemzelf en tot Allah is de gang.” Deze “zelfverdediging” (illaa an-tattaqu minhum tuqah) rechtvaardigt bedrog tegenover ongelovigen. Dit bedrog heet Tawriya en is gedefinieerd als creatief liegen.

Tot hier geen probleem in gevaarlijke of levensbedreigende situaties. Maar het EGO (Ghira of gevoel van eigenwaarde) van een rechtgeaarde moslim of moslima is dermate groot en enorm opgeblazen dat zelfs bij de geringste intellectuele weerstand ze zich bedreigd voelen en de wet van jungle laten primeren op de logica en het gezond verstand. Ze zijn net als gehersenspoelde dieren die voorgeprogrammeerd ontstelling en het zich beledigd voelen veinzen, reageren met creatieve leugens en daarna automatisch in overdrive schakelen naar de jihad-modus. Oog op oog tand om tand en liefst nog veel erger. Zij bezitten immers de goddelijke volmacht om te doden en te folteren in naam van hun religieuze ideologie.

De islamitische shariawetgeving schrijft ‘Tawriya‘ voor als doelgericht handelen:
Vertrouwen van de Reizigger (Reliance of the Traveller 14° eeuw), r8.2 :
Wanneer het mogelijk is om een doel te bereiken door te liegen maar niet door de waarheid te zeggen, is het toegelaten om te liegen als het doel ervan toelaatbaar is, en liegen is verplicht als het doel verplicht is.

In elk debat of dialoog met moslims stuit men dus altijd op hetzelfde fenomeen. Steeds zal de Tawriya of creatief liegen hem of haar inspireren om – bij wijze van kitman, het vertellen van halve waarheden – een afgeschaft koranvers te citeren, in tegenspraak met een later en dus niet afgeschaft of definitief vers dat de historisch feitelijk bewezen immoraliteit van de islam onomstootbaar bewijst. Het geheel is zowat het toppunt van muruna of flexibiliteit en taqiyya of heilig bedrog. (1)

Omdat bijna de hele inhoud van de Koran bol staat van flagrante overtredingen op de mensenrechten, van onrechtvaardigheid naar normale ethische normen, van wreedheden, van discriminatie en, jawel, van racisme is het niet meer als normaal dat dezelfde techniek toegepast wordt op alle verzen van de koran zonder onderscheid. Liegen en bedriegen is de islamitische norm bij uitstek.

Ook hier weer geen probleem tussen twee moslims. Ze weten van elkaar dat ze liegen en bedriegen, en zo houdt de ene leugen de andere in evenwicht. Zo komt het dat moslims en hun apologeten durven spreken over de religie van de vrede in plaats van over de ideologie van de oorlog.  Als moslims spreken in het westen of tegen westerlingen vertellen zij immers  een totaal ander verhaal dat dat wat ze in hun thuislanden onderling durven formuleren. Zij leiden westerlingen om de tuin door middel van leugen en bedrog. Als men in hun thuislanden een hogere in de islamitische rangorde ontmoet en zou blijven  tegenspreken wordt men geëlimineerd uit de theocratische moslim-samenleving. Oppositie wordt er niet geduld. De islamitische clerus heeft er altijd het laatste woord.

Maar dit wordt manifest een onmogelijk te overwinnen handicap als één van de twee gesprekspartners in een dialoog geen moslim is en bovendien een minimum aan geschiedenisles heeft genoten.

Om je door een moslim te laten informeren over de islam is net hetzelfde als aan een drugsdealer vragen of hij zijn heroïne zou aanbevelen. Je mag er 100% van overtuigd zijn dat hij of zij liegt.
Dit werpt vanzelfsprekend een objectief en realistisch licht op de volgende kenmerken van de islam, voor eeuwig en altijd onveranderlijk definitief vastgelegd in de zogezegd “heilige” koran.
Diegene die schrijft, zegt of beweert dat dit alles niet waar is, liegt. Zelfs al heeft hij of zij een master van de faculteit godsdienstwetenschappen van de KUL specialisatie islam op zak.

Dictatoriaal beheer van huwelijk, familie en nageslacht

Koran 24-32: En huwt uw weduwen en de deugdzamen onder uw mannelijke of vrouwelijke slaven. Indien zij arm zijn, zal Allah hen uit Zijn overvloed verrijken, want Allah is milddadig, Alwetend.”

Koran 24-59: En wanneer de kinderen onder u geslachtsrijpheid bereiken, moeten ook zij verlof vragen evenals ouderen dan zij om toestemming vragen. Zo maakt Allah u Zijn geboden duidelijk; Allah is Alwetend, Alwijs.”

Koran 33-36: En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald.”

De legitimering van gedwongen huwelijken staat dus al helemaal aan het begin van de islam: Koran 2-221: En huw geen afgodendienaressen voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is beter, dan een afgodendienares, ofschoon zij je mag behagen. En huw haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienaar, ofschoon hij je mag behagen.”

Eenzijdige scheiding alleen door de man: Koran 2-229: Is de echtscheiding twee keer geschied, behoud haar dan op behoorlijke wijze of zend haar met vriendelijkheid weg.”

Devaluatie van het gezin: Koran 8-28: En weet, dat uw bezittingen en uw kinderen slechts een beproeving zijn en dat voorzeker bij Allah een grote beloning is.”

Ideologische splijting van het gezin, net zoals in het communisme en nationaalsocialisme: Koran 9-23: O jij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.”

Koran 64-14: O, gij gelovigen, er zijn onder uw echtgenoten en kinderen die uw vijanden zijn, neemt u dus voor hen in acht.”

Het verhaal van de vermoorde jongeling spreekt voor zich: Koran 18-74+80: Zij reisden dus verder tot dat zij een knaap ontmoetten en hij deze doodsloeg. En wat de jongeling betreft, zijn ouders waren gelovigen en wij vreesden dat hij schande over hen zou brengen door zijn opstandigheid en ongeloof.” Eremoorden en ongehoorzame zoons en dochters zijn daarom geen bedrijfsongeval van de islam, maar zijn volledig in overeenstemming met de theologie en pedagogiek van Mohammed.

Afwijzing van de privésfeer en van het brief-, post- en telefoongeheim

Koran 58-8+10: Hebt gij degenen niet waargenomen, wie de geheime samenzwering was verboden maar die daarna terugkeerden naar hetgeen hun verboden was en heimelijk beraadslagen in zonde, overtreding en ongehoorzaamheid jegens de boodschapper? Geheime samenzwering gaat alleen uit van Satan, opdat hij verdriet moge veroorzaken aan de gelovigen maar het kan hun niet schaden dan met Allahs toelating. Laat dus de gelovigen in Allah hun vertrouwen stellen.”

Afwijzing van de principes van een moderne economie door de islam

Koran 2-275: Degenen, die woekerwinst maken, verrijzen zoals iemand, die door Satan met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: ´Handel is gelijk aan rente´, terwijl Allah de handel wettig en de rente onwettig heeft verklaard. Die daarom een vermaning van zijn Heer krijgt en er mee ophoudt, hem zal toebehoren, hetgeen hij vroeger heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah. En zij, die terugvallen, zij zijn de mensen van het Vuur, daarin zullen zij vertoeven.”

Koran 6-141: “…Voorzeker, Allah heeft de verkwisters niet lief.”

Kwetsbaarheid van de woning in de islam

Koran 59-2: Hij is het Die de ongelovigen onder de mensen van het Boek, uit hun huizen zette bij de eerste verbanning. Gij dacht niet dat zij zouden weggaan en zij dachten dat hun vestingen hen zouden beschermen tegen Allah. Maar Allah kwam tot hen, vanwaar zij Hem niet verwachtten, en wierp schrik in hun hart, zodat zij hun huizen met hun eigen handen en met die van de gelovigen vernielden. Trekt er daarom een lering uit, o gij die ogen hebt.”

Koran 4-89: “…grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

Communistische afschaffing van het eigendom in de islam om de jihad te financieren

Eigendom verplicht tot de jihad: Koran 9-34: En degenen, die goud en zilver ophopen en het niet voor de zaak van Allah besteden, deel hun het nieuws van een pijnlijke straf mee.”

Geen bescherming van eigendom in de islam: rooftochten, buit en onbegrensde herverdeling

Koran 8-1: Zij vragen u over de oorlogsbuit. Antwoord: ´De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper´.”

Koran 9-29: Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.”

Koran 2-254: O, jij die gelooft, geef van hetgeen Wij (Allah) je hebben geschonken, voordat de dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap, noch voorspraak zal zijn; en de ongelovigen zijn de onrechtvaardigen.”

Koran 57-10: Waarom geeft gij niet terwille van Allah, terwijl aan Allah de erfenis van de hemelen en de aarde behoort? Degenen onder u die (geld) besteedden en streden vóór de overwinning zijn niet gelijk maar hoger in rang dan degenen die nadien (geld) besteedden en streden…”

Geen asiel voor geloofsvluchtelingen in de islam

Geen veiligheid voor christelijke vluchtelingen uit islamitische landen: Koran 2-191: En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. (…) zo is de vergelding voor de ongelovigen.”

Koran 4-89: En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

Koran 42-8: Doch de onrechtvaardigen zullen geen beschermer of helper hebben.”

Onverenigbaarheid van de islam met een laïcistische staat en de afwijzing van de democratie

Koran 29-45: “…En Allah gedachtig te zijn is inderdaad het hoogste…”

Koran 2-20: “…Allah heeft macht over alle dingen.”

Koran 4-59: O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.”

De islamitische regeringsvorm is de theocratie. Eerst moet Allah gehoorzaamd worden, daarna de profeet en dan de autoriteit: Koran 7-54: Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep;…”

Koran 2-115: En aan Allah behoort het Oosten en het Westen; waarheen je je ook wendt, daar zal het Aangezicht van Allah zijn. Zeker, Allah is Alomvattend, Alwetend.”

Koran 73-9: “Hij (Allah) is de Heer van het Oosten en het Westen, er is geen andere God naast Hem; neem Hem daarom tot uw Beschermer.”

Koran 3-189: En aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en Allah heeft macht over alle dingen.”

Koran 7-61: Hij zeide: “O, mijn volk, er is in mij geen dwaling, doch ik ben een boodschapper van de Heer der Werelden.”

Koran 114-1: Zeg: ´Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen´.”

Koran 2-229: “…wie de door Allah voorgeschreven grenzen overschrijden, zijn overtreders.”

(1) Zie http://www.islam-watch.org/authors/139-louis-palme/

***
Wordt vervolgd.
Kopieer en bewaar deze bijdragen voor uw nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van vrije sites en blogs.
Enslaved again

Mijn excuses aan de lezers omdat dit artikel hieronder in het Engels staat. Ik schreef het zo als reactie op een buitenlands forum, en vond dat dit ook hier zijn plaats had. In het Engels bereiken we natuurlijk ook meer mensen, en dat is in deze internationale kwestie niet onbelangrijk. Ik hoop en veronderstel dat jullie allemaal we voldoende Engels verstaan. En gelukkig zijn er nu ook vertaalprogramma’s, al werken die nog niet optimaal.

Ukraine has missed its payment deadline for gas supplies. As its debt is increasing, Gazprom does not rule out it may cut gas supplies to the country, the Russian energy giant’s head Aleksey Miller has said.
http://rt.com/business/ukraine-gas-payment-cuts-490/ (The video is again too big; over 8 Mb)

The EUSSR will make its taxpayers (us) pay their gas bill. Ukraine is ready to join their benefactors, hoping they will bail out their bankrupt country. Russia won’t mind cashing our money first, but will not let go their grip. Europeans underestimate that there are, besides the ethnic Russians, a lot of Ukrainians who feel more related to Russia than to the EUSSR. These will hopefully tip the balance in this crisis.

The differences in language and culture are  quite small, smaller than between Germans and Dutch. Lets not forget, that the EUSSR tends to become in  majority a Slavonic union, because also Belarus and Moldavia are sought to join the EUSSR. With the expansions to the East the EUSSR apparatchiks hope to dilute and overcome the growing Euro-scepticism, and aversion even, with the new EUSSR fans from the east. That could work, as long as the richer states of the EUSSR will continue to pay the reforms and will bail out all of the new members. Without that so desperately needed money or the goodies and welfare benefits they want to grasp on short term even, things could turn grim relatively soon again. That of course is under the assumption that Russia would let them go. Imagine all the former Soviet Republic states voting and weighing in block, as they do now in the European song contest. No way that the old EU and founding countries will be able to match them, putting the decision centre somewhere in the East, in “Slavonia” instead of ‘Brussels’. This will drastically change all of our lives, not only because of the huge immigration of job and social security seekers, stressing the labour market even more, to an impossible dangerous level, but because we will first import fraud, criminality and corruption that have become a way of life for many, even most. This would be Greece plus Romania to the third power. If by then we are joined by Albania too, the EUSSR politicians will have created a monster far bigger than the one we know now, but one they will control entirely, because all of us will be poor and slaves, and will have lost everything to fight for but our lives. Remember, the only good politician is one that fears the people, not the other way around. Let us vote wisely in may!

Addendum that may shed some light on the history of the USSR and Ukraine for our readers that are not familiar with the history of that area ( with thanks to my FB friend Clara from Germany)If you take a look at history, Kiev was the first capital of Russia until the Tartars destroyed the first Russian country. Every single Russian knows this. Ignorant westerners have no clue.

In 1990 when the USSR broke apart 70 % of the Ukrainian people voted to unite with Russia a democratic vote which the west ignored to weaken Russia. Boris Jelzin at that time could not oppose the Ukrainian independence which was dictated by the US NATO and EU. Russia is now strong enough to reverse this dictate.”

 
Onderwerping en dualisme in de islam.

In mijn uiteenzetting over het Arabisch taal-imperialisme (zie http://nageltjes.be/wp/?p=2558) trachtte ik reeds een belangrijk begrip in de islam uit te leggen. Zonder te weten wat het begrip “kafir” betekent, tast je volledig in het duister over de hele islam en de hele sharia.
Voor moslims is het allemaal zeer eenvoudig. Er zijn moslims, zij zelf dus en er zijn kafirs, wat niet-moslim en dus ongelovige betekent. Kafir, dat zijn wij dus, ik en U en iedereen die geen moslim is en dus uiteraard niet gelooft en ook niet kan of wil geloven dat Mohammed rechtstreeks openbaringen kreeg van God wiens laatste profeet hij zou zijn. Omdat zulks manifest onwaar en lachwekkend is natuurlijk. Maar moslims geloven dat nu juist wel.

Wikipedia geeft als vertaling voor Kafir “iemand die niet in God gelooft”. Islamofiel en bedrieglijk natuurlijk. Straks blijkt waarom. Want het woord Kafir is in het Arabisch een scheldwoord geworden waaruit alleen afgrijzen, misprijzen en haat blijkt.

Kafir zijn voor de moslims geen echte mensen ze zijn inferieur. Als U hieraan nog zou twijfelen weet dan dat het woord van Allah in de Koran 2:65, 5:60, 7:166, 62:5 de joden apen zwijnen en ezels noemt. Elders gaat de Koran nog verder. Volgens de Koran 8:55 zijn alle ongelovigen beesten. Alle niet moslims zijn dus beesten, althans zo heeft Allah geopenbaard aan zijn analfabete profeet. Realiseer U ook dat in Koran 5:72 christenen heel nadrukkelijk ongelovigen worden genoemd. (1) Welke christenhond zou dus het woord van Allah durven tegenspreken?

ONDERWERPING

Aangezien de sharia gebaseerd is op de koran en de soenna van Mohammed, is het onvermijdelijk dat de sharia dezelfde basisprincipes zou bevatten. Het eerste principe van de Islam is dat de hele wereld zich moet onderwerpen aan Allah en de Soenna (het voorbeeld) van Mohammed volgen.

Dit houdt in dat niet alleen moslims maar iedereen zich moeten onderwerpen aan het islamitisch recht, de sharia. De Kafir (ongelovige of niet-moslim) is onderworpen bij elke vermelding in de sharia. Er is geen gelijkheid tussen een moslim en een Kafir. De Kafir is politiek een inferieur wezen.

Sharia eist dat onze instellingen zich onderwerpen aan de islam. Onze scholen moeten zich schikken in de manier waarop ze over de islam onderwijzen. Onze media moet de islam in een gunstig licht voorstellen. Elk facet van onze beschaving moeten zich onderwerpen. Wat dit betekent op een dagelijkse basis is dat als de islam een eis heeft, zoals gebed op school, moeten we doen wat ze vragen.

Jihad is een eis tot totale onderwerping en als de Kafir niet dit niet gewillig doen, dan mag geweld gebruikt worden. De dhimmi moet zich op een formele manier aan de politieke islam onderwerpen.

DUALISME

De Kafir en de jihad zijn onderdeel van de sharia. Sharia heeft twee soorten wetten: een voor moslims en een voor Kafirs. Kafirs worden niet behandeld als gelijken, maar als ondergeschikten. Dit is juridisch dualisme.

Islam houdt er twee opvattingen op na over bijna elk onderwerp met betrekking tot Kafirs.
Hier is een tolerant voorbeeld uit de Koran: Koran 73:10 Luister naar wat ze [ de Kaffirs ] zeggen met geduld, en laat ze met waardigheid.

Van tolerantie gaan we naar intolerantie: Koran 8:12 Toen sprak uw Heer tot Zijn engelen en zei: “Ik zal met u zijn. Geef kracht aan de gelovigen. Ik zal angst in de harten van de ongelovigen zenden, hun hoofd afsnijden en zelfs de toppen van hun vingers !”

De Koran is zo gevuld met tegenstellingen als deze, dat het zelfs een methode om het probleem op te lossen verschaft, de zogenaamde abrogatie, afschaffing  of intrekking.

Intrekking betekent dat het latere vers sterker is dan het eerdere vers. Echter, beide verzen zijn nog steeds waar, want de Koran is het exacte, nauwkeurige woord van Allah. In de twee bovenstaande verzen, was het eerste vers er eerder dan het tweede vers, en is dus zwakker. Het is altijd zo. Het vroegere, zwakkere “goede” vers wordt ingetrokken door het latere, sterkere “slechte” vers.

Koran 2:106Welk Vers Wij ook afschaffen [nansakh] of doen vergeten: Wij brengen er iets beters voor in de plaats, of iets wat daaraan gelijk is. Weet jij niet dat Allah macht heeft over alle dingen?

Dat Allah zich vergist heeft dat kan en mag dus niet zijn. Zich verontschuldigen voor zijn eerdere vergissingen doet Allah niet. Hij snijdt liever iets af, zoals hoofden of vingertoppen.

De ‘waarheid’ van de vroegere Mekkaanse verzen wordt aangetoond door het feit dat het de Mekkaanse Koran is die wordt geciteerd door moslims en verontschuldigende apologeten. Het kan worden ingetrokken, maar het wordt nog steeds gebruikt als de heilige waarheid van de Koran.

Praktisch gezien betekent dit dat de eerste verzen gebruikt worden wanneer islam zwak is en de latere verzen worden gebruikt wanneer islam sterk is. Dit loopt parallel met het leven van Mohammed.

De carrière Mohammed had twee duidelijk verschillende fasen – een vroege en een late. In Mekka was Mohammed een religieuze prediker. Later, in Medina werd hij een politicus, krijgsheer en zeer machtig. De vroege Mekkaanse Koran geeft het advies van Allah als de islam nog zwak is en de latere Koran uit Medina zegt wat te doen als de islam sterk is. Hoe sterker Mohammed werd, hoe harder hij oorlog voerde tegen de Kafirs. De Koran geeft de juiste adviezen aan iedere moslim voor elke fase.

Effectief, er zijn twee Mohammeds en twee korans die elkaar tegenspreken. De vroege religieuze vreedzame Koran van Mekka wordt tegengesproken door de latere, politieke, jihad-Koran van Medina. Maar het is nog steeds waar en kan worden gebruikt. Deze vroege verzen zijn degenen die we horen van de supporters van de islam.

Vermits de acties Mohammed het perfecte gedragspatroon zijn, stellen zijn acties de dualistische ethiek van de islam daar. Dualisme geeft de islam een ongelooflijke flexibiliteit en aanpasbaarheid.

DUALISTISCHE ETHIEK

De islam heeft geen gouden regel: “Doe niet aan een ander wat je niet wenst dat men U aandoet”. Het bestaan van het woord ” kafir ” in een heilige tekst zelf betekent dat er geen gouden regel is, omdat niemand wil worden behandeld als Kafirs werden behandeld door Mohammed. Kafirs werden vermoord, gemarteld, tot slaaf gemaakt, verkracht, beroofd, bedrogen, bespot en belachelijk gemaakt.

[ Bukhari 9,85,83 ] Mohammed: ”Een moslim is een broeder van andere moslims. Hij zou ze nooit verdrukken noch zou hij hun onderdrukking vergemakkelijken. Allah zal de behoeften voldoen van degenen die voldoen aan de behoeften van hun broeders. . .

De islam heeft geen gemeenschappelijke ethiek voor de mensheid, in plaats daarvan heeft het een dualistische ethiek. Er zijn twee regelingen: een moslim is een broeder van een andere moslim. Een moslim kan een Kafir behandelen als een broer of als een vijand.

Ook is in de islam, iets dat niet waar is, niet altijd een leugen.

[ Bukhari 3,49,857 ] Mohammed: “Een man die vrede brengt aan de mensen door het maken van goede woorden of door aardige alhoewel onware dingen te zeggen, liegt niet.

Een eed van een moslim is flexibel.

[ Bukhari 8,78,618 ] Abu Bakr hield zich trouw aan zijn eden tot Allah aan Mohammed de boetedoening voor het breken ervan openbaarde. Daarna zei hij: ”Als ik een belofte doe en later een meer waardige belofte ontdek, dan zal ik de betere actie ondernemen en veranderingen maken aan mijn eerdere belofte.

Mohammed vertelt herhaaldelijk aan moslims om Kafirs te misleiden, wanneer het de islam zou doen vooruitgaan.

[ Bukhari 5,59,369 ] Mohammed vroeg, “Wie zal Ka’b, de vijand van Allah en Mohammed doden?” Bin Maslama stond op en antwoordde: ” O Mohammed ! Zou je het U plezieren als ik hem vermoord? “  Mohammed antwoordde: “Ja.” Bin Maslama zei toen: “Geef mij toestemming om hem te bedriegen met leugens zodat mijn plot zal slagen. ” Mohammed antwoordde: “je mag valselijk met hem praten.”

[ Bukhari 4 , 52268 ] Mohammed zei: ” Jihad is bedrog .

De islam heeft een woord voor misleiding die haar doelen doet vooruitgaan: taqiyya. Taqiyya is heilig bedrog. Maar een moslim mag nooit liegen tegen een andere moslim. Een leugen mag nooit worden verteld, tenzij er geen andere manier om de taak te volbrengen.

A1 Tabarani, in Al Awsa, zei: “Leugens zijn zonden behalve wanneer ze worden verteld voor het welzijn van een moslim of voor hem te redden van een ramp. (2)

VRIENDEN

De dualistische islamitische ethiek omvat de leer van vrienden. Er zijn 12 verzen in de Koran waarin staat dat een moslim niet de vriend van een Kafir is. Hier zijn twee voorbeelden:

Koran 4:144 Gelovigen ! Neem geen Kafirs als vrienden boven geloofsgenoten. Zou U Allah een duidelijke reden geven om U te straffen?

Koran 03:28 Gelovigen moeten geen Kafirs als vrienden verkiezen boven andere gelovigen. Degenen die dit doen zullen geen bescherming van Allah hebben en zullen alleen zichzelf hebben als bewakers. Allah waarschuwt u om Hem te vrezen omdat alles naar Hem terugkeert.

KNECHTING (het tot slaaf maken)

Dualisme dicteert dat een Kafir kan worden geknecht, maar het is verboden om een moslim tot slaaf te maken. Als een slaaf zich tot de islam bekeert, dan is er een voordeel in hem te bevrijden, maar er is geen voordeel in een ongelovige slaaf vrij te laten

[ Bukhari 3,46,693 ] Mohammed zei: “Als een man een moslim slaaf vrijlaat, zal Allah hem bevrijden van de vuren van de hel op dezelfde manier dat hij de slaaf bevrijdt.” Bin Marjana zei dat, nadat hij die openbaring vertelde aan Ali, de man een slaaf vrijliet voor wie Abdullah hem duizend dinars had aangeboden.”

AL WALAA WA AL BARAA – HEILIGE LIEFDE EN HEILIGE HAAT

De sharia leert de dualistische ethisch principe van “liefhebben waarvan Allah houdt en haten wat Allah haat” ( zie het hoofdstuk over de Kafir).

Dit omvat ook een afkeer tegenover politieke systemen van Kafir, zoals constitutioneel recht, en liefdevolle sharia. Dit principe schuilt achter de islamitische eisen voor de uitvoering van de sharia in Europa en Amerika zoals in de rest van de wereld.

Ongeacht wat de manier van de Kafir is, het mag niet geïmiteerd worden, want Allah haat alle uitingen van Kafirs.

***
Kopieer en bewaar deze bijdragen voor het nageslacht. Niemand garandeert immers het voortbestaan van vrije sites en blogs.

Uit het Engels vertaald en in het Nederlands aangevuld door Lucky9
Met dank aan Bill Warner.

(1) Hans Jansen, “Islam voor varkens, apen ezels en andere beesten” Uitgeverij Van Praag 2008,129.
(2) Bat Ye’or, “The Dhimmi” (Cranbury, N.J.: Associated University Presses, 2003), 392.
Blanke slavernij

Een cultuur die zijn geschiedenis laat censureren
is gedoemd om te verdwijnen.

blanke slaven

Klik daarom op blanke slaven en download de presentatie om (versie 22/8) na het bekijken (F5) ook efficiënt te verspreiden opdat onze jeugd dit nooit zou vergeten. De afschaffing van het onderwijs in geschiedenis en de bewuste vervalsing ervan door het verzwijgen van systematische feiten is een verraderlijke oorlogsdaad tegen onze cultuur en beschaving. Laat ook dit duidelijk gemaakt worden.

Uit de presentatie blijkt dat het Franse kolonialisme het rechtstreeks gevolg was van de islamitische jacht op blanke slaven. Het was een onderneming die, net zoals de kruistochten, startte uit pure zelfverdediging.

Overigens is het vermeldenswaard dat niet alleen het blanke ras het slachtoffer was van de onstilbare moslim-honger naar slaven en gratis verplichte arbeid, hypocriete salon-socialisten!
De Arabische moslims vielen gedurende 13 eeuwen de sub-Sahara in Afrika binnen  zonder onderbreking. Het grootste deel van de miljoenen als slaaf gedeporteerde negers zijn gestorven als gevolg van onmenselijke behandeling.

Dit pijnlijke hoofdstuk in de geschiedenis van de zwarte bevolking is blijkbaar niet eens afgesloten. Deze slavenhandel begon in 652 met de Arabische emir en Generaal Abdullah bin Said. Hij dwong Soedan tot een verdrag om jaarlijks honderden slaven te leveren. De meerderheid van deze mannen werd genomen uit de bevolking van Darfur. En dat was het uitgangspunt van een gesluierde genocide die officieel en dus louter theoretisch pas werd stilgelegd in het begin van de 20e eeuw.

Als men alles optelt waren in voornoemde eeuwen 42 miljoen zwarte Afrikanen het slachtoffer van islamitische slavendrijvers. Alleen de gelukkigen overleefden na castratie en hun transport naar Arabië. De rest werd gewoon vermoord omdat ze zich verzetten, of stierf in de slavenkaravanen onderweg. (Bron: “Le génocide Voilé” van Tidiane N’Diaye) De schamele 800.000 slaven die door Europeanen van islamitische slavendrijvers en Afrikaanse dorpshoofden werden gekocht hadden een veel grotere overlevingskans tijdens hun trans-Atlantisch transport. Bovendien werden ze niet gecastreerd en mochten ze zich wel voortplanten. Het was uiteindelijk de westerse ethiek die een eind maakte aan de slavernij behalve in de theocratisch bestuurde moslim-territoria.

De islam is een gewelddadige imperialistische ideologie. De eeuwenlange islamitische terreur was van in het begin door alle eeuwen heen een  loodzware belasting voor onze beschaving die ononderbroken tot op de dag van vandaag zeer ernstig onze toekomst bedreigt. Meer nog de potentiële gewelddadigers werden geïmporteerd en vertoeven ons ons.

De islam is een ideologie van slavenhouders. En wie zijn de racisten bij uitstek? Juist. Diegenen die de anderen er van beschuldigen! En wie beschuldigen de anderen ervan asociaal te zijn? Juist. De socialisten en groene communisten van de EUSSR en de Nieuwe Wereld Orde!

h/t De Merode