Geen politicus zal aansprakelijk zijn wanneer de grote zeepbel barst. Gelukkig zijn er de Nageltjes :)

We waarschuwden hiervoor al eerder.
De grootste zeepbel van de 21ste eeuw gecreëerd door de megalomane grootsprakerige Elon Musk staat op ontploffen. Arcopar tot de 48ste macht.
Tesla maakte nog nooit winst en verbrandde sindsdien, maar vooral de laatste jaren, geld in een ongezien recordtempo.
Dat die man niet eerder stopte komt door de oogkleppen en de wensdromen van politici en mensen die een klap kregen van de groene molen.
Alsof elektrische auto’s, zonnepanelen en windmolens produceren geen grote gevolgen zou hebben voor het milieu en onze portemonnee.
Bovendien zal er nooit genoeg elektriciteit beschikbaar zijn om al die auto’s te laten rijden want de hernieuwbare bronnen zullen die niet kunnen leveren. Hernieuwbaar en duurzaam zijn die bovendien niet want ze verslijten en degenereren ook.
Lang niet de enige groene zeepbel laat ik even waarschuwen, zij het dat die minder spectaculair zullen barsten.
Als men over het klimaat begint: hou dan maar uw zakken dicht en de ogen open, want je wordt bestolen en bedrogen.
Het grootste probleem is de grootte en de groei van de wereldbevolking, die vooral achterlijk, verantwoordelijk is voor de grote milieuramp, het verdwijnen van natuur en het leven op aarde. Maar ook verantwoordelijk voor de grote maatschappelijke problemen ingevolge de migratie en de oorlogen die erdoor ontstaan, of zullen ontstaan. Maar daarover willen de groenen de goedmenschen en de vaginamutsen het nooit hebben.
 
Vinden ze straks Elon Musk met een kogel in zijn hoofd? Van zijn of andermans wapen?
Gaat het journaille en hun lezers kunnen smullen van dit drama dat zij eerst mee hielpen creëren?
De politici zullen weer vrijuit gaan, zoals gewoonlijk. Ze zullen een zoveelste commissie oprichten om het te onderzoeken, maar geen van hen zal aansprakelijk worden gesteld, laat staan hoofdelijk.
De besluiten zullen enkel de volgende generatie oplichters slimmer maken.
Ziezo, ik heb weer gezegd en geschreven. Maar of het wat zal uithalen?
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/17/emotionele-elon-musk-voorbije-jaar-was-ondraaglijk-en-het-ergs/
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Emotionele Elon Musk: “Voorbije jaar was ondraaglijk en het ergste moet nog komen”

Het gaat niet goed met Elon Musk, de topman van autobedrijf Tesla. In een interview met The New York Times uit Musk zich erg emotioneel over zijn zakelijke- en privéproblemen.

Het zijn erg moeilijke tijden voor de 47-jarige ondernemer Elon Musk. “Ondraaglijk”, noemt hij het zelf. Zijn bedrijf Tesla leed in het eerste kwartaal van dit jaar een recordverlies van bijna 600 miljoen euro. En Musk zelf ligt zwaar onder vuur – onder meer bij de Amerikaanse beurswaakhond – omdat hij recent een tweet verstuurde over zijn plan om Tesla van de beurs te halen. Met de tweet overtrad Musk mogelijk de beursregels. Ook zijn persoonlijke uithalen – bijvoorbeeld naar een duiker die deelnam aan de redding van de Thaise voetballertjes en die kritisch was voor Musk – zijn hem niet in dank afgenomen.

“Het voorbije jaar was het moeilijkste en meest pijnlijke in mijn carrière”, vertelt hij aan The New York Times vanuit zijn huis in Los Angeles. Zijn gezondheid lijdt erg onder de situatie, geeft Musk aan. “Ik werk tot 120 uren per week. Er zijn momenten geweest dat ik de fabriek 3-4 dagen lang niet verlaten heb, dat ik niet naar buiten kwam.”

Volgens de The New York Times werd Elon Musk bij momenten overmand door emoties tijdens het interview. “Ik heb mijn hele verjaardag alleen op het werk gespendeerd.” En op het huwelijk van zijn broer – waar Musk getuige was – kwam de Tesla-chef pas twee uur voor de ceremonie aan rechtstreeks van de fabriek en nadien vertrok hij onmiddellijk terug naar zijn werk.

“Mijn fysieke gezondheid is niet al te best”, getuigt Musk. “Sommige vrienden hebben mij bezocht omdat ze erg ongerust zijn.” Volgens Elon Musk is het ergste over voor wat betreft de operationaliteit van Tesla. “Maar vanuit een persoonlijk pijn-standpunt moet het ergste nog komen.”

“Mijn fysieke gezondheid is niet al te best”
De geschiedenis van Jihad

Het is opvallend dat de supporters van islam zowel in de reguliere media als op de sociale media zich in alle mogelijke bochten wringen om toch maar hun islamofiele illusies overeind te houden. Daarbij schuwen ze geen enkel middel en verdedigen hun vermeende waarheid met hele leugens, halve waarheden, verdachtmakingen, inversies, laster, beledigingen en ter plekke uitgevonden politiek correcte fantasieën.

Ze nemen, helaas samen met veel Westerse politiekers, voor waar aan dat islam fundamenteel een vredelievende godsdienst of religie zou zijn en dat het islamitische jihadistisch terrorisme iets relatief nieuw is, een product van de economische en politieke gisting van de 20° eeuw. Vanzelfsprekend is dat negationisme, pure naïviteit of een bewijs van cognitieve dissonantie.

Wij bij nageltjes weten wel beter. Ons boekenkastje getuigt daarvan. Als rechtstreeks gevolg van intellectuele terreur werd aan onze scholen en universiteiten wetenschappelijk onderzoek over islam onmogelijk gemaakt. Soms zelfs met broodroof op uitmuntende wetenschappers als het wapen der lafheid. Onze weerloze burgers moeten het dus stellen met islamkritische publicaties om zich toch enigszins te informeren over de realiteit.

Jihad betekent in het Arabisch “Strijd”. De vertaling als ‘heilige oorlog’ is dus maar gedeeltelijk correct. Want Jihad wordt niet alleen met wapens gevoerd, maar ook met het gesproken woord (prediking en tijdens betogingen), het geschreven woord (het internet staat er vol van) en vooral “geld”, veel geld. Een betere definitie zou dus zijn: Islamitische “Jihad” betekent totale oorlog (met alle middelen) tegen kafirs.

In zijn pas verschenen boek “De geschiedenis van Jihad, van Mohammed tot IS”
(ISBN 978-1-68261-659-8) toont de wetenschapper Robert Spencer gelukkig aan dat de islamitische terreur zo oud is als islam zelf. Jihad begon met Mohammed, de profeet van islam, die verklaarde “ik zegevierde door middel van terreur”.

Spencer ontleedt de uitgebreide geschiedenis en de rol van oorlog en terreur in de verspreiding van islam. Hij volgt met rasse schreden de 1400-jarige oorlog van islamitische jihadisten tegen de rest van de wereld, met details over de jihad tegen Europa, inclusief de 700-jarige strijd om Constantinopel te veroveren; de jihad in Spanje, waar niet-moslims nog 700 jaar vochten om de jihadistische indringers het land uit te krijgen; en de jihad tegen India, waar islamitische strijders en veroveraars ongeëvenaarde en onpeilbare verwoestingen veroorzaakten in de naam van hun zo gezegde ‘religie’ die in feite gewoon een imperialistische ideologie is.

Grotendeels verteld in de woorden van de hedendaagse kroniekschrijvers zelf, zowel moslim als niet-moslim, laat “De geschiedenis van Jihad” zien dat jihad oorlogvoering vanaf het allereerste begin een constante is van de islam, en het hedendaagse jihad-terrorisme op ideologische grondslagen verloopt net zoals bij al de grote islamitische oorlog voerende jihad-commandanten uit het verleden.

Na het verschijnen in 2009 van “Islamic Jihad ” van M.A. Kahn (ISBN 978-1-4401-1846-3) is “De geschiedenis van Jihad: van Mohammed tot ISIS” een volgend belangrijk historisch werk over jihad in de Engelse taal, en een boek dat de hele waarheid over de bloedige geschiedenis van de islam vertelt in een tijd waarin islamitische jihadisten als Trojaanse paarden assertiever zijn in westerse landen dan zij de voorbije eeuwen ooit zijn geweest.

Bat Ye’Or, auteur van “Eurabië” vat het in haar voorwoord zo samen:

In tijden van lafheid en opzettelijke valsheid, is deze moedige en gedetailleerde ontmaskering van de grootste uitdagingen en gevaren van onze tijd, van onschatbare waarde.
Waar een vakantieperiode al niet goed voor is

Het is een jaarlijks terugkomend fenomeen. Vlak voor haar zomervakantie keurt de uitvoerende macht, de Belgische regering dus, tijdens de verlofperiode van de modale Vlaming, een reeks maatregelen goed die eigenlijk het daglicht schuwen en op een ander tijdstip van het jaar door de bevolking zou onthaald worden op uitingen van woede en extreme verontwaardiging.

Het betreft dit jaar een compromis tussen de pest, de cholera en ebola maar de ministers, inclusief die van de NVA en VLD, doen alsof het een grote overwinning, een eerbaar compromis en formidabele prestatie is!

Het schandaligste onderdeel is dit jaar dat over de schadeloosstelling van de slachtoffers van oplichting en wanbeheer van de directie van Arco. Niettegenstaande die slachtoffers recht hadden op schadevergoeding betaald met het vermogen van de oplichters van het ACV,  is het plan van deze regering hun verlies te compenseren met 400 miljoen belastinggeld dat er nog niet is.

Niettegenstaande de opvolgers van het ACV, beweging.net, over ruim een miljard euro beschikt zou deze vakbond slechts 200 miljoen bijdragen aan de schadeloosstelling. De burgers die geen aandeelhouder waren van ACV-Arco worden dus voor 400 miljoen opgelicht door deze regering. Dat is het plan. Het gelijkheidsbeginsel betreft in deze mislukte staat blijkbaar alleen maar Mohammedaanse jihadisten uit Afrika, Afghanistan, Pakistan en het Midden-Oosten. Maggie De Block (zie foto) kreeg het voor elkaar dat die goedkoop naar de “Psycholoog” kunnen in plaats van zonder pardon achter de tralies gestoken te worden.!

Ondernemers en beleggers waren veel beter af onder Elio Di Rupo en zijn PS-regering. Een analyse waar wij ons bij aansluiten.

Ook Jean-Marie Dedecker fileert het zomerakkoord van de regering-Michel:

“De begrotingsopmaak is een jaarlijks verplicht nummertje rekenwerk dat per definitie altijd uitdraait op de onteigening van de spaarzame burger.”
“Grote overwinnaar van dit akkoord is deze keer minister van Werk Kris Peeters. Hij sleepte 400 miljoen uit de brand voor zijn broodheren van de Christelijke zuil, de bokkenrijders van Arco.”
“Spaargeld is wat je in dit land overhoudt als je met een overheidsbeslag van ruim 53 procent de helft van je inkomen al aan de staat afgegeven hebt.”

Het is meer dan 53%! De Tax Liberation Day viel dit jaar op 27 juli 2016. En dan komt nog de belasting op het kadastraal inkomen, de BTW en accijnzen, erfenisrechten, schenkingsrechten, ditstributiekosten voor elektriciteit als verkapte belasting, de ontelbare automobilistenvallen, autotaksen, taksen op identiteitskaarten en reispassen, suikertaks op producten zonder suiker ….. Het zal eerder 93% zijn. En zijn spaargeld, als de Vlaming dat dan nog heeft, verliest jaarlijks ca 2 à 3% aan waarde door inflatie, en wordt door Arco en ACW gestolen. Enzovoort, enzovoort.

En de Vlaming? Hij sliep verder want hij is met “fekansie”.

‘De bokkenrijders van Arco zijn de winnaars en we krijgen er een achterbakse vermogensbelasting bovenop.’

De begrotingsopmaak is een jaarlijks verplicht nummertje rekenwerk dat per definitie altijd uitdraait op de onteigening van de spaarzame burger. Het begint traditioneel met een waarschuwing van één of ander monitoringcomité dat het tekort bijvoorbeeld zo’n acht miljard euro bedraagt, dan wordt het plots gehalveerd en de jojo eindigt steevast in een goednieuwsshow na wat symbooldiscussies en het vermijden van heilige huisjes. Besparen met de kaasschaaf en zich rijk rekenen met al of niet-inbare inkomsten. Stoplappen op een slecht breiwerk. Als je de leugen genoeg herhaalt wordt ze op den duur als waarheid geloofd.

De fiscale koterij is een ruïne geworden

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt beloofde vorige keer 250 miljoen euro opbrengst met een peperdure heksenjacht op de misbruikers van het verlaagde BTW-tarief van 6 procent op elektriciteit en het bracht 1,46 miljoen euro op. De speculatietaks was een schaamtetaks, de opbrengst kon je oprapen met je ellebogen. In de fiscale koterij van de lobbyfiscaliteit krijgen alle regeringspartijen nu met het zomerakkoord een nieuw hokje verworvenheden waarmee ze dan hun achterban kunnen sussen. Grote overwinnaar van dit akkoord is deze keer minister van Werk Kris Peeters. Hij sleepte 400 miljoen uit de brand voor zijn broodheren van de Christelijke zuil, de bokkenrijders van Arco.

Islamitisch bankieren betekent volgens mijn vriend Saïd B. dat de handen worden afgehakt van de bankiers die de kluit belazeren. Wat daarentegen christelijk bankieren betreft weet ik het nu zelf wel. Er wordt aan de bankrovers absolutie verleend nadat ze de buit hebben opgesoupeerd en hun slachtoffers worden dan vergoed door de belastingbetaler. Arco, de bank van de katholieke zuil, Beweging.net (het vroegere ACW), werd beheerd als een crimineel hefboomfonds vooraleer het over kop ging.

Het weigerde zelfs een commissie te betalen om een staatswaarborg te garanderen voor haar spaarders. De corporatistische kleptokraten krijgen nu 400 miljoen gemeenschapsgeld toegestopt om hun dubbele misdaad bij hun aandeelhouders af te kopen. De N-VA-ers die in 2014 nog naar de kiezers trokken met strijdkreten dat Beweging.net haar eigen Arco-gedupeerden moest vergoeden en niet de belastingbetaler, gedragen zich nu als Farizeeërs, of liever judassen van hun eigen gedachtegoed.

Of  N-VA Kamerlid Peter Dedecker zijn boekje Een zuil van zelfbediening: ACW, Arco & Dexia ondertussen verbrand heeft, of dat hij ondertussen ondergedoken is uit plaatsvervangende schaamte, is mij nog niet ter ore gekomen. Dat de N-VA ook nog haar verkiezingsbelofte inslikt om in 2018 een begroting in evenwicht af te leveren is schaamteloos uitstel- en vluchtgedrag. Met een rugzakje staatsschuld van 59.680 dollar per Belg staan we vierde op de wereldranglijst, na Japan (90.345 dollar), Ierland (62.687 dollar) en de Verenigde Staten (59.680 dollar). Toch blijft men volharden in de boosheid.

Belastingkaravaan van honger en dorst

Rechtvaardige belastingen betekenen voor beurzensnijder Peeters en de CD&V dat wij in alle soorten belastingen en aanslagen tot de internationale top moeten behoren. We staan al op het Europees en het wereldpodium in lasten op arbeid, en eveneens in de discipline personen- , vermogens- en vennootschapsbelasting. De belastingdruk op vermogen is hier 3,5 procent van ons BBP. In de (socialistische) Scandinavische landen is dat amper 1,5 procent. In Zweden bestaat er bijvoorbeeld een meerwaardebelasting op aandelen van 25 procent maar betaalt men geen erfenisrechten. Zelfs na de huidige aangekondigde daling van het vennootschapstarief tot 25 procent zitten we nog in het Europees koppeloton en blijft de cumul van de fiscale druk met 47,5 procent nog 4 procent hoger dan onder de regering-Leterme.

Onze elektriciteitsfactuur is een zuivere belastingbrief.

In de discipline verdoken belastingen spannen we ook de kroon: onze elektriciteitsfactuur is een zuivere belastingbrief. Volgens de coöperatie Ecopower was 33 procent van de stroomfactuur in 2014 nog bestemd voor aankoop van elektriciteit, nu is dat nog nauwelijks 15 procent. Zo’n 85 procent bestaat uit taksen, heffingen, BTW, transport- en distributiekosten. De auto is een fiscale cash cow en verkeersboetes hebben ook meer met het vullen van het gat in de schatkist te maken dan met veiligheid. De onblusbare belastingkaravaan van honger en dorst trekt voort van de ene begrotingsronde naar de andere en de fiscale koterij wordt een ruïne.

Met de abonnementstaks op effecten krijgen we er nog een doorgeschoten meerwaardebelasting bovenop. Het impliciete belastingtarief op kapitaal in ons koninkrijkje is volgens de Europese commissie al 38 procent, vlak na de koplopers Frankrijk (52,7 procent) en Noorwegen (39,3 procent). In Nederland is het amper 12,1 procent De dematerialisatie van effecten in 2010 was slecht voor de drukker, goed voor de bomen (geen papieren obligaties, aandelen of kasbonnekes meer), goed voor de banken (die bewaar- en beheerloon konden incasseren), en ideaal voor de fiscus. De tollenaars kregen zo volledige controle op de roerende inkomsten met dit verdoken vermogenskadaster. De roerende voorheffing verdubbelde al van 15 naar 30 procent, de beurstaksen verhoogden en nu komt ook het kapitaal aan de beurt met een nieuwe jaloezietaks.

Spaarboekjes geven nog een luttel rendement van 0.11 procent, en de langetermijnrente haalt nauwelijks 1 procent. Spaargeld is wat je in dit land overhoudt als je met een overheidsbeslag van ruim 53 procent de helft van je inkomen al aan de staat afgegeven hebt. Om toch wat rendement te halen beleggen de Belgen daarom meer en meer in fondsen (190 miljard) en in aandelen.

De Bende van Nivellering uit de Wetstraat heeft nu een achterbakse vermogensbelasting uitgevonden om ook dit risicovol kapitaal te onteigenen: een abonnementstaks op effectenrekeningen. De 0,15 procent die zal geheven worden op dossiers boven de 500.000 euro is geen symbolisch bedrag, maar een glijmiddel om nu deze nieuwe belastingpil te laten doorslikken en het dan in de toekomst naar willekeur te verhogen (van 0,15 naar 1,5 is maar een komma verplaatsen), de suikertaks achterna. Deze zondebelasting wordt nu niet alleen opgetrokken maar ook toegepast op suikervrije frisdranken.

De suikertaks wordt nu niet alleen opgetrokken maar ook toegepast op suikervrije frisdranken.

Een uniforme vlaktaks zou een einde kunnen maken aan de willekeurige fiscale onteigening van burgers en bedrijven. Maar daar is moed voor nodig en vooruitschrijdend inzicht. Sommigen hebben de memoires van Winston Churchill gelezen maar blijkbaar niet begrepen. “We contend that for a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to left himself up by the handle” Een wijs man, die Winston.

http://www.hln.be/…/Tax-Liberation-Day-Belgen-bengelen-weer…

De Tax Liberation Day voor Belgische werknemers valt opnieuw op 27 juli. Dat is de op een na laatste datum van de 28 landen van de Europese Unie. De laatste plaats is net als vorig jaar voor Frankrijk (29 juli). Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van het Institut Economique Molinari, gebaseerd op gegevens van de OESO en de nationale instituten voor statistiek.

De Tax Liberation Day is de dag waarop een werknemer in theorie niet langer werkt om zijn belastingen te betalen en dus voor eigen rekening begint te werken. In 2017 was er geen belastingvermindering voor werknemers en werkgevers in België, waardoor de Tax Liberation Day voor werknemers opnieuw op 27 juli valt. “Belgen zijn de tweede duurste arbeidskrachten in de EU, maar komen pas op de tiende plaats op het vlak van netto-inkomen”, legt onderzoeker James Rogers uit.

Loonlasten

“Het ‘reële belastingtarief’ (inclusief btw) van een Belgische werknemer bedraagt nu 56,70 pct, in vergelijking met een EU-gemiddelde van 44,8 pct.”James Rogers, onderzoeker

De Belgische overheid houdt volgens Rogers meer loonlasten in op het salaris van een doorsnee werknemer dan om het even welk EU-land. “België is nu het land dat de tweede hoogste belasting op arbeid heft binnen de Europese Unie. Een werkgever besteedt in België voor een doorsnee werknemer 2,15 euro, waarvan na belastingen 1 euro netto overblijft. En het ‘reële belastingtarief’ (inclusief btw) van een Belgische werknemer bedraagt nu 56,70 pct, in vergelijking met een EU-gemiddelde van 44,8 pct.”

Bijna de helft (44,4 pct) van de loonlasten in de EU-landen – bijdragen die werkgevers betalen aan de sociale zekerheid bovenop de brutolonen – is grotendeels onzichtbaar voor werknemers. “In landen met vlaktaks blijven de fiscale lasten op arbeid voor doorsnee werknemers nog steeds hoger (45,5 pct) dan in landen met een progressief belastingsysteem (44,6 pct), een kloof die sinds 2010 nog groter is geworden.”

Belastingverlagingen

Het is volgens Rogers “bemoedigend” om van minister van Werk Kris Peeters de bevestiging te horen van nieuwe belastingverlagingen en lasten die het nettoloon van de werknemers zouden kunnen verhogen en de kosten voor werkgevers zouden kunnen verlagen in 2018. “Maar op dit moment zien we nog geen verandering. Belgen blijven tot vijf weken langer werken dan de Zweden om hun belastingen te betalen.” “Toch hebben ze reden om optimistisch te zijn voor volgend jaar.”

In 2018? Zou het? Reden om optimistisch te zijn? Zou het? Ook onze leugenpers kent geen schaamte!
Amputatie van vrouwelijke genitaliën

“What’s in a word?” Hoe ver kan taalkundig bedrog reiken en gaan? Toen ik er voor het eerst mee geconfronteerd werd stond ik perplex. Hoe kan je de amputatie van een vrouwelijk geslachtsorgaan “besnijdenis” noemen? Hoe durf je deze bagatellisering te formuleren?

Er is helemaal geen gelijkenis tussen het wegsnijden van een stukje voorhuid bij een mannelijk jongetje en het wegsnijden van de hele clitoris bij een even weerloos meisje en toekomstige vrouw. Alleen de weerloosheid van kinderen is gemeenschappelijk, het gevolg is onvergelijkbaar.

Geen wonder dat verminkte meisjes onderworpen en heel gehoorzaam de kopvod, chador, boerka of boerkini dragen. En onze politiekers (Hallo Bart DW, Jambon, Charles, Theo en tutti quanti) staan er bij en kijken er naar, maar doen niets! Ze zijn radeloos, redeloos en reddeloos verzeild in een politiek spelletje waar zij helemaal geen verstand of zelfs maar flauw benul van hebben.

Islamitische onderwerping!

“Middeleeuwse barbaarse rituelen hebben we hier in Vlaanderen binnengehaald omdat moslims massaal geïmporteerd werden. Met hele bergen, hele hopen, hele sloten. Achterlijke islamitische geplogenheden winnen veld, verankeren zich sluipend in onze westerse samenleving, en het ziet er niet naar uit dat er een weg terug is.

Genitale verminkingen, polygamie, seks met kinderen, onverdoofd slachten, bevolkingsaangroei door gezinshereniging, exotische familiebanden aanhalen…  Verre neven, nichten, tantes, nonkels, alle uitheemse oma’s en opa’s, allen hierheen! Hier is nog plaats genoeg en geld genoeg ook nog. De inboorlingen zullen met een rolstoel tot hun 70ste naar hun werk blijven strompelen om alles wat hier vreemd aankomt te onderhouden en hen gelukkig maken. Dat zijn wij hen verschuldigd omdat ze de gevaarlijke overzeese tocht geriskeerd hebben en hun leven op het spel gezet hebben om tot bij ons te geraken. Dat streven naar een innig samenzijn met ons is edel en nobel. En als IK een inspanning lever om 1 avonturier gelukkig te maken, dan wacht op mij in de hemel een hele reeks maagdelijke jongelingen…

‘k Ben afgedwaald. Afgeleid door de gedachte aan hemelse jongelieden die nog puur en onvervalst naast islamitische maagdjes wachten op wereldse naïevelingen die zich in de file naar de veelbelovende hemel vastrijden en alzo alle kansen op hemels vertier mislopen. Ja, zo gebeurt dat.

Terug naar de akelige ‘besnijdenis’ van meisjes. Ik vrees dat we machteloos staan tegenover de gruwelijke ingrepen op moslimmeisjes. Er zijn wel protesten en acties die zich focussen op migranten- en vluchtelingenmeisjes, op hun sociale positie en leefsituatie en zo van die theoretische blabla, maar ondertussen verdienen dokters een hoop geld aan besnijdenissen en komt de ziekenkas graag tegemoet aan boosdoeners die hun dochtertjes laten verminken voor hun leven. Aangiftes, veroordelingen, spreekrecht, registraties, beroepsgeheimen prijsgeven… het zal allemaal niet helpen, islamitische gewoontes zijn onuitroeibaar als ze zich eenmaal ergens gesetteld hebben.

Ik zou alle leerkrachten, kleuterleidsters en schooldirecties willen oproepen om moslimmeisjes te confronteren met gruwelijke beelden over wat hen te wachten staat, of wat hen al overkomen is. Moslimmeisjes moeten uitvoerig ingelicht worden. Het onderwerp ‘Genitale Verminking’ moet opgenomen worden in de lessen. En dan denk ik direct aan de islamlessen. Of gewoon tussendoor bij een babbeltje met de leerlingen… Genitale Verminking moet op school bespreekbaar worden, al vanaf het eerste kleuterklasje! Oudercontacten moeten op school georganiseerd worden om over genitale verminking te spreken vanuit westers standpunt, en alle moslimouders moeten verplicht aanwezig zijn!

Afrikaanse folklore: ook in Europa worden steeds meer meisjes “besneden”

Screenshot_183

(Door: “Chevrolet” – Vertaling: E.J. Bron)

Met de ongeremde toestroom van islamitische “vluchtelingen” uit Afrika en Arabische landen houden in datgene wat vroeger Duits-land was geheel nieuwe zeden en gebruiken hun intocht. De VIP-gasten van mevrouw Merkel verrijken het land gewoon op hun manier, door verkrachtingen, overvallen en nog veel meer. En typische Afrikaanse folklore houdt eveneens zijn intocht: de genitale verminking van vrouwen, bagatelliserend “besnijdenis” genoemd.

h/t Lieve

De vrouwenrechtenactivisten van “Terre des Femmes” klagen dat er ook in Duitsland steeds meer vrouwen en meisjes door deze zeden worden bedreigd. Op dit moment zouden dat 13.000 meisjes zijn, 4.000 meer dan een jaar geleden.

Aantal verminkte meisjes neemt toe met de immigratie

Dat zou blijken uit berekeningen van de organisatie. “De stijging is vooral terug te voeren op hogere migratie uit landen, waarin vrouwelijke genitale verminking gepraktiseerd wordt”, zegt Charlotte Weil, deskundige voor vrouwelijke genitale verminking van “Terre des Femmes”. Dit zou vooral om vrouwen gaan uit Irak, Eritrea en Somalië. Het aantal slachtoffers met een Irakees staatsburgerschap in Duitsland zou het afgelopen jaar met 61% gestegen zijn en dat van de bedreigde meisjes zelfs met 118%. “Het is dus des te belangrijker om ook hier in Duitsland over het onderwerp te informeren en in gesprek te gaan met praktiserende gemeenschappen om vooral bedreigde meisjes te beschermen”, aldus Weil.

De verminking van de vrouwelijke seksuele organen wordt in veel Afrikaanse en enkele Aziatische landen gepraktiseerd. Ze is in Duitsland strafbaar. “Ons zijn geen gevallen bekend dat meisjes in Duitsland verminkt werden.” Dat zou of tijdens een vakantie in het thuisland, waaruit men immers moest “vluchten”, plaatsvinden of men zou vrouwelijke besnijders uit het land van herkomst opzoeken die in andere Europese steden zouden “besnijden”, zei de medewerkster van “Terre des Femmes” volgens “Focus Online”.

De gruwelijke praktijk

Bij de zogenaamde “faraonische besnijdenis” of infibulatie worden bij de meisjes de hele clitoris, de kleine schaamlippen evenals de binnenste laag van de grote schaamlippen verwijderd. Daarna worden de “resten” dichtgenaaid of met doornen aan elkaar bevestigd. Met een klein stukje hout wordt ervoor gezorgd dat er een kleine opening overblijft voor de urine en het menstruatiebloed. Des te kleiner de opening, hoe hoger de bruidsschat zal zijn. Daarna worden bij de meisjes de benen tot aan de heup aan elkaar gebonden. Zo moet het meisje ongeveer 20 dagen liggend wachten tot de wond genezen is.

Leerkrachten zouden hun oren moeten spitsen wanneer leerlingen voor een aanstaande thuisvakantie van een gepland “groot feest” vertellen, eist men. “Terre des Femmes” levert meteen een hitlist van genitale verminking mee. Daaruit blijkt dat Egypte, Djibouti, Guinee, Mali, Sierra Leone, Eritrea en Soedan (inclusief Zuid-Soedan) de toplanden bij deze vorm van negerfolklore zijn, slechts overtroffen door een land met de “intelligentste” bewoners ter wereld, het piratenparadijs Somalië met 98% besneden vrouwen.

In 2014 werd in Zweden bekend dat een complete meisjesklas in Norrköping verminkt was. Ook uit Zwitserland en Noorwegen zijn gevallen bekend. Tegelijkertijd bestaan er in Duitsland vrouwelijke universitaire docenten, zoals Tatjana Hörnle van de Humboldt-Universiteit Berlijn, die in Duitsland opkomen voor legalisering van deze barbarij.

Bron:
www.pi-news.net
Auteur: “Chevrolet”

Kap de kop van mijn penis af als dit niet waar is! Waarmee zijn wij in het vrije Westen en dus ook Vlaanderen mee bezig?
De Brusselse identiteit anno 2017 …

Wie eens goed wil lachen op 21 juli 2017 en vandaag ’t Pallieterke niet gekocht heeft mag de boodschap van koning ‘Philippe’ niet missen. Hilarisch en echt de moeite waard om een waterval van spontane lachbuien uit te lokken. Best rechtstreeks te bekijken, want op Canvas en één moet men zich, zoals in elke dictatoriale bananenrepubliek, voorwaar registreren bij een ‘openbare’ omroep om die islamofiele houten klaas in ‘vol ornaat’ en ‘volle werking’ te zien!

Maar misschien ook eens naar het leugenweekblad Knack surfen. De idiote oelewapper van dienst is daar vandaag ene Christophe Janssens, politiek secretaris bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond Brussel.

Karel De Gucht uit Berlare (gewezen commissaris van de EUSSR) werd er in de jaren 70 van vorige eeuw ooit tijdens een vergadering van de ‘studiekring vrij onderzoek’ (cercle de libre pensée) aan de VUB op betrapt doodleuk te verklaren dat “het Vlaams nationalisme strijdig was met de principes van het ‘vrij onderzoek’“. Een nog flagrantere leugen kan moeilijk bedacht worden want Vlaams nationalisme is nu net bij uitstek het overigens uitstekend resultaat van ‘vrij onderzoek’. Stamboekpolitiekers hebben nu eenmaal reptielhersenen die er voor gemaakt zijn om te fantaseren, te bedriegen en te liegen.

Dat de hoernalist deze week van dienst bij Knack politiek secretaris is bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond in Brussel zal niet verbazen. Jong geleerd is oud gedaan zullen we maar zeggen. Afgaand op de inhoud van zijn zielenroerselen meen ik dat het ‘Vlaams’ in zijn titel niet ideologisch maar geografisch te duiden is. Alhoewel … door zijn visie op Brussel is Vlaams en Brussel hier een eveneens enorme contradictie. Geniet mee van zijn hersenspinsels.

Ik denk dat die melkmuil de verkeerde paddestoelen gegeten heeft want zijn uitspraken zijn zowel grotesk als hallucinant:

‘Brussel is geen mengelmoes van Vlamingen en Walen, maar van van onbekrompen wereldburgers die wars van een communautaire agenda met elkaar samenleven.’

“Brussel is geen mengelmoes van Vlamingen en Walen, het vormt daarentegen een holistisch geheel van Brusselaars. Een bevolkingsgroep die zich verbonden voelt door een gemeenschappelijke liefde voor een grootstad die haar gebreken kent, een bourgondische levensstijl en een dialect waar beide talen elkaar ontmoeten. Brussel is een mengelmoes van onbekrompen wereldburgers die wars van een communautaire agenda met elkaar samenleven.”

Nou moe, onbekrompen wereldburgers, holistisch geheel, wars van elke communautaire agenda, enz….. Alleen een straalbezopen of gedrogeerde student die nog nooit een stap buiten de de universitaire campus van Etterbeek heeft gezet kan zulke idiote nonsens formuleren.

Als hij de moeite zou hebben gedaan om Brussel te bezoeken met de metro dan zou hij weten dat Brussel een lappendeken is van islamitische enclaves, no-go areas waar sharia de seculiere wet heeft vervangen, afgewisseld met wijken en buurten waar de politie zich wel nog durft vertonen zoals de wetstraat, de toeristische trekpleisters en de buurten waar de internationale instellingen en multinationals zich genesteld hebben.

De meerderheid van de bevolking die in Brussel woont spreekt Lingala, Kikongo, Swahili, Tshiluba, Darija (Arabisch) of een of ander Berbers dialect zoals Tarifit, Senhaja, Tashelhiyt of Tamazight. Brussel is inderdaad zoals president Trump verklaarde een heus Hellegat waar je, als je niet oppast en in overlevingsmodus leeft, veel kans hebt om beroofd, in elkaar geslagen, gemolesteerd, neergestoken of verkracht te worden.

De hartenkreet van de liberale melkmuil “Hoog tijd dat politici aan weerszijden van de taalgrens de Brusselse identiteit aanvaarden” gaat dus in realiteit over een in hoofdzaak Marokkaanse en zwart-Afrikaanse bantoe-identiteit, aangevuld met die van een wereldvreemde kaste politieke satrapen en oligarchen die onderling een soort ‘koeter-english’ praten en een handvol Franstaligen die voor Défi stemmen. Dat zijn allemaal samen “de gewone Brusselaars”. Ze worden in tegenstelling tot wat de liberale melkmuil beweert helemaal niet gegijzeld maar parasiteren op Vlaams belastinggeld.

Dat Brussel al lang geen mengelmoes van Vlamingen en Franstalige imperialisten meer is (Walen, waar haalt hij het?) weten we al heel lang. Maar dat Brussel een mengelmoes zou zijn van “onbekrompen wereldburgers die wars van een communautaire agenda met elkaar samenleven.” is negationistisch, tart de realiteit en is een groteske leugen.

Vlamingen zijn in Brussel al lang uitgestorven of er vertrokken. De weinigen die er wel nog wonen leven in armoede en kunnen zich niet veroorloven nog te verhuizen of hokken samen achter gepantserde deuren in peperdure appartementen in bepaalde buurten en straten zoals de Dansaertstraat.

Daar spreken ze elkaar moed in en houden zichzelf recht door elke dag opnieuw de realiteit te negeren en de leugenpers na te praten. Ze zijn helemaal niet het slachtoffer van een doorzichtige verdeel-en-heerstactiek, maar politiek correcte snobs die proberen vanop hun hoge morele kansel de Waalse en Vlaamse bevolking te bedriegen en arm te roven. Dat ze zichzelf geen Waal of Vlaming maar Brusselaar noemen is niet verwonderlijk. Ze hebben helemaal geen identiteit en ontkennen de realiteit van hun eigen stad. Zelfs hulp voor daklozen wordt daar door Franstalige politiekers geroofd.

Verder rest er ons niets anders dan u allen een deugddoende 21 juli toe te wensen. Laat jullie maar eens lekker uitslapen en hopen op een betere toekomst voor Vlaanderen. Een toekomst zonder arrogante liberale melkmuilen. En, om te eindigen in het sfeerbeeld waarmee we begonnen zijn:

Lang leve Vlaanderen, Vive de Geus! En een Vlaamse republiek!

En dan nu: lachen geblazen!

Vergeet vooral de laatste 20 kopvod-seconden niet te bekijken!

Wij begrijpen heus wel dat de 0000 deze schandalige productie ten koste van alles onder de mat wil vegen. Maar helaas voor hen, Nageltjes en vele, vele, andere “vrije” media waren “hen” voor. Dit filmpje, gemaakt in opdracht van een stompzinnige parasiet, is opgeslagen op het diepe internet voor alle eeuwen en tijden.
Hoe imbeciel en onbetrouwbaar zijn de media?

Hoe imbeciel en onbetrouwbaar zijn de media?

Even 3 recente voorbeelden:

1. De Conservatieven gaan van 36.9% in 2015 naar 42,4% in 2017. Door het districtenstelsel verliezen ze toch enkele zetels, maar stijgen dus 5,5% in aantal stemmen.
Maar volgens de media is May afgegaan.
Opkomst: ongeveer 70%
2. Macron kreeg gisteren bij de parlementsverkiezingen ruim 32%, maar door het districtenstelsel krijgt hij veel zetels. Opkomst: 48,8 %.
Dus 16% van de Fransen heeft op hem gestemd.
Volgens de media een gigantische zege!
3. Cowey werd volledig afgemaakt door Republikeinse senatoren, in de media wordt gedaan alsof hij gehakt van Trump had gemaakt,de media lieten alleen Democratische senatoren zien! Er was niets aan de hand voor Trump, maar volgens de onbetrouwbare pers moet hij vrezen voor een afzetting.

Media: totaal imbeciel, debiel, kwaadaardig, totaal onbekwaam of gewoon gekocht…
MSM/CNN

Het wordt steeds duidelijker dat CNN het publiek bedriegt en beliegt.

Kende U CNN al? Het is een soort Amerikaanse VRT maar dan niet openbaar en gesponsord met geld van de belastingbetaler. Kijk hierboven hoe deze zender islamofiel nepnieuws (vals mohammedaans protest zogezegd tegen de mohammedaanse terreur in Londen) op de plaats van terroristische aanval organiseert. En luister dan naar de ontzettend arrogante leugenachtigheid als iemand hun linkse laster en leugens ontmaskert.

https://www.youtube.com/watch?v=6LAqBkRZpow

En dit is wat CNN maakt van haar geënsceneerde vervalsing: vervalst nieuws en islamofiele propaganda/indoctrinatie!

https://www.youtube.com/watch?v=bhFyN-Y0Is0
Verontwaardigd over de verontwaardiging.

Ik begrijp niet hoe pers en politici zich verontwaardigd kunnen voordoen over de aanslag in Londen of de herdenking voor verleden jaar, of over de steun die terroristen en IS krijgen bij hun gemeenschap. foto van Kris Van Spitael.
Lieten ze in ter zake “weeral” een moslim schrijver aan het woord die de bal volledig mis sloeg maar toch heel zijn verhaal zonder onderbreken mocht doen, hij had het verontwaardigd over de beschuldigingen dat de moslims dansen als er een aanslag gepleegd is, wat niet zo zou zijn.


Van 1997 tot 2011 woonde ik op de Turnhoutsebaan in Borgerhout en keer op keer als er aan aanslag gepleegd werd door Al Qaida, Hezbollah, Hamas of consorten, moesten we de rolluiken aflaten voor de honderden uitbundige een feestvierende jongeren die met Palestijnse of aanverwante vlaggen door de straat liepen, gooiend met stenen naar alles en iedereen die er niet-moslim uitzag. Voorbijgangers, auto’s, brievenbussen, vuilbakken, winkelramen en ramen van voorbijrijdende trams vol angstige mensen, alles wat breekbaar was moest er aan geloven (het glas in mijn eigen voordeur 3*, mijn wagen 7*).

De aanslagen van 9/11 heb ik zo niet eerst vernomen via de media, maar door het tumult en gejubel van victorie kraaiende en feestvierende jongeren op straat. Sirenes hoorde je pas als de straat leeg en als één grote vuilnisbelt werd achtergelaten, de media zweeg in alle talen…
Dezelfde leegte was terug te zien in de ogen van autochtone, maar ook allochtone ondernemers en bewoners die bij gebrek aan beter zelf voor de zoveelste keer begonnen aan de schoonmaak en aan het helen van de diepste wonden.

De littekens bleven… Zo was het keer op keer -en is het misschien nog steeds-, bij iedere aanslag op onze samenleving, (of als de Rode Duivels een voetbalwedstrijd verloren hadden n.b.). Waar zit de sympathie en de bereidheid om te verbinden en te integreren t.o.v. een samenleving die jaarlijks miljarden pompt in de integratie en opleiding van een allochtone gemeenschap die uit eigen beweging naar hier is gekomen.
Groot is dan ook mijn verbazing als ik hoor spreken van een ‘verontrustende scheur in de samenleving’, serious!?!?!

Als er al bijna 500 strijders naar Syrië zijn vertrokken, weet je toch dat er minstens een tienvoud om diverse redenen niet is vertrokken, maar wel diepe sympathieën koestert voor hen die dat wel doen! Wat is daar ooit tegen ondernomen?
Wat is de straf op het uiten van steun aan IS op sociale media, op het uitschelden en bedreigen van vrouwen die met ontblote benen, schouders of haren over straat lopen of op het verbaal of fysiek uiten van homohaat? Hoeveel gevangenisstraffen, boetes of verplichte re-integratiecursussen zijn daarvoor al uitgesproken? Kan iemands nationaliteit hiervoor al worden ontnomen?

Het is niet onze keuze om in oorlog te zijn met IS-islam, maar wel hun propaganda.
Politici; als we in oorlog zijn, voer dan ook dringend een oorlogswetgeving in en beschouw sympathie voor IS als collaboratie. Bestraf collaborateurs zoals dat al eeuwen gedaan wordt en nog wordt gedaan t.o.v. o.a. nazi’s en vooral Vlamingen.
IS is geen haar beter: behandel hen dan ook niet beter! En alsjeblieft, gedraag jullie niet alsof dit nieuws is. Dank.
Islamitische terreurpoging in Antwerpen

Van Groen en Sp.a mogen we de waarheid niet weten!

foto van Tanguy Veys.

En van de leugenpers (DS, DM + Knack) en de corrupte media (VRT en VTM) ook niet!
Een Mohammed (jawel, duidelijker kan het niet!) gierde in Antwerpen met een personenwagen over de Meir in een gelukkig vruchteloze poging om meerdere kuffar te vermoorden, amper één dag nadat een islamitische carrière-crimineel, Khalid Masood genaamd, op dezelfde manier effectief dood en verderf had gezaaid in hartje Londen.

De leugenmedia zijn amper één dag na de feiten in Antwerpen al massaal aan het minimaliseren, censureren, indoctrineren, sublimeren en vervalsen. Alleen dankzij de volgens het parket, o.l.v. ene  Koen Geens, “voortijdige” persconferentie van Bart De Wever weten we nu dat Mohammed R. van Tunesische afkomst is en in zijn auto, met Franse nummerplaat, onder meer een riotgun en steekwapens vervoerde. Dank U voor het delen van deze belangrijke informatie mijnheer De Wever!

Volgens bepaalde bronnen uit de leugenpers en de corrupte media zou de Antwerpse Mohammed zat (dronken) geweest zijn. Wie gelooft dat nu: een moslim die dronken is?! Ik denk dat de bedenker van dit verzinsel zelf veel te veel bollekes op had toen hij dit nepnieuws verzon. Maar laten we ons hoe dan ook vooral niet vergissen over de identiteit van diegenen ons blaasjes wil wijsmaken: Het zijn Groen en SPA die vinden dat De Wever “koppig de angst aanwakkert”! Hun collectivistische reptielhersenen kunnen er blijkbaar niet bij dat een burgemeester moreel en wettelijk verplicht is om de bevolking te informeren.

Nee, groen en spa: van jullie mogen we de waarheid niet weten, en van tjeef Geens ook niet. Waarvan akte!

Denken die linkse idioten en tjeefse religioten nu werkelijk dat zij de bevolking en hun eigen kiezers kunnen blijven hersenspoelen?!

Voor wie onze uitval naar de religioten binnen CD&V niet zou begrijpen deze quote uit het “Nieuwsblad”:

Een pijnlijke samenloop van omstandigheden, zo lijkt het wel. Net op het moment dat jong CD&V-voorzitter Sammy Mahdi in een opiniestuk uitdrukkelijk de oproep heeft gedaan om militairen voortaan uit ons straatbeeld te weren, bewezen diezelfde soldaten donderdag duidelijk hun nut na het auto-incident in Antwerpen. Defensie werd zelfs uitdrukkelijk bedankt door burgemeester Bart De Wever (N-VA). Toch blijft Mahdi volledig achter zijn opiniestuk staan, zo liet hij weten aan onze redactie.

Nee helemaal niet pijnlijk, maar helder en verduidelijkend. Eens mohammedaan altijd mohammedaan: liegend, bedriegend, hersenspoelend, respectloos, vals, hypocriet en bovenal arrogant. Hopelijk voor de CD&V nog niet voldoende geradicaliseerd om gewelddadig te worden in tjeefse rangen. Voorlopig blijft het alleen maar bij structureel geweld met bedrieglijke woorden.

Voor nog meer duidelijkheid: religioten is de samentrekking van ‘religieuze idioten”. Idioten die dus ook religieus zijn, en bovendien een beetje fanatiek. Ter illustratie: binnen drie weken is het Pasen, een christelijke feestdag waarop de verrijzenis van Jezus Christus herdacht wordt. Op het platteland zag men hier en daar gele affiches op kerkramen en op die van parochiehuizen mer de ronkende titel: ” Moslims, Christenen en Joden: samen er voor gaan in deze tijd?” Van mij mogen katholieken vieren wat ze willen, waar ze willen, wanneer ze willen en hoe ze dat willen. Maar samen met moslims dat kan niet. De affiche is manifest een flagrante leugen, blijkbaar gekonterfeit in het kader van een zogenaamd “interreligieuze” dialoog.

Een bepaalde kaste gehersenspoelde katholieken beseft blijkbaar niet dat de islam helemaal geen godsdienst is maar een moordzuchtige ideologie vermomd als religie. Islam is als het ware, om in Belgische context te blijven, een soort Marc Dutroux vermomd als kindervriend en gekleed als clown. An Mollemans is een Vlaamse, waarom weet die dat niet?

Samen met Joden Pasen vieren dat is mogelijk omwille van enkele doctrinair gedeelde boeken. (het oude testament van de Joden. ) Hoewel die natuurlijk iets heel anders herdenken want dat is de vlucht van de Joden uit Egypte onder Mozes. En dat heeft helemaal niets te maken met de verrijzenis van Christus, maar soit, spons over zo’n godsdienstig detail. Denk maar aan de immense Jodenhaat in de mohammedaanse doctrine en het lot van Israëli’s die belaagd worden met Palestijnse raketten enkel en alleen omwille van het feit dat ze Jood zijn. Nadine Larchy is een Jodin. Waarom weet die dat niet?

Probleem is evenwel dat Mohammedanen in tegenstelling tot alle katholieken helemaal niet erkennen dat Jezus christus de zoon van God is; niet geloven dat Jezus Christus gestorven is, en nog veel minder dat hij herrezen is. Hoe kan je dan met moslims de herdenking van dit feit (aangenomen dat het waar is) samen vieren? Voor mohammedanen valt er op Pasen niets te vieren. Pasen is een feestdag van Kuffar of in het beste geval een feestdag van dhimmis op voorwaarde dat ze djizja (belasting op ongelovigen) betalen! Rachida Aghhallaj is een moslima, waarom doet ze alsof dat niet zo zou zijn?

Het antwoord is eenvoudig: takiyya uit eigen beweging of op paternalistisch Mohammedaans bevel. Bovendien kennen Mohammedanen slechts 2 feesten: het offerfeest en het suikerfeest. De vraag op de gele affiche is dus krankzinnig, en staat in schrijnende tegenstelling met de objectieve en gemakkelijk waarneembare realiteit. De gele affiche is een product van hersenspoeling, onderontwikkeling en politieke correctheid.

Ondertussen staat het invasiehoogwater tot aan onze nek en zal het niet lang meer duren, totdat de staatswachtruimten de door ons bezette woonruimte in beslag zullen nemen. Want dit menselijk hoogwater spoelt ook terroristen, onherkenbaar in ons land binnen. Goede raad wordt steeds duurder.
Und morgen früh küss ich dich Wach

FF ter controle op de gekaapte add-on “video-downloader” (“verkiezingsgelul en populisten verslagen ?“)
Dames en Heren:
Hélène Fisher!

        Mohammedanen, scheer U weg!         Muslims Go Home!

Kijk eens aan, de mohammedaanse lafbekken zijn al weg!

Als HONDEN met hun staart tussen hun geile islamitische poten!

Amen!

Wij zijn de baas.

De reptielen uit de bronstijd zijn of zullen verjaagd worden naar hun hol in de Arabische en Noord-Afrikaanse woestijn.

Woestijn is het énige wat zij ‘in staat’ waren te creëren. Daar horen zij thuis! In de zandbak die hun debiele nomadisch brein creëerde uit een agrarisch nirwana: het uiterst vruchtbare Noord-Afrika voor de militairen van de profeet MO toesloegen.

Toen groeide er zelfs geen gras meer!