Nooit moet het duidelijker geweest zijn: “Marine Le Pen pour présidente ! “

Geweldig hoe deze sterke vrouw het multicul en pro Hillary journaille helder van antwoord dient. Veel vaak terugkomende vragen en verwijten, die ik zelf ook al honderden keren moest beantwoorden en weerleggen, maar hoe ze voor de camera’s zo haar kalmte en vastberadenheid behoudt, steeds de juiste woorden en zinnen weet te kiezen, getuigt van een grote intelligentie en welbespraaktheid, een grote stabiliteit en betrouwbaarheid bovendien.
In schril contrast met wat Sarkozy beweert te gaan doen zodra hij president (terug) zou zijn,- we wachten trouwens nog steeds op zijn poetsbeurt met de Kaercher in de banlieus – mogen we van haar verwachten wat ze belooft te zullen doen. Voor het eerst in lange tijd zal er dan gepoetst worden in een land dat vol spinnenwebben, schimmel en ongedierte koesterde. De vuile slonzen van de voorbije decennia zijn natuurlijk allemaal bang voor deze grote schoonmaak. Kiezers, laat hun vrees eindelijk eens terecht zijn.
Frankrijk, wij en Europa hebben dringend een ander ongecorrumpeerd bestuur nodig, ontdaan van de decennialange politieke incest en de zelfverrijkende ons-kent-ons-clubjes en de parasieten, die ondertussen samen meer dan 75% van ons bloed zuigen, en nog steeds niet verzadigd raken .
Marine Le Pen pour présidente !
Rechts is dom, en links is slim? Het blijkt andersom.

Hier in Europa beweren het dagblad en het TV journaille, kracht bijgezet door uitspraken van geselecteerde ‘deskundigen’, dat de slimme mensen stemmen op Clinton, en de domme op Trump (iets gelijkaardigs zag ik onlangs een universiteitsprofessor op TV ook beweren over de slimme tegenstanders van Brexit en de domme voorstanders van Brexit)
En kijk nu even naar dit filmpje, gemaakt door een onafhankelijke journalist/media analyst.

Onafhankelijk, want hij geeft helemaal niet aan wat zijn persoonlijke mening of voorkeur is, noch suggereert hij de ‘juiste’ antwoorden die de geïnterviewden moeten geven. (Hij mag dan wel een persoonlijke mening/voorkeur hebben, hij laat die niet merken tijdens zijn interview.
Hij stelt gewoon de vraag: “Of een een van de belangrijkste programmapunten van Hillary Clinton om de sharia-wetgeving in te voeren in de USA , een goede zaak zou zijn, en of ze hierin Hillary volgen en steunen?……”
Verbaas jullie over de antwoorden van al die ‘slimme’ democraten, en denk dan nog eens na over, en vergelijk met wat u hier hoort en leest.

De pers en het onderwijs beïnvloeden mensen meer in hun stemgedrag dan het gezond verstand hen zou moeten influisteren.
De corruptie in de EU

Er bestaat bitter weinig kans dat U het vooralsnog zou vernemen in de politiek correcte pers of dito liegende en gecensureerde media.
Daarom brengen we dit gloeiend heet nieuws hier op Nageltjes.

transparantie
“Transparency International” is, zoals de naam het zegt, een internationale organisatie die wereldwijd corruptie opspoort en er statistische verslagen over maakt. Hun doel is een wereld waarin regeringen, politiek, burgerlijke samenleving en het alledaagse leven vrij wordt van corruptie. Samengevat een NGO die niet aan een of ander crimineel infuus ligt maar een NGO die de corruptie wil bestrijden door ze op te sporen en bekend te maken. (Video volgt)

 

Door hun werk weten we bvb. dat Angola een door en door corrupt land is. Maar een van haar burelen ligt in Brussel en dit bureau bracht vorige week een lijvige studie van 248 pagina’s uit over de (afwezige) integriteit van de EU. De studie is in ons bezit en zal nooit meer van het web kunnen verwijderd worden. Wie zin heeft om ze te lezen kan ze hier vinden. Voor wie er nog aan mocht twijfelen: de Europese instituten zijn een broedplaats van potentiële corruptie, fraude en belangenverstrengeling

De studie leest als een Agatha Christie en onthult dat in de meeste gevallen de praktijk haaks staat op de regel en er dus een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van een systematische gigantische corruptie op een onvoorstelbaar grote schaal in alle afdelingen en bureaus van de actuele EU. Zeer vele kleintjes met hier en daar een afgrijselijke uitschieter maken méér dan 1 groot zullen we maar zeggen.

De EU is dus niet alleen in feite ondemocratisch en fascistisch van gesternte maar laat bovendien de georganiseerde misdaad zoals de maffia en n’dragheta qua praktijken een heel eind achter zich. Er moet opgemerkt worden dat alle onderdelen van de EU vrijwillig meewerkten aan de studie, met evenwel één grote uitzondering die na 7 maanden alle medewerking schriftelijk weigerde met het excuus dat zij de betekenis van het woord “integriteit” niet begreep! Het Europees parlement !!

Niet verwonderlijk want uitgerekend dit ondemocratisch bergen geld opslorpend gedrocht dat niets te vertellen heeft en niet eens de macht heeft de islamofiele dictators van de EU af te zetten, blijkt meesters in zelfverrijking (een zachte omschrijving voor top criminelen) op kosten van de Europese belastingbetaler te herbergen.

Want, wat is gebleken? Deze dames en heren Europarlementariërs zijn er in geslaagd zich boven hun feitelijk onwettig Europees pensioen (van 50.000 euri extra! per jaar) een tweede illegaal pensioen in het belastingparadijs Luxemburg bij elkaar te hebben gesjoemeld middels een speciaal fonds met een inleg die voor twéé derde afkomstig is uit belastinggelden.

Het Europees Parlement besliste zelfs (zélf uiteraard) dat de belastingbetaler hierin (het speciale fonds) ook nog eens een gat van 200 miljoen euri moet dichten dat ontstaan was door fout te gokken op dubieuze financiële producten. Van corruptie gesproken!

De lijst van de vruchtgebruikers reikt van de steeds opspelende Nigel Farage tot aan de linkse pedofiel Cohn Bendit. Geen wonder dus dat het bureau van het Europees parlement niets wou weten over integriteit en transparantie! Iets gelezen in de pers? Iets of zelfs maar een gesmoord kreetje gehoord op de 0000 of van de ‘nieuwsankers’ van de VTM? Ik niet!

Gelet op het feit dat de N-va Vlaanderen liefst ziet verdampen in deze EU, is het moreel en verstandelijk onmogelijk om op de Europese lijst voor de nakende verkiezingen voor de N-va of een van haar kandidaten te stemmen.

Ik blijf het tot 25 mei herhalen. Er bestaat werkelijk een rechtstreeks verband tussen het islamofiele karakter van de EU en haar corrupt, dictatoriaal fascistisch karakter. Al wie de Koran heeft gelezen weet dat. Er bestaat in dit onland geen intelligent alternatief voor het Vlaams Belang.

Inmiddels gaat het debiele electoraal politiek schijn-debat verder en blijkt dat zowel Geert Bourgeois van de N-Va als Hilde Crevits van de CD & alles behalve V, unaniem voorstander zijn van de geschiedenisvervalsing voor minderjarigen. BRAVO!
PUB

FVG1FVG2FVG3